Název loga
A-   |   A   |   A+

O nás


Naše poslání

Naší snahou je vytvořit domov a přirozený způsob života seniorům, kteří potřebují podporu a pomoc v oblasti péče o vlastní osobu – udržování soběstačnosti, podpora sebeobsluhy a zvyků. Máme zájem vytvářet takové prostředí a podmínky, aby nedocházelo k vyloučení seniorů ze společnosti.

 

Cíl Domova pro seniory U Kašny

Naším cílem je podpora sociálních vztahů, osobních cílů a aktivizace klientů. Pracovníci v sociálních službách usilují o udržení kvality života klientů, navazování kontaktů s okolím a vytvoření domácího prostředí.

 

Okruh osob

DpS U Kašny poskytuje své služby seniorům, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby z důvodu věku a snížené soběstačnosti. Pro seniory ve věku 60 a více let.

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, §91 odst. 3, může DpS U Kašny odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby z těchto důvodů:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (tzv. zdravotní kontraindikace)

 

Poskytnutí pobytové sociální služby DpS U Kašny se vylučuje, dle vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jestliže:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 •  osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití  

 

dále DpS U Kašny není schopné pečovat o tyto klienty:

 • osoby vyžadující stálou osobní asistenci
 • osoby závislé na alkoholu
 • osoby závislé na omamných látkách
 • osoby, které odmítnou podepsat Smlouvu o poskytování sociální služby

 

DpS U Kašny svým klientům poskytuje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 49, odst. 2 tyto základní činnosti:

 • ubytování
 • stravování (částečně i dietní) včetně pomoci při podávání stravy
 • přímou obslužnou péči v rámci zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • základní činnosti jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 49, odst. 2

 

dále DpS U Kašny svým klientům poskytuje:

 • sociální a ošetřovatelskou péči
 • základní cvičení v rámci udržení soběstačnosti klienta
 • podporu zájmových aktivit, aktivizační a kulturní programy
 • praní prádla a jeho drobné opravy
 • úklid
 • duchovní péči
 • dle potřeb klientů, služby pedikérské a kadeřnické
 • další úkony v rámci fakultativních služeb


Rychlý kontakt


 

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace
Domov pro seniory U Kašny
Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž   

IČO: 71193430
DIČ: CZ71193430

 

 

Aktuality


1.11.2021

Od 1.11.2021 o omezení návštěv, návštěvní dny jsou středa, pátek, sobota, neděle od 13:30 do 16:30

13.10.2021

Poděkování od Vízdalových

7.10.2021

Dne 5.10. 2021 si naši klienti opět mohli vyzkoušet, jaké to je zastřílet si z luku. Věnoval se jim zkušený kolega a na lukostřelbu se dostavil velký počet počet klientů. Mohli si vyzkoušet střílení na cíl, trénovat koordinaci ruka - oko a v neposlední řadě se pořádně pobavit a povykládat s ostatními kolegy. Lukostřelba se v našem zařízení osvědčila a určitě jsme nestříleli naposledy. 

1.10.2021

Máme tady podzim a září za námi. Dovolte nám podělit se s vámi o pár fotografií, které vám ukážou, co všechno jsme zažili v měsíci září. Kromě výletů, kterým se věnuji samostatné aktuality, připravili naše aktivizační pracovnice bohatý program.  Navštívila nás jezevčí smečka v rámci canisterapie, Červený kříž s programem s prvky muzikoterapie, klienty jsme doprovázeli na procházky po městě, starali jsme se o zahrádku a to jak venku, tak poté uvnitř zařízení, protože bylinky je přece potřeba otrhat a usušit.  Klienti dále měli možnost trénovat paměť, pobavit se u společenských her nebo projevit svou kreativitu u vyrábění. Novinkou v našem zařízení pak je „Pánská jízda“, kdy mají klienti možnost povykládat o „chlapských věcech“, zahrát mariáš nebo šachy.

27.9.2021

Ocenění Aleny Gazdové z DPS U Kašny

27.8.2021

Během letních prázdnin jsme toho v zařízení stihli opravdu moc. Měli jsme několik výletů, canisterapii, lukostřelbu, zúčastnili se Sportovních her seniorů.

Akce


Zde můžete shlédnout, co se u nás v zařízení děje...

Služby


Ubytování

 • jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a předsíní, některé pokoje mají kuchyňské kouty a balkony
 • pokoj je vybaven lůžkem, nočním stolkem, šatní skříní, stolem, křeslem, konferenčním stolkem, poličkou, uzamykatelnou skříňkou, lampičkou
 • každý pokoj je vybaven signalizačním zařízením pro případ náhlého zhoršení zdravotního stavu, lze jej rovněž po zakoupení kreditu využít jako telefonní linku
 • je na klientovi, zda si pokoj dovybaví vlastními drobnými bytovými doplňky nebo elektrickými spotřebiči
 • klienti mohou užívat společné prostory domova pro seniory jako jsou jídelna, společenské místnosti, společná koupelna s vanou, terasy a dvorní trakt

 

Strava

 • zajišťujeme celodenní stravování v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel
 • strava odpovídá věku a zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování na základě ordinace lékaře. Jedná se o stravu racionální č. 3, dietní šetřící č. 2, diabetickou č. 9, diabetickou šetřící č. 9/S, diabetická 9, 9S – s inzulínem a výživná č. 11
 • jídelní lístek sestavuje vedoucí kuchařka, schvaluje jej vedoucí zdravotnického úseku a vedoucí zařízení
 • strava se podává v jídelnách, v případě zhoršení zdravotního stavu klienta na pokoji
 • za pobyt mimo domov (dovolenka nebo hospitalizace ve zdravotnickém zařízení) přísluší uživateli vrácení poměrné částky za stravování v ceně potravin

 

Zdravotnická péče

 • tuto péči provádí denně odborní pracovníci na základě ordinací lékařů
 • klienti se mohou registrovat u praktického lékaře docházejícího do našeho zařízení
 • privátní lékař ordinuje v zařízení pravidelně v úterý a dále dle potřeby

 

Obslužná péče, aktivizace klientů

 • tuto péči provádí pracovníci v sociálních službách, kteří absolvovali kurz pro tuto profesi
 • obslužnou péči provádí pracovníci v sociálních službách nepřetržitě, denně
 • obslužná péče zahrnuje úkony jako pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc v péči o vlastní osobu – oblékání, svlékání, stlaní, změna polohy, doprovod při chůzi, podávání jídla
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a sociálně terapeutickou činnost
 • klientům je denně nabízena pestrá škála aktivizačních programů ( trénink paměti, pracovní terapie, muzikoterapie, kavárnička pro dříve narozené, sportovní aktivity a mnohé další programy
 • dle zájmu klientů zajišťujeme výlety a zájezdy

Poděkování13.10.2021

Poděkování od Vízdalových

29.1.2018

Poděkování od Věry Gregorové

Kontakty


 

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace
Domov pro seniory U Kašny
Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž   

IČO: 71193430
DIČ: CZ71193430

 

 

Kontaktní osoby


Alena Gazdová
vedoucí zařízení
Tel: 573 500 711
E-mail: gazdova(zavináč)sskm.cz

Mgr. Soňa Mrhálková
vedoucí obslužné péče
Tel: 573 500 721
E-mail: mrhalkova(zavináč)sskm.cz

Mgr. Martina Vaculíková Bílková
vedoucí zdravotnického úseku
Tel: 573 500 721
Mob: 602 659 597
E-mail: vaculikova_bilkova(zavináč)sskm.cz

Bc. Marta Pospíšilová
sociální pracovnice
Tel: 573 500 715
E-mail: pospisilova.marta(zavináč)sskm.cz

Mgr. Michaela Valášková
sociální pracovnice pro příjem žádostí
Tel: 573 500 712
Mob: 601 122 192
E-mail: valaskova(zavináč)sskm.cz

Anna Pátíková
účetní - skladní
Tel: 573 500 715
E-mail: patikova(zavináč)sskm.cz