Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
A-   |   A   |   A+

O nás


Přečíst nahlas

Denní stacionář se nachází v samostatném pavilonu v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka. Denní stacionář je ambulantní službou, na kterou je přenesena část denní péče o zdravotně handicapované osoby, které již vyčerpaly všechny možnosti vzdělávacího systému a jsou ohroženy sociální exkluzí. Zmírňuje tedy tlak a zátěž, která je na rodiny těchto osob kladena, a zmenšuje míru jejich sociálního vyloučení.

 

Uživatelé denního stacionáře zde nacházejí sebeuplatnění formou terapií, navazováním nových sociálních kontaktů s možností dalšího rozvoje osobnosti a osvojení sociálních dovedností, které jsou nezbytné pro běžný život.

 

Denní stacionář je bezbariérový. Uživatelé stacionáře mají k dispozici pro aktivizační činnosti plně vybavené herny, místnost pro individuální relaxační terapii s masážním křeslem, dále pak jídelnu, sociální zázemí, šatnu na odkládání osobních věcí. Interiér objektu je přizpůsoben potřebám cílové skupiny služby včetně barevného rozdělení a speciálních pomůcek. Součástí Denního stacionáře je funkční exteriér u objektu, kdy zahrada je vybavená zahradním nábytkem, houpačkou a interaktivními tabulemi pro volnočasové aktivity apod.

 

Poslání

Posláním denního stacionáře je poskytnutí podpory a péče osobám se středně těžkým, těžkým mentálním či kombinovaným postižením včetně poruch autistického spektra s cílem podpořit a rozvíjet jejich samostatnost dle specifických individuálních potřeb tak, aby byl zachován běžný způsob života v přirozeném prostředí.

 

Veškeré pořádané aktivity tvoří přirozený doplněk života

 • Kulturní akce (výstavy, divadelní představení, koncerty, besedy aj.)
 • Sportovní akce (sportovní hry pořádané denním stacionářem, domovem)
 • Společenské akce (ples Sociálních služeb, Vánoční posezení, masopust, Vítání jara aj.)

 

Základní druhy činnosti

 • Skupinové činnosti: rozvoj manuálních dovedností, kreativní aktivity, smyslová edukace, rozvoj sociálních dovedností, trivium, udržování a rozvoj kognitivních funkcí, udržování a posilování fyzické kondice, schopnost práce v kolektivu
 • Individuální činnosti: rozvoj a získávání pracovních dovedností, v rámci individuálního plánování naplňování osobních cílů a přání uživatelů, zvyšování počítačové gramotnosti, nácvik využívání získaných znalostí a dovedností mimo poskytovanou službu


Rychlý kontakt


 

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace
Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka
Karla Čapka 3333/2, 767 01 Kroměříž

IČO: 71193430
DIČ: CZ71193430

 

 

Služby


Přečíst nahlas

Provozní doba služby

Pondělí - pátek  6:30-16:00

 

Kapacita služby

8 uživatelů v jeden okamžik

 

Cíle služby

Pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, snaha o odstranění závislosti uživatele na jiné podporující osobě s ohledem na schopnosti uživatele.

 

Poskytování individuální podpory v tzv. triádě problémových oblastí uživatelů s poruchou autistického spektra (sociální interakce a sociální chování; komunikace; představivost, zájmy, hra). Využití alternativní a augmentativní komunikace s vizuální podporou, nabídka volnočasových aktivit dle požadavků osob s poruchou autistického spektra (procesuální schémata, strukturované hry).

 

Posílení samostatnosti zejména ve zvládání sebeobsluhy, procvičování získaných vědomostí, dovedností a návyků a v získávání dovedností potřebných pro praktický život dle individuálních schopností uživatele.

 

Rozvíjení schopností a dovedností uživatelů služby prostřednictvím výchovných, vzdělávacích, sociálně terapeutických a aktivizačních činností.

 

Cílová skupina

 • Osoby s mentálním postižením
 • Osoby s kombinovaným postižením
 • Osoby s poruchami autistického spektra

Věková struktura uživatelů je 15 - 64 let.

 

Nabízené činnosti

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Zásady poskytované služby

 • Úzká spolupráce s rodinou uživatele
 • Individuální přístup: zohlednění individuálních potřeb každého uživatele, které vyplývají z různé kombinace symptomů a variability projevů konkrétní poruchy autistického spektra, z osobnosti uživatele, jeho mentální úrovně a způsobu komunikace apod.
 • Integrace uživatele: spolupráce s veřejností, zapojení do společenského života
 • Samostatnost a nezávislost: podpora v udržení si stávajících schopností a dovedností, zachování nejvyšší možné míry nezávislosti uživatele
 • Vzájemná komunikace: budování vzájemné důvěry, akceptování názorů skupiny

Kontakty


Přečíst nahlas

 

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace
Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka
Karla Čapka 3333/2, 767 01 Kroměříž

IČO: 71193430
DIČ: CZ71193430

 

 

Kontaktní osoby


Mgr. Lucie Bečicová
koordinátorka denního stacionáře
Mob: 720 998 431
E-mail: stacionar(zavináč)sskm.cz

Mgr. et Mgr. Anna Zavadilová
sociální pracovnice
Mob: 602 659 671
E-mail: zavadilova(zavináč)sskm.cz

Mgr. Gabriela Perútková
vedoucí domova
Tel: 573 509 530
Mob: 608 239 640
E-mail: perutkova(zavináč)sskm.cz