Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
A-   |   A   |   A+

Filtrování podle štítků

3.6.2024

V závěru minulého týdne proběhla krásná akce - benefiční koncert Hudební mládí v secesním sále. Ze srdce děkujeme Základní umělecké škole v Kroměříži a ZUŠ open za tak úžasnou podporu! Během koncertu se vybralo 10.157,- Kč. Tato částka bude použita na zakoupení speciálního lůžka k zajištění paliativní péče v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem Vážany. Velké poděkování patří všem účinkujícím i jejich pedagogům! Děkujeme všem! 

31.5.2024

Stejně jako každý měsíc, tak i květen, byl v našich službách ve Vážanech velmi nabitý! Klienti využili individuální a skupinová cvičení, věnovali se relaxaci a poslechu hudby či hraní společenských her. Nezapomněli také na zpěv a vaření v ateliéru. Věnovali se také ručním pracím, trénování paměti, míčkování či procházkám. Nesmělo chybět také promítání filmů, sportovní klání či procházky. Díky reminiscenci klienti vzpomínali na své mládí, navštívili kostel Panenky Marie v Kroměříži a užili si Výstaviště Kroměříž a hlavně - koncert Duo Jamaha. Oslavy Dne matek nechyběly ani u nás a proběhla také návštěva Moravan klubu seniorů. Klienti se vydali také na Jarmark Sociálních služeb města Kroměříže, či do zahradnictví v Bezměrově, odkud vyrazili ještě do cukrárny v Kroměříži.  Ani v květnu jsme nevynechali canisterapie a bingo. Zajeli jsme s klienty do cukrárny ve Zdounkách. Navštívili nás děti a studenti, se kterými jsme společně vysázeli bylinkové záhony. V závěru května proběhlo kácení máje, opékání špekáčků a také bubnování.

30.5.2024

V posledních třech dnech se v našich službách U Moravy, U Kašny a ve Vážanech realizovaly překrásné akce - Bylinkové zahrádky se zážitkem. Jednalo se o projekt žákovského zastupitelstva města Kroměříže, který svým vítězným návrhem zajistil mezigenerační propojení našich klientů a studentů a žáků kroměřížských škol při sázení bylinek, jehož součástí byla také úžasná kulturní vystoupení. Děkujeme za spolupráci městu Kroměříž, MAP ORP KRoměříž a samozřejmě všem studentům, žákům a pedagogickým pracovníkům. Máme velkou radost z výsledku! Pojďte se s námi podívat, jak úžasně to všem šlo a jak skvěle záhonky dopadly!

21.5.2024

Přijměte pozvání na benefiční koncert Hudební mládí v Secesním sále! Výtěžek z benefičního koncertu bude věnován na zakoupení speciálního lůžka k zajištění paliativní péče v našem Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem Vážany. Akce je součástí VIII. ročníku celostátního festivalu Nadačního fondu Magdalény Kožené - ZUŠ Open.Všichni jste srdečně zváni, program bude pestrý, je opravdu na co se těšit! Velmi děkujeme za podporu a těšíme se na vás příští týden!

21.5.2024

Jubilantkou, která slaví v těchto dnech krásný věk 90 let, je paní Vlasta Tichalová. První gratulanti dorazili již v tomto týdnu, blahopřát přišli vedoucí Domova pro seniory Vážany Michaela Pospíšilová, ředitelka Sociálních služeb města Kroměříž Dagmar Klučková, místostarosta města Kroměříž Pavel Motyčka a Lenka Peclová z Odboru kultury, cestovního ruchu a památkové péče. I my přejeme paní Tichalové, aby se jí v našem domově líbilo, aby jí sloužilo zdraví a aby ji neopouštěl smích a optimismus!

17.5.2024

Tento týden proběhl Tradiční jarmark Sociálních služeb města Kroměříže na Velkém náměstí v Kroměříži. Počasí nám vyšlo, bylo krásně a ke skvělé atmosféře přispělo také úžasné vystoupení klientů z Chráněného bydlení Květná. O výrobky našich klientů byl obrovský zájem a děkujeme všem, kteří nás podpořili svou účastí. Těšíme se zase rok! 

6.5.2024

Pojďte se s námi podívat, jaký byl měsíc duben v našich službách ve Vážanech! Klienti si užili individuální a skupinové cvičení a věnovali se také relaxaci. V rámci muzikoterapie proběhl poslech hudby a klienti si vyzkoušeli také hru na bubny. Na začátku dubna proběhl také výlet do Zahradnictví v Kvasicích a klienti si zasoutěžili v Bingu. Čekal nás také výlet do Přerova, který si klienti moc užili. V druhé polovině proběhla mše svatá a pro klienty jsme uspořádali také prodej oblečení. Úplně na závěr dubna nás čekalo stavění máje a pálení čarodějnic. V průběhu celého měsíce jsme se věnovali s klienty trénování paměti, reminiscenci či procházkám. Fyzická kondice je důležitá, a tak jsme podnikli také sportovní klání, hráli jsme společenské hry a také jsme vařili v ateliéru. A samozřejmě nesměla chybět všemi oblíbená canisterapie. No zkrátka, bylo to fajn!

1.5.2024

Na tradice v našich službách dbáme! Poslední dubnový den byl v našich službách zasvěcený stavění májek a i naší organizací prolétly čarodějnice! Na ohni se rozvoněly špekáčky, k poslechu hrála hudba, tančilo sem zpívalo se a všichni měli úsměv na rtech! Děkujeme, bylo to skvělé! Pojďte se s námi na to veselí podívat!

25.4.2024

Dnešní den se v našich službách ve Vážanech nesl v duchu oslav a úžasných životních jubileí! První jubilantkou, která slaví v těchto dnech krásné devadesáté narozeniny, je paní Helena Marciánová z Domova pro seniory Vážany a druhou jubilantkou, která taktéž slaví krásné devadesáté narozeniny, je paní Marie Malenovská z Domova se zvláštním režimem Vážany. Oběma dámám přišli blahopřát zástupci naší organizace - PR manažer Silvia Zahradníková a vedoucí obslužné péče Šárka Štefania Churá a zástupci města Kroměříž radní Jiří Kašík a Lenka Peclová z Odboru kultury, cestovního ruchu a památkové péče. Bylo nám ctí, že jsme mohli oslavenkyně navštívit, popřát jim osobně k tak významným a krásným narozeninám a popovídat si! Přejeme paní Marciánové a paní Malenovské, aby se jim v našich domovech i nadále líbilo, aby jim sloužilo zdraví a aby je neopouštěl smích a optimismus!

23.4.2024

Dnešním dnem odstartoval v naší organizaci úžasný projekt "Bylinková zahrádka se zážitkem", který vyhrál v rámci projektů výborů žákovského zastupitelstva města Kroměříže a s vítězstvím i šek na realizaci projektu v hodnotě 50 000.- Kč. Cílem projektu sociálního výboru žákovského zastupitelstva je vybudovat mobilní bylinkové vyvýšené záhonky s bylinkami v pobytových službách pro seniory - tedy v Domově pro seniory U Kašny, U Moravy a Vážany a hlavně - udělat radost klientům i studentům ze společné práce. Na dnešní poradě jsme se se studenty, zástupci města a naší organizace věnovali důkladnému naplánování, úkolům a časovému harmonogramu celého projektu. Již teď se těšíme na výsledek společné práce a hlavně - na mezigenerační spolupráci a propojení! Děkujeme!

8.4.2024

Hřeje nás u srdce, že nejen klienti, ale také jejich nejbližší jsou s našimi službami spokojeni. Přilétla k nám další zpětná vazba a poděkování, tentokrát pracovníkům v Domově ve Vážanech. "Dobrý den, touto cestou bych ráda poděkovala za celou naši rodinu všem pečovatelkám, ošetřovatelkám a celému personálu,který se staral o našeho tatínka, Evžena Vorlíka, který nás v sobotu navždy opustil. Vaše práce je nesmírně náročná a opravdu si vážím každého Vašeho vlídného a laskavého slova a přístupu ke klientům. Děkuji za každý váš laskavý úsměv, empatii, ochotu, milou komunikaci a snahu zpříjemnit starým lidem jejich trápení. Ráda bych zmínila velké poděkování pečovatelkám: Pavlinko, Zdeni, Danko a dalším, neznám všechny jménem, jste úžasné bytosti a přeji Vám v životě hodně štěstí. Ať vám ten úsměv z tváře nikdy nezmizí. Velké díky všem. Ivana Vorlíková." Děkujeme, moc si toho vážíme!

22.12.2023

Přípravy na Vánoce vrcholí také v naší službě ve Vážanech. Co se zde v předvánočním čase událo? Postupně jsme nazdobili krásné vánoční stromečky, které svým jehličím provoněly celou budovu. Klienti pekli vánoční cukroví – perníčky a vanilkové rohlíčky. V rámci pečení pak proběhla také ochutnávka výborného vánočního punče. Samozřejmě nechyběl ani vánoční jarmark. Velké poděkování patří pěveckému sboru Základní umělecké školy Slovan, jehož studenti dorazili za klienty a doplnili tak svými písněmi vánoční atmosféru. Děkujeme také Základní umělecké škole D-MUSIC, která pro klienty připravila pásmo koled. V neposlední řadě děkujeme také Základní umělecké škole Kroměříž za úžasné vánoční divadelní představení.

8.12.2023

VÁNOČNÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ S ŽENAMI S KLUBU SENIORU. 

8.12.2023

S Mikulášskou nadílkou k nám přišli zástupci města Kroměříže a vážanští čertíci z MŠ Vážany. 

8.12.2023

Vánoční canisterapie🎄🐶

8.12.2023

🎼S panem Tomášem Ferkem jsme si zpříjemnili dopoledne a zabubnovali jsme si v rytmu popové hudby.

8.12.2023

NAŠE VÁŽANSKÁ MIKULÁŠSKÁ DRUŽINA😈

22.11.2023

Naše klienty přišli navštívit žáci vyšší umělecké školy Zlín, s kterými jsme objevolali naše umělecké schopnosti. 

22.11.2023

Krásné životní jubileum "100" let oslavila naše klientka paní Věra Rudá. Blahopřát jí přišli mimo jiné i zástupci města Kroměříže. Naší klientce přejeme všechno nejlepší a hodně zdraví!!!💐💐💐🍰

8.11.2023

🎂🎂 Krásné životní jubileum 🎂🎂

3.11.2023

S klienty jsme se v tomto dušičkovém čase vypravily na hřbitov. V zařízení jsme zavzpomínali a zapálili svíčku za zesnulé.

3.11.2023

Po měsíci jsme se zase setkali s panem Tomášem Ferkem a zabubnovali jsme si tentokrát v rytmu lidových písní. 

3.11.2023

Návštava paní Markéty Bílkové nás vždy nesmírně potěší. Tentokrát přišla s psí maminkou Griotkou a jejími šestitýdenními štěnátky. Moc děkujeme.

20.10.2023

V našem zařízení neustále pracujeme na novém způsobu přípravy stravy pro klienty s poruchou polykání. Dbáme na pestrost, zachování chutí a způsob servírování. Proškolený tým kuchyně zkouší přípravu stravy formou krabkostek, kdy v jednom soustě je obsaženo celé jídlo. Zpětnou vazbou je pro nás spokojený klient a prázdný talíř.  

20.10.2023

Navštívily nás děti z Mateřské školy ve Vážanech. Připravili jsme si pro ně malou výtvarnou dílničku a společně jsme si zazpívali. Děkujeme jim za krásně strávené dopoeldne a těšíme se na další příjemné setkání. 

20.10.2023

Naše šikovné zahradnice vysadily v DpS a DZR Vážany krásnou podzimní výzdobu. 

27.9.2023

Letní sezóna v DpS a DZR Vážany je vždy ukončena opékáním špekáčkům. 

18.9.2023

Příjemné hudební odpoledne jsme opět strávili se ženami z Kluba seniorů. Společně jsme si zazpívali lidové písně a zavzpomínali na své dětství. Moc jim děkujeme a těšíme se na další setkání. 🥰🥰

18.9.2023

Máme rádi zpěv a když si k němu můžeme i zabubnovat, tak neodolámě. Díky panu Tomáši Ferklovi za krásné hudební dopoledne. 

18.9.2023

Naše švadlenky. 🙂

12.9.2023

S klienty jsme si udělali krásný výlet na Velehrad. 

24.8.2023

Jako každý rok, tak i letos se v DpS a DZR Vážany konaly tradiční hody. 

16.8.2023

S klienty jsme se vydali na Svatý Hostýn. Při zpáteční cestě jsme se zastavili na vynikající zmrzlinu v Pravčicích. 

7.8.2023

S klienty jsme navštívili Květnou zahradu v Kroměříži. Společně jsme obdivovali krásnou přírodu a procházku v této zahradě jsme si moc užili. 

28.7.2023

S klinety jsem navštívili město Holešov. Prošli jsme se v zámeckém parku a po náměstí. Navštívili jsme také místní cukrárnu, kde jsme poseděli u dobré kávy a zákusku. 

21.7.2023

Opět jsme měli v zařízení milou návštěvu, která vždy klinety moc potěší. 

21.7.2023

Pro naše klienty a zaměstanance jsme dnes připravily letní osvěžení v podobě zmrzlinových pohárů. 🍨🍧🍨

21.7.2023

Procházka s klienty v Podzámecké zahradě v Kroměříži je vždy okouzlující a příjemná. 

3.7.2023

Navštívili nás žáci ZŠ Zachar. Společně si s našimi klienty malovali, povídali a zpívali. Děkujeme za příjemně strávené dopoledne a zároveň děkujeme našemu klientovi panu Vladimíru Kudlíkovi, který se postaral o uměleckou stránku společného setkání. Těšíme se na další setkání🥰🥰🥰

29.6.2023

Dne 28. 6. 2023 proběhlo v DpS a DZR Vážany již tradiční opékání špekáčků na naší zahradě. 

20.6.2023

Opět k nám do DpS a DZR Vážany zavítali naší psí kamarádi. 

19.6.2023

V našem zařízení DpS a DZR Vážany se v letošním roce připravujeme na nabídku poskytování paliativní péče. Jedná se o přístup zaměřený na důstojnou kvalitu života našich klientů i v době, kdy jejich život ohrožuje vážné onemocnění. Konkrétně například minimalizaci hospitalizací v případech, kdy stejnou zdravotní péči zvládneme v našem prostředí.

16.6.2023

Tradiční bleší trh v DpS a DZR Vážany. 😍😍

14.6.2023

S klienty jsme navštívili krásné místo Muzeum v přírodě Rymice. 

12.6.2023

Klienti DpS a DZR Vážany navštívili krásné lázaněské město Luhačovice. 😊

12.6.2023

Vzhledem k probíhající rekonstrukci, bude v následujících dnech hlavní vchod do budovy DpS a DZR Vážany uzavřen. Ke vstupu prosím používejte vedlejší vchod. VŠE JE ŘÁDNĚ OZNAČENO!  

8.6.2023

Zveme klienty, rodinné příslušníky a zaměstnance na náš tradiční BLEŠÍ TRH. Dne 15. 6. 2023, ve 14:30 hod ve spodní jídelně.  

7.6.2023

Kácení máje v DpS a DZR Vážany. 

7.6.2023

Rádi pečeme, vaříme a smažíme. 🥣🥨🥧🍽🥗

29.5.2023

S klienty jsme se zůčastnili turnaje petanque v Domově pro seniory Burešov Zlín. Ikdyž jsme nevyhráli, tento den jsme si hezky užili. Děkujeme Domovu pro seniory Burešov za pozvání a krásný sportovní zážitek.

24.5.2023

Ke dni matek nam přišli zazpívat a zarecitovat ženy z klubu seniorů v Kroměříži. Moc jim děkujeme za krásné odpoledne. 

2.5.2023

V pátek 28. 4. 2023 se v DpS a DZR Vážany pálily čarodějnice a následně postavil krásný máj.

24.4.2023

Zveme klienty, rodinné příslušníky a zaměstnance na PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJE, dne 28. 4. 2023 od 14: 30 hodin. K poslechu nám zahraje pan Procházka.

20.4.2023

V našem salónu krásy si klientky mohly nechat upravit a nalakovat nehty nebo se nechat učesat od naší kadeřnice Pavlínky. Při poslechu hudby si poseděli u dobré kávičky a ovocného koláče. 

20.4.2023

S klientkami jsme upekli piškotový koláč s ovocem a želatinou. 🎂

20.4.2023

S klienty jsme navštívili výstavu maleb Alexaje Vojtáška a soch Juraje Čutka v Muzeum KM. Výstavou nás provázel samotný autor malíř Alexej Vojtášek. Výlet jsme zakončili v cukrárně u dobré kávy a zákusku. 

11.4.2023

S účinností od 12. 4. 2023 platí zrušení povinnosti nosit v objektu Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem Vážany ochranu dýchacích cest. 

31.3.2023

Pro klienty jsme u nás v Domově pro seniory a DZR uspořádali příjemné  vzpomínkové odpoledne, kdy jsme promítali vzpomínkové fotografie. 

15.3.2023

Vždy se těšíme na milou návštěvu žen z Klubu seniorů. Zarecitují nám a zazpívají krásné písně. Děkujeme jim za to. 

14.3.2023

S klientkami jsme upekli jablečný štrudl ke kávě pro všechny klienty, kteří dnes odpoledne přišli na hudební vystoupení žen z Klubu seniorů. 

9.3.2023

S klientkami jsme si upekli broskvový koláč s drobenkou k odpolední kávě. 

9.3.2023

S klienty jsme oslavili MDŽ. Naše pozvání přijali i ženy z Klubu seniorů. K tanci a poslechu nám zahrál pan Jan Buchta. Pro klienty jsme přichystali bohaté občerstvení. Společně jsme si zazpívali a zatančili. 

9.3.2023

Zveme všechny klienty na hudební vystoupení žen z Klubu seniorů, které se bude konat v pondělí 13. 3. 2023 ve 14:30 hod ve spodní jídelně. 

8.3.2023

Pro klienty jsme si připravili sportovní klání- hod míčem do klokaní kapsy. Procvičovali jsme koncentraci, jemnou motoriku a paměť. Tři nejlepší vyhráli drobnou cenu. Všichni jsme se společně pobavili. 

6.3.2023

S klienty jsme navštívili výstavu Kamélií v Květné zahradě v Kroměříži. Spolu jsme prošli skleníky a obdivovali barevnost a krásu květu kamélií. Náš výlet jsme ukončili v cukrárně s posezením u kávy a dobrého zákusku. 

22.2.2023

V DPS a DZR Vážany se konal ČERVENÝ PLES. K tanci a poslechu nám hráli bratři Novotní. Klientům jsme připravili bohaté občerstvení a tombolu. Společně jsme si zatancovali a zazpívali. Bylo to moc pěkné a příjemné odpoledne. 

21.2.2023

Příprava občerstvení na Červený ples.

21.2.2023

S klienty v DpS a DZR Vážany, jsme si připravili sladké potěšení- palačinky. 

3.2.2023

V DpS a DZR Vážany jsme pro klinety uspořádali sportovní odpoledne. Soutěžili jsme ve třech disciplínách. Jako první disciplína byla hod míčky do tlamy lva. Druhá disciplína byla lovení rybek a třetí házení kroužky. Poseděli jsme u drobného občerstvení a všichni byli spokojení. 

2.2.2023

DpS a DZR Vážany srdečně zve všechny klienty, rodinné příslušníky a zaměstnance na Červený ples, který se bude konat 17. února od 14:30 hod. ve spodní jídelně zařízení. K tanci a poslechu bude hrát pan Novotný. Můžete se těšit na bohatou tombolu a občerstevní.

27.1.2023

S klienty jsme navštívili Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně. Prohlédli jsme si výstavu Jana Merta- Neboj se, Karel Čapek- A ta cesta byla dobrá a stálou expozici Řády vidění. Provázel nás pan Aleš Vrtal. Výlet jsme zakončili posezením u dobré kávy a zákusku. Všem se nám to líbilo. 

26.1.2023

Velmi rádi mlsáme🎂🧁 tentokrát jsme si připravili Jablečný pudink s piškoty a malinový zákusek. 

25.1.2023

Dne 1. 2. 2023 ve 14:30 hod se uskuteční sportovní odpoledne ve vestibulu DpS a DZR Vážany. Všichni jste srdečně zváni. ⚽🎾🏓🤸‍♀️

25.1.2023

K nedělní odpolední kávě jsme si s klienty připravili zákusek Tiramisu.

23.1.2023

!!!! Důležité upozornění!!!!!

16.1.2023

Naše hudební odpoledne u písniček na přání, jsme si zpříjemnili dobrou kávou a sladkým zákuskem, který nám upekly naše kuchařky. Moc jim děkujeme!🙂

16.1.2023

Pravidelně v domově s klienty hráváme hru bingo. Tato hra patří mezi naše nejoblíbenější. 

9.1.2023

V pátek 6. 1. 2023 nás přišli navštívit králové z MŠ Vážany. 

20.12.2022

Přeje všem krásné a pohodové Vánoce. Hodně štěstí a zdraví do nového roku 2023. Přejí zaměstnanci a klienti DpS a ZDR Vážany. 🎄🎄🔔

20.12.2022

Vánoce, Vánoce přícházejí.....

20.12.2022

S klientkami jsme upekli sýrové tyčinky na odpolední vánoční posezení. 

20.12.2022

O víkendu jsme s klienty vytvořili vánoční přání pro rodiny klientů. 

20.12.2022

Vánoční tvoření s klienty. 

19.12.2022

Vánoční hudební odpoledne jsme společně strávili s žáky a učiteli ze SZUŠ D-MUSIC Kroměříž. Nechyběl ani náš tradiční vánoční jarmark a bohaté občerstvení. SZUŠ D-MUSIC děkujeme za krásný hudební zážitek. 

19.12.2022

V DpS a DZR Vážany jsme si společně s klienty nazdobili vánoční stromeček. 

19.12.2022

Jako každý rok, tak i letos nás navštívili žáci ZŠ Zdounky. Zazpívali nám krásné vanoční písně a donesli spoustu dárků. Všem moc děkujeme. 

19.12.2022

Srdečně zveme rodinné příslušníky a klienty na vánoční posezení v DpS a DZR Vážany. Posezení se bude konat v pondělí dne 19. 12. 2022 ve 14:30 hodin. K poslechu bude hrát pan Novotný. 

7.12.2022

Miklulášská nadílka v DpS a DZR Vážany. 

7.12.2022

Každý rok pečeme s klienty perníčky a zpíváme si vánoční koledy. 

7.12.2022

Navštívil nás Mikuláš z Domu kultury Kroměříž i se svojí krásnou družinou. 

6.12.2022

Srdečně zveme klienty, rodinné příslušníky a zaměstnance na vánoční odpoledne v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem Vážany. Dne 15. 12. 2022 od 15 hodin. 

6.12.2022

S klienty jsme navštívili ples SSKM. 

6.12.2022

Ve Vážanech se konal tradiční bleší trh. 

6.12.2022

Výroba polštářků na Jarmark. 

2.12.2022

S klienty jsme si vytvořili krásné vánoční přání.

2.12.2022

Vánoční tvoření s klienty. 

30.11.2022

I tento měsíc u nás sloužil mši svatou p. Mgr. Bohumil Kundl a také nám posvětil advetní věnec. 

30.11.2022

Opět nás navštivli naši psí miláčci. 

30.11.2022

Ve Vážanech s první advetní nedělí, přibyla krásná vánoční výzdoba. 

30.11.2022

Upekli jsme si moc dobrý margotkový koláč.

30.11.2022

Veselé tvoření ve Vážanech. 😊

10.11.2022

Odpolední vystoupení harmonikáře pana Nečatského. 

10.11.2022

S klienty jsme si upekly výborný jablečný štrůdl.

10.11.2022

Zveme všechny klienty, rodinné příslušníky a zaměstnance na tradiční bleší trh a posezení u kávy. Akce se bude konat v úterý 15. 11. 2022 ve 14:00 hod- spodní jídelna. 

8.11.2022

Velmi rádi si pravidelně uvaříme nějakou dobrotu, tentokrát jsme se vyrhly do bramborových placek 

7.11.2022

Ženy z Klubu seniorů v Kroměříži jsou u nás se svým hudebním vystopením vždy vítány.

3.11.2022

8. 11. 2022 Vás všechny zveme na posezení u harmoniky, zahraje p. Ivan Nečatský. 

3.11.2022

S klienty jsme si zavzpomínali na ty, kteří už mezi námi nejsou a jejich památku jsme uctili zapálením svíček. 

3.11.2022

Každý týden si všichni společně zacvičíme a zazpíváme. 

1.11.2022

Klienti si vrámci sportovního odpoeldne užili disciplínu hod na plechovky. 

1.11.2022

Klientky se zapojují do trhání vatelínu pro výrobu náplní do polštářků. 

25.10.2022

Zase po měsíci nás navštívili psí miláčci. 

20.10.2022

Podzimní dny, jsme si zpříjmenily výtvarným tvořením s klienty. 

10.10.2022

DEN SENIORŮ V DOMĚ KULTURY V KROMĚŘÍŽI. 

10.10.2022

Podzimní úklid květinového a bylinkového záhonu v naší zahradě 🙂.

29.9.2022

Naše letošní podzimní výzdoba v DpS a DZR Vážany, na které se podíleli i klienti. 

27.9.2022

Zveme Vás na den otevřených dveří v DpS a DZR Vážany 7. 10. 2022 od 9 do 16:30 hodin. 

27.9.2022

Všichni jste zvání na hudební vystoupení žen z klubu seniorů ve čtvrtek 6. 10. 2022, ve 14 hod., na spodní jídelně. 

27.9.2022

Srdečně zveme všechny klienty a rodinné příslušníky na posezení u cimbálu DUBINA, v pátek dne 7. 10. 2022 v 17:30 hodin v jídelně. 

27.9.2022

Každý měsíc u nás slouží mši svatou p. Mgr. Bohumil Kundl.

27.9.2022

Klienti DpS a ZDR Vážany, navštili krásné místo Živou vodu na Modré. 

27.9.2022

Děkujeme Českému svazu chovatelů Kroměříž za pozvání na výstavu zvířectva. Bylo to velmi příjemné odpoledne. 

21.9.2022

Naše loučení s létem při kávě a zmrzlinovém poháru🙂.

20.9.2022

V DpS a DZR Vážany pro klienty vytváříme nové vzpomínkové koutky a místnosti, kde rádi tráví svůj volný čas. 

20.9.2022

Dne 16. 9. 2022 se uskotečnilo v DpS a DZR Vážany vinobraní. K tanci a poslechu nám zahrál pan Leszcynski.

20.9.2022

Klientky se podílely na přípravě občerstvení na vinobraní. 

16.9.2022

Dne 20. 9. ve 14:30 hod DpS a DZR Vážany, zve rodinné příslušníky, klienty a zaměstnance na posezení u zmrzlinového poháru a kávy. 

9.9.2022

Paní Zdeňka Chocholatá oslavila krásné 85 narozeniny se svou dcerou a dalšími klientkami. 

9.9.2022

O víkendu si pracovnící fialového oddělení připravili pro klienty míchané nápoje. Všem se to moc líbilo a všichni byli spokojení. 

6.9.2022

Srdečně zveme klienty a rodinné příslušníky na posezení u vína, které se bude konat 16. 9. 2022 ve 14:30 hod. v DpS a DZR Vážany. 

6.9.2022

Každý měsíc nás pravidleně navštěvuje paní Markéta Bílková se svými pejsky. Klienti i zaměstnanci se na ně vždy moc těsí. 

6.9.2022

S klienty jsem si upekli švestkový koláč, všem moc chutnal. 

6.9.2022

Rádi se staráme s klienty o naší zahrádku. 

6.9.2022

Prázdniny začínáme a ukončujeme v DpS a DZR Vážany opékáním špekáčků. 

6.9.2022

Výlet na Svatý Hostýn si klienti DpS a DZR Vážany moc užili. 

6.9.2022

Klienti DpS a DZR Vážany navštívili krásný Lednicko- valtický areál.

25.8.2022

Dne 18. 8. 2022 se v DpS a DZR Vážany konal 2. ročník vážanských hodů. 

9.8.2022

Dne 26. 7. si klienti DpS a DZR Vážany užili příjmené posezení u kávy a zmrzlinového poháru. 

18.5.2022

Vláček odvezl klienty do Podzámecké zahrady.

2.5.2022

Dne 29. 4. 2022 proběhlo v DpS a DZR Vážany pálení čarodejnic. 

2.5.2022

Dne 28. 4. 2022 klienti DpS a DZR Vážany se zůčastnili výletu na jedno z nejznámějších poutních míst České republiky - Velehrad. Navštívili velehradskou baziliku a nechybělo ani příjemné posezení v kavárně. 

12.4.2022

Klienti v DpS a DZR Vážany se připravují na Velikonoce. 

17.3.2022

Všemu zdravotnímu personálu a váženým zaměstnancům Domova pro seniory Vážany.

27.1.2022

Od nového roku v DpS a DZR Vážany probíhá aktivizační činnost i v odpoledních hodinách. Rodinní příslušníci jsou srdečně zváni.

13.1.2022

Poděkování v novinách od rodinných příslušníku vždy potěší. 

13.1.2022

Velké poděkování za dárky a přání k Vánocům 2021 pro klienty a zaměstnance DpS a DZR Vážany patří:

7.1.2022

Prožití vánočních svátků v DpS a DZR Vážany.