Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
A-   |   A   |   A+

O nás


Přečíst nahlas

Domov se zvláštním režimem Vážany, Lesní 299/54, Kroměříž je zařízení, které společně s DpS Vážany U Kašny, DpS U Moravy, DZR Strom života a DOZP Barborka tvoří sociální služby města Kroměříže, příspěvkovou organizaci. Zřizovatelem je Město Kroměříž.

 

Jedná se o pobytovou službu poskytovanou ve vyčleněné části Domova pro seniory Vážany. Služby uživatelů se v DZR Vážany poskytují dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem. Domov se zvláštním režimem zajišťuje svým uživatelům celoroční komplexní péči dle jejich individuálních potřeb, v zařízení je zajištěn nepřetržitý provoz. 

 

Ubytování je v jednolůžkových a jednom dvojlůžkovém pokoji s koupelnou, WC, malou kuchyňkou a balkónem. Od 1. 1. 2017 se jedná celkem o 21 lůžek. Budova domova je bezbariérová s možností posezení na společných balkonech, nádvoří, zahradě a blízkém parku. Dále je zde k dispozici televizní místnost, kaple, místnost terapie keramická dílna, knihovna, relaxační a reminiscenční místnost, tělocvična, malý bufet a automat na teplé nápoje.

 

Naše poslání

Naší snahou je vytvořit domov a přirozený způsob života seniorům, kteří potřebují podporu a pomoc v oblasti péče o vlastní osobu – udržování soběstačnosti, podpora sebeobsluhy a zvyků.

Máme zájem vytvářet takové prostředí a podmínky, aby nedocházelo k vyloučení seniorů ze společnosti.

 

Okruh osob

Osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby trpící Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí).

 

Věková struktura cílové skupiny:

 • Dospělí (50-64 let)
 • Mladší senioři (65-80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)


Rychlý kontakt


 

Domov se zvláštním režimem Vážany
Lesní 299/54, 767 01 Kroměříž
Tel: 573 503 750 - vrátnice

IČO: 71193430
DIČ: CZ71193430

 

 

Aktuality


Přečíst nahlas

12.4.2022

Klienti v DpS a DZR Vážany se připravují na Velikonoce. 

13.1.2022

Poděkování v novinách od rodinných příslušníku vždy potěší. 

13.1.2022

Velké poděkování za dárky a přání k Vánocům 2021 pro klienty a zaměstnance DpS a DZR Vážany patří:

7.1.2022

Prožití vánočních svátků v DpS a DZR Vážany.

Akce


Přečíst nahlas


2.5.2022

Dne 29. 4. 2022 proběhlo v DpS a DZR Vážany pálení čarodejnic. 

2.5.2022

Dne 28. 4. 2022 klienti DpS a DZR Vážany se zůčastnili výletu na jedno z nejznámějších poutních míst České republiky - Velehrad. Navštívili velehradskou baziliku a nechybělo ani příjemné posezení v kavárně. 

12.4.2022

Klienti v DpS a DZR Vážany se připravují na Velikonoce. 

27.1.2022

Od nového roku v DpS a DZR Vážany probíhá aktivizační činnost i v odpoledních hodinách. Rodinní příslušníci jsou srdečně zváni.

7.1.2022

Prožití vánočních svátků v DpS a DZR Vážany.

Služby


Přečíst nahlas

Zásady poskytování sociální služby

 • Respektujeme svobodu člověka a jeho lidská práva
 • Respektujeme individualitu a specifické potřeby uživatelů
 • Zachováváme partnerský rovnocenný přístup
 • Podporujeme samostatnost a soběstačnost uživatelů dle jejich osobních možností
 • Podporujeme uživatele ve využívání místních institucí a udržování přirozené vztahové sítě
 • Rozvíjíme kvalitu ubytování a stravování uživatelů, kvalitu a estetiku prostředí
 • Snažíme se snižovat případné následky nepříznivé situace, pro kterou nás uživatel vyhledal
 • Navazujeme a prohlubujeme spolupráci s rodinnými příslušníky
 • Vytváříme příjemné domácí prostředí
 • Vytváříme bezpečné prostředí s ohledem na specifické potřeby uživatelů
 • Klademe důraz na zvyšování kvality poskytovaných služeb dalším vzděláváním pracovníků v oblasti péče o uživatele s demencí

 

Popis služby

Domov se zvláštním režimem zajišťuje

 • Poskytování ubytování
 • Poskytování stravy
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Aktivizační činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Metody práce

Metodou sociální práce s uživateli se rozumí vhodný individuální přístup k uživatelům, vedení ke spolupráci, s ohledem na schopnosti, potřeby, zájmy a cíle uživatelů.

 

Cíle služby

 • Poskytování služby na základě individuálních potřeb
 • Přizpůsobení služeb potřebám klientů
 • Udržení kvality života a dosavadní sítě sociálních vztahů
 • Respektování lidské důstojnosti a naplňování práv klientů

Poděkování


Přečíst nahlas


17.3.2022

Všemu zdravotnímu personálu a váženým zaměstnancům Domova pro seniory Vážany.

13.1.2022

Poděkování v novinách od rodinných příslušníku vždy potěší. 

13.1.2022

Velké poděkování za dárky a přání k Vánocům 2021 pro klienty a zaměstnance DpS a DZR Vážany patří:

Jídelníček


Aktuální jídelníček

Kontakty


Přečíst nahlas

 

Domov se zvláštním režimem Vážany
Lesní 299/54, 767 01 Kroměříž
Tel: 573 503 750 - vrátnice

IČO: 71193430
DIČ: CZ71193430

 

 

Kontaktní osoby


Mgr. Michaela Pospíšilová
vedoucí zařízení
Tel: 573 503 751
Mob: 774 771 056
E-mail: pospisilova(zavináč)sskm.cz

Mgr. Zuzana Kováčová
vedoucí obslužné péče
Tel: 573 503 758
Mob: 725 821 973
E-mail: kovacova(zavináč)sskm.cz

Marcela Jančíková
vedoucí zdravotního úseku
Tel: 573 503 755
Mob: 722 445 218
E-mail: jancikova(zavináč)sskm.cz

Mgr. Hana Špangerová, DiS.
sociální pracovnice
Tel: 573 503 762
Mob: 601 122 193
E-mail: spangerova(zavináč)sskm.cz

Šárka Kyšnerová DiS.
sociální pracovnice
Tel: 573 503 754
Mob: 720 997 361
E-mail: kysnerova(zavináč)sskm.cz

Mgr. Ludmila Luzarová
sociální pracovnice
Tel: 573 503 762
Mob: 601 084 801
E-mail: luzarova(zavináč)sskm.cz

Ilona Tvrdá
účetní
Tel: 573 503 754
Mob: 725 895 386
E-mail: tvrda(zavináč)sskm.cz

Bc. Kateřina Musilová
sociální pracovnice
Tel: 573 503 762
Mob: 722 979 547
E-mail: musilova(zavináč)sskm.cz