Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
A-   |   A   |   A+

O nás


Přečíst nahlas

O našem domově

Domov se zvláštním režimem U Moravy je součástí Domova pro seniory U Moravy, který doplňuje řadu pobytových a jiných zařízení, která spravuje příspěvková organizace Sociální služby města Kroměříže, jejímž zřizovatelem je Město Kroměříž. Služba domov se zvláštním režimem je poskytována v uzavřené části 2. podlaží budovy „A“ s řízeným vstupem. Domov je umístěn v těsné blízkosti řeky Moravy, v panelové zástavbě města, kousek od jeho centra. Objekt je tvořen komplexem budov „A“ a „B“, které jsou spojeny kruhovou částí budovy, kterou pracovně nazýváme rondel. Jedná se o moderní a plně bezbariérové zařízení. Poskytované služby odpovídají charakteru služby a potřebám cílové skupiny klientů. Služba domov se zvláštním režimem (identifikátor 8827041) je registrována od 1. 1. 2017.

 

Kapacita služby domov se zvláštním režimem činí 24 lůžek. Aktuální VÝŠI ÚHRAD za pobyt naleznete ZDE.

Domov se zvláštním režimem svým klientům nabízí ubytování v jedno, dvou nebo třílůžkových pokojích.

Lůžkové dispozice: 7 jednolůžkových pokojů, 7 dvoulůžkových pokojů, 1 třílůžkový pokoj.

 

Pokoje mají buď samostatnou koupelnu, nebo koupelnu, která je společná pro dva sousedící pokoje. V případě společné koupelny jsou obyvatelé sousedících pokojů vždy stejného pohlaví. Součástí koupelny je záchod, umyvadlo a sprcha. Důležitým vybavením každého pokoje je signalizační zařízení, které je využíváno k přivolání personálu. Pokoje jsou standardně vybaveny elektricky polohovatelnou postelí, uzamykatelným nočním stolkem, šatní skříní, komodou, poličkou, křeslem a stolkem. Podlahy i veškeré vybavení pokoje mají omyvatelné povrchy pro snadnou údržbu a dezinfekci. Pokud to dispozice pokoje umožňuje, lze si po dohodě pokoj dovybavit vlastním drobným či oblíbeným nábytkem, obrazy, květinami, dekoracemi apod. Klienti mohou v pokojích využívat vlastní elektrospotřebiče, jako je například televizor, rádio, počítač, varná konvice, lednička, aj. Výše úhrady za spotřebovanou elektrickou energii vlastních elektrospotřebičů se řídí dle aktuálního ceníku fakultativních služeb. Všechny elektrospotřebiče musí mít rovněž vždy platnou revizi elektro. Většina prostor v domově je pokryta bezdrátovým připojením k internetu. Klientům s vyšší mírou podpory jsou k dispozici pasivní i aktivní antidekubitní matrace a široké spektrum polohovacích pomůcek pro prevenci vzniku nebo léčbu dekubitů. Pro přesuny jsou využívány moderní zvedáky a speciální podložky. Zařízení má k dispozici dva služební vozy: Dacia Logan a VW Transporter. Dopravu služebními vozy mohou klienti využívat v rámci nabízené fakultativní služby dle platného ceníku.

 

Mimo přidělený pokoj, může každý klient využívat také společné prostory: společná jídelna s televizí, posezení na chodbě, centrální koupelna vybavená vanou, bezbariérový výtah.

Klient může využívat po dohodě s personálem i zázemí služby domov pro seniory: společné jídelny s televizí a knihovnou, návštěvní místnost, relaxační místnost a vzpomínková místnost, rondel s ozvučením a koutky k posezení, místnost pro bohoslužby (kaple), tělocvična, terasa, zahrada, bufet, pedikúra a kadeřnictví.

Další technické prostory domova: kuchyně, prádelna a šicí místnost, ordinace lékaře, centrální přípravna léků, pracovny pro personál a kanceláře, skladové prostory, šatny, WC a sprchy pro personál, úklidové komory, garáže, kotelna.

 

Domov má vlastní zahradu s možností posezení na lavičkách a v jeho blízkosti se nachází městský park. V domově provozuje externí subjekt bufet, kde si můžou klienti obstarat drobné nákupy. Dále hned u vstupu do objektu domova, poskytují své služby pedikérka a kadeřnice (tyto služby jsou určeny rovněž pro širokou veřejnost). V pěší dostupnosti se nachází zastávka MHD, zastávka autobusového a vlakového nádraží, Dům kultury v Kroměříži, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Katastrální pracoviště Kroměříž, lékárna, Albert, Česká pošta, květinářství, Generali Česká pojišťovna, restaurace, papírnictví, aj. V rámci externích služeb do zařízení dochází pedikérka (služba hrazená klientem), rehabilitační pracovnice (služba hrazená klientem) a duchovní kaplan, kteří své služby poskytují dle individuální domluvy s klienty. Úzce spolupracujeme s dobrovolnickou organizací Adra a do zařízení dochází k vybraným klientům dobrovolníci, kteří jim zpříjemňují trávení volného času. Poskytovanou stravu dozoruje nutriční terapeut, je připravována v naší moderně vybavené kuchyni a pro oběd nabízíme výběr ze dvou jídel. Připravujeme pestrý aktivizační program, pořádáme nebo navštěvujeme sportovní a kulturní akce, podporujeme lidové tradice, zajišťujeme canisterapii, výlety, oslavy narozenin apod. Podporujeme a rozvíjíme mezigenerační spolupráci, navštěvují nás děti z MŠ, žáci ZŠ a studenti středních škol.

 

Základní poskytované činnosti ze zákona

Základní činnosti jsou stanoveny u jednotlivých druhů služeb zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 50 jmenovaného zákona poskytujeme tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,

b) poskytnutí stravy,

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) aktivizační činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Fakultativní činnosti

Fakultativní činnosti jsou poskytovány nad rámec základních činností a jsou hrazeny z vlastních prostředků klienta.  Jejich rozsah a výši úhrad stanovuje příloha ke Smlouvě o poskytnutí sociální služby. Ceník fakultativních činností je dále k dispozici v prostorách domova a je zveřejněn i na webových stránkách naší služby v části dokumenty.

 

Metody práce

V Domově se zvláštním režimem U Moravy plánujeme průběh sociální služby klientů podle jejich individuálních potřeb a schopností, se současným zohledněním vlastních možností, zdrojů a dispozic. Našim cílem je vytvářet důstojné a bezpečném prostředí, které má co nejvíce navozovat domácí pohodu. Dbáme na individuální přístup ke klientům a snažíme se klienty co nejvíce zapojovat při běžných denních činnostech, abychom úměrně jejich schopnostem podporovali samostatnost, nezávislost a soběstačnost.

Obslužnou péči nepřetržitě provádí kvalifikovaný personál pracovníků v sociálních službách. Pracovníci při práci s klienty využívají metody práce jako například osobní rozhovory, pozorování, naslouchání, intuitivní techniky, bazální stimulaci, využití prvků reminiscenční terapie, dotazníková šetření aj. Každý klient má sestavený individuální plán, podle kterého jsou mu služby poskytovány a přiděleného klíčového pracovníka, který je klientovi nejen v této oblasti nápomocen. Vzhledem k charakteru cílové skupiny při zpracování individuálního plánu vycházíme nejen z informací od klienta, ale i rodiny, přátel a známých, kteří klienta a historii jeho života dobře znají.

Lékařská péče v domově je zajišťována praktickým lékařem, který navštěvuje zařízení 1x týdně. Klient má však možnost zůstat i nadále v péči svého dosavadního lékaře. Odbornou péči zajišťují všeobecné a praktické sestry zdravotnickými výkony ordinovanými ošetřujícím lékařem. Do domova dochází dle domluvy zubař (zajištění preventivních prohlídek + plánování ošetření v zubní ordinaci) a 2x měsíčně psychiatr. Na vyšetření k dalším odborným lékařům v případě potřeby zajišťujeme doprovod. S ohledem na vysoký počet těchto vyšetření, vítáme pomoc v zajištění doprovodu i ze strany rodinných příslušníků klientů.

 

Domov není pro veřejnost uzavřeným zařízením, návštěvy jsou vítány a podporovány. Klienti mohou přijímat návštěvy denně. Návštěvní hodiny nejsou omezeny, doporučený čas s ohledem na provozní důvody je od 8:30 do 19:30 hod.

 

Co klientovi naše služba nemůže nabídnout?

Osobního asistenta, přítomnost jednoho pracovníka u jednoho klienta po dobu 24 hodin.

Pomoc při činnostech, které klient zvládne sám. Snažíme se udržet u klientů jejich soběstačnost a samostatnost, aby nedocházelo k vytvoření závislosti na poskytované službě.

 

Postup pro přijetí nového klienta

Pokud se chystáte podat žádost do našeho zařízení, je potřeba pro správnou volbu sociální služby vyhodnotit, zda se jedná o službu domov se zvláštním režimem nebo službu domov pro seniory.

 

Cílovou skupinou služby domov se zvláštním režimem jsou osoby, trpící Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Věková hranice je 50 let a starší.

Cílovou skupinou služby domov pro seniory jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž životní situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Věková hranice je 60 let a starší.

 

ŽÁDOST si můžete vyzvednout osobně v domově nebo ji lze stáhnout ZDE.

Aktuální VÝŠI ÚHRAD za pobyt naleznete ZDE.

 

Pokud potřebujete s čímkoliv ve věci přijetí do domova poradit, můžete se obrátit na paní Mgr. Zdeňku Dutkevičovou, která je kontaktní osobou určenou přímo pro příjem žádostí. V případě potřeby  Vám samozřejmě dokáže poradit naše libovolná sociální pracovnice.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Dutkevičová, tel.: 573  503 959, 725 889 641, e-mail: dutkevicova@sskm.cz

 

Po výběru poskytované služby a vypsání žádosti následuje tento postup.

Podání žádosti: žádost lze zaslat poštou na adresu domova (sociální pracovnice), poštou na adresu organizace, datovou schránkou, emailem nebo předat osobně v domově.

Domov pro seniory u Moravy, sociální pracovnice, Erbenovo nábřeží 4262, Kroměříž 767 01.

ID datové schránky: 6cvk7yr

Zaevidování žádosti: přijatá žádost je vyhodnocena, a pokud žadatel splňuje podmínky pro zařazení, je žádost zařazena do evidence žadatelů podle data podání. V opačném případě je žadatel písemně informován o nesplnění podmínek pro zařazení a je mu doporučen další postup nebo alternativní služby.

Sociální šetření: v případě uvolnění místa bude kontaktován žadatel s nejstarším datem podání žádosti a společně s ním bude dohodnut termín pro provedení sociálního šetření.

Jednání poradní komise domova: na základě provedeného sociálního šetření poradní komise rozhodne o přijetí žadatele do domova nebo jeho zamítnutí.

Informační schůzka: těsně před zahájením poskytování služby je organizováno setkání žadatele s jemu blízkými osobami a zástupci domova. Na této schůzce jsou komunikována očekávání žadatele, nastavení služeb, předběžný plán poskytování péče, způsob označní práda, jsou předány informace o zdravotní péči v domově a sumarizován zdravotní stav žadatele (aktuálně užívané léky, odborní lékaři, atp.).  Žadatel obdrží žádost o výpis ze zdravotní dokumentace od praktického lékaře, který je povinen doručit nejpozději v den zahájení  poskytování sociální služby. Žadateli je doporučeno při zahájení služby disponovat dostatečným množstvím aktuálně užívaných léků, potřebnými kompenzačními pomůckami a v případě potřeby inkontinenčními pomůckami, nejlépe na 2 měsíce.  Informační schůzka je uzavřena dohodnutím konkrétního dne a přibližného času zahájení poskytování služby.

 

První dny v domově

Většina klientů služby domov se zvláštním režimem má opatrovníka, v takových případech je jednáno s opatrovníkem a informace předávané klientům jsou svým obsahem a rozsahem podávány adekvátně jeho rozumovým schopnostem a zdravotnímu stavu.

  • Pro první den v domově má klient předem přiděleného pracovníka v sociálních službách, který je mu k dispozici po celý den a poskytuje mu pomoc podle potřeby. Tento pracovník doprovází klienta na jeho pokoj a zajistí případnou asistenci při přenášení zavazadel a osobních věcí. V případě vícelůžkového pokoje seznámí nového klienta se spolubydlícími. Pracovník rovněž ukáže klientovi, který nábytek na pokoji je určený pro něj k užívání, předá klíče od pokoje a uzamykatelné šatní skříně či zásuvky nočního stolku.
  • Pracovníci v sociálních službách nabídnou klientovi pomoc při ukládání osobních věcí, zkontrolují označení prádla a provedou soupis cenných věcí. V případě, že klient nemá prádlo označené (prádlo lze po dohodě označit předem), předají pracovníci prádlo ke strojovému označení do prádelny (fakultativní činnost, hradí se pouze cena materiálu). Neoznačené, aktuálně potřebné věci jsou dočasně označeny fixem na textil.
  • Klienta navštíví v pokoji sociální pracovnice, seznámí ho s obsahem smlouvy o poskytování sociální služby a jejími přílohami a vysvětlí rozsah a způsob zpracování osobních údajů. Po seznámení dochází k podpisu této smlouvy. Sociální pracovnice nabídnou klientovi možnost uložení větší finanční částky či cenných věcí do trezoru v domově (v případě odmítnutí domov nenese za ztrátu odpovědnost). Uložení finanční částky a cenností v trezoru ja klientem hrazenou fakultativní službou.
  • Pracovníci v sociálních službách dle zdravotního stavu klienta na pokoj přichystají servírovací stolek a WC křeslo. V případě dvou a více televizí v jednom pokoji doporučí klientům pořízení sluchátek.
  • Klient je seznámen s používáním signalizačního zařízení a způsobu jeho fungování (personál je často obsazen plněním úkolů u jiných klientů, a není v silách reagovat na každou signalizaci okamžitě).
  • Klientovi jsou předány informace o způsobu výběru stravy dle jídelníčku, a po dohodě s klientem je objednán výběr jídla na následující dny. V případě, že se bude klient stravovat ve společné jídelně, je mu ukázáno volné místo a cesta do jídelny. Při nejbližším stravování bude nový klient představen ostatním klientům v jídelně.
  • Po dohodě s klientem pracovník v sociálních službách provede klienta po dalších prostorech domova.
  • Vedoucí přímé obslužné péče (případně koordinátor přímé obslužné péče) určí pro klienta klíčového pracovníka (změnu klíčového pracovníka lze po dohodě s vedoucí obslužné péče změnit jak ze strany klienta, tak ze strany klíčového pracovníka). Klíčový pracovník se klientovi při nejbližší příležitosti  představí a vysvětlí mu svoji funkci. Klíčový pracovník dále klienta seznámí s chodem zařízení, představí ho ostatním pracovníkům, nastíní možnosti kulturních, aktivizačních a zájmových činností, založí a vede klientovi dokumentaci týkající se obslužné péče, sestavuje s klientem individuální plán péče, seznámí ho s dalšími vnitřními předpisy a připomene možnosti a způsob podání stížnosti, podnětu nebo pochvaly.


Rychlý kontakt


 

Domov se zvláštním režimem U Moravy

ID 8827041
Erbenovo nábřeží 4262/2b, 767 01 Kroměříž
Vrátnice, spojovatel/ka
Tel:  573 503 940
Mob: 606 653 403
E-mail: vratnicemorava@sskm.cz

IČO: 71193430
DIČ: CZ71193430

 

 

Aktuality


Přečíst nahlas

17.5.2024

Tento týden proběhl Tradiční jarmark Sociálních služeb města Kroměříže na Velkém náměstí v Kroměříži. Počasí nám vyšlo, bylo krásně a ke skvělé atmosféře přispělo také úžasné vystoupení klientů z Chráněného bydlení Květná. O výrobky našich klientů byl obrovský zájem a děkujeme všem, kteří nás podpořili svou účastí. Těšíme se zase rok! 

9.5.2024

Po skončení druhé etapy Florie Jaro, kterou pořádá Výstaviště Kroměříž, jsme pro naše klienty, tentokrát z našich domovů U Moravy, získaly darem překrásné květiny. Květiny předal klientům starosta města Kroměříž Tomáš Opatrný, spolu s ředitelkou organizace Dagmar Klučkovou a vedoucím služeb Martinem Liškou. Moc děkujeme!

1.5.2024

Na tradice v našich službách dbáme! Poslední dubnový den byl v našich službách zasvěcený stavění májek a i naší organizací prolétly čarodějnice! Na ohni se rozvoněly špekáčky, k poslechu hrála hudba, tančilo sem zpívalo se a všichni měli úsměv na rtech! Děkujeme, bylo to skvělé! Pojďte se s námi na to veselí podívat!

9.4.2024

Březen byl v našich službách Domov pro seniory U Moravy a Domov se zvláštním režimem plný akcí! Začal oslavami Mezinárodního dne žen s domácími zákusky a vystoupením. I nadále pokračujeme duchovní péči, se kterou jsou klienti velmi spokojení. Stále se u nás tradují „Zpěvy páteční“ s panem Němcem, kdy se každý první pátek zpívají písně v kapli. Konaly se u nás také mše, canisterapie a pokračujeme ve spolupráci s MŠ Mánesova – v březnu byli naši klienti pozváni k akci vynášení Moreny, děti předvedly pásmo písniček a básniček, vše proběhlo u lávky v Kroměříži. I v březnu nás čekala pravidelná skupinová cvičení, kdy jsme s klienty využili různé pomůcky – overbaly, pěnové nudle, velké gymbaly atd. Vzhledem k blížícím se svátkům jara nás čekalo také Velikonoční cvičení. Klienti podnikali také individuální návštěvy v obchodě – kdy jsou doprovázeni pracovníkem a sami si vybírají, co si chtějí koupit. U této aktivity se mohou uplatnit i prvky reminiscenční terapie (vzpomínání na dřívější výrobky, ceny). Pracovník je klientovi k ruce, ale snaží se zasahovat co nejméně. Klienti také využívali relaxační místnosti snoezelen, posezení s využitím prvků reminiscenční terapie a v rámci spolupráce s pedagogickou vyšší odbornou školou využili klienti hezké počasí k pobytu na terase. V březnu čekala klienti také společná akce s Adrou a Amazonem, a to velikonoční tvoření v muzeu, které bylo skvělé! Velký úspěch u klientů mělo také pásmo písní a vystoupení děvčat z internátu a také „jarní“ vystoupení dětí ze ZŠ Zámoraví. Měsíc klienti zakončili filmovým dopolednem s filmem pro pamětníky a s občerstvením.

14.3.2024

Pojďme se společně ohlédnout také za měsícem únor ve službách Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem U Moravy. Hned na začátku měsíce čekalo klienty vodění medvěda a masopust. V únoru byla zahájena také duchovní péče, se kterou jsou klienti na základě prvních dojmů velmi spokojeni. První pátek v měsíci nesměly chybět také zpěvy páteční, kdy naše služby navštěvuje pan Neměc, který se s klienty věnuje zpěvu náboženských písní. Nedílnou součástí je canisterapie a také cvičení v tělocvičně, kde klienti využívají nejčastěji rotopedů, trénuji chůzi za podpory bradel, případně hod na cíl. S klienty realizujeme také pravidelná skupinová cvičení, kdy jsou využity různé pomůcky, např. overbaly, gymbaly, rehabilitační pomůcky pro podporu hybnost končetin a mnoho dalších. Pravidelně se s klienty věnujeme také reminiscenční terapii, spolupracujeme s MŠ Mánesova, kdy v rámci propojení generací děti navštěvují naše služby a naopak. Naše zařízení navštívili také dobrovolníci z ADRY a společně jsme naplánovali akce pro klienty na březen. Po tak nabitém měsíci klienti využívají také místnost s prvky snoezelen, kde příjemně relaxují.

6.12.2023

Mezi naše klienty přišli zástupci města Kroměříž společně s dětmi z mateřské školky a popřáli jim  "Spokojené prožití svátků Vánočních ". Osobní přání od dětí s dárkem vitaminů udělalo všem velkou radost🥰.

10.11.2023

Srdečně❤️ děkujeme❤️ za krásné obrázky od dětí ze 3.C ZŠ Antonínská v Brně. Obrázky udělaly našim klientům velikou radost.

25.10.2023

V rámci projektu 72 hodin - Síla dobrovolnictví náš domov navštívili žáci Církevní základní školy Kroměříž, kteří klientům přinesli radost a zábavu skrze divadelní představení, hudební vystoupení, obrázky mladších dětí a vytvoření barevného díla na chodníku okolo domova. Takové setkání přineslo seniorům radost a posílilo spolupráci mezi generacemi.

13.10.2023

Příjemné odpolední posezení ke "Dni seniorů" s malým občerstvením a kulturním vystoupením naší aktivizační pracovnice

10.10.2023

Krásné odpolední chvilky díky kapele Morkovčanka. Klienti si zazpívali známé písničky a velmi dobře se bavili.

10.10.2023

Ve vestibulu domova proběhly pohybové aktivizace zábavnou a soutěžní formou. Senioři si mohli vyzkoušet svoji přednou mušku ve zhazování plechovek 🤾‍♀️ nebo věšení prádla pomocí kolíků. Na závěr bylo vyhodnocení 3 nejlepších.🥇🥈🥉

21.9.2023

Zveme všechny zájemce na den otevřených dveří do domova U Moravy. Akce se koná 5.10.2023 od 8:00 do 15:30 hod. Přijďte, rádi vás uvidíme👀

25.8.2023

Někdy to není lehké rozhodnutí pro každou ženu, co si obléknout. 🤩 Při výběru oděvů na oddělení se zvláštním režimem, mají klientky módní poradkyně - naše pečovatelky🥰

25.8.2023

Skoro každá žena si chce občas udělat radost🙂a koupit si něco pěkného na sebe 👗👚👘.  S podporou personálu si klientky mohly tuto radost splnit ve vestibulu domova.

23.8.2023

Na krásné reakce klientů na službě se zvláštním režimem při setkání s pejsky 🐶🐶🐶nejde dlouho zapomenout🥰.

14.8.2023

Zapojit hlavu i tělo se dá i u činností běžných, např. u drobného úklidu nebo nalévání polévky. Klienti si procvičí jemnou i hrubou motoriku, koordinaci oko - ruka. U aktivit s klienty se snažíme využívat ty činnosti, na které byli zvyklí a jsou pro ně přirozené. Pravidelným nácvikem dochází ke zlepšení chůze. U imobilních klientů se dá motýl využít jak k procvičování jemné motoriky - mačkání bublinek, tak i např. k poznávání barev, cvičení horních končetin v lůžku - zvedání rukou či předávání motýlka z jedné ruky do druhé a spoustě dalších aktivit. Fantazii se meze nekladou

4.8.2023

Malé ohlédnutí za tím, co se u nás dělo během týdne:

4.8.2023

Do kavárny to je převážně daleko, proto naše aktivizační pracovnice otevřely letní kavárnu na terase domova. Podávalo se letní ovoce, káva i zákusky🍰☕🍉🍿 .  Všem se posezení s občerstvením na letní terase moc líbilo.

28.6.2023

🎼 Při tradičním rozloučení studenti Konzervatoře P.J. Vejvanovského nevynechali návštěvu našeho domova a všem krásně zahráli a zazpívali několik písniček. Děkujeme, že jste přišli❤️

2.6.2023

Ve čtvrtek na zahradě domova U Moravy proběhlo za krásného slunného počasí kácení májky. Ve stínu stromů a domova se všem sedělo příjemně, našlo se i něco na uhasení žízně 🍺a něco dobrého k zakousnutí. Po celou dobu hrály lidové písničky a kdo měl chuť tak si mohl zazpívat.   

1.6.2023

❤️Děkujeme❤️ námořníkům z MŠ Záříčí, kteří si připravili krásné vysoupení plné písniček a básniček s námořnickou tématikou. 

31.5.2023

V úterý se domovem rozezněly krásné lidové písničky, které zazpívaly děti z mateřské školky Mánesova Kroměříž. Písničky doplnily lidovými tanečky. Pohled na malé děti vykouzlí našim seniorům vždy úsměv na tváři i pohlazení na duši.  

26.5.2023

Velké poděkování ❤️patří dětem a pedagogům ze ZŠ F. Vančury Kroměříž za krásné divadelní představení  "Mauglí", které společně zahráli ve vestibulu našeho domova. 👏👏👏 Divadlo se všem líbilo a určitě udělalo radost všem, kteří se přišli podívat.

11.5.2023

Načerpat sluneční energii 🌞 a nadechnout se vůní květin 🌷🌼🥀 je pro všechny příjemný zážitek.

10.5.2023

Vážení, rádi bychom Vás informovali o plánované rekonstrukci koupelen v Domově pro seniory U Moravy. Tato rekonstrukce bude probíhat v budově „A“ a dotkne se ubytovacích pokojů v 2. (služba DZR) a 3. nadzemním podlaží. Rekonstrukce je nezbytná z důvodu havarijního stavu vodovodních rozvodů, a kromě jejich výměny, přinese i moderně zrekonstruované koupelny v dotčených pokojích. Časté opravy úniků vody si vyžádaly nemalé finanční prostředky, a zatímco se problém na jednom místě vyřešil, na jiném mnohdy vznikal nový.

27.4.2023

DěkujemeAlči Vitochové za zprostředkování odpoledního programu pro naše seniory. Jak četba vlastní tvorby žáků VII.D. ZŠ Oskol Kroměříž tak hudební vystoupení Lucie Matějíčkové a Davea Williamse byly úžasné

27.4.2023

V úterý dopoledne našim domovem prolétl rej čarodějnic. Kdo chtěl tak si vyzkoušel posed na koštěti a kdo nechtěl tak jen čarodějnice hezky v povzdáli pozoroval.🤩

5.4.2023

Dnes se senioři sešli k společnému Velikonočnímu posezení 🐥🐣🐤u dobré kávy a občerstvení. Měli možnost si vzájemně povykládat a zavzpomínat na svátky jara v době jejich mládí.❤️

5.4.2023

Prostřednictvím jarních básniček a písniček donesly děti ze ZŠ Zámoraví Kroměříž jaro do našeho domova. Moc děkujeme za krásné vystoupení🌷🌼🌹

13.3.2023

Jak již to tak bývá po dlouhá léta, svátek MDŽ oslavili ženy i muži společně🌹🌻🌹. V tento den se celým domovem rozléhala veselá hudba a zpěv. Na harmoniku přišla zahrát paní Eva a dovedla si sebou malý pěvecký sbor. Spousta klientů se ráda se zpěvem přidala a splečně si zazpívali staré české písničky. Aktivizační pracovnice připravily malé občerstvení☕🍰🍷 a ke spkojenosti všech již nechybělo nic.

3.3.2023

❤️Děkujeme❤️ dětem ze ZŠ Oskol za hudebně-divadelní vystopení v našem domově. Herecké i pěvecké výkony byly vynikající a už teď se těšíme na další návštěvu❤️

22.2.2023

Tradiční vodění medvěda o Masopustu si každý pamatuje ze svého mládí, proto si pracovníci pro naše klienty připravili masopustní průvod po celém domově. Veselé písničniky a skotačení masek udělalo všem radost.

22.12.2022

❤️Děkujeme❤️manželům Malinovým z Boršic - firma Maltek JR s.r.o, za dárky k Vánocům našim kientům. 

15.12.2022

Děkujeme žákům a pedagogům ze ZŠ Oskol za kouzelné vánoční vystoupení v našem domově. Děti v kostýmech nám zazpívaly, zahrály a zatačily vánoční písničky z pohádek a koledy. 

7.12.2022

Děkujeme firmě BIOPAS spol. s r.o.. za darovaný vánoční stromeček, který již zdobí vstupní halu domova a dělá radost našim klientům. Rovněž děkujeme Mgr. Radovanu Klabalovi za zprostředkování.

7.12.2022

Hned 3 x rozdával Mikuláš radost v Domově U Moravy.  Po covidových letech, kdy mohl přijít Mikuláš jen pod okna domova, letos konečně byl klientům nadosah. V prvním adventním týdnu přišel místostarosta Pavel Motyčka rozdávat Mikulášské balíčky plné vitamínů. V pondělí dopoledne přišel Mikuláš se svoji družinou z Domu kultury Kroměříž. Vyzval několik hříšníků k jejich nápravě a pak si společně všichni zazpívali vánoční písničky. Za odměnu donesl klientům voňavý vánoční punč, který všem chutnal. Večer, když se setmělo prošla celým domovem Svatá rodina i s čerty a rozdávala drobné sladkosti 🍬nebo něco na zahřátí🥂. A jelikož byli celý rok klienti i pracovníci všichni hodní, nikoho si čerti do pekla neodnesli😈👹😈.

2.12.2022

V úterý 29.11.2022 přišly děti ze ZŠ Zámoraví Kroměříž popřát našim seniorům šťasné Vánoce prostřednictvím vánočních písniček a básniček. Moc děkujeme❤️

9.11.2022

Ve středu vystoupily v našem domově děti ze ZŠ Zámoraví Kroměříž. Měly připravené hrané písničky a básničky. Moc děkujeme 🥰, naše seniory vždy potěší pohled na děti a jejich radost ze života.

9.11.2022

Během Svátku zesnulých, jsme v našem domově vzpomínali nejen na naše blízké, ale také na klientky, kteří nás v posledním roce opustili. Tuto možnost měli také jejich rodinní příslušníci, kteří byli pozvaní. Součástí svátku byla také návštěva hřbitova, kde mají naši klienti své blízké.

19.10.2022

V sobotu za námi přišly děti z taneční skupiny 2BC b-boy´s crew🤸‍♂️🤸‍♀️ Kroměříž a roztačily celý domov. Děkujeme, byly jste super🤩

19.10.2022

V pátek 14.10.2022 naše seniory navštívily děti z Církevní základní školy v Kroměříži. Předaly seniorům vlastnoručně vyrobená přáníčka a následně společně pomalovali chodník na nábřeží Moravy. Moc děkujeme za návštěvu❤️💛💜

8.6.2022

V pátek 3.6.2022 se u nás na zahradě domova konala ukázka výcviku služebních psů Městské policie Kroměříž a ukázka Zlínské jízdní policie. Na ukázky se přišly podívat také děti z mateřské školky, které babičkám a dědečkům zazpívaly písničky.  Poté jsme všichni společně sledovali jak probíhá výcvik a co všechno služební psi umí.  Na závěr dojela hlídka jízdní policie, kterou nám představila a informace o jejich činnosti sdělila tisková mluvčí nprap. Ing. Barbora Balášová. Tímto bychom chtěli poděkovat všem účastníkům akce za vstřícnost a čas, který si pro naše klienty udělali ve svém náročném pracovním programu.

1.6.2022

Poslední májové dny proběhlo v našem domově kácení májky na zahradě domova za krásného slunečného dne. 🌞 Součástí zahradního programu byla živá hudba v podání pana Martina Procházky, s kterým si většina seniorů s radostí zazpívala krásné lidové písničky. Pan Polišenský a pan Kolář vyzvali i děvčata i k tanci. K dobrému poslechu hudby připravily aktivizační pracovnice také malé občerstvení.  

2.5.2022

V pátek 29.4.2022 proletěl našim domovem rej čarodějnic. Přistání bylo ve vestibulu domova, kde byla připravena zábava a  malé občerstvení pro všechny uživatele domova. Dopolední program pokračoval na zahradě domova, kde byla postavena májka, plná barevných pentlí - symbolu jara. Na stavění májky přišly také děti z mateřské školky, povykládaly si s babičky a dědečky a na závěr zazpívaly písničky o jaru.

26.4.2022

Zaměstnanci a klienty DpS a DZR U Moravy děkují firmě "FLOREA.cz" za krásné čtvrteční tuplipánové překvapení. Květiny udělají radost vždycky, ale tulipány na jaře obzvlášť🥰

29.12.2021

Děkujeme paní Kamile Karlíkové Kuchaříkové a Janě Hoppanové, které darovaly čtyři reborn panenky i s kočárky a oblečky pro ně. Paneky budou sloužit k reminiscenční (vzpomínkové) terepii při aktivizačních činnostech se seniory. Předání proběhlo ve spolupráci s paní  Jitkou Halaštovou.

8.12.2021

V pátek 3.12.2021 k nám po roce opět zavítal Svatý Mikuláš se svoji družinou z Domu kultury v Kroměříži. Z důvodu zhoršené epidemiologické situace naděloval jako vloni pouze pod okny, ale tentokrát si donesl i moderní elektronickou pomůcku - mikrofon a bylo ho slyšet ve všech patrech domova. Klienti Mikuláškou družinu pozorovali z oken a balkonů domova a společně si zazpívali několik lidových písniček s hudebním doprovodem.

3.11.2021

Na konci října naši senioři oslavili svůj svátek společně s cimbálovou muzikou "Dubina".  

Akce


Přečíst nahlas


6.12.2023

Mezi naše klienty přišli zástupci města Kroměříž společně s dětmi z mateřské školky a popřáli jim  "Spokojené prožití svátků Vánočních ". Osobní přání od dětí s dárkem vitaminů udělalo všem velkou radost🥰.

10.11.2023

Srdečně❤️ děkujeme❤️ za krásné obrázky od dětí ze 3.C ZŠ Antonínská v Brně. Obrázky udělaly našim klientům velikou radost.

25.10.2023

V rámci projektu 72 hodin - Síla dobrovolnictví náš domov navštívili žáci Církevní základní školy Kroměříž, kteří klientům přinesli radost a zábavu skrze divadelní představení, hudební vystoupení, obrázky mladších dětí a vytvoření barevného díla na chodníku okolo domova. Takové setkání přineslo seniorům radost a posílilo spolupráci mezi generacemi.

13.10.2023

Příjemné odpolední posezení ke "Dni seniorů" s malým občerstvením a kulturním vystoupením naší aktivizační pracovnice

10.10.2023

Krásné odpolední chvilky díky kapele Morkovčanka. Klienti si zazpívali známé písničky a velmi dobře se bavili.

10.10.2023

Ve vestibulu domova proběhly pohybové aktivizace zábavnou a soutěžní formou. Senioři si mohli vyzkoušet svoji přednou mušku ve zhazování plechovek 🤾‍♀️ nebo věšení prádla pomocí kolíků. Na závěr bylo vyhodnocení 3 nejlepších.🥇🥈🥉

21.9.2023

Zveme všechny zájemce na den otevřených dveří do domova U Moravy. Akce se koná 5.10.2023 od 8:00 do 15:30 hod. Přijďte, rádi vás uvidíme👀

25.8.2023

Někdy to není lehké rozhodnutí pro každou ženu, co si obléknout. 🤩 Při výběru oděvů na oddělení se zvláštním režimem, mají klientky módní poradkyně - naše pečovatelky🥰

25.8.2023

Skoro každá žena si chce občas udělat radost🙂a koupit si něco pěkného na sebe 👗👚👘.  S podporou personálu si klientky mohly tuto radost splnit ve vestibulu domova.

23.8.2023

Na krásné reakce klientů na službě se zvláštním režimem při setkání s pejsky 🐶🐶🐶nejde dlouho zapomenout🥰.

14.8.2023

Zapojit hlavu i tělo se dá i u činností běžných, např. u drobného úklidu nebo nalévání polévky. Klienti si procvičí jemnou i hrubou motoriku, koordinaci oko - ruka. U aktivit s klienty se snažíme využívat ty činnosti, na které byli zvyklí a jsou pro ně přirozené. Pravidelným nácvikem dochází ke zlepšení chůze. U imobilních klientů se dá motýl využít jak k procvičování jemné motoriky - mačkání bublinek, tak i např. k poznávání barev, cvičení horních končetin v lůžku - zvedání rukou či předávání motýlka z jedné ruky do druhé a spoustě dalších aktivit. Fantazii se meze nekladou

4.8.2023

Malé ohlédnutí za tím, co se u nás dělo během týdne:

4.8.2023

Do kavárny to je převážně daleko, proto naše aktivizační pracovnice otevřely letní kavárnu na terase domova. Podávalo se letní ovoce, káva i zákusky🍰☕🍉🍿 .  Všem se posezení s občerstvením na letní terase moc líbilo.

28.6.2023

🎼 Při tradičním rozloučení studenti Konzervatoře P.J. Vejvanovského nevynechali návštěvu našeho domova a všem krásně zahráli a zazpívali několik písniček. Děkujeme, že jste přišli❤️

2.6.2023

Ve čtvrtek na zahradě domova U Moravy proběhlo za krásného slunného počasí kácení májky. Ve stínu stromů a domova se všem sedělo příjemně, našlo se i něco na uhasení žízně 🍺a něco dobrého k zakousnutí. Po celou dobu hrály lidové písničky a kdo měl chuť tak si mohl zazpívat.   

1.6.2023

❤️Děkujeme❤️ námořníkům z MŠ Záříčí, kteří si připravili krásné vysoupení plné písniček a básniček s námořnickou tématikou. 

31.5.2023

V úterý se domovem rozezněly krásné lidové písničky, které zazpívaly děti z mateřské školky Mánesova Kroměříž. Písničky doplnily lidovými tanečky. Pohled na malé děti vykouzlí našim seniorům vždy úsměv na tváři i pohlazení na duši.  

26.5.2023

Velké poděkování ❤️patří dětem a pedagogům ze ZŠ F. Vančury Kroměříž za krásné divadelní představení  "Mauglí", které společně zahráli ve vestibulu našeho domova. 👏👏👏 Divadlo se všem líbilo a určitě udělalo radost všem, kteří se přišli podívat.

11.5.2023

Načerpat sluneční energii 🌞 a nadechnout se vůní květin 🌷🌼🥀 je pro všechny příjemný zážitek.

27.4.2023

DěkujemeAlči Vitochové za zprostředkování odpoledního programu pro naše seniory. Jak četba vlastní tvorby žáků VII.D. ZŠ Oskol Kroměříž tak hudební vystoupení Lucie Matějíčkové a Davea Williamse byly úžasné

27.4.2023

V úterý dopoledne našim domovem prolétl rej čarodějnic. Kdo chtěl tak si vyzkoušel posed na koštěti a kdo nechtěl tak jen čarodějnice hezky v povzdáli pozoroval.🤩

5.4.2023

Prostřednictvím jarních básniček a písniček donesly děti ze ZŠ Zámoraví Kroměříž jaro do našeho domova. Moc děkujeme za krásné vystoupení🌷🌼🌹

13.3.2023

Jak již to tak bývá po dlouhá léta, svátek MDŽ oslavili ženy i muži společně🌹🌻🌹. V tento den se celým domovem rozléhala veselá hudba a zpěv. Na harmoniku přišla zahrát paní Eva a dovedla si sebou malý pěvecký sbor. Spousta klientů se ráda se zpěvem přidala a splečně si zazpívali staré české písničky. Aktivizační pracovnice připravily malé občerstvení☕🍰🍷 a ke spkojenosti všech již nechybělo nic.

3.3.2023

❤️Děkujeme❤️ dětem ze ZŠ Oskol za hudebně-divadelní vystopení v našem domově. Herecké i pěvecké výkony byly vynikající a už teď se těšíme na další návštěvu❤️

22.2.2023

Tradiční vodění medvěda o Masopustu si každý pamatuje ze svého mládí, proto si pracovníci pro naše klienty připravili masopustní průvod po celém domově. Veselé písničniky a skotačení masek udělalo všem radost.

15.12.2022

Děkujeme žákům a pedagogům ze ZŠ Oskol za kouzelné vánoční vystoupení v našem domově. Děti v kostýmech nám zazpívaly, zahrály a zatačily vánoční písničky z pohádek a koledy. 

7.12.2022

Hned 3 x rozdával Mikuláš radost v Domově U Moravy.  Po covidových letech, kdy mohl přijít Mikuláš jen pod okna domova, letos konečně byl klientům nadosah. V prvním adventním týdnu přišel místostarosta Pavel Motyčka rozdávat Mikulášské balíčky plné vitamínů. V pondělí dopoledne přišel Mikuláš se svoji družinou z Domu kultury Kroměříž. Vyzval několik hříšníků k jejich nápravě a pak si společně všichni zazpívali vánoční písničky. Za odměnu donesl klientům voňavý vánoční punč, který všem chutnal. Večer, když se setmělo prošla celým domovem Svatá rodina i s čerty a rozdávala drobné sladkosti 🍬nebo něco na zahřátí🥂. A jelikož byli celý rok klienti i pracovníci všichni hodní, nikoho si čerti do pekla neodnesli😈👹😈.

2.12.2022

V úterý 29.11.2022 přišly děti ze ZŠ Zámoraví Kroměříž popřát našim seniorům šťasné Vánoce prostřednictvím vánočních písniček a básniček. Moc děkujeme❤️

9.11.2022

Ve středu vystoupily v našem domově děti ze ZŠ Zámoraví Kroměříž. Měly připravené hrané písničky a básničky. Moc děkujeme 🥰, naše seniory vždy potěší pohled na děti a jejich radost ze života.

9.11.2022

Během Svátku zesnulých, jsme v našem domově vzpomínali nejen na naše blízké, ale také na klientky, kteří nás v posledním roce opustili. Tuto možnost měli také jejich rodinní příslušníci, kteří byli pozvaní. Součástí svátku byla také návštěva hřbitova, kde mají naši klienti své blízké.

19.10.2022

V sobotu za námi přišly děti z taneční skupiny 2BC b-boy´s crew🤸‍♂️🤸‍♀️ Kroměříž a roztačily celý domov. Děkujeme, byly jste super🤩

19.10.2022

V pátek 14.10.2022 naše seniory navštívily děti z Církevní základní školy v Kroměříži. Předaly seniorům vlastnoručně vyrobená přáníčka a následně společně pomalovali chodník na nábřeží Moravy. Moc děkujeme za návštěvu❤️💛💜

12.10.2022

Ve čtvrtek 6.10.2022 v našem domově senioři oslavili svůj svátek společným posezením u malého občerstvení. K příjemné atomosvéře přispěla svojí hrou na harmoniku paní  Bienerová, které tímto moc děkujeme.         

8.6.2022

V pátek 3.6.2022 se u nás na zahradě domova konala ukázka výcviku služebních psů Městské policie Kroměříž a ukázka Zlínské jízdní policie. Na ukázky se přišly podívat také děti z mateřské školky, které babičkám a dědečkům zazpívaly písničky.  Poté jsme všichni společně sledovali jak probíhá výcvik a co všechno služební psi umí.  Na závěr dojela hlídka jízdní policie, kterou nám představila a informace o jejich činnosti sdělila tisková mluvčí nprap. Ing. Barbora Balášová. Tímto bychom chtěli poděkovat všem účastníkům akce za vstřícnost a čas, který si pro naše klienty udělali ve svém náročném pracovním programu.

1.6.2022

Poslední májové dny proběhlo v našem domově kácení májky na zahradě domova za krásného slunečného dne. 🌞 Součástí zahradního programu byla živá hudba v podání pana Martina Procházky, s kterým si většina seniorů s radostí zazpívala krásné lidové písničky. Pan Polišenský a pan Kolář vyzvali i děvčata i k tanci. K dobrému poslechu hudby připravily aktivizační pracovnice také malé občerstvení.  

2.5.2022

V pátek 29.4.2022 proletěl našim domovem rej čarodějnic. Přistání bylo ve vestibulu domova, kde byla připravena zábava a  malé občerstvení pro všechny uživatele domova. Dopolední program pokračoval na zahradě domova, kde byla postavena májka, plná barevných pentlí - symbolu jara. Na stavění májky přišly také děti z mateřské školky, povykládaly si s babičky a dědečky a na závěr zazpívaly písničky o jaru.

8.12.2021

V pátek 3.12.2021 k nám po roce opět zavítal Svatý Mikuláš se svoji družinou z Domu kultury v Kroměříži. Z důvodu zhoršené epidemiologické situace naděloval jako vloni pouze pod okny, ale tentokrát si donesl i moderní elektronickou pomůcku - mikrofon a bylo ho slyšet ve všech patrech domova. Klienti Mikuláškou družinu pozorovali z oken a balkonů domova a společně si zazpívali několik lidových písniček s hudebním doprovodem.

3.11.2021

Na konci října naši senioři oslavili svůj svátek společně s cimbálovou muzikou "Dubina".  

Služby


Přečíst nahlas

Poslání

Posláním Domova se zvláštním režimem u Moravy je vytvářet prostředí, které splňuje podmínky pro bezpečný život, pohodlí a zachování osobní důstojnosti, s důrazem na jedinečnost každého klienta a jeho specifické potřeby. 

 

Cílová skupina

Osoby trpící Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Věková hranice: dospělí (50 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let).

 

Cíle poskytované sociální služby

Poskytovat komplexní péči a podporu, která respektuje individuální potřeby každého klienta a přispívá k jeho osobnímu pohodlí.

Zajistit, aby každý klient měl možnost žít s maximálním komfortem a důstojností, s respektováním jeho osobních hodnot a schopností.

Udržovat vysokou úroveň kvality péče a aktivně sledovat nejnovější trendy a inovace v oblasti péče o lidi s demencí.

Budovat partnerský vztah s rodinami klientů a ostatními zainteresovanými stranami, abychom společně dosahovali optimálního životního prostředí pro každého klienta.

Podporovat kontinuální vzdělávání a odborný rozvoj personálu, aby byl schopen poskytovat nejlepší možnou péči v souladu s nejnovějšími standardy.

 

Zásady poskytované sociální služby

Poskytovat komplexní péči a podporu, která respektuje individuální potřeby každého klienta a přispívá k jeho osobnímu pohodlí.

Zajistit, aby každý klient měl možnost žít s maximálním komfortem a důstojností, s respektováním jeho osobních hodnot a schopností.

Udržovat vysokou úroveň kvality péče a aktivně sledovat nejnovější trendy a inovace v oblasti péče o lidi s demencí.

Budovat partnerský vztah s rodinami klientů a ostatními zainteresovanými stranami, abychom společně dosahovali optimálního životního prostředí pro každého klienta.

Podporovat kontinuální vzdělávání a odborný rozvoj personálu, aby byl schopen poskytovat nejlepší možnou péči v souladu s nejnovějšími standardy.

Poděkování


Přečíst nahlas


10.11.2023

Srdečně❤️ děkujeme❤️ za krásné obrázky od dětí ze 3.C ZŠ Antonínská v Brně. Obrázky udělaly našim klientům velikou radost.

22.12.2022

❤️Děkujeme❤️manželům Malinovým z Boršic - firma Maltek JR s.r.o, za dárky k Vánocům našim kientům. 

7.12.2022

Děkujeme firmě BIOPAS spol. s r.o.. za darovaný vánoční stromeček, který již zdobí vstupní halu domova a dělá radost našim klientům. Rovněž děkujeme Mgr. Radovanu Klabalovi za zprostředkování.

26.4.2022

Zaměstnanci a klienty DpS a DZR U Moravy děkují firmě "FLOREA.cz" za krásné čtvrteční tuplipánové překvapení. Květiny udělají radost vždycky, ale tulipány na jaře obzvlášť🥰

Kontakty


Přečíst nahlas

 

Domov se zvláštním režimem U Moravy

ID 8827041
Erbenovo nábřeží 4262/2b, 767 01 Kroměříž
Vrátnice, spojovatel/ka
Tel:  573 503 940
Mob: 606 653 403
E-mail: vratnicemorava@sskm.cz

IČO: 71193430
DIČ: CZ71193430

 

 

Kontaktní osoby


Mgr. Martin Liška
vedoucí domova
Tel: 573 503 958
Mob: 774 771 054
E-mail: liska(zavináč)sskm.cz

Bc. Vendula Otrubová
vedoucí obslužné péče
Tel: 573 503 950
Mob: 774 771 053
E-mail: otrubova(zavináč)sskm.cz

Bc. Zuzana Bosáková, DiS.
vedoucí zdravotnického úseku
Tel: 573 503 960
Mob: 725 327 807
E-mail: bosakova(zavináč)sskm.cz

Bc. Silvie Křížová
sociální pracovnice
Tel: 573 503 959
Mob: 727 901 062
E-mail: krizova(zavináč)sskm.cz

Mgr. Kateřina Štepitová
sociální pracovníce
Tel: 573 503 959
Mob: 723 334 660
E-mail: katerina.stepitova(zavináč)sskm.cz

Jitka Lehar
účetní
Tel: 573 503 957
Mob: 607 041 593
E-mail: lehar(zavináč)sskm.cz

Jana Běhalová
provozářka
Tel: 573 503 957
Mob: 602 659 609
E-mail: behalova(zavináč)sskm.cz

Mgr. Zdeňka Dutkevičová
sociální pracovnice pro příjem žádostí
Tel: 573 503 959
Mob: 725 889 641
E-mail: dutkevicova(zavináč)sskm.cz

Videa