Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
A-   |   A   |   A+

O nás


Přečíst nahlas

 

Podpora samostatného bydlení je registrovanou terénní službou sociální péče (reg. č. 5869488), zřízenou příspěvkovou organizací Města Kroměříže – Sociální služby města Kroměříže – k 1. 1. 2012. 

 

Podpora samostatného bydlení podporuje dospělé osoby se zdravotním znevýhodněním (mentálním či kombinovaným) v běžném životě tak, aby mohly žít co nejvíce samostatně ve vlastní domácnosti a využívat všechny příležitosti v místě, kde žijí (pracovní, vztahové, volnočasové, aj.)

 

 

podporabydleni.jpg (JPG 1528x636px )

 

Poslání

Posláním podpory samostatného bydlení je podpora k vedení důstojného, plnohodnotného a co nejsamostatnějšího života dospělých se zdravotním znevýhodněním (mentálním či kombinovaným), ve spolupráci s jejich rodinou, na území města Kroměříže. Terénní službu nabízíme klientům, kteří bydlí ve vlastních domácnostech, případně se na stěhování do vlastní domácnosti připravují.

 

Cíle

Klient služby, který:

 • aktivně přistupuje k řešení své nepříznivé sociální situace,
 • zvládá samostatně či s dopomocí přichystat jednoduchý pokrm,
 • nakoupí vše, co potřebuje,
 • rozumí svým příjmům a výdajům,
 • se pravidelně stará o svou domácnost,
 • se pravidelně věnuje péči o sebe (hygiena, lékařské kontroly),
 • umí požádat či přivolat si pomoc,
 • bydlí v rámci svých možností podle svých představ,
 • se orientuje v místě i čase (zná bezpečně své okolí, včas se dostaví do práce, na smluvenou schůzku, k lékaři, na úřad apod.),
 • pravidelně chodí do práce, 
 • nemá problém s využitím volného času,
 • zná svá práva a povinnosti, rozumí možným důsledkům svého rozhodnutí.
 • má dostatečný příjem pro samostatné bydlení,
 • je schopen řešit svůj zdravotní stav samostatně, či s podporou, v rámci systému veřejně dostupné zdravotní péče

 

Cílová skupina

Podpora samostatného bydlení je určena osobám od 18 do 80 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení, případně v kombinaci s jiným typem zdravotního postižení, kdy mentální postižení převažuje.

 

Dále je nezbytné, aby tyto osoby:

- byly motivované k samostatnému bydlení (nemůže jít např. pouze o zájem opatrovníka) a k samostatnému zajišťování svých potřeb,

- měly dostatečný příjem pro samostatné bydlení,

- byly schopny řešit svůj zdravotní stav samostatně, či s podporou, v rámci systému veřejně dostupné zdravotní péče.

 

Naše služba je určena zájemci, který se nachází v nejméně jedné z níže uvedených nepříznivých sociálních situacích, které jsou spojeny se ztrátou nebo oslabením schopností v oblasti samostatného bydlení z důvodu nepříznivého zdravotního stavu – mentálního či kombinovaného postižení.

 

V nepříznivé sociální situaci se nachází zájemce, který

 • nezvládá běžné úkony v domácnosti (úklid, péči o prádlo, obsluha domácích spotřebičů apod.),
 • má potíže s hospodařením s penězi,
 • má potíže s cestováním (orientace, domluva v dopravě),
 • má potíže se zajišťováním svých záležitostí u lékaře, na úřadech, v zaměstnání, při zajištění volnočasových aktivit,
 • má potíže s péčí o svou osobu (pravidelná hygiena, výměna oděvů),
 • má potíže při zajištění stravy (nakupování, příprava či zajištění stravy),
 • má potíže s dodržováním lékařských kontrol k udržování nebo zlepšování zdravotního stavu.

 

Zásady poskytování PSB

 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti
 • Podpora při začleňování do společnosti
 • Aktivní působení na klienta, jeho motivace
 • Spolupráce s rodinou
 • Spolupráce s ostatními subjekty např. úřady, lékaři, zaměstnavateli
 • Individuální přístup
 • Respektování svobody, individuality a volby klientů
 • Otevřenost novým metodám práce
 • Profesionalita – profesní růst zaměstnanců
 • Týmová spolupráce

 

Kapacita PSB

Kapacita služby je 5 klientů v 1 okamžik.

 

Provozní doba PSB

Pondělí - neděle: 7:00 - 19:00 hod., včetně státních svátků

 

Kancelář PSB

V sídle Sociálně terapeutických dílen Hanáček (v areálu DOZP Barborka - vchod spodní branou), v budově "A" je zájemcům o službu k dispozici sociální pracovnice. Pro potřeby sociální služby PSB je vyčleněn čas v úterý a čtvrtek: 7:00 - 13:00 hod. (12:00 - 12:30 hod. - polední přestávka), po domluvě je možné setkání i jindy.

Doporučujeme vždy předchozí telefonickou domluvu.

 

 Rychlý kontakt


 

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

ID 5869488
Karla Čapka 3333/2, 767 01 Kroměříž

IČO: 71193430
DIČ: CZ71193430

Kancelář terénní služby Podpora samostatného bydlení se nachází v budově Sociálně terapeutických dílen Hanáček – v areálu DOZP Barborka, vchod spodní branou.

Zřizovatel: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

Provozní doba služby: PO - NE 7:00 - 19:00* včetně státních svátků

* Terénní podpora je poskytována v registrované provozní době dle aktuálních potřeb uživatelů.

KANCELÁŘ - Dny vyhrazené k řešení záležitostí Podpory samostatného bydlení:
ÚT a ČT:   7:00 - 13:00 hod. (12:00 - 12:30 hod. - polední přestávka) 

 

 

Aktuality


Přečíst nahlas

29.5.2023

Začínající léto svádí k výletům a cestování. Několik klientů Podpory samostatného bydlení se před víkendem vypravilo na návštěvu do Prostějova, kde se v pátek 26.5.2023 konal Festival (nejen) zdravotně postižených, aby podpořili svoje vystupující kamarády z CHB Květná. Fandění jsme spojili s prohlídkou města - zašli jsme do kavárny a navštívili místní muzeum.  

3.1.2023

Od 1. ledna 2023 je činnost sociálních služeb STD Hanáček a Podpora samostatného bydlení, které se již několik let věnují podpoře osob s mentálním postižením a jejich začleňování do běžné společnosti, financována v rámci projektu "Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji III". Tento projekt realizuje Zlínský kraj ve spolupráci s fondy Evropské unie. 

2.12.2022

V pátek 2. 12. 2022 dopoledne jsme v našich dílnách přivítali milé hosty - pracovníky města Kroměříže v čele s místostarostou, panem Karlem Holíkem. Přijeli, aby popřáli našim klientům příjemné prožití adventu a zpříjemnili jim čekání na Vánoce balíčky s ovocem. Klienti provedli návštěvu prostorami dílen a na závěr jsme si všichni společně poseděli u sladkého punče. Děkujeme za návštěvu!

25.9.2022

To už se zase v CHB Květná stěhuje??? 😮 ANO! 

7.9.2022

K létu patří výlety a poznávání nových míst. Někteří z klientů služby Podpora samostatného bydlení se s podporou pracovníka vydali na výlet do Dinoparku ve Vyškově.

21.8.2022

Jaký by asi byl život na zámku? To si v sobotu během prohlídky toho kroměřížského, promýšleli někteří klienti chráněného bydlení spolu s těmi z podpory samostatného bydlení. Výsledek je jasný: doma je nejlépe!

17.6.2022

Pracovnice STD Hanáček, Chráněného bydlení Květná a Podpory samostatného bydlení se v ÚT 14. 6. 2022 zúčastnily akreditovaného kurzu první pomoci "Když znáš, zachráníš", který připravují a školí pracovnice oblastního centra Českého červeného kříže v Kroměříži. Zopakovaly jsme si mimo jiné také postup provádění kardiopulmonální resuscitace. Děkujeme za zajímavý a přínosný kurz 😊

3.6.2022

Ve čtvrtek 2. 6. 2022 jsme přijali milé pozvání našich skoro "sousedů" - personálu kroměřížské Psychiatrické nemocnice. Někteří z klientů Chráněného bydlení Květná a Podpory samostatného bydlení se zúčastnili tradičního sportovního dne v areálu nemocnice. Připraveno pro ně bylo několik stanovišť, kde mohli různými způsoby testovat své sportovní dovednosti - rovnováhu, koordinaci, rychlost, přesnost... Všichni účastníci si aktivně prožitý společný čas užili a kromě diplomu si odnesli i příjemné vzpomínky. Děkujeme a příště zas :-)

25.5.2022

Stále se zlepšujeme a vzděláváme. Sledujeme aktuální trendy v oblasti sociálních služeb. Zástupci STD Hanáček, Podpory samostatného bydlení a Chráněného bydlení Květná se v úterý 24. 5. 2022 zúčastnili II. Konference projektu Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlíně.

27.9.2021

Ještě než podzim naplno udeří a přinese s sebou nevlídno a plískanice, využilo několik klientů Podpory samostatného bydlení možnost navštívit zoologickou zahradu Zlín - Lešná. K létu přece výlety a čas strávený s přáteli neodmyslitelně patří! Počasí se vydařilo a jedinečná atmosféra zlínské ZOO opět nezklamala. Kromě zajímavě stráveného času slouží výlety klientům k nácviku některých dovedností důležitých pro zvládání nároků každodenního života- cestování hromadnou dopravou, orientaci v cizím prostředí, navazování kontaktu s novými lidmi.

8.6.2021

Pod pojmem "Podpora samostatného bydlení" si každý může představovat něco jiného. Co ale můžete očekávat, pokud do Vaší domácnosti pozvete pracovníky této služby? Podpora samostatného bydlení (PSB) je služba terénní, dochází ke klientům domů a pomáhá jim se zajištěním jejich běžných každodenních potřeb. Zpravidla se jedná o podporu při úklidu bytu, hospodaření s penězi a zajištění nákupů, doprovody na úřady a k lékařům, na kulturní akce, pomoc při hledání zaměstnání apod. Pracovníci klienty během činností slovně vedou, motivují, případně jim dopomáhají, pokud cokoliv nezvládnou. Naším cílem je, aby byl klient co nejsamostatnější a v rámci svých možností se co nejvíce zapojil do běžného života. Služba je vhodná pro lidi s lehkým, případně středně těžkým mentálním postižením, kteří nepotřebují nepřetržitý dohled jiné osoby  a jsou schopny fungovat ve vlastní domácnosti. Bližší informace o službě a kontakty na nás najdete na webových stránkách, případně nás můžete osobně navštívit v kanceláři PSB na adrese K. Čapka 3333/2 (areál DOZP Barborka, budova STD Hanáček) v Kroměříži.

8.12.2020

Čtvrteční den nás překvapil nejen první letošní sněhovou nadílkou, ale i nadílkou od představitelů města Kroměříž ve formě ovocného mikulášského balíčku pro všechny uživatele STD Hanáček, Podpory samostatného bydlení i Chráněného bydlení Květná. Jelikož doba nepřeje společným setkáním, předaly pracovnice STD Hanáček klientům balíčky postupně a představitelé města je pozdravili v krásném videu, zakončeném rozsvícením kroměřížského vánočního stromu. Uživatelé jej odměnili potleskem. Děkujeme za toto milé zpestření pracovního dne a přísun vitamínů!

9.11.2018

V rámci hledání dalších možností pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením se tentokráte klienti nejen Sociálně terapeutických dílen Hanáček, ale i Podpory samostatného bydlení, vydali na exkurzi do provozu úspěšného zaměstnavatele regionu, společnosti Plastika, a. s.  Děkujeme za milé přijetí a těšíme se na další spolupráci!

Akce


Přečíst nahlas


29.5.2023

Začínající léto svádí k výletům a cestování. Několik klientů Podpory samostatného bydlení se před víkendem vypravilo na návštěvu do Prostějova, kde se v pátek 26.5.2023 konal Festival (nejen) zdravotně postižených, aby podpořili svoje vystupující kamarády z CHB Květná. Fandění jsme spojili s prohlídkou města - zašli jsme do kavárny a navštívili místní muzeum.  

2.12.2022

V pátek 2. 12. 2022 dopoledne jsme v našich dílnách přivítali milé hosty - pracovníky města Kroměříže v čele s místostarostou, panem Karlem Holíkem. Přijeli, aby popřáli našim klientům příjemné prožití adventu a zpříjemnili jim čekání na Vánoce balíčky s ovocem. Klienti provedli návštěvu prostorami dílen a na závěr jsme si všichni společně poseděli u sladkého punče. Děkujeme za návštěvu!

7.9.2022

K létu patří výlety a poznávání nových míst. Někteří z klientů služby Podpora samostatného bydlení se s podporou pracovníka vydali na výlet do Dinoparku ve Vyškově.

21.8.2022

Jaký by asi byl život na zámku? To si v sobotu během prohlídky toho kroměřížského, promýšleli někteří klienti chráněného bydlení spolu s těmi z podpory samostatného bydlení. Výsledek je jasný: doma je nejlépe!

17.6.2022

Pracovnice STD Hanáček, Chráněného bydlení Květná a Podpory samostatného bydlení se v ÚT 14. 6. 2022 zúčastnily akreditovaného kurzu první pomoci "Když znáš, zachráníš", který připravují a školí pracovnice oblastního centra Českého červeného kříže v Kroměříži. Zopakovaly jsme si mimo jiné také postup provádění kardiopulmonální resuscitace. Děkujeme za zajímavý a přínosný kurz 😊

3.6.2022

Ve čtvrtek 2. 6. 2022 jsme přijali milé pozvání našich skoro "sousedů" - personálu kroměřížské Psychiatrické nemocnice. Někteří z klientů Chráněného bydlení Květná a Podpory samostatného bydlení se zúčastnili tradičního sportovního dne v areálu nemocnice. Připraveno pro ně bylo několik stanovišť, kde mohli různými způsoby testovat své sportovní dovednosti - rovnováhu, koordinaci, rychlost, přesnost... Všichni účastníci si aktivně prožitý společný čas užili a kromě diplomu si odnesli i příjemné vzpomínky. Děkujeme a příště zas :-)

25.5.2022

Stále se zlepšujeme a vzděláváme. Sledujeme aktuální trendy v oblasti sociálních služeb. Zástupci STD Hanáček, Podpory samostatného bydlení a Chráněného bydlení Květná se v úterý 24. 5. 2022 zúčastnili II. Konference projektu Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlíně.

Služby


Přečíst nahlas

Jak služba funguje?

Asistent přijde dle dohody k Vám domů, na smluvené místo (k lékaři, na úřad, na koncert...) a podpoří Vás pouze při tom, co sami nezvládnete.

 

Například Vás doprovodí pouze na místo, vyřídí záležitost s úředníkem s Vámi, pomůže při placení a použití platební karty, poradí s nákupním seznamem a receptem, poradí s úklidem, praním a žehlením (připomene potřebu úklidu), doptá se, zda jste užil/a léky, poradí při řešení Vašich záležitostí či doporučí/zajistí návaznou službu, pomůže Vám s hospodařením s penězi a pravidelným účtováním, doprovodí Vás na návštěvu k rodině či přátelům do města, kde to sami neznáte nebo sami nezvládnete cestu atd.                                                     

 

4 asistenti se při Vaší podpoře pravidelně střídají.

 

Asistent podpory samostatného bydlení bude usilovat o to, abyste:

 • zvládali život ve své domácnosti;
 • žili běžným způsobem podle svých přání a možností;
 • chodili do práce nebo školy;
 • trávili volný čas, podle svých představ;
 • prožívali vztahy (partnerské, přátelské, sousedské aj.);
 • využívali běžné služby v místě, kde žijete;
 • samostatně nebo s dopomocí rozhodovali o svém životě.

 

Tedy žili, jako každý jiný...

 

Jak o službu požádat?

Kontaktujte sociální pracovnici v kanceláři osobně, telefonicky, e-mailem, písemně. Ozve se Vám, zjistí, zda nabídka PSB odpovídá Vašim potřebám, předá Vám žádost. 

 

Službu poskytujeme na základě podepsané písemné Smlouvy o poskytování PSB.

 

Zřizovatelem Podpory samostatného bydlení, která je součástí Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvková organizace, je Město Kroměříž.

 

Kolik služba stojí a jaké úkony přesně nabízí?

Podpora samostatného bydlení (§ 43 zák. 108/2006 Sb.) zajišťuje:

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti

b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

d) sociálně terapeutické činnosti

e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních záležitostí

 

Úhrada za jednotlivé poskytnuté úkony je vymezena v ceníku služby, jehož aktuální znění naleznete v záložce Dokumenty. 

 

 

 

Kontakty


Přečíst nahlas

 

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

ID 5869488
Karla Čapka 3333/2, 767 01 Kroměříž

IČO: 71193430
DIČ: CZ71193430

Kancelář terénní služby Podpora samostatného bydlení se nachází v budově Sociálně terapeutických dílen Hanáček – v areálu DOZP Barborka, vchod spodní branou.

Zřizovatel: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

Provozní doba služby: PO - NE 7:00 - 19:00* včetně státních svátků

* Terénní podpora je poskytována v registrované provozní době dle aktuálních potřeb uživatelů.

KANCELÁŘ - Dny vyhrazené k řešení záležitostí Podpory samostatného bydlení:
ÚT a ČT:   7:00 - 13:00 hod. (12:00 - 12:30 hod. - polední přestávka) 

 

 

Kontaktní osoby


Mgr. Romana Hejdová
vedoucí služby
Tel: 573 509 556
Mob: 725 988 955
E-mail: hejdova(zavináč)sskm.cz

Adéla Kočařová, DiS
účetní
Tel: 573 509 556
Mob: 607 189 646
E-mail: kocarova(zavináč)sskm.cz

Mgr. Eva Vlková
sociální pracovnice/ kontaktní osoba pro žadatele
Tel: 573 509 556
Mob: 607 134 153
E-mail: eva.vlkova(zavináč)sskm.cz

Renáta Slámová
koordinátor
Mob: 725 977 787
E-mail: slamova(zavinač)sskm.cz

Videa