Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
A-   |   A   |   A+

O nás


Přečíst nahlas

Podpora samostatného bydlení podporuje dospělé osoby se zdravotním znevýhodněním (mentálním či kombinovaným) v běžném životě tak, aby mohly žít co nejvíce samostatně ve vlastní domácnosti a využívat všechny příležitosti v místě, kde žijí (pracovní, vztahové, volnočasové aj.).

 

podporabydleni.jpg (JPG 1528x636px )

 

Poslání

Posláním podpory samostatného bydlení je podpora k vedení důstojného, plnohodnotného a co nejsamostatnějšího života dospělých se zdravotním znevýhodněním (mentálním či kombinovaným), ve spolupráci s jejich rodinou, na území města Kroměříže.  Terénní službu nabízíme uživatelům, kteří bydlí ve vlastních domácnostech, případně se na stěhování do vlastní domácnosti připravují.

 

Cíle

Klient služby, který:

 • aktivně přistupuje k řešení své nepříznivé sociální situace
 • zvládá samostatně či s dopomocí přichystat jednoduchý pokrm
 • nakoupí vše, co potřebuje
 • rozumí svým příjmům a výdajům
 • se pravidelně stará o svou domácnost
 • se pravidelně věnuje péči o sebe (hygiena, lékařské kontroly)
 • umí požádat či přivolat si pomoc
 • bydlí v rámci svých možností podle svých představ
 • se orientuje v místě i čase (zná bezpečně své okolí, včas se dostaví do práce, na smluvenou schůzku,k lékaři, na úřad apod.)
 • pravidelně chodí do práce
 • nemá problém s využitím volného času
 • zná svá práva a povinnosti, rozumí možným důsledkům svého rozhodnutí

 

Cílová skupina

Podpora samostatného bydlení je určena osobám od 19 do 64 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení – osobám s mentálním a kombinovaným postižením.

 

Dále je třeba, aby tyto osoby

 • byly motivované k samostatnému bydlení (nemůže jít např. pouze o zájem opatrovníka) a k samostatnému zajišťování svých potřeb
 • měly dostatečný příjem pro samostatné bydlení
 • nebyly odkázány na zvláštní ošetřovatelskou péči z důvodu svého zdravotního postižení
 • netrpěly jako základní diagnózou psychiatrickým onemocněním

 

Naše služba je určena zájemci, který se nachází v nejméně jedné z níže uvedených nepříznivých sociálních situacích, které jsou spojeny se ztrátou nebo oslabením schopností v oblasti samostatného bydlení z důvodu nepříznivého zdravotního stavu – mentálního či kombinovaného postižení.

 

V nepříznivé sociální situaci se nachází zájemce, který

 • nezvládá běžné úkony v domácnosti (úklid, péči o prádlo, obsluha domácích spotřebičů apod.)
 • má potíže s hospodařením s penězi
 • má potíže s cestováním
 • má potíže se zajišťováním svých záležitostí u lékaře, na úřadech, v zaměstnání, při zajištění volnočasových aktivit
 • má potíže s péčí o svou osobu (pravidelná hygiena, výměna oděvů)
 • má potíže při zajištění stravy (nakupování, příprava či zajištění stravy)
 • má potíže s dodržováním lékařských kontrol k udržování nebo zlepšování zdravotního stavu

 

Zásady poskytování PSB

 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti
 • Podpora při začleňování do společnosti
 • Aktivní působení na klienta, jeho motivace
 • Spolupráce s rodinou
 • Spolupráce s ostatními subjekty např. úřady, lékaři, zaměstnavateli
 • Individuální přístup
 • Respektování svobody, individuality a volby klientů
 • Otevřenost novým metodám práce
 • Profesionalita – profesní růst zaměstnanců
 • Týmová spolupráce

 

Kapacita PSB

Maximální okamžitá kapacita: 5 klientů v jeden okamžik

 

Provozní doba PSB

Pondělí-sobota: 7:00 - 19:00 hod.

Službu nezajišťujeme v neděli a ve státní svátky.

 

Kancelář PSB

V sídle Sociálně terapeutických dílen Hanáček (v areálu DOZP Barborka - vchod spodní branou, kancelář se nachází v budově "A")

Úterý,  čtvrtek:  8:00-14:00 hod. (12:00-12:30 hod. - polední přestávka)Rychlý kontakt


 

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
Karla Čapka 3333/2, 767 01 Kroměříž

IČO: 71193430
DIČ: CZ71193430

Kancelář terénní služby Podpora samostatného bydlení se nachází v budově Sociálně terapeutických dílen Hanáček – v areálu DOZP Barborka, vchod spodní branou.

Zřizovatel: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

Provozní doba služby: PO - SO 7:00 - 19:00*

* Terénní podpora je poskytována v registrované provozní době dle aktuálních potřeb uživatelů.

KANCELÁŘ - Dny vyhrazené k řešení záležitostí Podpory samostatného bydlení:
ÚT a ČT:   8:00 - 14:00 hod. (12:00 - 12:30 hod. - polední přestávka) 

 

 

Aktuality


Přečíst nahlas

27.9.2021

Ještě než podzim naplno udeří a přinese s sebou nevlídno a plískanice, využilo několik klientů Podpory samostatného bydlení možnost navštívit zoologickou zahradu Zlín - Lešná. K létu přece výlety a čas strávený s přáteli neodmyslitelně patří! Počasí se vydařilo a jedinečná atmosféra zlínské ZOO opět nezklamala. Kromě zajímavě stráveného času slouží výlety klientům k nácviku některých dovedností důležitých pro zvládání nároků každodenního života- cestování hromadnou dopravou, orientaci v cizím prostředí, navazování kontaktu s novými lidmi.

8.6.2021

Pod pojmem "Podpora samostatného bydlení" si každý může představovat něco jiného. Co ale můžete očekávat, pokud do Vaší domácnosti pozvete pracovníky této služby? Podpora samostatného bydlení (PSB) je služba terénní, dochází ke klientům domů a pomáhá jim se zajištěním jejich běžných každodenních potřeb. Zpravidla se jedná o podporu při úklidu bytu, hospodaření s penězi a zajištění nákupů, doprovody na úřady a k lékařům, na kulturní akce, pomoc při hledání zaměstnání apod. Pracovníci klienty během činností slovně vedou, motivují, případně jim dopomáhají, pokud cokoliv nezvládnou. Naším cílem je, aby byl klient co nejsamostatnější a v rámci svých možností se co nejvíce zapojil do běžného života. Služba je vhodná pro lidi s lehkým, případně středně těžkým mentálním postižením, kteří nepotřebují nepřetržitý dohled jiné osoby  a jsou schopny fungovat ve vlastní domácnosti. Bližší informace o službě a kontakty na nás najdete na webových stránkách, případně nás můžete osobně navštívit v kanceláři PSB na adrese K. Čapka 3333/2 (areál DOZP Barborka, budova STD Hanáček) v Kroměříži.

8.12.2020

Čtvrteční den nás překvapil nejen první letošní sněhovou nadílkou, ale i nadílkou od představitelů města Kroměříž ve formě ovocného mikulášského balíčku pro všechny uživatele STD Hanáček, Podpory samostatného bydlení i Chráněného bydlení Květná. Jelikož doba nepřeje společným setkáním, předaly pracovnice STD Hanáček klientům balíčky postupně a představitelé města je pozdravili v krásném videu, zakončeném rozsvícením kroměřížského vánočního stromu. Uživatelé jej odměnili potleskem. Děkujeme za toto milé zpestření pracovního dne a přísun vitamínů!

9.11.2018

V rámci hledání dalších možností pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením se tentokráte klienti nejen Sociálně terapeutických dílen Hanáček, ale i Podpory samostatného bydlení, vydali na exkurzi do provozu úspěšného zaměstnavatele regionu, společnosti Plastika, a. s.  Děkujeme za milé přijetí a těšíme se na další spolupráci!

Služby


Přečíst nahlas

Jak služba funguje?

Asistent přijde dle dohody k Vám domů, na smluvené místo (k lékaři, na úřad, na koncert...) a podpoří Vás pouze při tom, co sami nezvládnete.

 

Například Vás doprovodí pouze na místo, vyřídí záležitost s úředníkem s Vámi, pomůže při placení a použití platební karty, poradí s nákupním seznamem a receptem, poradí s úklidem, praním a žehlením (připomene potřebu úklidu), doptá se, zda jste užil/a léky, poradí při řešení Vašich záležitostí či doporučí/zajistí návaznou službu, pomůže Vám s hospodařením s penězi a pravidelným účtováním, doprovodí Vás na návštěvu k rodině či přátelům do města, kde to sami neznáte nebo sami nezvládnete cestu atd.                                                     

 

4 asistenti se při Vaší podpoře pravidelně střídají.

 

Asistent podpory samostatného bydlení bude usilovat o to, abyste:

 • zvládali život ve své domácnosti;
 • žili běžným způsobem podle svých přání a možností;
 • chodili do práce nebo školy;
 • trávili volný čas, podle svých představ;
 • prožívali vztahy (partnerské, přátelské, sousedské aj.);
 • využívali běžné služby v místě, kde žijete;
 • samostatně nebo s dopomocí rozhodovali o svém životě.

 

Tedy žili, jako každý jiný...

 

Jak o službu požádat?

Kontaktujte sociální pracovnici v kanceláři osobně, telefonicky, e-mailem, písemně. Ozve se Vám, zjistí, zda nabídka PSB odpovídá Vašim potřebám, předá Vám žádost. 

 

Službu poskytujeme na základě podepsané Smlouvy o poskytování PSB.

 

Zřizovatelem Podpory samostatného bydlení, která je součástí Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvková organizace, je Město Kroměříž.

 

Kolik služba stojí a jaké úkony přesně nabízí?

Podpora samostatného bydlení (§ 43 zák. 108/2006 Sb.) zajišťuje:

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti

b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

d) sociálně terapeutické činnosti

e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních záležitostí

 

Úhrada za jednotlivé poskytnuté úkony činí 135,- Kč za hodinu podpory.

 

Více informací naleznete v Ceníku PSB v záložce Dokumenty.

 

Kontakty


Přečíst nahlas

 

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
Karla Čapka 3333/2, 767 01 Kroměříž

IČO: 71193430
DIČ: CZ71193430

Kancelář terénní služby Podpora samostatného bydlení se nachází v budově Sociálně terapeutických dílen Hanáček – v areálu DOZP Barborka, vchod spodní branou.

Zřizovatel: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

Provozní doba služby: PO - SO 7:00 - 19:00*

* Terénní podpora je poskytována v registrované provozní době dle aktuálních potřeb uživatelů.

KANCELÁŘ - Dny vyhrazené k řešení záležitostí Podpory samostatného bydlení:
ÚT a ČT:   8:00 - 14:00 hod. (12:00 - 12:30 hod. - polední přestávka) 

 

 

Kontaktní osoby


Mgr. Romana Hejdová
vedoucí služby
Tel: 573 509 556
Mob: 725 988 955
E-mail: hejdova(zavináč)sskm.cz

Pavlína Nováková, DiS.
sociální pracovnice
Tel: 573 509 556
Mob: 725 988 952
E-mail: novakova(zavináč)sskm.cz

Pavlína Trtílková
koordinátor/asistent PSB
Mob: 721 973 365
E-mail: psb(zavináč)sskm.cz

Adéla Kočařová, DiS
účetní
Mob: 607 189 646
E-mail: kocarova(zavináč)sskm.cz