Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
A-   |   A   |   A+

Žádosti o umístění

Přečíst nahlas

Informace o revizi při poskytování žádostí o poskytování sociálních služeb

 

 

U podávání žádostí o poskytování sociálních služeb do domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem v Sociálních službách města Kroměříže dochází ke změnám.

 

Žádosti o poskytování sociálních služeb se doposud podávaly na jednotlivých zařízeních, o které měl žadatel zájem. Tato praxe zůstává zachována i nyní.  Od ledna 2023 je tak nutné na žádosti mít potvrzení od lékaře, že žadatel spadá do cílové skupiny zařízení a vyžaduje soustavnou pomoc jiné osoby.  Tito žadatelé tak budou automaticky zařazeni do evidence.  V případě uvolnění místa budou žadatelé kontaktování dle data podání žádosti a až v tomto okamžiku bude prováděno sociální šetření. V případě, že sociální pracovnice v rámci sociálního šetření zjistí, že žadatel nevyžaduje vyšší míru podpory a nenachází se v nepříznivé sociální situace bude žádost vyřazena. V případě, že nabízené volné místo žadatel odmítne, bude jeho žádost z evidence vyřazena.

 

V případě, že bude mít člověk opět zájem o poskytování sociální služby u naší organizace a jeho zdravotní stav bude vyžadovat pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby a tuto pomoc nebude schopen si zajistit ve svém přirozeném sociálním prostředí, můžete si podat novou žádost.

 

V případě dotazů můžete kontaktovat sociální pracovnice jednotlivých domovů nebo vedoucí sociální pracovnici Mgr. Danu Brhelovou. Kontakty na ně naleznete na webu: www.sskm.cz

 

Žádosti o poskytnutí sociální služby se podávají v konkrétním domově, o který má žadatel zájem.

 

Seznam kontaktních osob, které přijímají žádosti o umístění dle zařízení:

 

Domov pro seniory Vážany a Domov se zvláštním režimem Vážany, Lesní 299

Kontaktní osoby: Mgr. Hana Špangerová, tel.: 573  503 762, 601 122 193, e-mail: spangerova@sskm.cz

                               Mgr. Ludmila Luzarová, tel.: 573 503 762, 601 084 801, e-mail: luzarova@sskm.cz

 

Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám. 159

Kontaktní osoba: Bc. Barbora Justinová, DiS., tel.: 573  500 712, 601 122 192, e-mail: barbora.justinova@sskm.cz

 

Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábř. 4262

Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Dutkevičová, tel.: 573  503 959, 725 889 641, e-mail: dutkevicova@sskm.cz

 

Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova 2781

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Šudřichová, tel.: 573  514 971, 722 064 402, e-mail: sudrichova@sskm.cz

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, K. Čapka 3333 – celoroční pobyt

Kontaktní osoba: Jaroslava Valášková, DiS., tel.: 573 509 537, 702 259 723, e-mail: valaskova.jaroslava@sskm.cz

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, K. Čapka 3333 – denní stacionář

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Anna Zavadilová, tel.:602 659 671, e-mail: zavadilova@sskm.cz

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, K. Čapka 3333 – odlehčovací služba pobytová

Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Davidíková, tel.: 573 509 537, 720 998 430, e-mail: davidikova@sskm.cz

 

Odlehčovací služba terénní Chůvičky

Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Řezníčková, tel.: 602 659 671, e-mail: zuzana.reznikova@sskm.cz

 

Sociálně terapeutické dílny Hanáček, Podpora samostatného bydlení

Kontaktní osoba: Pavlína Nováková DiS., tel.: 573 509 556, 725 988 952, e-mail: novakova@sskm.cz

 

Chráněné bydlení Květná

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Vlková, tel.: 607 134 153, e-mail: eva.vlkova@sskm.cz

 

Pečovatelská služba Curare

Kontaktní osoba:  Mgr. Petra Políčková, tel.: 724 108 393, email: petra.polickova@sskm.cz

 

 

 

Žádost si zájemce, nebo jeho rodinný příslušník může vyzvednout přímo v jednotlivých zařízeních, které si při této příležitosti může prohlédnout a získat další informace. Případně je možné žádost stáhnout viz. níže. Formuláře žádostí mají k dispozici také sociální pracovnice nemocnice, LDN, Psychiatrické nemocnice.

 

Vyplněnou žádost můžete přinést osobně, zaslat poštou nebo e-mailem.

 Přiložené soubory