Název loga
A-   |   A   |   A+

O nás


Sociálně terapeutické dílny Hanáček jsou registrovanou ambulantní službou sociální prevence (reg. č. 5389049), zřízenou příspěvkovou organizací – Sociální služby města Kroměříže – k 1. 1. 2018. Prostory služby jsou bezbariérové a nachází se v samostatném domečku v areálu DOZP Barborka. Pro cestu k nám použijte spodní bránu areálu.

 

Služby jsou určeny osobám se sníženou soběstačností z důvodu mentálního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejím účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

 

Zřizovatelem Sociálně terapeutických dílen Hanáček, které jsou součástí Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvková organizace, je Město Kroměříž.

 

Naše poslání

Sociálně terapeutické dílny Hanáček individuálně podporují osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením při zlepšování sebeobsluhy, získávání a rozvoji pracovních dovedností, poskytuje jim prostor ke smysluplnému využití času a pomáhají jim navazovat nové sociální kontakty.

 

Cíle služby

Poskytnout účinnou podporu uživatelům vedoucí k

 • získávání a využívání pracovních dovedností;
 • osvojení si návyků spojených s docházkou do práce (pravidelnost, dodržování pracovní doby, omlouvání nepřítomnosti, samostatnost, odpovědnost);
 • získání schopnosti zhotovit použitelný účelný výrobek nebo poskytnout službu;
 • dosažení maximální samostatnosti a péči o svou osobu;
 • nabytí a zlepšování si sociálních dovednosti;
 • začlenění se do společnosti a na chráněný nebo otevřený trh práce;
 • získání dostatku sebedůvěry k využívání nabytých dovedností.

 

Zásady poskytování služby

 • Individuální přístup k uživatelům služby
 • Zapojení uživatelů do spolurozhodování
 • Respektování práv uživatelů
 • Týmová spolupráce
 • Spolupráce s návaznými organizacemi
 • Služba musí být vždy ve prospěch uživatele (nemůže být poskytnuta pouze na přání opatrovníka nebo zákonného zástupce)

 

Cílová skupina

Osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením od 18 do 64 let věku, převážně z Kroměřížska, které se nachází v nepříznivé sociální situaci a mají zájem ji řešit.

 

Situace, které vedou k využívání služby

 • Chybí Vám náplň dne a máte zájem smysluplně trávit čas.
 • Nedaří se Vám kvůli svému zdravotnímu postižení uplatnit na otevřeném, ani na chráněném trhu práce.
 • Nechcete zůstat sami, izolovaní od společnosti a postrádáte kontakty s dalšími lidmi.
 • Nezvládáte bez podpory dodržovat zásady osobní hygieny.
 • Nezvládáte komunikaci při vyřizování každodenních záležitostí (nákupy, úřady, návštěva lékaře apod.).

 

Službu nemůžeme zajistit osobám

 • s těžkým stupněm mentálního postižení,
 • s těžkými smyslovými vadami či autismem,
 • s potřebou nepřetržité ošetřovatelské péče a osobní asistence,
 • trpící infekčním onemocněním,
 • závažným způsobem narušující kolektivní soužití,
 • bez zájmu aktivně řešit svou nepříznivou sociální situaci.

 

Kapacita služby

22 osob v jeden okamžik

 

Provozní doba služby

V pracovní dny pondělí až pátek 7:00-15:30

 

Jak žádat o službu?

Nejdříve telefonicky (573 509 556), domluvíme si osobní schůzku v naší službě

 

Provozní doba kanceláře služby

Pondělí a středa 8:00-14:00 (12:00- 12:30 polední přestávka)Rychlý kontakt


 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY HANÁČEK
Karla Čapka 3333/2, 767 01 Kroměříž

IČO: 71193430
DIČ: CZ71193430

Kancelář Sociálně terapeutických dílen Hanáček se nachází v areálu DOZP Barborka, vchod spodní branou.

Pevná linka: 573 509 556
Mobilní telefon: 702 246 063

Provozní doba služby: PO - PÁ 7:00 - 15:30

KANCELÁŘ - Dny vyhrazené k řešení záležitostí
Sociálně terapeutických dílen:
PO a ST:   8:00 - 14:00 hod. (12:00 - 12:30 hod. - polední přestávka)     

Zřizovatel: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž             

 

 

Aktuality


5.11.2021

V dnešní době je víc než kdy dřív důležité udržet si užitečné návyky a smysluplně trávit čas. Spokojenost z dobře vykonané práce, možnost osvojit si nové dovednosti a trávit čas v příjemném kolektivu - to vše svým klientům nabízí sociálně terapuetické dílny Hanáček. U nás to "žije" i v době koronavirové! Díky zodpovědnému dodržování nastavených preventivních opatření můžeme stále fungovat a těšit se z radosti, kterou pracovní činnost klientům přináší. Posuďte sami....

1.9.2021

Jedním z cílů dílen Hanáček je pomoci lidem s postižením  - s přihlédnutím k jejich schopnostem a dovednostem - se začleněním na trh práce. Snažíme se přiblížit našim klientům, jak vypadá pracovní náplň různých profesí. A protože jednou vidět je vždycky lepší než stokrát slyšet, čas od času vyrazíme po okolí a navštívíme místa, kde by mohli naši klienti do budoucna najít uplatnění. V srpnu 2021 jsme takhle "nakoukli" pod pokličku pracovníkům Květné zahrady v Kroměříži. Klienti si spolu s pracovníky prohlédli její prostory a dozvěděli se mnoho zajímavých informací nejen o zahradě jako takové, ale také o každodenní pečlivé práci, která je s fungováním a údržbou této kulturní památky spojená. Za novou pracovní inspiraci děkujeme především panu Mgr. Novákovi, který nás s chodem zahrady zasvěceně seznámil. 

25.6.2021

S nastupujícím létem, obdobím nových zážitků a zasloužené dovolené, jsme se v dílnách rozhodli spojit příjemné s užitečným a připravit si ve spolupráci s našimi klienty příjemný den a poděkovat jim tak za jejich dlouhotrvající přízeň a obdivuhodné pracovní výkony. A protože moc dobře víme, že bez práce nikde koláče (natož grilované maso a zeleninový salát!) nejsou, všichni se poctivě zapojili do příprav. Klienti s podporou pracovníků loupali, krájeli, čistili, obsluhovali... Každý se přidal podle svých možností. Jelikož jsme dobrý tým, zbyl nám čas i na nějakou tu letní zábavu. Doufáme, že si všichni zúčastnění den v Hanáčku užili a že se nám prostřednictvím fotek povede vykouzlit letní náladu i Vám... :-) 

6.4.2021

Jako všichni kolem, i my v Hanáčku jsme netrpělivě vyhlíželi první jarní dny. Abychom si čekání zkrátili a navodili tu správnou náladu, zahájili jsme výrobu jarních dekorací nejen do bytu. Slunečné počasí nám také umožnilo znovu se pustit do práce i v okolí naší dílny a ještě víc ho zvelebit (zahrádkáři pochopí :-)). STD Hanáček přeje všem krásné a pohodové Velikonoce!

28.12.2020

Ještě závěrem roku k nám zavítala milá návštěva z Rádia Kroměříž, aby nám přinesla skvělou zprávu! Prodali tašky ušité v naší dílně ze starých bannerů a přinesli nám výtěžek z prodeje. Máme radost, že se tašky líbí a slouží, Rádiu Kroměříž děkujeme za nápad a spolupráci a posluchačům za zakoupení a podporu naší činnosti!

8.12.2020

Čtvrteční den nás překvapil nejen první letošní sněhovou nadílkou, ale i nadílkou od představitelů města Kroměříž ve formě ovocného mikulášského balíčku pro všechny uživatele STD Hanáček, Podpory samostatného bydlení i Chráněného bydlení Květná. Jelikož doba nepřeje společným setkáním, předaly pracovnice STD Hanáček klientům balíčky postupně a představitelé města je pozdravili v krásném videu, zakončeném rozsvícením kroměřížského vánočního stromu. Uživatelé jej odměnili potleskem. Děkujeme za toto milé zpestření pracovního dne a přísun vitamínů!

13.8.2020

Nemějte obavy, na Hanáčku se nevěnujeme daktyloskopii, ani nemáme oplétačky se zákonem! Jen rádi přistupujeme k praktickým věcem netradičním způsobem. Od začátku fungování dílen jsme promýšleli, jak co nejlépe využít naše prostory a zajistit tak pro klienty klid a soukromí pro přípravu k práci a převlékání. Oddělení prostoru šatny závěsem se ukázalo jako to pravé a funkční řešení. Navíc nás inspirovalo k vytvoření originální "návštěvní knihy". Díky fantazii pracovníků tak všichni, kdo dílnami za téměř tři roky jejich fungování prošli, zanechali přímo u vstupu nesmazatelnou stopu v podobě barevného otisku své dlaně. Máme velkou radost z toho, že se naše "sbírka otisků" stále rozrůstá...

5.3.2020

I když se v dílnách věnujeme především nácviku a upevňování pracovních dovedností, rádi využijeme zajímavé možnosti rozšířit si obzory i jiným způsobem. Ve čtvrtek 27. 2. 2020 jsme měli jedinečnou příležitost poslechnout si přednášku pana Michala Příhody, který v rámci činnosti organizace Bwindi Orphans, o. p. s. pravidelně navštěvuje některé africké země. Během poutavého povídání spojeného s promítáním fotek místní přírody a zvířat jsme se dozvěděli hodně zajímavých informací o každodenním životě místních lidí. Soudě podle množství otázek, které po skončení prezentace naši uživatelé pokládadli, se akce skutečně vydařila. Velmi děkujeme panu Příhodovi za návštěvu!

10.9.2019

V poslední době jsem se v dílnách zabývali tématem správného třídění odpadu. Uživatelé STD Hanáček se také zúčastnili exkurze v třídírně papíru a plastového odpadu ve firmě Kromexim, a.s. Seznámili jsme se s chodem a fungováním provozu. Zájemci si vyzkoušeli práci na třídící lince. Někteří uživatelé se na základě této zajímavé návštěvy rozhodli navázat s třídírnou spolupráci a nastoupili v provozu jako pracovníci. Děkujeme panu Marvanovi a celému jeho týmu za jejich čas a vstřícné přijetí.

28.3.2019

Ve středu 20. a 27. března 2019 navštívily STD Hanáček žáci IV. B ze Základní školy U Sýpek v doprovodu třídní učitelky, paní Věry Zapletalové. Děti si prohlédly prostory dílen a tvořily výrobky s jarními motivy: buttony, papírová přáníčka, keramické zápichy do květináčů a malované textilní tašky. Každé skupince dětí se kromě pracovnic dílen věnovali také naši klienti. Pro všechny zúčastněné to bylo velmi příjemné a obohacující setkání naplněné vstřícností, vzájemnou spoluprací a radostí z povedeného tvoření. Výsledky práce dětí si můžete prohlédnout 16. 4. 2019 na Velikonočním jarmarku, který ZŠ U Sýpek pořádá v rámci projektu Abeceda peněz, v budově České spořitelny, a.s., na Velkém náměstí v Kroměříži. Děkujeme za příjemnou návštěvu a těšíme se na další!

1.11.2018

S příchodem podzimu v dílnách začínáme myslet na vánoce a vymýšlíme nové výrobky. Můžete se podívat, jak to vypadá, když si přivezeme materiál na výrobu. Přichází však i čas, poděkovat všem klientům za celoroční spolupráci. Dne 3. 10. 2018 si proto, během prezentace našich výrobků na Inspirativní konferenci pro seniory, mohli naši klienti užít nádherného vystoupení klientů DOZP Barborka Ledové království a s nadšením přivítali vystoupení DUO YAMAHA. Dopoledne jsme zakončili v restauraci, kde si každý procvičil výběr a objednání toho nejlepšího oběda. Ve dnech 8. a 9. 10. 2018 jste nás zase mohli zastihnout na Velkém náměstí, kde jsme spolu s klienty prezentovali naši činnost v rámci Dnů zdraví, pořádaných Ligou proti rakovině.

13.7.2018

Díky partnerství s Městem Kroměříž nám čtvrteční odpoledne na dílnách zpestřila milá návštěva z Rumunska.

10.6.2018

Přesto, že je pátek 13. a je mírně pod mrakem, v Hanáčku panuje relaxační provoněná nálada. Zpracováváme úrodu levandule, za kterou děkujeme městysu Brodek u Prostějova. Už teď se těšíme, jaké jí vymyslíme využití a jak si budeme její vůně užívat ještě v zimě.

31.5.2018

Ve čtvrtek 31. 5. 2018 se pracovnice spolu s uživateli zúčastnili Sportovního dne pořádaného pracovníky Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Návštěvníci měli možnost vyzkoušet si rozmanité aktivity, seznámit s činností naší dílny a také dalších poskytovatelů sociálních služeb pro lidi s postižením. Všem pořadatelům patří za uspořádání výborné akce velký dík!

17.5.2018

Upršený čtvrtek 17. 5. 2018 jsme v Hanáčku věnovali naší první cestě za poznáváním profesí. Dozvěděli jsme se, co musí servírka a číšník udělat pro to, aby si host vychutnal kávu a to od objednávky až po placení. Už také víme, že pro chod kavárny je třeba vyřídit i mnoho objednávek. Někteří z nás si dokonce vyzkoušeli obsluhu hostů na vlastní kůži. Na závěr jsme odměnou všichni obdrželi zrmrzlinu od majitele restaurace. Ani počasí nám nevzalo radost z krásně prožitého dopoledne. Děkujeme za pozvání a vstřícnost manželům Laurenčíkovým a zaměstnancům restaurace a kavárny LORENZ!

Služby


Služba je určena

Osobám s lehkým a středně těžkým mentálním postižením od 18 do 64 let věku.

 

Základní úkony služby, které poskytujeme dle § 67 odst. 2 písm. a), c), d) a § 72 písm. l), Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. BEZPLATNĚ:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

dále pak: základní sociální poradenství

 

s výjimkou základního úkonu dle § 67 odst. 2 písm. b), Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.:

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 

Nabízíme možnost odběru oběda z jídelny DOZP Barborka za 71,- Kč/ porce

 

Přinést si můžete také vlastní oběd, v Hanáčku je k dispozici lednice i mikrovlnná trouba

 

Jakým pracovním činnostem se v dílnách Hanáček můžete věnovat?

V kreativní dílně - výroba buttonů /upomínkové placky, odznaky/, práce s keramickou hlínou + glazování, práce s drátkem i se dřevem, natírání, přenos obrázků.

 

V dílně domácích prací - vaření, pečení, obsluha běžných domácích elektrospotřebičů (mikrovlnná trouba, kávovar, myčka, vysavač), dále pak praní a žehlení, úklidové práce, ale i tvorba přáníček. Ruční i strojové šití, techniky barvení a zdobení látek, vycpávání hotových výrobků, háčkování, výroba koberečků.

 

K tomu se budeme pravidelně věnovat procvičování komunikace v obchodě, v dopravním prostředku, u lékaře. Nezapomeneme na práci s emailem, vyhledáváním na webových stránkách a správným telefonováním.

 

A mnoho dalšího....

 

Vše záleží na potřebách uživatelů, těšíme se na Vás!

Poděkování


Firmy poskytující materál pro naši tvorbu

V. FRAAS CZ, spol. s r.o.
HG STYLE s.r.o.

Dary pro naši činnost poskytli
Pan DAVID ŽÁČEK – drevenedoplnky.cz

Finanční dar v roce 2021 poskytli:

PĚLUCHA střechy s.r.o. 

Děkujeme

Projekty


Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776

Program:
Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Prioritní osa:
2 – Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita:
2.1 – Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a
aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

Období realizace:
7/2016 – 6/2020

Celkový rozpočet:
459 549 999,30 Kč

 

Stručný obsah:
Projekt se zaměřuje na zvýšení dostupnosti a kapacity vybraných druhů ambulantních a terénních sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a ohrožené rodiny s dětmi (osobní asistence, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). Jedná se zejména o služby, které úzce navazují na probíhající procesy transformace v oblasti péče o ohrožené děti a transformace pobytových zařízení sociální péče pro osoby se zdravotním postižením.

 

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj 4 druhů sociálních služeb na území Zlínského kraje do konce roku 2019 a současně podpořit zvyšování kvality poskytovaných služeb prostřednictvím evaluace. Vybranými druhy sociálních služeb jsou: osobní asistence pro osoby se  zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace (pouze ambulantní a terénní forma) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

 

Dílčí obecné cíle projektu zahrnují:

- zajištění dostupnosti a efektivity vybraných sociálních služeb
- podporu vybraných služeb v návaznosti na rozšíření kapacit sítě v místech, kde žijí osoby ohrožené sociálním vyloučením
- zvýšení prostupnosti služeb a uvolňování kapacit pro nově potřebné zájemce o službu
- pomoc vybraným cílovým skupinám (osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi
- osoby pečující o malé děti a rodiče samoživitelé) při jejich integraci do společnosti, zejména při vstupu nebo návratu na trh práce.

 

Cílové skupiny:

- osoby se zdravotním postižením
- osoby pečující o malé děti
- rodiče samoživitelé

 

Aktivity projektu

 Zajištění dostupných a rozvíjejících se sociálních služeb návazných na probíhající transformační procesy v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením, tak transformační procesy v systému péče o ohrožené rodiny s dětmi. Zajištění evaluačního procesu, spojeného s mapováním, metodickou podporou a hodnocením každé služby ve vztahu ke službou řešeným problémům a potřebám vybraných uživatelů služeb. Tuto aktivitu budou doprovázet workshopy, jež se stanou vhodným prostředím pro výměnu příkladů dobré praxe mezi poskytovateli služeb a dalšími odborníky.

Jídelníček


Aktuální jídelníček

Kontakty


 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY HANÁČEK
Karla Čapka 3333/2, 767 01 Kroměříž

IČO: 71193430
DIČ: CZ71193430

Kancelář Sociálně terapeutických dílen Hanáček se nachází v areálu DOZP Barborka, vchod spodní branou.

Pevná linka: 573 509 556
Mobilní telefon: 702 246 063

Provozní doba služby: PO - PÁ 7:00 - 15:30

KANCELÁŘ - Dny vyhrazené k řešení záležitostí
Sociálně terapeutických dílen:
PO a ST:   8:00 - 14:00 hod. (12:00 - 12:30 hod. - polední přestávka)     

Zřizovatel: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž             

 

 

Kontaktní osoby


Mgr. Romana Hejdová
vedoucí služby
Tel: 573 509 556
Mob: 725 988 955
E-mail: hejdova(zavináč)sskm.cz

Pavlína Nováková, DiS.
sociální pracovnice
Tel: 573 509 556
Mob: 725 988 952
E-mail: novakova(zavináč)sskm.cz

Adéla Kočařová, DiS
účetní
Mob: 607 189 646
E-mail: kocarova(zavináč)sskm.cz