Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
A-   |   A   |   A+

Odlehčovací služby terénní Chůvičky

O nás


Přečíst nahlas

Chůvičky

Odlehčovací služby Chůvičky jsou registrovanou sociální službou terénní formy podle §44 zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato služba je poskytovaná v přirozeném prostředí uživatele, zejména v jeho domácnosti nebo v prostředí, kde je o něho pečováno.

 

Všichni pracovníci jsou vedeni k respektování osobnosti uživatele, veškerou činnost směřují k podpoře a pomoci uživatelům a jejich pečujícím. Podporují pečující osoby tak, aby mohly i nadále o své blízké pečovat a přitom neztrácely kontakt s běžným společenským prostředím. Poskytování služby je plánované, systematické a naplňuje individuální potřeby uživatele.

 

Poslání služby

Posláním odlehčovací terénní služby Chůvičky je poskytnout podporu a pomoc pečujícím osobám, zastoupit je v péči o jejich blízké a umožnit jim tak čas na odpočinek pro další péči, relaxaci a zajištění osobních záležitostí a také možnost prožívat vlastní život.

 

Cílem sociální služby je zabezpečit osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění, zdravotního postižení či kombinovaného postižení a seniorům cílenou podporu, pomoc a péči v jejich domácím prostředí.

 

Sociální služba je poskytována v souladu se zákonem o sociálních službách č.108/2006 Sb.,§ 44 ve znění pozdějších předpisů

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC.

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby.

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

 

Sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • podpora při zajištění chodu domácnosti.


Rychlý kontakt


 

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace

Odlehčovací služba terénní Chůvičky

ID 7130643
Nitranská 4091/11, 767 01 Kroměříž

IČO: 71193430
DIČ: CZ71193430

vedoucí služby: Mgr. Renata Pecinová

Mob: 724 101 893
E-mail: renata.pecinova(zavinac)sskm.cz

sociální pracovnice:  Bc. Zuzana Řezníčková

Mob: 602 659 671
E-mail: zuzana.reznickova(zavinac)sskm.cz

 

Aktuality


Přečíst nahlas

24.10.2022

Naše klientka nás potěšila velmi milou pochvalou, která nám dojetím vehnala i slzy do očí. 😍

29.8.2022

Péče Terénní odlehčovací služby Chůvičky není jen o poskytování pomoci a podpory při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, naše Chůvičky jsou schopny dle časových možností poskytnout také doprovod k lékaři, na nákup, na úřady a jiné instituce. Při krásném počasí se také můžete domluvit v rámci zprostředkování kontaktu se společenským prostředím na doprovodu při procházce například v Podzámecké nebo Květné zahradě v Kroměříži. V letních měsících, když slunce dopřeje, je možné dle přání klienta jej doprovodit třeba i na koupaliště.

Služby


Přečíst nahlas

Kapacita služby

Okamžitá kapacita služby:  3 uživatelé

 

Provozní doba služby

pondělí až neděle 6:00 - 20:00 včetně státních svátků

 

Cílová skupina

Odlehčovací terénní služby Chůvičky poskytují služby uživatelům, kteří žijí v domácím prostředí a potřebují v důsledku nepříznivého zdravotního stavu pomoc a péči blízkých osob v běžných činnostech života.

 

Cílová skupina:

 • osoby s chronickým onemocněním,
 • osoby s kombinovaným postižením,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • senioři.

 

Věková struktura cílové skupiny:

 • starší děti 11-15 let,
 • dorost 16-18 let,
 • mladí dospělí 19-26 let,
 • dospělí 27-64 let,
 • mladší senioři 65-80 let,
 • starší senioři nad 80 let. 

 

Zásady poskytování služby

 • Úzká spolupráce s rodinou či pečujícími osobami.
 • Zachování lidské důstojnosti, podpora jedinečnosti uživatele.
 • Zachování mlčenlivosti a zajištění ochrany osobních údajů uživatele.
 • Individuální přístup k uživateli.
 • Preference podpory před péčí – pomoc a podpora je směřována tak, aby byly zachovány dosavadní možnosti a schopnosti uživatele.
 • Jednání dle etického kodexu zaměstnanců.

 

Jako doplněk k základním činnostem je možné sjednat fakultativní služby:

 • Přeprava služebním automobilem
 • Dohled nad uživatelem

 

Sociální služba je poskytována v domácím prostředí uživatelů. Zázemí terénní služby Chůvičky je na ulici Nitranská 4091/11 v Kroměříži. Pracovníci terénní služby využívají k poskytování služeb služební automobil.

Poděkování


Přečíst nahlas


24.10.2022

Naše klientka nás potěšila velmi milou pochvalou, která nám dojetím vehnala i slzy do očí. 😍

Kontakty


Přečíst nahlas

 

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace

Odlehčovací služba terénní Chůvičky

ID 7130643
Nitranská 4091/11, 767 01 Kroměříž

IČO: 71193430
DIČ: CZ71193430

vedoucí služby: Mgr. Renata Pecinová

Mob: 724 101 893
E-mail: renata.pecinova(zavinac)sskm.cz

sociální pracovnice:  Bc. Zuzana Řezníčková

Mob: 602 659 671
E-mail: zuzana.reznickova(zavinac)sskm.cz

 

Kontaktní osoby


Mgr. Renata Pecinová
vedoucí služby
Mob: 724 101 893
E-mail: renata.pecinova(zavinac)sskm.cz

Bc. Zuzana Řezníčková
sociální pracovnice
Mob: 602 659 671
E-mail: zuzana.reznickova(zavinac)sskm.cz

Videa