Název loga
A-   |   A   |   A+

O nás


O našem domově

Domov pro seniory Vážany je zařízení, které společně s DpS U Kašny, DpS U Moravy, DZR Strom života a DOZP Barborka tvoří Sociální služby města Kroměříže, příspěvkovou organizaci. Zřizovatelem je Město Kroměříž.

 

Služby jsou v DpS Vážany poskytovány na základě zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb.

 

DpS Vážany zajišťuje celoroční pobytovou službu. Kapacita je 99 lůžek. V zařízení jsou 2 třílůžkové, 18 dvojlůžkových a 57 jednolůžkových pokojů s koupelnou, wc, malou kuchyňkou a balkonem. Budova je bezbariérová s možností posezení na společných balkonech, nádvoří, zahradě a blízkém parku. Dále je k dispozici televizní místnost, kaple, místnost terapie, keramická místnost, knihovna, relaxační a reminiscenční místnost, tělocvična, malý bufet a automat na teplé nápoje.

 

Naše poslání

Posláním domova je vytvoření prostředí splňující podmínek pro plnohodnotný a přirozený způsob života dle individuálních a zároveň reálných potřeb uživatelů.

 

Metody práce

Metodou sociální práce s uživateli se rozumí vhodný individuální přístup k uživatelům, vedení ke spolupráci, s ohledem na schopnosti, potřeby, zájmy a cíle uživatelů.

 

Okruh osob

Senioři od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V našem zařízení jsou poskytovány služby celoročně pro seniory mladší 60-80 let a starší nad 80 let.Rychlý kontakt


 

Domov pro seniory Vážany
Lesní 299/54, 767 01 Kroměříž
Tel: 573 503 750 - vrátnice

IČO: 71193430
DIČ: CZ71193430

 

 

Aktuality


1.11.2021

Od 1.11.2021 o omezení návštěv, návštěvní dny jsou středa, pátek, sobota, neděle od 13:30 do 16:30

Služby


Cíle služby

 • poskytování služby na základě individuálních potřeb
 • respektování lidské důstojnosti a naplňování práv klientů
 • udržení kvality života a dosavadní sítě sociálních vztahů
 • přizpůsobení služeb potřebám klientů

 

Popis služby

Domov pro seniory zajišťuje:

 • poskytování ubytování
 • poskytování stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních záležitostí

 

Zásady poskytování sociální služby

 • respektujeme svobodu člověka a jeho lidská práva
 • respektujeme individualitu a specifické potřeby uživatelů
 • zachováváme partnerský rovnocenný přístup
 • podporujeme samostatnost a soběstačnost uživatelů dle jejich osobních možností
 • podporujeme uživatele ve využívání místních institucí a udržování přirozené vztahové sítě
 • rozvíjíme kvalitu ubytování a stravování klientů, kvalitu a estetiku prostředí
 • navazujeme a prohlubujeme spolupráci s rodinnými příslušníky
 • vytváříme bezpečné prostředí s ohledem na specifické potřeby uživatelů
 • klademe důraz na zvyšování kvality poskytovaných služeb dalším vzděláváním pracovníků

Jídelníček


Aktuální jídelníček

Kontakty


 

Domov pro seniory Vážany
Lesní 299/54, 767 01 Kroměříž
Tel: 573 503 750 - vrátnice

IČO: 71193430
DIČ: CZ71193430

 

 

Kontaktní osoby


Mgr. Michaela Pospíšilová
vedoucí zařízení
Tel: 573 503 751
Mob: 774 771 056
E-mail: pospisilova(zavináč)sskm.cz

Mgr. Zuzana Kováčová
vedoucí obslužné péče
Tel: 573 503 758
Mob: 725 821 973
E-mail: kovacova(zavináč)sskm.cz

Marcela Jančíková
vedoucí zdravotního úseku
Tel: 573 503 755
Mob: 722 445 218
E-mail: jancikova(zavináč)sskm.cz

Mgr. Hana Špangerová, DiS.
sociální pracovnice
Tel: 573 503 762
Mob: 601 122 193
E-mail: louckova(zavináč)sskm.cz

Šárka Kyšnerová DiS.
sociální pracovnice
Tel: 573 503 754
Mob: 720 997 361
E-mail: kysnerova(zavináč)sskm.cz

Mgr. Ludmila Luzarová
sociální pracovnice
Tel: 573 503 762
Mob: 601 084 801
E-mail: luzarova(zavináč)sskm.cz

Ilona Tvrdá
účetní
Tel: 573 503 754
Mob: 725 895 386
E-mail: tvrda(zavináč)sskm.cz

Bc. Kateřina Musilová
sociální pracovnice
Tel: 573 503 762
Mob: 722 979 547
E-mail: musilova(zavináč)sskm.cz