Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
A-   |   A   |   A+

O nás


Přečíst nahlas

CURARE

Pečovatelská služba CURARE je registrovanou sociální službou terénní a ambulantní formy podle §40 zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato služba je poskytovaná v přirozeném prostředí klienta, zejména v jeho domácnosti nebo v prostředí, kde je o něho pečováno. 

 

Sociální služby jsou poskytovány na principu individuality jednotlivých klientů, jsou odborné, cílené, komplexní, pružné a bezpečné, s využitím nejnovějších poznatků v oblasti poskytované péče. Respektují důstojnost a práva člověka od počátku služby až po její ukončení.

 

 

Poslání služby

Posláním pečovatelské služby je pečovat a pomáhat, zajistit takovou míru podpory klientům, která povede k jejich samostatnému a důstojnému životu.

Cílem sociální služby je umožnit klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, žít život v co největší možné míře obdobný životu svých vrstevníků a zachovat si svůj způsob života. Ve vztahu k rodinám je cílem sociální služby poskytnout nezbytnou podporu a pomoc klientům tak, aby rodinní příslušníci mohli nadále pokračovat ve svých zaměstnáních.

 

 

Služby jsou poskytovány

 • seniorům,
 • osobám se zdravotním postižením, 
 • osobám s tělesným postižením,  
 • osobám s chronickým postižením, 
 • rodinám s dítětem/dětmi – u rodin v nichž se narodí trojčata a vícerčata.

 

Věková struktura cílové skupiny

 • starší senioři nad 80 let, 
 • mladší senioři 65-80 let,
 • dospělí 27-64 let.

 

 

Úkony pečovatelské služby jsou stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění později vydaných předpisů.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC.

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • dovoz nebo donáška jídla,
 • pomoc při přípravě jídla a pití,
 • příprava a podání jídla a pití.

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • běžný úklid a údržba domácnosti,
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti,
 • běžné nákupy a pochůzky, velký nákup,
 • praní a žehlení ložního prádla,
 • praní a žehlení osobního prádla.

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

 

Fakultativní služby

Nad rámec základních činností poskytuje pečovatelská služba fakultativní činnosti dle vnitřních pravidel služby. Aktuální ceník fakultativních činností  (doprava vozidlem poskytovatele, půjčení kompenzačních pomůcek) je k dispozici na www.sskm.cz. Rychlý kontakt


 

Pečovatelská služba CURARE

ID 2089483


Nitranská 4091, 767 01 Kroměříž
Tel:  777 749 027
Tel:  573 341 700Elektronická podatelna: podatelna@sskm.cz
ID datové schránky: 6cvk7yr

IČO: 71193430
DIČ: CZ71193430

Zřizovatel:
Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž


   
   
   

 

 

Služby


Přečíst nahlas

Formy služby

 • terénní -  služba je poskytována v přirozeném prostředí klienta (v jeho domácnosti nebo v prostředí, kde je o něho pečováno). Čas, četnost a rozsah je s klientem sjednán individuálně, podle jeho aktuální potřeby. Při sjednávání rozsahu služeb se vychází z potřeb klienta s ohledem na možnosti poskytovatele.

 

 • ambulantní -  v případě nevyhovujících podmínek pro poskytnutí osobní hygieny v místě bydliště klienta, je možné provést koupel ve středisku osobní hygieny na středisku v Kroměříži nebo v Tlumačově. S klientem je dohodnuto, zda ho na středisko dopraví rodinní příslušníci, nebo bude doprava zajištěna služebním vozidlem pečovatelské služby. 

 

Pečovatelská služba CURARE působí v ORP Kroměříž a v ORP Otrokovice. Dále působí v mikroregionu Morkovsko. 

 

 

 

Doba poskytování služby

Terénní služby:

Středisko Kroměříž:

Pondělí – pátek:                    6:00 hod - 22:00 hod 

Soboty, neděle, svátky:        6:00 hod - 22:00 hod

 

Středisko Tlumačov:

Pondělí – neděle, svátky:     6:00 hod - 22:00 hod 

 

Ambulantní služby:

Středisko Kroměříž, Středisko Tlumačov:              

Pondělí - pátek:                      7:00 hod - 15:30 hod

 

 

 

Kontakty


Přečíst nahlas

 

Pečovatelská služba CURARE

ID 2089483


Nitranská 4091, 767 01 Kroměříž
Tel:  777 749 027
Tel:  573 341 700Elektronická podatelna: podatelna@sskm.cz
ID datové schránky: 6cvk7yr

IČO: 71193430
DIČ: CZ71193430

Zřizovatel:
Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž


   
   
   

 

 

Kontaktní osoby


Mgr. Renata Pecinová
vedoucí služby
Mob: 724 101 893
E-mail: renata.pecinova(zavinac)sskm.cz

Ing. Bc. Soňa Koutňáková
vedoucí obslužné péče
Mob: 774 731 523
E-mail: sona.koutnakova(zavinac)sskm.cz

Mgr. Petra Políčková
sociální pracovnice
Mob: 724 108 393
E-mail: petra.polickova(zavinac)sskm.cz

Ing. Simona Holubová
účetní
Mob: 774 731 522
E-mail: simona.holubova(zavinac)sskm.cz

Pavlína Trtílková
koordinátor
Mob: 774 731 558
E-mail: pavlina.trtilkova(zavináč)sskm.cz