Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
A-   |   A   |   A+

O nás


Přečíst nahlas

Domov se zvláštním režimem „Strom života“ je celoroční pobytové zařízení pro klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí. Je začleněn do Sociálních služeb města Kroměříže (příspěvková organizace), jejímž zřizovatelem je město Kroměříž.

 

Služby klientům se v DZR Strom života poskytují dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách na základě písemné Smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem. Domov se zvláštním režimem zajišťuje svým klientům celoroční komplexní péči dle jejich potřeb, v zařízení je zajištěn nepřetržitý provoz. Klienti jsou ubytováni v 1, 2 a 3 lůžkových pokojích s koupelnou a WC. Dále je jim zajištěna celodenní strava (normální, dietní, mixovaná, mletá – dle individuálních potřeb klienta), pitný režim, zdravotní péče, komplexní obslužná péče, praní prádla, úklid, možnost realizace v pracovní terapii, různé kulturní a společenské akce. Klienti mají taktéž možnost využít služby fakultativní dle platného ceníku.

 

Do zařízení dochází 1x za týden nebo dle potřeby privátní lékařka. Každý uživatel má ale právo vybrat si svého ošetřujícího lékaře individuálně, za kterým dojíždí sám nebo prostřednictvím rodinných příslušníků. Při zdravotních potížích či zhoršení zdravotního stavu klienta všeobecná zdravotní sestra zařízení zajistí návštěvu lékaře. V nočních hodinách volá pohotovost nebo RZP PSS. Zdravotničtí pracovníci pracují dle ordinace lékaře.

 

Příjem nových žádostí v DZR Strom života

Pondělí a čtvrtek od 7:00 do 15:00

Příjem nových žádostí pí. Šudřichová, tel. 722 064 402

 

Žádost o poskytnutí sociální služby

 

Posudek lékaře pro účely poskytnutí sociální služby

 

Naše poslání

Posláním DZR Strom života je poskytování komplexní péče o klienty, udržení a prohlubování jejich návyků, soběstačnosti, dovedností a sebeobsluhy, vytváření pocitu bezpečí, domácí atmosféry a zároveň ochrany před vyloučením ze společnosti.Rychlý kontakt


 

Domov se zvláštním režimem Strom života
Purkyňova 2781, 767 01 Kroměříž
Tel/fax: 573 514 974

IČO: 71193430
DIČ: CZ71193430

 

 

Aktuality


Přečíst nahlas

25.3.2022

Každý týden "už nějaký ten týden" se po našem zařízení prožene buďto banda malinkých jezevčíků nebo jeden velký milý přítulný hafan. Klientům vykouzlí úsměv na tváři, každý si je rád pohladí, dá jim pamlsek a se zájmem je sleduje, jak pobíhají po okolí. A co si budeme... personál se s nimi také rád pomazlí a pohladí je. Je to milá návštěva a vždy se těšíme, až pejsci přijdou.

8.3.2022

Každoroční akce k oslavě MDŽ proběhla i letos na výbornou. Od rána se malovalo, líčilo, lakovalo, česalo, kulmovalo atd. Potom se klientky vyfotily, dostaly kytičku a přání hodně zdravíčka a štěstíčka do dalších let.

7.3.2022

Naši klienti si našli oblibu v trénování chůze na darovaném pásu. Spolu s personálem žlutého patra se na pásu prochází kdykoli jen je to možné, povídají si o procházkách, na které chodívali, o oblíbených místech a zároveň plánují, kam se půjdou podívat, až se udělá hezky. Za pás moc děkujeme, udělal klientům velkou radost a je velmi často využíván.

23.2.2022

Letos, tak jako každý rok, naším domovem prošel Masopustní průvod. Největší pozornost poutal samozřejmě medvěd a pak hudba, která se vždy linula celým patrem. Klienti si s medvědem zatancovali a zazpívali známé písničky. Všude bylo veselo a všichni měli dobrou náladu.

1.12.2021

Klienti i personál se zapojili do výroby vánočních dekorací a výzdoby domova.

11.11.2021

Klienti si dnes poseděli u svatomartinské husy a zavzpomínali si na to, jak tento svátek slavili dříve. Ochutnali i svatomartinské víno.

4.11.2021

Dnes se uskutečnilo "již tradiční" Štrůdlování. Porota složená z klientů měla za úkol ochutnat mnoho různých štrůdlů a vybrat z nich tři nejlepší. Úkol to byl nelehký, všechny pekařky se snažily a pochoutky voněly, až se sliny zbíhaly. Porota poctivě ochutnávala a nakonec zvítězily studentky z křenovického učiliště a jedna z našich kolegyň. Vítězové obdrželi drobné dárečky, diplom a už teď se všichni těšíme na další ročník této soutěže.

Akce


Přečíst nahlas


25.3.2022

Každý týden "už nějaký ten týden" se po našem zařízení prožene buďto banda malinkých jezevčíků nebo jeden velký milý přítulný hafan. Klientům vykouzlí úsměv na tváři, každý si je rád pohladí, dá jim pamlsek a se zájmem je sleduje, jak pobíhají po okolí. A co si budeme... personál se s nimi také rád pomazlí a pohladí je. Je to milá návštěva a vždy se těšíme, až pejsci přijdou.

8.3.2022

Každoroční akce k oslavě MDŽ proběhla i letos na výbornou. Od rána se malovalo, líčilo, lakovalo, česalo, kulmovalo atd. Potom se klientky vyfotily, dostaly kytičku a přání hodně zdravíčka a štěstíčka do dalších let.

7.3.2022

Naši klienti si našli oblibu v trénování chůze na darovaném pásu. Spolu s personálem žlutého patra se na pásu prochází kdykoli jen je to možné, povídají si o procházkách, na které chodívali, o oblíbených místech a zároveň plánují, kam se půjdou podívat, až se udělá hezky. Za pás moc děkujeme, udělal klientům velkou radost a je velmi často využíván.

23.2.2022

Letos, tak jako každý rok, naším domovem prošel Masopustní průvod. Největší pozornost poutal samozřejmě medvěd a pak hudba, která se vždy linula celým patrem. Klienti si s medvědem zatancovali a zazpívali známé písničky. Všude bylo veselo a všichni měli dobrou náladu.

1.12.2021

Klienti i personál se zapojili do výroby vánočních dekorací a výzdoby domova.

11.11.2021

Klienti si dnes poseděli u svatomartinské husy a zavzpomínali si na to, jak tento svátek slavili dříve. Ochutnali i svatomartinské víno.

4.11.2021

Dnes se uskutečnilo "již tradiční" Štrůdlování. Porota složená z klientů měla za úkol ochutnat mnoho různých štrůdlů a vybrat z nich tři nejlepší. Úkol to byl nelehký, všechny pekařky se snažily a pochoutky voněly, až se sliny zbíhaly. Porota poctivě ochutnávala a nakonec zvítězily studentky z křenovického učiliště a jedna z našich kolegyň. Vítězové obdrželi drobné dárečky, diplom a už teď se všichni těšíme na další ročník této soutěže.

Služby


Přečíst nahlas

Cíle služby

 • Respektování svobody člověka jako nejvyšší hodnoty člověka a zamezování jakémukoliv porušování práv klientů.
 • Zachování a zlepšování návyků klienta a jeho soběstačnosti dle jeho osobních možností.
 • Poskytování kvalitních komplexních služeb pro klienty dle jejich potřeb.
 • Udržení i zlepšení zdravotního stavu a celkové psychické a fyzické kondice klienta díky osobnímu přístupu ke klientovi personálem, aktivizací klientů, možnostmi seberealizace v pracovních terapiích, možnostmi účasti na různých společenských, kulturních a  sportovních akcích.
 • Vytvoření příjemného domácího prostředí pro každého klienta.
 • Poskytováním služeb podporujeme klienty k pozitivnímu přístupu ke stárnutí a stáří.
 • Podporujeme klienty ve využívání místních institucí a udržování přirozené vztahové sítě – žít běžným způsobem života.
 • Podporujeme kontakt klientů s veřejností prostřednictvím kulturních, společenských a sportovních akcí. Díky tomu eliminujeme předpojatost většinové společnosti vůči této kategorii uživatelů.
 • Aktivně informujeme zájemce o nabízených sociálních službách, včetně podmínek způsobu jejich poskytování.
 • Rozvíjíme kvalitu ubytování a stravování klientů, kvalitu a estetiku prostředí.
 • Poskytovaná služba musí být kvalitní a profesionální. Tohoto kritéria dosahujeme vzděláváním pracovníků našeho zařízení. Díky vzdělávání pracovníků se tak péče o klienty stává více kvalitní.

 

Cíle služby našeho zařízení vycházejí z potřeb našich klientů a odpovídají standardům kvality poskytování sociální péče.

 

Okruh osob

Občané (starobní a invalidní důchodci dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 50.), kteří mají diagnózu Alzheimerova choroba a jiné typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

V souladu s ustanovením zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 91 může DZR Strom života odmítnout uzavřít se zájemcem smlouvu o poskytování sociálních služeb, pokud:

 • neposkytujeme službu, o kterou zájemce žádá
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytování sociální služby
 • zdravotní stav žadatele vyžaduje stálou zdravotní péči

Jídelníček


Aktuální jídelníček

Kontakty


Přečíst nahlas

 

Domov se zvláštním režimem Strom života
Purkyňova 2781, 767 01 Kroměříž
Tel/fax: 573 514 974

IČO: 71193430
DIČ: CZ71193430

 

 

Kontaktní osoby


Mgr. Jaroslav Forýtek
vedoucí zařízení
Tel: 573 514 974
E-mail: forytek(zavináč)sskm.cz

Mgr. Renata Bělohlávková
vedoucí obslužné péče
Tel: 573 514 973
E-mail: belohlavkova(zavináč)sskm.cz

Lenka Janoštíková
vedoucí zdravotnického úseku
Tel: 573 514 972
E-mail: janostikova(zavináč)sskm.cz

Markéta Vaculíková, DiS
sociální pracovnice
Tel: 573 514 975
E-mail: vaculikova(zavináč)sskm.cz

Bc. Veronika Šudřichová
sociální pracovnice, příjem žádostí
Mob: 722 064 402
E-mail: sudrichova(zavináč)sskm.cz

Pavlína Rivolová
účetní
Tel: 573 514 976
E-mail: rivolova(zavináč)sskm.cz