Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
A-   |   A   |   A+

Aktuality

Přečíst nahlas

14.6.2024

Jedním z benefitů, které nabízíme našim pracovníkům, jsou také organizované zájezdy do různých koutů nejen České republiky. Minulý týden se pracovníci, kteří měli zájem, vypravili do slovenských Bojnic. Navštívili překrásný zámek, velmi hezkou ZOO a také rozhlednu Čajka. Všichni zúčastnění si výlet skvěla užili a my máme velkou radost!

3.6.2024

Květen byl v našem Denním stacionáři opět velmi pestrý. Rozkvetlý jarní měsíc se nesl převážně v duchu příprav na různé společenské akce, zejména pak na setkání rodin a akce s rodiči. Spolu s klienty jsme si opakovali básně, vysazovali truhlíky krásnými květinami, zasadili jsme bylinky a zeleninu do vyvýšených záhonů a nezapomněli jsme na jarní úklid venkovních prostor. Tolik příprav si žádá dodržování pitného režimu, a tak jsme se pustili do výroby domácího bezinkového sirupu. Věnovali jsme se také četbě a návštěvě knihovny a sbírali jsme bylinky. Nechyběla ani naše oblíbená canisterapie a setkání s psími kamarády.

3.6.2024

V závěru minulého týdne proběhla krásná akce - benefiční koncert Hudební mládí v secesním sále. Ze srdce děkujeme Základní umělecké škole v Kroměříži a ZUŠ open za tak úžasnou podporu! Během koncertu se vybralo 10.157,- Kč. Tato částka bude použita na zakoupení speciálního lůžka k zajištění paliativní péče v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem Vážany. Velké poděkování patří všem účinkujícím i jejich pedagogům! Děkujeme všem! 

31.5.2024

Dostalo se k nám krásné poděkování pro Terénní službu Chůvičky. Moc děkujeme, velmi si toho vážíme! 

31.5.2024

Poslední týden v květnu pořádala Psychiatrická nemocnice v Kroměříži sportovní dopoledne s názvem „Na značky“, kde naši klienti z Denního stacionáři nesměli chybět! Společně plnili sportovní disciplíny, závodili na koloběžkách, chytali rybky, házeli na cíl. Po splnění všech sportovních disciplín dostali diplom a sladkou odměnu. Bylo to skvělé a klienti zvládli všechny disciplíny!

31.5.2024

Co se dělo v květnu v Domovech U Moravy? Jako vždy probíhala duchovní péče, kterou klienti velmi oceňují. Samozřejmostí jsou již zpěvy páteční, které vede každý první pátek v měsíci pan Němec v naší kapli. Realizovali jsme velmi oblíbené canisterapie a také pravidelná skupinová cvičení, za využití různých pomůcek – overbaly, pěnové nudle, velké gymbaly atd. S klienty proběhlo také cvičení v tělocvičně, kde využili rotopedů, chůze za podpory bradel, hod na cíl (koš). Měli jsme také kácení Máje s občerstvením na zahradě nebo využití relaxační místnosti snoezelen. Poseděli jsme v našem vzpomínkovém koutku a zařadili prvky reminiscence. tím prvků reminiscenční terapie. Proběhla návštěva studentek z internátu Pavlákova, které si připravily pro klienty překvapení, a to fotodokumentaci“ z jejich návštěv u nás. Proběhlo vystoupení dětí z MŠ Zářičí, popovídání s panem starostou Zářičí s bývalými obyvateli města. Sázeli jsme s klienty nové květiny do truhlíků, máme tak překrásnou terasu a prostředí domova. Klienti navštívili také interaktivní výstavu Někdo to rád sušené v Muzeu Kroměříž. V rámci muzikoterapie proběhlo rytmické bubnování s panem Tomášem Ferkem a nechyběla prodejní výstava pana Klimka, který se věnuje košíkářství a přislíbil nám budoucí spolupráci kdy klienti budou plést z proutí pod jeho vedením. Navštívili jsme Jarmark Sociálních služeb města Kroměříže, zapojili jsme se do projektu Bylinková zahrádka se zážitkem, vyrazili jsme na procházky do města. Bylo to velmi nabité, ale skvělé!

31.5.2024

Měsíc květen byl v Domově pro seniory U Kašny nabitý událostmi. Několikrát jsme se vydali mimo zařízení, a to na Sv. Hostýn, na Velké náměstí na Jarmark SSKM nebo do Podzámecké zahrady podpořit běžce v rámci akce Adra běh. Svou návštěvou nás poctily zpěvačky z Klubu seniorů, děti z MŠ Trávník a maminky s dětmi, které se spolu scházejí v organizaci Klubíčko. Všem moc děkujeme za zpestření dnů našich klientů. Poděkování však patří také městu Kroměříž a Výstavišti Kroměříž, kteří darovali našemu zařízení krásné květiny. Na začátku měsíce jsme ozdobili a postavili Májku, která zkrásněla náš dvůr a pracovnice si pro klienty připravily opékání a hod koštětem při příležitosti pálení čarodějnic. Dále se naši klienti mohli zúčastnit přehlídky dravců, a to přímo na našem dvoře. Dravce si také mohli zkusit podržet na ruce.  Měsíc byl zakončen nádhernou akcí společně se studenty z žákovského výboru, kteří se svým projektem „Bylinková zahrádka se zážitkem“ připravili krásné odpoledne, kde jsme jednak shlédli vystoupení dětí ze ZŠ Slovan, ale také jsem zasadili bylinky, a společně pomalovali vyvýšené květináče, které nyní zdobí naše terasy.

31.5.2024

První týden v květnu nás přišli opět navštívit naší čtyřnozí kamarádi v rámci canisterapie. A protože se v květnu slavil Den matek, vyrobili jsme si s našimi klientkami dárečky pro tento den v podobě keramických květin, které si samy vymalovaly. I tento měsíc jsme v rámci muzikoterapie bubnovali na známé písně, ale naučili jsme se i nové, bylo to skvělé! Druhý květnový týden jsme s našimi klientkami oslavili den matek. Dostaly vlastnoručně vyrobené dárky a samozřejmě květiny. V polovině května se uskutečnil Jarmark Sociálních služeb města Kroměříže a ani naše služba se svými krásnými výrobky nesměla chybět. Ve třetím týdnu jsme připravovali zahrádky na sázení zeleniny a nesmělo chybět ani pečení dezertu. Zároveň jsme pro klienty naplánovali výlet vláčkem po Kroměříži a do Podzámecké zahrady. A abychom klientům co možná nejvíce zpříjemnili čas strávený v domově, zajistili jsme pro naše klienty zooterapii a canisterapii. Opět nás přijel navštívit pan Adamuška se svojí fenkou Cifrou a slepičkou. Klienti se mohli opět vykartáčovat Cifru a pochovat slepičku. A protože víme, že naši klienti velmi pozitivně reagují na zvířata, pozvali jsme si k nám poníky. Pro všechny klienty to bylo veliké překvapení. Poslední týden v květnu jsme si přichystali opět taneční dopoledne plné různých písní, tanců a dokonce i karaoke. A na konci měsíce jsme si udělali výlet na poutní místo Hostýn.

31.5.2024

V květnu se klienti v aktivizačních dílnách zaměřili hlavně na přípravu výrobků na Tradiční jarmark, který se konal ve středu 15. května na Velkém náměstí.  A že se klienti snažili a bylo co nakupovat, dokazuje hlavně to, že stánky byly v odpoledních hodinách již téměř prázdné. V tomto měsíci si klienti také dali spoustu práce s přesazováním muškátů do truhlíků, aby měli krásně vyzdobená okna a prostory kolem. A ne jenom kytičky.  Do vyvýšených záhonů zasadili klienti zeleninu, ovoce a bylinky. Již teď se těšíme, jaká bude úroda! Samozřejmě ani tento měsíc nechyběli na Barborce malí psí kamarádi, které klienti opět s radostí přivítali. Kromě pejsků navštívili klienty z Barborky také dva poníci. Pro klienty to byl obrovský zážitek, protože poníky tu měli úplně poprvé. Mohli si je hladit, česat, a dokonce jim plést i copánky. Někteří klienti si také udělali v květnu tzv. „Hezký den“. Kadeřnice, kafíčko, samozřejmě něco dobrého k tomu a procházka po Kroměříži na závěr. Žáci ZŠ Františka Vančury v Kroměříži zahráli pro klienty DOZP Barborka divadelní představení "Alenka v říši divů". Děti z MŠ Mánesova vystoupily s pohádkovým hudebním představením. Děkujeme ještě jednou všem žákům, dětem a paním učitelkám za krásné vystoupení.  Klienti také navštívili v květnu Svatý Hostýn, krásné poutní místo a úžasná příroda. Tato kombinace vytváří prostor, kam se klienti velmi rádi vrací a alespoň jednou za rok si na Hostýn udělají výlet. 

31.5.2024

Stejně jako každý měsíc, tak i květen, byl v našich službách ve Vážanech velmi nabitý! Klienti využili individuální a skupinová cvičení, věnovali se relaxaci a poslechu hudby či hraní společenských her. Nezapomněli také na zpěv a vaření v ateliéru. Věnovali se také ručním pracím, trénování paměti, míčkování či procházkám. Nesmělo chybět také promítání filmů, sportovní klání či procházky. Díky reminiscenci klienti vzpomínali na své mládí, navštívili kostel Panenky Marie v Kroměříži a užili si Výstaviště Kroměříž a hlavně - koncert Duo Jamaha. Oslavy Dne matek nechyběly ani u nás a proběhla také návštěva Moravan klubu seniorů. Klienti se vydali také na Jarmark Sociálních služeb města Kroměříže, či do zahradnictví v Bezměrově, odkud vyrazili ještě do cukrárny v Kroměříži.  Ani v květnu jsme nevynechali canisterapie a bingo. Zajeli jsme s klienty do cukrárny ve Zdounkách. Navštívili nás děti a studenti, se kterými jsme společně vysázeli bylinkové záhony. V závěru května proběhlo kácení máje, opékání špekáčků a také bubnování.

30.5.2024

V posledních třech dnech se v našich službách U Moravy, U Kašny a ve Vážanech realizovaly překrásné akce - Bylinkové zahrádky se zážitkem. Jednalo se o projekt žákovského zastupitelstva města Kroměříže, který svým vítězným návrhem zajistil mezigenerační propojení našich klientů a studentů a žáků kroměřížských škol při sázení bylinek, jehož součástí byla také úžasná kulturní vystoupení. Děkujeme za spolupráci městu Kroměříž, MAP ORP KRoměříž a samozřejmě všem studentům, žákům a pedagogickým pracovníkům. Máme velkou radost z výsledku! Pojďte se s námi podívat, jak úžasně to všem šlo a jak skvěle záhonky dopadly!

24.5.2024

Rok se s rokem sešel a v našem Denním stacionáři proběhlo setkání s rodiči a rodinnými příslušníky našich klientů. Posezení se neslo v duchu přátelských rozhovorů a milých vzpomínek. Nechybělo pohoštění, které jsme s klienty společně připravili a děkujeme také rodinám, které přinesly další dobroty. Oslavu jsme zpestřili vystoupením klientů s pásmem básní a hrou na Boom Whackers. Na závěr jsme předali drobné dárky. Těšíme se na další posezení za rok a spolupráci s rodinami našich klientů.

21.5.2024

Přijměte pozvání na benefiční koncert Hudební mládí v Secesním sále! Výtěžek z benefičního koncertu bude věnován na zakoupení speciálního lůžka k zajištění paliativní péče v našem Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem Vážany. Akce je součástí VIII. ročníku celostátního festivalu Nadačního fondu Magdalény Kožené - ZUŠ Open.Všichni jste srdečně zváni, program bude pestrý, je opravdu na co se těšit! Velmi děkujeme za podporu a těšíme se na vás příští týden!

21.5.2024

Jubilantkou, která slaví v těchto dnech krásný věk 90 let, je paní Vlasta Tichalová. První gratulanti dorazili již v tomto týdnu, blahopřát přišli vedoucí Domova pro seniory Vážany Michaela Pospíšilová, ředitelka Sociálních služeb města Kroměříž Dagmar Klučková, místostarosta města Kroměříž Pavel Motyčka a Lenka Peclová z Odboru kultury, cestovního ruchu a památkové péče. I my přejeme paní Tichalové, aby se jí v našem domově líbilo, aby jí sloužilo zdraví a aby ji neopouštěl smích a optimismus!

20.5.2024

Minulý týden byl v našem Denním stacionáři velmi nabitý. Vše začalo pondělím, kdy u nás probíhal Den otevřených dveří. V úterý jsme navštívili Den ošetřovatelství, který se konal v Domě kultury v Kroměříži. Klienti zde měli možnost změřit si krevní tlak, učili se správnému poskytování první pomoci, procvičili si zubní hygienu a trénovali paměť. Středa byla ve znamení tradičního jarmarku Sociálních služeb města Kroměříže. Klienti si prohlédli stánky s výrobky, shlédli vystoupení klientů z Chráněného bydlení Květná a na závěr byla sladká tečka v cukrárně. Po návratu nás čekala narozeninová oslava našeho klienta. Ve čtvrtek nás navštívili žáci a pedagogové ze Základní školy F. Vančury. Moc děkujeme za krásné divadelní představení Alenka v říši divů. Týden jsme završili páteční návštěvou Sociálně terapeutické dílny Hanáček, kde se konal Den otevřených dveří a odpoledne proběhla další oslava narozenin.

17.5.2024

Tento týden proběhl Tradiční jarmark Sociálních služeb města Kroměříže na Velkém náměstí v Kroměříži. Počasí nám vyšlo, bylo krásně a ke skvělé atmosféře přispělo také úžasné vystoupení klientů z Chráněného bydlení Květná. O výrobky našich klientů byl obrovský zájem a děkujeme všem, kteří nás podpořili svou účastí. Těšíme se zase rok! 

13.5.2024

Do našeho Denního stacionáře zavítala krásná návštěva! Chovatelé z Ranče Tlumačov navštívili náš Denní stacionář se svými poníky a udělaly tak obrovskou radost všem klientům. Někteří z nich se s poníky setkali poprvé v životě. Pro všechny to byl neuvěřitelný zážitek a my moc děkujeme za úžasné dopoledne a tak milou návštěvu!

10.5.2024

Naše paní ředitelka, Dagmar Klučková, měla krásný a čestný úkol. Slavnostně zahájila charitativní běh Adry Kroměříž, se kterou v rámci dobrovolnictví dlouhodobě spolupracujeme. Sportovní klání se konalo 9. 5. 2024 v Podzámecké zahradě, počasí bylo krásné a zúčastnila se řada našich klientů. Moc děkujeme za pozvání!

9.5.2024

Po skončení druhé etapy Florie Jaro, kterou pořádá Výstaviště Kroměříž, jsme pro naše klienty, tentokrát z našich domovů U Moravy, získaly darem překrásné květiny. Květiny předal klientům starosta města Kroměříž Tomáš Opatrný, spolu s ředitelkou organizace Dagmar Klučkovou a vedoucím služeb Martinem Liškou. Moc děkujeme!

7.5.2024

Celý příští týden pořádá město Kroměříž v rámci Týdne pro rodinu mnoho zajímavých akcí a událostí. My máme velkou radost, že můžeme být součástí! Těšíme se na vás na našem Tradičním jarmarku Sociálních služeb města Kroměříže 15. 5. 2024 na Velkém náměstí v Kroměříži, v rámci Dnů otevřených dveří v našem Denním stacionáři ve dnech 13. 5. a 14. 5. 2024 a v neposlední řadě pořádáme také Den otevřených dveří v Sociálně terapeutické dílně Hanáček 17. 5. 2024. Přijďte, bude to skvělé! 

7.5.2024

Duben začal na obou střediscích chráněného bydlení oslavou velikonočních svátků. Pracovnice připravily pro koledníky malovaná vajíčka a pohoštění. Mládenci si nachystali pomlázky a vyšlehali holky pěkně dle tradic. Jaro je napříč středisky CHB ve znamení turistiky a trávením volného času v přírodě. Obě střediska se vydala na několik výšlapů po okolí. Jen pro představu několik cílů jarních toulek našich klientů po okolí Kroměříže, třeba inspirují i vás! Vodní elektrárna Strž, Záhlinické rybníky, Dolní zahrady procházka lesem k zámečku, Chropyňský rybník, výšlap s opékáním špekáčků, procházky s vypůjčeným pejskem z útulku pro psy Čápka Kroměříž.  Někteří milovníci výstav navštívili Výstaviště Kroměříž a jeho tradiční výstavu Floria a pokochali se krásnými aranžemi květin, ale i vystavenými auty a čtyřkolkami. Stejná parta navštívila také zámek v Bystřici pod Hostýnem a jeho výstavu Kočárky a panenky našich babiček a maminek. Klienti však netrávili čas jen turistikou a poznáváním okolí, ale věnovali se např. i úklidu dvorku u domu, nebo chystáním dobroty k odpolední kávě po dobře odvedené práci. 

6.5.2024

Na vědomí se dává, že vás všechny srdečně zveme na náš Tradiční jarmark Sociálních služeb města Kroměříže na Velkém náměstí. Za podpory města Kroměříž pořádáme příští týden ve středu 15. 5. 2024 tuto úžasnou akci, která bude plná krásných výrobků našich klientů. Přijďte si vybrat k keramiky, polštářků, věnečků, svíček, plyšáků a jiných, s láskou vyrobených, věcí! Moc se na vás těšíme!

6.5.2024

Tradice se na Barborce dodržují. A jak to vypadalo na Velikonoční pondělí 1. dubna? Mrskut, kupačka, šlahačka, šmerkaus či šmigrust. Všechny tyto moravské výrazy označují velikonoční zvyk šlehání pomlázkou, který je spojen s Velikonočním pondělím. Koledníci z Barborky vyrazili s pomlázkami hned ráno a vykoledovali si spoustu vajíček. V dubnu také proběhla první schůzka klientů s Mgr. Bělohlávkovou Renatou, konzultantkou pro oblast sexuality a vztahů. Cílem prvního setkání bylo představení plánované nabízené podpory sexuálního důvěrnictví. Na pavilonech si klienti připravili Fitness den. Bylo to dopoledne plné cvičení a posilování, povídání na téma zdravá výživa.  A k obědu si připravili samozřejmě zdravý oběd. V rámci menu si klienti pochutnali na restovaných kuřecích prsou, která byla plněná sušenými rajčaty a mozzarellou, k tomu salátek a bagetka. Jako každý měsíc, tak i v dubnu, proběhla canisterapie. Pejskové jako vždy vykouzlili úsměvy na všech tvářích a nadělali spoustu radosti.  Krásné počasí využívali klienti k procházkám.  Z jedné z nich si přinesli krásné voňavé šeříky. A protože měli strach, že jim ve váze dlouho nevydrží, tak si je také namalovali.  V rámci aktivizací také pekli něco dobrého ke kafíčku.  Ke konci měsíci si klienti udělali výlet do ZOO Lešná, která je prý nejnavštěvovanějším turistickým místem na Moravě. Chová se zde přes 200 druhů zvířat z Afriky, Asie, Austrálie a Ameriky. Klienti tak za jeden jediný den procestovali celý svět. Poslední den v měsíci zakončili klienti na Barborce opravdu zvesela. Bubnování je způsob, jak pořádně uvolnit svou energii. Jedna z technik muzikoterapie, a hlavně zábavná aktivita, která rozvíjí rytmus, hudební vnímání, hrubou motoriku, kreativitu a schopnost improvizace. To všechno si vyzkoušeli klienti s panem Tomášem Ferkem na skupinové hodině bubnování.

6.5.2024

V našem Denním stacionáři jsme se ani v dubnu nenudili. Pro klienty jsme uspořádali velmi pestré aktivity, a to zejména ty výtvarné. V rámci aktivizace jsme využili různé výtvarné techniky. Zaměřili jsme se na květiny s velkou škálou barev a výrobu ptáčků z ruliček toaletního papíru. Klienti procvičovali paměť, hádání a seřazování předmětů do skupin – například potraviny, drogerie. V dubnu nám počasí přálo, tak jsme trávili čas procházkami, úklidem venku, hráli jsme venkovní hry a nechyběla ani relaxace na sluníčku. A nesměla chybět oslava narozenin. Prostě to bylo fajn!

6.5.2024

Pojďte se s námi podívat, jaký byl měsíc duben v našich službách ve Vážanech! Klienti si užili individuální a skupinové cvičení a věnovali se také relaxaci. V rámci muzikoterapie proběhl poslech hudby a klienti si vyzkoušeli také hru na bubny. Na začátku dubna proběhl také výlet do Zahradnictví v Kvasicích a klienti si zasoutěžili v Bingu. Čekal nás také výlet do Přerova, který si klienti moc užili. V druhé polovině proběhla mše svatá a pro klienty jsme uspořádali také prodej oblečení. Úplně na závěr dubna nás čekalo stavění máje a pálení čarodějnic. V průběhu celého měsíce jsme se věnovali s klienty trénování paměti, reminiscenci či procházkám. Fyzická kondice je důležitá, a tak jsme podnikli také sportovní klání, hráli jsme společenské hry a také jsme vařili v ateliéru. A samozřejmě nesměla chybět všemi oblíbená canisterapie. No zkrátka, bylo to fajn!

3.5.2024

První máj byl lásky čas, ale u nás v organizaci byl také dnem dobrých a krásných skutků! Oslovilo nás Výstaviště Kroměříž, které chtělo tento den zpříjemnit našim klientům a vykouzlit jim úsměv na tváři. Květiny, které byly součástí expozice na zahrádkářské výstavě Floria, darovalo Výstaviště Kroměříž našim klientům v domovech pro seniory. Celkem klienti dostali šest stovek překrásných řezaných květin, které jim osobně předal starosta města Kroměříž Tomáš Opatrný, ředitelka Sociálních služeb města Kroměříž Dagmar Klučková a ředitel Výstaviště Kroměříž Pavel Konečný. Moc děkujeme, bylo to úžasné! Pro video z akce sledujte naše Facebookové stránky.

3.5.2024

Naše paní ředitelka, Dagmar Klučková, vede celou organizaci již sedmým rokem. Po celou dobu své působnosti se snaží z naší organizace budovat profesionálního a moderního zaměstnavatele a organizaci se srdcem na pravém místě. „Chtěla bych touto cestou poděkovat všem svým kolegyním a kolegům, za jejich skvělou práci. Děkuji za péči a starost o klienty, za aktivní a empatický přístup. Děkuji, že společně vytváříme firemní kulturu a tým. A hlavně – díky, že děláte práci, která má smysl,“ uzavírá náš Týden pro pracovníky ředitelka organizace, Dagmar Klučková.

2.5.2024

Jaký byl duben v Hanáčku? Skvělý jako každý jiný měsíc! Na začátku dubna proběhla v Hanáčku zahraniční stáž v rámci programu Erasmus. Studentka francouzského lycea zaměřujícího se na vzdělávání studentů v sociální činnosti v našich dílnách strávila několik dní - seznámila se s fungováním služby a technikami a způsoby práce s klientem. Na závěr společně stráveného času si pro klienty připravila prezentaci o Francii a naučila nás také pár francouzských slovíček. V pátek 26. 4. 2024 jsme se s několika klienty sešli při trochu netradiční příležitosti - navštívili jsme divadelní představení "Kostka osudu" a spojili tak kulturní zážitek s podporou našeho kolegy a kamaráda, Martina, který v této hře účinkoval.

2.5.2024

V prvním týdnu v dubnu jsme pro klienty uspořádali opět sportovní dopoledne. V rámci praxe studentů z odborné školy v Křenovicích jsme s klienty vyráběli výzdobu na Májku a následně ji i ozdobili. Následně jsme si pro klientky připravili komentovanou prohlídku Kroměříže a jako překvapení i virtuální prohlídku ZOO Lešná, která se klientům moc líbila. Jako každý měsíc tak i tento k nám přišli naši čtyřnozí kamarádi. Návštěva pejsků je pro naše klienty opravdu úžasným zážitkem. Naplánovali jsme herní dopoledne s trénováním paměti a relaxací na zahradě naší služby. U příležitosti oslavy narozenin klientů jsme pro ně ve spolupráci se studenty odborného učiliště v Křenovicích usmažili vynikající koblížky. Ten samý den odpoledne jsme si zašli na italskou zmrzlinu a  navštívili jsme také Podzámeckou zahradu. Jako každý měsíc nás opět přijel navštívit pan Tomáš a v rámci muzikoterapie jsme hráli na bubny. Jako každý měsíc nás čekala také narozeninová kavárna, která byla milým setkáním u sladké dobroty. V rámci reminiscenčení terapie jsme s klienty zavzpomínali, jak klienty slavili svátky jara, první máj, případně jak u nich probíhalo stavění májky a vynášení Morany. V dubnu čekalo klienty také překvapení - své čtyřnohé mazlíky nám přišli představit pan Adamuška se svojí ženou. Fenka Cifra to s klienty pěkně roztočila a slepička se stala okamžitě největším miláčkem. V závěru měsíce jsme pro klienty uspořádali taneční dopoledne. K poslechu i tanci hrála hudba ze 70. - 90. Let a bylo to skvělé! Občerstvení samozřejmě nesmělo chybět a dobrá nálada je součástí každé pořádané akce. Klienti si dopoledne moc užili. Poslední dubnový den jsme pro klienty pořádali pálení čarodějnic.

2.5.2024

Denní stacionář se připojil k mezinárodním oslavám "Den Země"! Klienti si povídali o tom, proč se tento den slaví, jaký má význam a také o tom, co každý z nás může udělat pro životní prostředí. Samozřejmě nechyběly názorné ukázky a třídění odpadků do správných kontejnerů. Všichni si tuto akci náramně užili a jako bonus jsme udělali něco dobrého pro životní prostředí!

1.5.2024

Na tradice v našich službách dbáme! Poslední dubnový den byl v našich službách zasvěcený stavění májek a i naší organizací prolétly čarodějnice! Na ohni se rozvoněly špekáčky, k poslechu hrála hudba, tančilo sem zpívalo se a všichni měli úsměv na rtech! Děkujeme, bylo to skvělé! Pojďte se s námi na to veselí podívat!

1.5.2024

Dnes, 1. května, slavíme Svátek práce, a první máj je často označován jako svátek lásky a zamilovaných. A tak vám ze srdce přejeme, ať máte, případně najdete práci, která vás bude bavit a budete ji mít rádi. Všem našim zaměstnancům děkujeme za přízeň – vážíme si vás a jsme rádi, že vás máme. Děkujeme, že společně tvoříme skvělý tým!

30.4.2024

V naší organizaci je dobrým zvykem vážit si každého pracovníka, samozřejmě i nově nastupujícího, a nabídnout mu v rámci rozvoje také benefity, které nejsou standardem. Věříme, že spokojenost pracovníků se odráží v přístupu ke klientům i k zaměstnavateli. Proto děláme maximum nejen pro klienty, ale také pro všechny naše lidi. Co nabízíme? Zázemí stabilní organizace s dobrou pověstí a profesionálním přístupem, dobré platové podmínky, vzdělávání a další rozvoj, supervize, kulturní a sportovní akce, zájezdy, benefity FKSP. Ale tím nekončíme! Můžeme nabídnout také 5 týdnů dovolené, odměny pro pracovníky, duchovní péči, náš magazín pro pracovníky. Ale pořád nekončíme! Máme krásné a moderní pracoviště, dotované obědy, dobrou dostupnost našich služeb, úžasné pracovní týmy a také podporu ze strany vedení. Našim zaměstnancům umíme podat pomocnou ruku a vážíme si každého z nich!

29.4.2024

Rádi bychom vás upozornili, že z důvodu pravidelného servisu bude Senior taxi dne 7. 5. 2024 mimo provoz. Vzhledem ke státnímu svátku 8. 5. 2024 je možné služby Senior taxi znovu objednat od 9. 5. 2024. Děkujeme za pochopení!

29.4.2024

Sociální služby města Kroměříže zaměstnávají aktuálně 552 osob – od technických oborů, přes zdravotnické, sociální, kuchařské a mnoho dalších, až po management a vedení. „Naše organizace nabízí opravdu široké spektrum pracovních pozic, zaměstnáváme muže i ženy, různé věkové kategorie, věnujeme se také kariérnímu poradenství či internímu vzdělávání pracovníků,“ uvádí vedoucí Personálního a mzdového oddělení Eva Kupčíková.

29.4.2024

Dnešním dnem startujeme Týden pracovníků v Sociálních službách města Kroměříže! A proč? Protože nás čeká 30. dubna Mezinárodní den pracovišť a pracovníků a samozřejmě také 1. 5. Svátek práce! U nás v organizaci víme, že úspěch celku záleží na každém jednotlivém členovi týmu a dobrých pracovníků není nikdy dost. A s jakými pozicemi se u nás můžete setkat? Jaké benefity nabízíme našim zaměstnancům? Kde můžete najít aktuální nabídku pracovních míst? Co udělat, pokud u nás chcete pracovat? To vše se dozvíte tento týden!

26.4.2024

Jsme moc rádi, že můžeme zveřejnit krásné poděkování naší Pečovatelské službě CURARE, které bylo otištěno v Tlumačovských novinkách. Děkujeme za zpětnou vazbu, vážíme si toho! 

25.4.2024

Dnešní den se v našich službách ve Vážanech nesl v duchu oslav a úžasných životních jubileí! První jubilantkou, která slaví v těchto dnech krásné devadesáté narozeniny, je paní Helena Marciánová z Domova pro seniory Vážany a druhou jubilantkou, která taktéž slaví krásné devadesáté narozeniny, je paní Marie Malenovská z Domova se zvláštním režimem Vážany. Oběma dámám přišli blahopřát zástupci naší organizace - PR manažer Silvia Zahradníková a vedoucí obslužné péče Šárka Štefania Churá a zástupci města Kroměříž radní Jiří Kašík a Lenka Peclová z Odboru kultury, cestovního ruchu a památkové péče. Bylo nám ctí, že jsme mohli oslavenkyně navštívit, popřát jim osobně k tak významným a krásným narozeninám a popovídat si! Přejeme paní Marciánové a paní Malenovské, aby se jim v našich domovech i nadále líbilo, aby jim sloužilo zdraví a aby je neopouštěl smích a optimismus!

23.4.2024

Dnešním dnem odstartoval v naší organizaci úžasný projekt "Bylinková zahrádka se zážitkem", který vyhrál v rámci projektů výborů žákovského zastupitelstva města Kroměříže a s vítězstvím i šek na realizaci projektu v hodnotě 50 000.- Kč. Cílem projektu sociálního výboru žákovského zastupitelstva je vybudovat mobilní bylinkové vyvýšené záhonky s bylinkami v pobytových službách pro seniory - tedy v Domově pro seniory U Kašny, U Moravy a Vážany a hlavně - udělat radost klientům i studentům ze společné práce. Na dnešní poradě jsme se se studenty, zástupci města a naší organizace věnovali důkladnému naplánování, úkolům a časovému harmonogramu celého projektu. Již teď se těšíme na výsledek společné práce a hlavně - na mezigenerační spolupráci a propojení! Děkujeme!

23.4.2024

Naše kolegyně se dnes účastní zajímavé konference Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách na téma "Kompetence sociálního pracovníka v 21. století" v Praze. Konferenci pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Věříme, že vzdělávání všech pracovníků vede ke zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb, a tak se pro naše klienty a kolegy vzděláváme neustále. A proč? Protože kvalita poskytovaných služeb je u nás na prvním místě.

18.4.2024

Pojďte se s námi ohlédnout za včerejší velmi vydařenou akcí - Odbornou konferencí paliativní péče s mezinárodní účastí. Bylo nám ctí, že jsme mohli strávit den s téměř 400 odborníky z řad zdravotníků, sociálních pracovníků, zástupců samosprávných celků či odborné veřejnosti, kteří za námi přijeli z různých koutů republiky i ze zahraničí. Děkujeme městu Kroměříž za projevenou důvěru, sponzorům a partnerům, všem členům realizačního týmu a v neposlední řadě děkujeme všem naprosto skvělým přednášejícím! Věříme, že akce byla pro všechny zúčastněné užitečná a inspirativní! Těšíme se, třeba za rok?

16.4.2024

Neustále se snažíme zdokonalovat naše služby pro klienty, což jde často také ruku v ruce se vzděláváním pracovníků. Dnes se naši zástupci účastní konference "Umíme připravovat a podávat stravu v sociálních službách?". Našim cílem je poskytovat kvalitní, nutričně vyváženou a také chutnou stravu klientům, abychom tak naplnili jednu ze základních potřeb každého z nás.

15.4.2024

Minulý týden jsme v našich službách úspěšně uzavřeli téměř třítýdenní stáž pěti studentek z Francie, konkrétně z Lyceé des Horizons ve městě Le Mans. Studentky se u nás aktivně zapojily ve službách Domov pro seniory U Kašny, Domov se zvláštním režimem Strom života a Sociálně terapeutické dílny Hanáček. V rámci své praxe se studentky věnovaly aktivizaci klientů a zejména pak volnočasovým aktivitám s nimi. Jsme rádi, že jsme mohli sdílet dobrou praxi a zkušenosti. Pojďte se s námi podívat, jak se jim u nás dařilo a co všechno si vyzkoušely! Děkujeme a těšíme se na další spolupráci! Merci et nous attendons avec impatience la poursuite de la coopération!

12.4.2024

V tomto týdnu navštívili náš Denní stacionář žáci, paní učitelky a asistentky ze ZŠ F. Vančury v Kroměříži v rámci nácviku sociálních dovedností. Žáci si prohlédli prostory naší služby, venkovní terasu a využili trenažéry s psychomotorickými a kognitivními disky. Naši klienti si zavzpomínali na školní léta. Při povídání nechybělo sladké pohoštění, které jsme pro žáky upekli. Moc děkujeme za příjemné dopoledne a dárečky, které nám udělaly radost.

9.4.2024

Březen byl v našich službách Domov pro seniory U Moravy a Domov se zvláštním režimem plný akcí! Začal oslavami Mezinárodního dne žen s domácími zákusky a vystoupením. I nadále pokračujeme duchovní péči, se kterou jsou klienti velmi spokojení. Stále se u nás tradují „Zpěvy páteční“ s panem Němcem, kdy se každý první pátek zpívají písně v kapli. Konaly se u nás také mše, canisterapie a pokračujeme ve spolupráci s MŠ Mánesova – v březnu byli naši klienti pozváni k akci vynášení Moreny, děti předvedly pásmo písniček a básniček, vše proběhlo u lávky v Kroměříži. I v březnu nás čekala pravidelná skupinová cvičení, kdy jsme s klienty využili různé pomůcky – overbaly, pěnové nudle, velké gymbaly atd. Vzhledem k blížícím se svátkům jara nás čekalo také Velikonoční cvičení. Klienti podnikali také individuální návštěvy v obchodě – kdy jsou doprovázeni pracovníkem a sami si vybírají, co si chtějí koupit. U této aktivity se mohou uplatnit i prvky reminiscenční terapie (vzpomínání na dřívější výrobky, ceny). Pracovník je klientovi k ruce, ale snaží se zasahovat co nejméně. Klienti také využívali relaxační místnosti snoezelen, posezení s využitím prvků reminiscenční terapie a v rámci spolupráce s pedagogickou vyšší odbornou školou využili klienti hezké počasí k pobytu na terase. V březnu čekala klienti také společná akce s Adrou a Amazonem, a to velikonoční tvoření v muzeu, které bylo skvělé! Velký úspěch u klientů mělo také pásmo písní a vystoupení děvčat z internátu a také „jarní“ vystoupení dětí ze ZŠ Zámoraví. Měsíc klienti zakončili filmovým dopolednem s filmem pro pamětníky a s občerstvením.

8.4.2024

Hřeje nás u srdce, že nejen klienti, ale také jejich nejbližší jsou s našimi službami spokojeni. Přilétla k nám další zpětná vazba a poděkování, tentokrát pracovníkům v Domově ve Vážanech. "Dobrý den, touto cestou bych ráda poděkovala za celou naši rodinu všem pečovatelkám, ošetřovatelkám a celému personálu,který se staral o našeho tatínka, Evžena Vorlíka, který nás v sobotu navždy opustil. Vaše práce je nesmírně náročná a opravdu si vážím každého Vašeho vlídného a laskavého slova a přístupu ke klientům. Děkuji za každý váš laskavý úsměv, empatii, ochotu, milou komunikaci a snahu zpříjemnit starým lidem jejich trápení. Ráda bych zmínila velké poděkování pečovatelkám: Pavlinko, Zdeni, Danko a dalším, neznám všechny jménem, jste úžasné bytosti a přeji Vám v životě hodně štěstí. Ať vám ten úsměv z tváře nikdy nezmizí. Velké díky všem. Ivana Vorlíková." Děkujeme, moc si toho vážíme!

8.4.2024

Měsíc březen se v Domově pro seniory U Kašny nesl hlavně ve znamení Velikonoc, pracovníci s klienty zdobili zařízení, účastnili se akcí s velikonoční tématikou, a nejen to. Ale vezměme to postupně. Ze začátku měsíce uspořádalo vedení služby pro zástupce z řad klientů Výbor klientů a Stravovací komisi – obě setkání dávají klientům možnost vyjádřit se k dění zařízení a vytváří prostor pro jejich připomínky, nápady, ale také pochvaly. V rámci výletů se klienti společně s aktivizačními pracovnicemi podívali do Zlína na výstavu Alfonze Muchy nebo do kroměřížského Domu kultury na výstavu Slovácko s úsměvem. Navštívili také centrum Kroměříže, prošli si náměstí a vycházku zakončili návštěvou kavárny. Ke konci března se klienti mohli těšit ze dvou Velikonočních posezení. Na jednom se zpívali velikonoční písničky, popíjelo víno. Na druhém se zase pletly pomlázky a vyprávělo o velikonočních zvycích. Poslední dny nám zpříjemnila ZŠ Zámoraví a ZŠ U Sýpek s jarním vystoupením žáků a také organizace Adra, která spolu s dobrovolníky ze společnosti Amazon doprovodila naše klienty do Muzea Kroměřížska na krásný velikonoční program.

8.4.2024

Jaký že byl březen v našem Denním stacionáři? No přece báječný! Hned začátek měsíce patřil narozeninové oslavě našeho dlouholetého klienta. Aktivizace byla v březnu zaměřena na výtvarnou činnost, kde klienti používali různý pracovní materiál. Volnočasové aktivity se odvíjely od zájmu klientů, a tak nás ve službě čekala spousta vycházek, návštěva zverimexu a společenské hry. Každý čtvrtek v měsíci do našeho Denního stacionáře přichází studentky ze střední zdravotní školy, které si pro klienty vždy připraví nějakou zajímavou aktivitu, tentokrát se věnovali klienti tréninku paměti s velikonoční tématikou. Ani v březnu nechyběla canisterapie, která je pro klienty velmi přínosná. Před Velikonocemi klienti seli osení, vyráběli a roznášeli přáníčka. Klienti navštívili každý pracovní úsek na Domově Barborka a v dílnách Hanáčku a svá přání předali osobně. Klienti spolu s pracovníky upekli linecké cukroví a velikonočního beránka. Poslední den před Velikonocemi byl ve znamení povídání o tradicích, zvycích a součástí bylo také výborné občerstvení.

5.4.2024

Jubilantkou, která slaví v těchto dnech krásné devadesáté narozeniny, je paní Eliška Musilová z Domova se zvláštním režimem ve Vážanech. První gratulanti dorazili již v tomto týdnu, blahopřát přišli vedoucí Domova se zvláštním režimem Vážany Michaela Pospíšilová, PR manažer Silvia Zahradníková, místostarosta města Kroměříž Pavel Motyčka a Lenka Peclová z Odboru kultury, cestovního ruchu a památkové péče. I my přejeme paní Musilové, aby se jí v našem domově líbilo, aby jí sloužilo zdraví a aby ji neopouštěl smích a optimismus!

5.4.2024

Březen byl v našich dílnách ve znamení hned několika zajímavých událostí. Ve čtvrtek 13. 3. 2024 navštívila skupina klientů v rámci pracovní exkurze prostory nově vznikající pobočky chráněné dílny DUKO v Kroměříži. Společně jsme také oslavili Světový den Downova syndromu - do "ponožkové výzvy" se zapojili všichni pracovníci a také několik klientů. Naše klientka Tereza nám představila svoji knížku pohádek a těsně před Velikonocemi u nás zahájila svoji stáž v rámci projektu Erasmus studentka až z daleké Francie. Kromě toho jsme samozřejmě stále pokračovali ve výrobě a tvoření a v tréninku pracovních dovedností. Už teď se těšíme na další jarní měsíce!

5.4.2024

V naší Odlehčovací pobytové službě mají klienti nabitý a zajímavý program, stejně jako v jiných službách, a nejinak tomu bylo také v březnu. Klienti během měsíce března společně oslavili Mezinárodní den žen, všechny naše ženy dostaly tradiční karafiát, klienti si připili šampaňským a pochutnali si na chlebíčku a zákusku. Ani v Odlehčovací službě nezůstali klienti pozadu a zapojili se do ponožkové výzvy v rámci světového dne Downova syndromu. Během aktivizačních činností se klienti zapojili do jarního tvoření, které probíhalo na chodbách Domova Barborka a na velikonoční svátky si napekli a nazdobili cukroví, na kterém si pak také pochutnali. K jaru patří také procházky a utužování fyzické kondice, proto se někteří klienti připojili k procházce, při které navštívili cukrárnu, kde si pochutnali na dobré kávě a zákusku.

4.4.2024

Březen v naší službě Chráněné bydlení Květná proběhl ve znamení příprav na jaro, velikonoční svátky, ale zároveň i delším trávením volného času venku, v přírodě, na procházkách, výletech. Klienti ze střediska Braunerova se věnovali především úklidu dvorku, přípravě zahrádky a dekorováním domu v jarním duchu. Své pravidelné procházky směrovali spíše za město, do přírody. V lese si nasbírali medvědí česnek, kterým si pak ozvláštnili svůj jarní jídelníček. Klienti ze střediska Generála Svobody realizovali výlet do nedalekého Přerova, kde navštívili Muzeum J. A. Komenského, tady klienty zaujaly především ukázky školních tříd z různých historických období. Poté zavítali do expozic archeologie Přerovska, národopisu Hané a entomologie. Klienti obdrželi k expozicím erudovaný výklad průvodce a byli z prohlídky nadšení. Z dalších aktivit si klienti užili netradiční zážitek virtuální reality v Muzeu Kroměřížska. Navštívili Bleší trh Domova se zvláštním režimem Strom života a provedli několik výšlapů po okolí Kroměříže. V neposlední řadě se klienti i pracovníci chráněného bydlení zapojili do ponožkové výzvy, kdy touto symbolickou maličkostí vyjádřili svou podporuju lidem s Downovým syndromem v rámci Světové dne Downova syndromu 21. března.

3.4.2024

Dostal se k nám krásný vzkaz v podobě pochvaly pro naší Pobytovou odlehčovací službu. Sdílená radost je dvojnásobná radost a tak se s vámi o toto poděkování s dovolením rodiny podělíme. „Dobrý den, moc děkuji za zprávu a vyúčtování. Ještě jednou děkuji jménem celé rodiny vám i celému kolektivu za bez nadsázky nadstandartní péčí, která byla poskytnuta naší babičce v zařízení odlehčovací služby. Na dny, které strávila babička ve vaší péči si uchováme krásné vzpomínky. Péče o seniorku, která navíc trpí nevyléčitelnou nemocí si od vás určitě vyžádala notnou dávku trpělivosti a porozumění. Toto vše jste zvládli s tím nejlepším hodnocením a naší celé rodině jste maximálně ulehčili situaci, ve které jsme se ocitli. S pozdravem Martin a Marie Kadlecovi.“

2.4.2024

Pomáhat je úžasné! A díky pomoci pracovníků a dobrovolníků ze společnosti Aamazon, kteří spolupracují s Dobrovolnickým centrem Adra Kroměříž, se naši klienti podívali do Muzea Kroměříž. Muzeum mělo opět krásně připravený velikonoční program a všichni zúčastnění si jej náramně užili. Děkujeme a těšíme se na další zážitky! 

2.4.2024

Celý měsíc březen probíhal na Barborce v duchu oslav jara a Velikonoc. Klienti i pracovnici se věnovali zejména přípravám na svátky jara.  Na odděleních i pavilonech chystali klienti a pracovníci výzdobu, napekli si společně velikonoční cukroví a beránky.  Při aktivizačních činnostech se věnovali velikonočním tématům, zvykům a tradicím.  A jaro, jako každý rok, přivítali tradiční akcí „Vítání jara“. Do velikonočních příprav se v rámci odborné praxe zapojili i studenti SZŠ Kroměříž, obor sociální činnost.  Kromě velikonočních příprav toho bylo ale daleko více. Hned na začátku měsíce byli klienti v Aquaparku v Uherském Hradišti, kam rádi jezdí a užívají si atrakcí, bazénů i relaxačních zón. Zažili také spoustu radosti a smíchu s chlupatými kamarády v rámci canisterapie. Na pavilonech se tento měsíc zaměřili se vaření, udělali si domácí pizzu a bramboráky. V měsíci březnu paní Zdeňka oslavila krásných 91 let. A jak sama řekla: „Nejhezčím dárkem bylo to, že jsem narozeniny oslavila se svou rodinou“.  Klienti i pracovníci se zapojili do akce Ponožkový den aneb Světový den Downova syndromu a celý den 21. března se řídili heslem: "Na každou nožku jinou ponožku".

2.4.2024

Již na začátku března jsme začali v naší službě s jarní a velikonoční výzdobou a klienti si tak mohli zkoušet výrobu různých dekorací. S březnem je spojen také Mezinárodní den žen a tak jsme ho 8. března s klientkami náležitě oslavili. Proběhlo u nás zkrášlovací dopoledne, při kterém se klientky líčily, upravovaly si vlasy, lakovaly nehty – prostě hezký dámský čas. V polovině měsíce naše klienty přijel opět navštívit pan Tomáš se svým rytmickým bubnováním a klienti se zapojili do úžasné muzikoterapie. Předposlední týden v březnu jsme pro klienty připravili narozeninovou kavárnu. Tentokrát to nebyla jen tak ledajaká oslava. Jedna z našich klientek s námi oslavila své krásné 90. narozeniny. Poslední týden v březnu naši službu navštívil pan Klimek a vyzkoušeli jsme si pletení tradičních velikonočních pomlázek. Na přání klientů jsme ve smyslové terapii – snoezelen, připravili poslech a promítání vážné hudby. Až do polovina dubna máme v naší službě také dvě francouzské studentky, které k nám přijely v rámci programu Erasmus. Zkrátka – máme za sebou krásný a nabitý měsíc.

2.4.2024

Jarní slunečné počasí nenechá nikoho jen tak stát, nebo posedávat v klidu. Ani naši klienti nezahálí a pustili se do příprav na jaro. Na středisku Braunerova se klienti věnovali zahradnímu úklidu, výsadbě kytiček do truhlíku a dekorací a výzdobě domu. Mužská část osazenstva provedla úpravu zahrady, trávníku i dvorku. Máme to tu ale hezké!

27.3.2024

Dovolte nám, abychom vám všem popřáli překrásné Velikonoce plné radosti, pohody a úsměvů! 

27.3.2024

Když jde o dobrou věc, neváháme ani minutu - ve spolupráci s Klubíčkem Kroměříž, z.s. jsme se zapojili do projektu mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Francií. Po pečlivých přípravách jsme včera v naší organizaci slavnostně zahájili stáž pěti francouzských studentek, které přijely z Lyceé des Horizons ve měste Le Mans, tedy střední odborné školy se zaměřením na sociální péči, a zůstanou u nás až do 10. 4. 2024. Stážistky jsme uvítali jak se patří chlebem a solí a poté jsme se pustili do představení organizace a seznamování. Jsme moc rádi, že můžeme sdílet zkušenosti a naše know-how a zároveň se vzájemně obohatit. Máme radost, že se v naší organizaci nebojíme spojování generací, ale také národů. Tak tedy – přejeme vám všem krásnou středu! Nous vous souhaitons á tous un bon mercredi!

26.3.2024

V pondělí se v našich službách náramně oslavovalo! V těchto dnech slaví krásná životní jubilea hned tři klientky! Paní Hedvika Trajová z Domova pro seniory U Kašny, která slaví krásných 90 let, paní Drahomíra Slováková z Domova se zvláštním režimem Strom života, která slaví úžasné 90. narozeniny a paní Jindřiška Vízdalová z Domova pro seniory U Kašny, která oslavuje významné 90. narozeniny. Všem klientkám blahopřáli jak vedoucí jednotlivých domovů, tak vedení organizace, které zastupovala Dana Brhelová, vedoucí sociální pracovnice a také zástupce města Kroměříže, vedoucí odboru kultury a památkové péče Pavel Zrna. I my se přidáváme ke gratulacím a přejeme, aby se všem klientkám v našich domovech líbilo, aby jim sloužilo zdraví a neopouštěl je smích a optimismus!

22.3.2024

Jubilantkou, která slaví v těchto dnech krásný věk 90 let, je paní Marie Ševčíková. První gratulanti dorazili již v tomto týdnu, blahopřát přišli vedoucí Domova pro seniory Vážany Michaela Pospíšilová, ředitelka Sociálních služeb města Kroměříž Dagmar Klučková a také místostarosta města Kroměříž Karel Holík. I my přejeme paní Ševčíkové, aby se jí v našem domově líbilo, aby jí sloužilo zdraví a aby ji neopouštěl smích a optimismus!

22.3.2024

V březnu každoročně slavíme Světový den Downova syndromu. Lidé s Downovým syndromem mají chromozom navíc a právě tento chromozom má tvar ponožky. V tento den se realizují tzv. ponožkové výzvy. Cílem této výzvy je šířit povědomí o Downovu syndromu, bourat předsudky a pomoci lidem s tímto postižením stát se rovnocenými členy společnosti. I naše organizace se připojila k této krásné akci a ve čtvrtek 21. 3. 2024 se ve službách řídila heslem "na každou nožku jinou ponožku".

22.3.2024

Jsme velmi hrdí na naši ředitelku, Dagmar Klučkovou, která aktivně reprezentovala naši organizaci na Odborném kongresu - setkání čtyř krajů ve Zlíně. Paní Klučková se podílela na organizaci, ale spolu s předsedkyní Asociace poskytovalé sociálních služeb, Mgr. Michaelou Pavlůskovou celou akci také moderovala. Celá akce se konala pod záštitou státutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Hany Ančincové. Je úžasné, jak taková akce propojí odborníky z různých koutů České republiky a vznikne tak příležitost sdílet dobrou praxi v sociálních službách. Děkujeme a těšíme se na další ročníky této vydařené akce!

22.3.2024

Jubilantkou, která v těchto dnech oslavuje krásné 90. narozeniny je paní Drahomíra z našeho Domova se zvláštním režimem Strom života. Celý domov se zapojil do oslav, blahopřát přišli pracovníci služby a společně strávili příjemné odpoledne u výtečného dortíku. Ze srdce blahopřejeme a přidáváme se ke gratulantům. I my přejeme paní Drahomíře, aby se jí v našem domově líbilo, aby jí sloužilo zdraví a neopouštěl ji smích a optimismus! 

22.3.2024

Tento týden byl v celé naší organizaci nabitý! Nesmíme zapomenout, že 20. 3. 2024 přesně ve 4:06 začalo astronomické jaro. V našem Denním stacionáři klienti přivítali toto krásné období tvořivou jarní dílnou. Klienti si vyzkoušeli zručnost a kreativitu při výrobě dárků, vyráběli také ozdoby s použitím různých technik. Pojďte s námi nahládnout, jak skvěle jim to šlo!

20.3.2024

Máme velkou radost z každé pozitivní zpětné vazby. I zde rádi zveřejníme poděkování pro službu Pobytové odlehčovací služby. "Chtěla bych Vám všem opět z celého srdce poděkovat za péči o Natálku. Včera, když ji manžel dovezl od Vás, bylo vidět, jak dobře jste se o ni opět starali. Načančaná, usměvavá. Poznáme to na ní, velice dobře, že byla spokojená. A my Vám za to moc děkujeme. Jsme moc rádi, že máme možnost někam dát Natálku, abychom mohli vzít naše zdravé děti na dovolenou, kam bychom s Natálkou nemohli a že víme, že je o ni dobře postaráno. Děkujeme. S pozdravem Kateřina Šňupárková.“ Velmi si takové zpětné vazby vážíme a jsme rádi, že jsou u nás klienti i jejich rodiny spokojeny.

18.3.2024

Vítě, že je měsíc březen měsícem knihy? Cílem akcí konaných v tomto duchu je podpora četby, kritického myšlení a gramotnosti. Historie měsíce knihy sahá až do 20. století, kdy byly tyto akce velkými společenskými událostmi. V našem Denním stacionáři jsme se připojili a celý minulý týden jsme se věnovali četbě, návštěvě knihovny a práci s knihou. 

15.3.2024

Když vám něco jde, nebojte se to ukázat! Naše klientka Tereza, která navštěvuje službu Sociálně terapeutické dílny Hanáček, napsala a ilustrovala svou vlastní knihu plnou pohádek. Tereza je nadaná mladá slečna, která v Hanáčku svou cestu teprve začíná. Přesto už toho díky svému talentu a podpoře okolí zvládla tolik. Její elán a tvořivost jsou pro nás všechny inspirací. Gratulujeme k tak skvělému úspěchu!

14.3.2024

Únor byl v naší Sociálně terapeutické dílně Hanáček ve znamení příprav na blížící se jaro. Klienti ve spolupráci s pracovníky připravili výzdobu venkovních prostor. Zapojili se také do umělecko-osvětové akce Milíč 2024 pořádané u příležitosti výročí 650 let od úmrtí tohoto slavného kroměřížského rodáka a kazatele. Stále také pokračujeme v tvorbě zajímavých dekorativních předmětů. Ladíme a vylepšujeme jejich design, aby byly co nejzajímavější. Novinkou jsou např. polštáře vyráběné z recyklovaného denimu. Pokračujeme také v prohlubování praktických dovedností našich klientů, v únoru v rámci nácviku vaření připravovali chutné „masopustní“ langoše.

14.3.2024

Pojďme se společně ohlédnout také za měsícem únor ve službách Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem U Moravy. Hned na začátku měsíce čekalo klienty vodění medvěda a masopust. V únoru byla zahájena také duchovní péče, se kterou jsou klienti na základě prvních dojmů velmi spokojeni. První pátek v měsíci nesměly chybět také zpěvy páteční, kdy naše služby navštěvuje pan Neměc, který se s klienty věnuje zpěvu náboženských písní. Nedílnou součástí je canisterapie a také cvičení v tělocvičně, kde klienti využívají nejčastěji rotopedů, trénuji chůzi za podpory bradel, případně hod na cíl. S klienty realizujeme také pravidelná skupinová cvičení, kdy jsou využity různé pomůcky, např. overbaly, gymbaly, rehabilitační pomůcky pro podporu hybnost končetin a mnoho dalších. Pravidelně se s klienty věnujeme také reminiscenční terapii, spolupracujeme s MŠ Mánesova, kdy v rámci propojení generací děti navštěvují naše služby a naopak. Naše zařízení navštívili také dobrovolníci z ADRY a společně jsme naplánovali akce pro klienty na březen. Po tak nabitém měsíci klienti využívají také místnost s prvky snoezelen, kde příjemně relaxují.

14.3.2024

Měsíc únor je sice nejkratší měsíc, ovšem v Domově pro seniory U Kašny jako by nebyl – klienti toho stihli zažít spoustu. Auta pro klienty je využíváno za každého počasí a v měsíci únoru mohli klienti vyrazit celkem na tři krásné výlety. Dvakrát se nechali okouzlit výstavou kamélií v Květné zahradě a jednou si užili dozvuků Vánoc při obdivování výstavy betlémů ve Valašském Meziříčí. Další velkou událostí byl bezesporu průvod masek při oslavách Masopustu, kterému samozřejmě vévodil medvěd. Kromě větších akcí klienty jako vždy navštívili pejsci, v rámci zooterapie i slepička. Klienti také cvičili v rámci rehabilitací a fyzioterapií, trénovali paměť nebo jemnou motoriku, v rámci které poprvé vyzkoušeli výrobu ručního papíru. Třešničkou na dortu byla únorová pánská jízda a to přímo na přání mužského osazenstva domova.

12.3.2024

V Domově se zvláštním režimem Strom života byl únor skutečně nabitý! Na začátku měsíce přišli klienty navštívit canisterapeutičtí kamarádi. Pro klienty je tato terapie velice přínosná a velmi si ji užívají. Pracovníci s klienty realizovali vzpomínkové dopoledne v reminescenční místnosti, kde si prohlíželi svatební fotografie, povídali si o rodině a dětech a zavzpomínali, kde pracovali. V půli měsíce službu přijel navštívit pan Tomáš Ferko s bubny. Tato forma muzikoterapie, v rámci které dochází ke spojení poslechu hudby, zpěvu a rytmu bubnování, je pro klienty veliký zážitek. Klienti bubnovali na různé žánry písní a moc si to užívali. Nedílnou součástí měsíce bylo také vodění medvěda neboli masopust. Pracovníci služby se oblékli do kostýmů, aby tuto tradici s klienty oslavili. Ani v únoru se nezapomíná na dobrou kondici, a tak proběhlo sportovní dopoledne, kdy se klienti nejprve pořádně rozcvičili a poté protáhli celé tělo. Nevynechali ani procvičení jemné i hrubé motoriky formou házení a kopání do míčů. Na konci měsíce pro naše klienty uspořádali studenti s jejich učitelkami z odborného učiliště v Křenovicích „Narozeninovou kavárnu“. Při posezení u kávy a dortu jsme všem popřáli hlavně zdraví do dalších let. V rámci volnočasových aktivit se s klienty věnujeme společenským hrám, arteterapii, vaření a pečení. Vzhledem k blížícím se svátkům jara se již pomalu věnujeme výrobě dekorací. Ani v únoru jsme nezapomněli na filmové odpoledne, tentokrát s filmem "Já to tedy beru, šéfe!". Krásnou tečkou za únorem bylo taneční dopoledne, kdy se tančilo na hudbu na přání klientů. 

11.3.2024

Jubilantem, který oslavuje v těchto dnech krásný věk 90 let, je pan Ing. Milan Šamánek. První gratulanti dorazili již dnes v dopoledních hodinách.  Blahopřát přišli vedoucí Domova pro seniory U Kašny Ondřej Vaculík, ředitelka Sociálních služeb města Kroměříž Dagmar Klučková, radní města Kroměříž Jiří Kašík a také pracovníci Domova pro seniory U Kašny. S panem Šamánkem, který má neuvěřitelnou paměť a úžasné životní historky, společně poseděli a zasmáli se. I my přejeme panu Šamánkovi, aby se mu v našem domově líbilo, aby mu sloužilo zdraví a aby ho neopouštěl smích a optimismus!

8.3.2024

Krásné oslavy mezinárodního dne žen proběhly také v Denním stacionáři. Klientky se vydaly na dobrý zákusek a kávičku do kavárny. Klienti ze služby se rozhodli překvapit a svým kamarádkám připravili hezké překvapení v podobě jarního dárku. 

8.3.2024

Ze srdce přejeme všem ženám, ať už z řad klientek, kolegyň či přátel organizace, krásný mezinárodní den žen.

4.3.2024

Přihlašování na Odbornou konferenci k paliativní péči bylo pro naplnění kapacity ukončeno. Děkujeme všem přihlášeným za zájem a těšíme se na vás 17. 4. 2024 v Kroměříži.

29.2.2024

V Domově pro osoby se zdravotním postižením Barborka pro naše klienty připravujeme spoustu aktivit. Pojďme se společně ohlédnout za uplynulým měsícem a zjistit, co zajímavého se událo. Klienti si v rámci aktivizačních činností vyráběli domácí mýdlo, které sami barvili a odlévali do formiček. Celý domov se rozvoněl při pečení perníčků, které se výborně hodí k horké kávě. Klienti se věnují také vaření a tentokrát se vrhli na přípravu smaženého sýru s hranolkami a tatarkou. Nedílnou součástí měsíce února je také masopust a vodění medvěda. Tato tradice neminula ani naše služby a všechna oddělení ovládl tanec a veselí. V rámci canisterapie v lednu i v únoru navštívili klienty pejsci, kteří dokáží vždy každému z nich vykouzlit úsměv na rtech. I v únoru čekaly klienty oslavy narozenin, společná setkání a tvorba - tentokrát šlo v rámci svátku zamilovaných o perníková srdce.

21.2.2024

V našem Denním stacionáři se pořád něco děje. První týdny nového roku klienti strávili oslavami narozenin, pečením a vařením, tvořením a v neposlední řadě také vzděláváním. Během měsíce ledna všichni společně popřáli kamarádovi Petrovi k jeho narozeninám a pořádně je s ním také oslavili. Klienti spolu s pracovníky měli čas i na relaxaci nebo na pečení tříkrálových perníků. Zastavili se za námi oblíbení pejsci v rámci canisterapie. Klienti si canisterapii a pobyt se speciálně cvičenými pejsky vždy užívají. Mrazivé dny občas nedovolily trávit čas venku, a tak se klienti společně věnovali osvětě, předávali si informace o prevenci proti nachlazení a nemocem. Nesměly také chybět činnosti zaměřené na poznávání lidského těla a v neposlední řadě si vyzkoušeli aktivity týkající se první pomoci. Denní stacionář také provoněl vaječný koňak, který si klienti s pomocí pracovníků uvařili. Nedílnou součástí v denním stacionáři je arteterapie, která byla v lednu zaměřena na tučňáky.

14.2.2024

V naší organizaci klademe velký důraz na různé druhy terapií, které klientům nabízíme. Snažíme se, aby byly pro klienty užitečné a pomohli jim lépe zvládnout vše, co prožívají. Jednou z terapií, které využíváme, je reminiscence. „Jde o vzpomínkovou terapii, která je pro klienty velmi příjemná. Reminiscence, jak ukazuje praxe, se může stát užitečnou součástí každodenní péče o klienty tak, jako jsou vzpomínky běžnou součástí života každého člověka,“ uvádí ředitelka organizace Dagmar Klučková. S klienty se díky této terapii věnujeme rodině a rodinným vztahům, vzpomínání na zásadní životní události - například svatba, narození dětí, pracovní úspěchy, dětství a mnoho dalších. Kterýkoli z dnes běžně užívaných přístupů a konceptů péče o klienty, pokud se obrací k člověku, respektuje jeho celistvost i cenu, jeho autonomii a důstojnost, nemůže opomenout celý prožitý život a měl by čerpat z osobní historie a vzpomínek, tedy využívat reminiscenci. 

13.2.2024

Vzdělávání pracovníků je u nás nedílnou součástí pracovního procesu. Dnes proběhlo školení členů krizového štábu organizace v oblasti požární ochrany. Za perfektní vzdělávání, lidský přístup a praktické ukázky děkujeme Ing. Adamovi Fuksovi, veliteli měststkých hasičů Kroměříž, který je zároveň i krajský koordinátor preventivně výchovné činnosti u HZS.

12.2.2024

Kroměřížská radnice chce v lokalitě Račín postavit Domov se zvláštním režimem Račín pro osoby s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. Záměr a zároveň i podání žádosti o dotaci na ministerstvo práce a sociálních věcí schválili ve čtvrtek zastupitelé. „Celkové náklady na stavbu domova a jeho vybavení jsou podle projektu cca 130 milionů korun. Maximální výše dotace od státu činí 80 milionů korun, navíc máme příslib od Zlínského kraje, že poskytne dotaci ve výši deseti procent nákladů na výstavbu domova,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný. Domov bude stát na místě v minulých letech zbouraných přízemních městských bytových domů. Budou ho tvořit tři samostatně stojící budovy, dvě pro klienty a jedna s administrativním a technickým zázemím pro personál. „Počítáme s kapacitou 23 lůžek. Demografický vývoj je neúprosný, populace stárne a poptávka po pobytových službách pro občany trpící různými typy demencí se stále zvyšuje. Proto je nezbytné, aby na tuto potřebu vedení města reagovalo,“ dodal místostarosta Pavel Motyčka, který má na starost oblast sociální a zdravotnictví. Samotná stavba by měla začít už v letošním roce. Momentálně se počítá s tím, že provoz nového Domova se zvláštním určením Račín by mohl být zahájen v roce 2026.

2.2.2024

Ani v novém roce nepolevujeme, a i nadále v našich službách podporujeme aktivizaci a zajímavé trávení volného času s klienty. Co se u nás vlastně dělo? V domově se zvláštním režimem Strom života proběhlo ve spolupráci žáků a jejich vyučujících z odborného učiliště v Křenovicích taneční dopoledne s plesovou tématikou. Dámy si oblékly společenské šaty, upravily si vlasy a pánové přišli v košili s kravatou a obleku. Tančilo se na známé písně a na různé druhy společenských tanců. Všem se to moc líbilo! Klientům nabízíme také filmová odpoledne - tentokrát jsme se přenesli na Dovolenou s andělem do roku 1952. V domově se zvláštním režimem a v domově pro seniory U Moravy se všemi prostory rozvoněly topinky, koláčky a bochánky. Do příprav a vaření se zapojili všichni a užili si hezký společný čas. V našich službách nezapomínáme, ani na procvičování kognitivních funkcí. Klienti mohou využívat chytrých technologií, konkrétně velký tablet s názvem SenTable, díky němuž procvičují nejen svoji paměť. Cvičení se však věnujeme i fyzicky - rehabilitace je velmi důležitá pro podporu svalů. Nedílnou součástí volného času je u nás také hudba - bubnování či zpěv. Domov pro seniory U Kašny nabízí klientům nepřeberné množství zážitků - klienti se mohou zapojit do canisterapií, vaření a domácích prací, případně si můžou zacvičit a rehabilitovat. To ale zdaleka není vše! Zajímají vás každodenní aktivity a činnosti s klienty? Chcete vědět, co se děje v naší organizaci? Sledujte nás na Facebooku.

1.2.2024

Sociální služby města Kroměříže p.o. dnes slavnostně zahájily duchovní péči, a to ve spolupráci s Institutem klinické pastorační péče, z.ú., který zaštiťuje Arcibiskupství olomoucké. Spokojenost našich klientů je u nás na prvním místě a ode dneška tak zprostředkováváme tuto nadstandardní službu. Duchovní péče je k dispozici klientů, ale také pracovníkům a rodinným příslušníkům, zdarma. "Nedílnou součástí našich služeb je zajištění komplexní péče. Podporujeme holistický přístup ke klientovi, který spočívá v zajištění bio-psycho-sociálně-spirituálních potřeb všech, kteří o to mají zájem," doplňuje ředitelka organizace Dagmar Klučková. "Nezáleží na tom, zda jste věřící či nikoliv. Kaplan je člověkem pro člověka. Často je duchovní péče přátelským setkáním klienta s kaplanem," dodává místostarosta města Kroměříže Pavel Motyčka. Jsme rádi, že můžeme i nadále zvyšovat kvalitu a rozšiřovat služby pro klienty. 

30.1.2024

Dobrovolnická činnost ve spolupráci s ADROU, o.p.s. je nedílnou součástí naší organizace již několik let. Společným cílem je nabídnout aktivity, které klienty podpoří, zaměří se na jejich rozvoj a budou pro ně zajímavé. Naši organizaci navštěvují pouze proškolení dobrovolníci, kteří dokáží svou návštěvou klienta skutečně obohatit – často jde o tvoření, procházky, povídání, hudební programy a mnoho dalšího. A jak tedy dobrovolnictví probíhalo v roce 2023? Díky pravidelnému reportu víme, že naše služby navštěvovalo celkem 21 dobrovolníků. Svými aktivitami s klienty strávili úžasných 295 hodin. Nedílnou součástí dobrovolnických aktivit se již druhým rokem stal také Studentský dobrovolnický klub, který sdružuje studenty a doplňuje tak pestrou škálu aktivit pro klienty. „Spolupráce s Adrou si velmi vážím. Dobrovolníci pomáhají s udržením sociálního kontaktu klientů, mohou přicházet s novými nápady v rámci aktivizace a klientům věnují to nejcennější – svůj čas,“ dodává ředitelka organizace Dagmar Klučková. My se k poděkování přidáváme také a těšíme se na další spolupráci!

26.1.2024

Díky finanční podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata mohla i v roce 2023 proběhnout canisterapeutická setkání v našich službách. Pro klienty jde o velmi hezké oživení a zpestření chvil. Celkem proběhly čtyři návštěvy pejsků v pěti službách, dohromady tedy dvacet veselých setkání - v Domově pro seniory U Kašny, U Moravy, Vážany, v Domově se zvláštním režimem Strom života a V Domově pro osoby se zdravotním postižením Barborka. Canisterapii vedla velmi milá a vstřícná canisterapeutka Markéta Bílková se svou smečkou trpasličích jezevčíků. Canisterapie probíhala jak skupinově, tak individuálně. Canisterapeutka procházela všechna oddělení a klienti se aktivně zapojovali – hráli si s pejsky, mazlili se, mluvili na ně, sportovali s nimi, procházeli se s nimi, pomáhali s jejich krmením. Při kontaktu s pejsky si procvičovali jemnou motoriku, popřípadě paměť, kdy řada klientů vzpomíná na to, jakého pejska měli doma. Občas byla také psí sestava obměněna a paní canisterapeutka přišla s většími plemeny – border coliemi. Psí kamarádi dělali taky společnost na různých oslavách narozenin, venkovních společenských akcích a rozdávali radost jak seniorům, tak i našim zaměstnancům. Klienti byli z návštěv nadšení, pejsci velmi pozitivně působí na jejich psychiku. Canisterapie je velmi účinnou terapií pro všechny skupiny klientů a psí kamarádi jim dokáží vykouzlit úsměv na tváři. Děkujeme za podporu!

24.1.2024

Jubilantkou, která se dožívá v těchto dnech krásného věku 90 let, je paní Zdenka Trisková. Oslavy s nejbližšími přáteli a rodinou paní Triskovou teprve čekají, ale první gratulanti dorazili již v tomto týdnu.  Blahopřát přišli vedoucí Domova pro seniory U Kašny Ondřej Vaculík, ředitelka Sociálních služeb města Kroměříž Dagmar Klučková a také místostarosta města Kroměříž Karel Holík. I my přejeme paní Triskové, aby se jí v našem domově líbilo, aby jí sloužilo zdraví a aby ji neopouštěl smích a optimismus!

15.1.2024

Domov pro seniory U kašny čekalo před Vánoci velké překvapení. Zaměstnancům se povedlo zorganizovat návštěvu poníků, kteří jsou speciálně vycvičeni pro ponyterapii. Vzhledem k tomu, že se pracovníkům podařila akce do poslední chvíle utajit, klienti byli velmi překvapeni, když k nim tito čtyřnozí hosté dorazili. "Terapeutičtí poníci jsou velcí kliďasové, nechali se pohladit a dokonce jsme jim mohli zaplést copánky," říká Soňa Mrhálková, vedoucí obslužné péče. Děkujeme za návštěvu, bylo to skvělé!

10.1.2024

Velmi si vážíme milé pozitivní vazby, kterou dostáváme jak od klientů, tak od rodin či jejich přátel. Věříme, že práce a čas, který klientům v naší organizaci věnujeme, má opravdu smysl. Zároveň si velmi vážíme pracovníků, kteří pro spokojenost klientů dělají maximum. „Naši pracovníci o klienty pečují nepřetržitě, vytváří si s nimi blízký vztah a snaží se, aby se cítili skutečně jako doma. Naším cílem je, aby život, který u nás klienti prožili byl naplněný a dobrý, “ dodává Jaroslav Forýtek, vedoucí DZR Strom života. Děkujeme za ocenění práce v našich službách a poděkování přikládáme: „Dobrý den pane Forýtku, chtěla bych Vám a Vašemu celému týmu touto cestou poděkovat za péči a klidný odchod naší maminky. Nikdy Vám nepřestaneme být vděční za to, jak jste se o naši maminku po celou dobu nemoci starali. Děkuji. Svobodníková Radana s bratrem Petrem Gabrhelíkem.“ 

2.1.2024

Vždy nás velmi potěší, pokud se k nám dostane milé poděkování za práci našich pracovníků. Práce v sociálních službách vyžaduje nejen vysoké pracovní nasazení a empatii. Pracovníci naší organizace berou svou práci i jako poslání a nejinak tomu je i v Domově pro seniory U Kašny. „Je pro nás velmi důležité budovat zázemí pro klienty, vytvářet jim u nás skutečný domov. Každé takové pochvaly si velmi vážíme,“ dodává Soňa Mrhálková, vedoucí obslužné péče v Domově pro seniory U Kašny. A my s radostí přikládáme i poděkování paní Jarmily S. „Vážené dámy, dovolte mi, abych touto cestou vyjádřila velké poděkování za péči o mého tatínka, který je klientem Domova pro seniory U Kašny. Tatínkův stav je odpovídající jeho věku a jeho schopnosti již nejsou příliš velké. Při návštěvách ve vašem zařízení je vždy vidět, s jakou péčí a láskou je o něj postaráno. Tatínkova klíčová pracovnice, paní Hanička Šálková, vykonává okolo tatínka úkony s nesmírným zájmem a porozuměním. Moc si vážím jak její práce, tak i práce všech pracovníků vašeho penzionu. Prosím předejte všem, kterých se to týká, moje poděkování a vděčnost a také přání krásně prožitých vánočních svátků.“ 

28.12.2023

Naše organizace dostala krásný vánoční dárek v podobě nových videí. Každá sociální služba má své vlastní video, které přibližuje poslání službypro koho je určena, ale i její vybavení a nabízené služby. "Sociální služby města Kroměříže se snaží díky novým videím veřejnosti, případně potenciálním zájemcům o služby ukázat, jak to v našich službách vypadá, co všechno je klientům poskytováno. Videa jsou zpracovaná tak, aby byla i pro laika srozumitelná," říká ředitelka organizace Dagmar Klučková. Všechna videa již najdete na našich webových stránkách www.sskm.cz v horní liště "O nás" a dále v záložce "Videa organizace". Věříme, že se vám budou líbit stejně jako nám! 

22.12.2023

Za celou organizaci Sociální služby města Kroměříže vám ze srdce přeji, aby se vám v roce 2024 splnila všechna přání, sny a provázelo vás jen pozitivní myšlení. Přeji vám i vašim blízkým nádherné, poklidné prožití vánočních svátků a do Nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí a lásku.

22.12.2023

Vánoční nálada ovládla také obě naše služby U Moravy. Většina klientek jsou vynikající kuchařky a cukrářky a tak měly možnost zavzpomínat na své dovednosti a přiložit ruku k dílu při pečení vanilkových rohlíčků. Služby navštívil také Mikuláš se svou družinou, který rozdával svá požehnání a když bylo potřeba umravnil zlobící čertíky. Andílci rozdávali malé sladkosti a milé úsměvy, které vždy udělají radost. Klienti se v předvánočním čase také rozhodli navštívit Muzeum Kroměřížska a vánoční tvořivou dílnu. Nejprve si prošli vánoční výstavu betlémů a následně si vyrobili malého andělíčka, kterého si mohli odnést. V rámci programu mezigeneračního setkávání naše klienty pozvaly děti z mateřské školky Mánesova na vystoupení, které si připravily na rozsvěcení vánočního stromečku. Do našeho domova přišly také děti ze Základní školy Zámoraví a připravily si vánoční pásmo plné básniček a písniček. Po krásném vystoupení děti seniorům popřály příjemné Vánoční svátky a předaly ručně vyrobené přáníčko. Náš domov navštívily také děti z mateřské školky v lidových krojích. Děti zazpívaly a zatancovaly vánoční písničky a koledy.  Vánoční koledu "Jak si krásné neviňátko" zahrály i s rekvizitami. Moc děkujeme za všechny návštěvy a hezky strávený vánoční čas!

22.12.2023

Přípravy na Vánoce vrcholí také v naší službě ve Vážanech. Co se zde v předvánočním čase událo? Postupně jsme nazdobili krásné vánoční stromečky, které svým jehličím provoněly celou budovu. Klienti pekli vánoční cukroví – perníčky a vanilkové rohlíčky. V rámci pečení pak proběhla také ochutnávka výborného vánočního punče. Samozřejmě nechyběl ani vánoční jarmark. Velké poděkování patří pěveckému sboru Základní umělecké školy Slovan, jehož studenti dorazili za klienty a doplnili tak svými písněmi vánoční atmosféru. Děkujeme také Základní umělecké škole D-MUSIC, která pro klienty připravila pásmo koled. V neposlední řadě děkujeme také Základní umělecké škole Kroměříž za úžasné vánoční divadelní představení.

21.12.2023

V našich službách se neustále něco děje, a tak není divu, že předvánoční čas je plný setkávání a kulturních akcí. V polovině prosince nás navštívili úžasní předškoláci z MŠ Gorkého. Připravili si pro nás vystoupení plné písniček se zimní a vánoční tématikou. Závěrem klientům rozdali přáníčka a krásné dřevěné ozdoby. Moc děkujeme za zpestření pátečního dopoledne! O pár dnů později se konalo tradiční vánoční posezení pro všechny klienty. Zpestřením nám bylo krásné vystoupení předškoláků z MŠ Kollárova, kterým moc děkujeme. Klienti si také pochutnali na cukroví, poslechli koledy, povyprávěli o zvycích a zapálili plovoucí svíčky. Ve službě se věnujeme pečení cukroví a ladíme vánoční atmosféru. Celé zařízení je provoněno skořicí a čokoládou.

21.12.2023

Předvánoční čas s sebou přinesl krásný dárek. Naši organizaci opět navštívili zástupci technologické firmy DC4 a.s., kteří předali ředitelce organizace Dagmar Klučkové a vedoucímu služby DZR Strom života Jaroslavovi Forýtkovi finanční dar ve výši 45 000.- Kč na účely nákupu infuzní pumpy a lineárního dávkovače pro Domov se zvláštním režimem Strom života. „Tyto přístroje nám pomůžou zkvalitnit paliativní péči v našem domově. Díky lineárnímu dávkovači a infuzní pumpě můžeme do aplikovat klientovi, například živiny a léky. Nitrožilní podávání je tak díky mikroprocesoru přesné, bezpečné a přehledné.“ říká vedoucí DZR Strom života. „Paliativní péče má v naší organizaci své místo, snažíme se, aby i podzim a závěr života byl v našich službách kvalitní a důstojný. Spolupráce s DC4 a.s. si velmi vážíme a děkujeme za dlouhodobou podporu naší organizace.“ doplnila ředitelka organizace.  

15.12.2023

Provoz SENIOR TAXI v době vánočních svátků 

13.12.2023

V DpS U Kašny se poctivě připravujeme na Vánoce! A to nejen tím, že si zařízení společně s klienty zdobíme, ale také pořádáme akce s vánoční tématikou. Minulý týden jsme s punčem rozsvěceli vánoční stromek ve dvoře zařízení a tento týden jsme přivítali v rámci canisterapie vánočně "oháklou" psí smečku a druháčky ze ZŠ Zámoraví. Ti nás potěšili vánočním pásmem básniček a písniček, a nakonec obdarovali klienty krásným přáníčkem. Moc děkujeme! 

11.12.2023

První adventní neděli se zapaluje první svíce. 🕯

11.12.2023

Canisterapie pro naše klienty díky DC4 a.s. 

11.12.2023

Jelikož Sportovní hry se posledně těšily velké oblibě, rozhodli jsme se uspořádat další. Tentokrát soutěžilo pět týmů v pěti disciplínách - berlobraní, skládání zápalek, hod na cíl, čára a rybolov. Nejdříve jsme se rozcvičili a poté začalo samotné sportovní klání. Atmosféra byla úžasná a my se budeme těšit na příště. 

11.12.2023

Dne 5.12. nás nenavštívila jedna mikulášská družina, ale rovnou dvě! Děkujeme Domu kultury za zpetření našeho dopoledne a zároveň personálu našeho zařízení, že pak v poledne potěšili balíčky klienty znova. 

11.12.2023

Mikulášská nadílka v podobě dárkových balíčků plných ovoce udělala radost klientům domovů Sociálních služeb města Kroměříže (SSKM)💚. V prvním prosincovém týdnu jim je předali členové vedení města při svých návštěvách jednotlivých zařízení a společně si připomněli nejen tradici mikulášsko-čertovské obchůzky, ale také blížící se Vánoce. „Naší návštěvou a drobným dárkem chceme všem klientům kroměřížských sociálních služeb říct, že na ně myslíme, rádi je vidíme a každé setkání s nimi je pro nás inspirací a příjemně stráveným časem. Chtěl bych všem, ať už budou trávit Vánoce v domovech, nebo se vydají za svými blízkými, popřát hezké a požehnané svátky vánoční a do nového roku zdraví a spokojenost,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka. 🙏Do jednotlivých domovů pro seniory, do domovů se zvláštním režimem, do domova pro osoby se zdravotním postižením i za uživateli dalších sociálních služeb se vydali starosta Tomáš Opatrný, místostarostové Karel Holík, Pavel Motyčka a Jan Hebnar a radní Jiří Kašík. Doprovodily je děti z mateřských škol, které svým vystoupením klientům zpříjemnili předvánoční období. „Pro naše klienty je návštěva členů vedení radnice příjemným zpestřením adventu a balíček plný vitamínů jim dělá velkou radost. 🤩🤩 Těší je, že na ně zástupci vedení města Kroměříže myslí,“ řekla ředitelka SSKM Dagmar Klučková.

11.12.2023

V páteční podvečer se naše parta vypravila na výstavu Severní pól, kterou pořádalo Výstaviště Kroměříž. Zde klienti nasáli vánoční atmosféru a navštívili Santovu vesnici. Cestou byli překvapeni alpskými strašidly krampusáky a večer završili parádním koncertem bigbítové kapely Polygon Rock.

8.12.2023

5. 12. jsme se v prostorách Domova Barborka účastnili akce, kterou pořádali zaměstnanci Domu kultury v Kroměříži. Sešlo se nás hodně zvědavců, protože byl očekáván Svatý Mikuláš se svou družinou.

8.12.2023

Páteční podvečer 1. prosince nám, klientům Chráněného bydlení Květná, ozvláštnil příjezd Vánočního kamionu na Velké náměstí v Kroměříži. Spolu s kamionem přijel také Santa Claus a jeho skřítci, jenž se postarali o bohatý kulturní program plný písniček, soutěží a zábavy pro děti i dospělé. Vánoční atmosféru celé akce podpořila také vydatná chumelenice, po které nám přišel vhod horký čaj s medem.

8.12.2023

VÁNOČNÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ S ŽENAMI S KLUBU SENIORU. 

8.12.2023

S Mikulášskou nadílkou k nám přišli zástupci města Kroměříže a vážanští čertíci z MŠ Vážany. 

8.12.2023

Vánoční canisterapie🎄🐶

8.12.2023

🎼S panem Tomášem Ferkem jsme si zpříjemnili dopoledne a zabubnovali jsme si v rytmu popové hudby.

8.12.2023

NAŠE VÁŽANSKÁ MIKULÁŠSKÁ DRUŽINA😈

8.12.2023

 Vánoční trhy v Olomouci patří mezi nejvyhlášenější v ČR.  Klienti z Barborky se tam také jeli podívat a pokochat se atmosférou  pravých českých Vánoc. Prohlédli si krásně zdobený vánoční strom, vánoční kolotoč, desítky stánků s tradičním vánočním  a zimním sortimentem, řemeslnými výrobky, perníky a spoustu dalšího.  Samozřejmě nezapomněli  ochutnat vánoční punč.

6.12.2023

Rok utekl jako voda a už je tu zase předvánoční čas.  Ani letos nechyběla na Barborce trojice Mikuláše, čerta a anděla i s doprovodnou kapelou z Domu kultury Kroměříž. Moc děkujeme, že k nám přijeli a vytvořili tu pravou, mikulášskou atmosféru. 

6.12.2023

Dnes jsme i my ve spolupráci se studenty odborného učiliště v Křenovicích našim klientů přichystali Mikuláše. Klienti od studentů a jejich p. učitelek dostali dárečky, které pro ně vyrobili a popřáli jim klidné prožití svátků vánočních.

6.12.2023

V našem Domově se v tento předvánoční čas linula omamná vůně perníčků. Zkušené pekařky pěkně potrápily i svého "učedníka"🧡🍩

6.12.2023

Mezi naše klienty přišli zástupci města Kroměříž společně s dětmi z mateřské školky a popřáli jim  "Spokojené prožití svátků Vánočních ". Osobní přání od dětí s dárkem vitaminů udělalo všem velkou radost🥰.

5.12.2023

Luhačovice každoročně lákají  množství turistů. Jsou spojeny s okolní přírodou a společně tvoří jeden veliký park s volně přístupnými minerálními prameny. Najdete tu spoustu architektonických památek, nově opravenou kolonádu, turistické stezky, bazény,  wellnes,  bowling, restaurace, ve kterých si pochutnají opravdoví gurmáni, cukrárny, palačinkárnu a spoustu dalšího. Klienti z Barborky si tam v listopadu užívali týdenní pobyt, který jim poskytl již po několikáté majitel  hotelu Vltava zcela zdarma. Děkujeme majiteli  i personálu hotelu za vstřícnost, ochotu a krásný pobyt v Luhačovicích.

5.12.2023

Je tady prosinec a v Chráněném bydlení Květná pomalu začínají přípravy na Vánoce. Domácnosti si klienti zdobí dekoracemi s vánoční a zimní tématikou. Začíná se péct vánoční cukroví, na které se všichni moc těší a při pečení nenápadně uždibují kousíčky! Díky sněhové nadílce je třeba přiložit ruku k dílu a odklidit napadaný sníh, ale vždycky se najde čas i na zimní radovánky! ;-)

5.12.2023

30.11.2023 si naši klienti užili tradiční Ples Sociálních služeb Města Kroměříž, který měl podtitul Ples v barvách podzimu. Akce se konala v Kulturním domě v Kroměříži a klienti tuto akci hodnotí jako velmi vydařenou. K tanci i poslechu jim hrála živá hudba - skupina Spam rock, bylo zajištěno taneční vystoupení žáků ZUŠ Kroměříž, chutné občerstvení a v neposlední řadě si účastníci užili společnou zábavu u stolů i na tanečním parketu. 

5.12.2023

V průběhu podzimních měsíců oslavilo několik našich klientů své narozeniny. Oslavy v Chráněném bydlení Květná zpravidla probíhají podle zažitého nepsaného scénáře. 

4.12.2023

Příprava na Vánoce stále probíhá a klienti si zkusili za pomocí studentů a jejich p. učitelek z odborného učiliště v Křenovicích vyrobit a nazdobit Vánoční dekorace.

1.12.2023

Žáci ze Základní umělecké školy v Kroměříži zahráli pro klienty DOZP Barborka představení Dřevák na motivy Pinochia.  Děkujeme tímto všem žákům a paní učitelce Lence Sasínové za krásný kulturní zážitek. 

1.12.2023

🍁🍂🍁🍂 Ples v barvách podzimu 🍁🍂🍁🍂

30.11.2023

30. listopadu jsme se zúčastnili akce Sociálních služeb města Kroměříže. Letos jsme byli na plese ve velkém obsazení. Byli s námi i klienti, kteří se plesu zúčastnili poprvé.

30.11.2023

Ve středu si pro naše seniory připravily "Vánoční dílničku" studentky UTB Zlín 3. ročníku studijího programu Všeobecné lékařství. Klienti měli možnost si vyrobit vánoční přání, které mohou darovat svým blízkým nebo vánoční stromeček vyrobený z dřevěných špachtlí 🎄. Spolu se studentkami přišla i fenka Bella🐕, která rozdávala radost nejen na tvoření. Děkujeme studentkám za tuto aktivitu❤️ 

30.11.2023

Návštěva našich psích kamarádů 🐕🐕🐕rozdávala tentokrát radost 😊 na oddělení 3 B, už teď se klienti těší na další návštěvu❤️.

29.11.2023

Na začátku listopadu jsme se nejprve pustili do generálního úklidu. 🧹

29.11.2023

V rámci terapie si naši aktivizační pracovníci pro naše klienty připravili vzpomínkové dopoledne. A když už se nám blíží Vánoce, zavzpomínali spolu na tradice a zvyky spojené s Vánoci, nebo jaké cukroví se na Vánoce peče.

29.11.2023

V pondělí 27. 11. 2023 jsme už s předstihem zahájili adventní období tradičním prodejem výrobků našich klientů v Knihovně Kroměřížska. Těší nás, že jsme se i letos setkali s velkým zájmem ze strany veřejnosti 🙂 Není divu, práce se našim klientům daří a pod jejich rukama vznikají opravdu krásné výrobky 👌 Děkujeme všem, kteří přišli do knihovny navštívit náš stánek!

27.11.2023

Včera nás byli navštívit naši psí kamarádi. Všichni byli moc spokojeni a už se těší na další návštěvu.

26.11.2023

Naši klienti se už těší na Vánoce a o víkendu si společně s personálem domova nazdobili své Vánoční stromečky.

24.11.2023

K oblíbenému nářadí hrábě prý nepatří,  ale na podzim se bez nich určitě neobejdete. Listí se musí totiž pravidelně odklízet, aby nezamezovalo  přístupu vzduchu a nezpůsobovalo tvorbu plísní. Takže pokud chcete mít na jaře krásný trávník, musíte se hned pustit do práce, stejně jako klienti z Barborky. 

24.11.2023

Tak už i k nám do domova přijel p. Tomáš Ferka se svoji kolegyní, aby našim klientům ukázal rytmické bubnování na známé písně. Klientům se to moc líbilo a do bubnování se zapojil i personál. Moc děkujeme a budeme se těšit na další návštěvu.

24.11.2023

🎄🎄Srdečně Vás zveme na každoroční předvánoční prodej!🎄🎄Přinášíme vám konkrétní rozpis našich služeb, které v rámci vánočního prodeje najdete v Knihovně Kroměřížska. 🤩🤩Připravili jsem pro Vás celou řadu výrobků našich aktivizačních dílen DOZP Barborka, Domovů pro seniory a Sociálně terapeutické dílny Hanáček. Vše, co u nás najdete, jsme pro Vás připravili s láskou a věříme, že vám zpříjemníme předvánoční atmosféru a pohodu domova. 💚Najdete nás v Knihovně Kroměřížska ve dnech 27. - 29. 11. 2023, vždy od 9:00 do 18:00 hodin.💚❄️Těšíme se na Vás! ❄️

23.11.2023

🥗🥨🥦🍅🍲Kuchařská soutěž našich stravovacích provozů 🥗🥨🥦🍅🍲 

22.11.2023

Důvod k oslavě nějakého svátku se vždycky najde. Tentokrát si vybrali klienti z pavilonů jeden z méně známých, ale nejstarších svátků – Halloween.

22.11.2023

S klienty našeho zařízení jsme se 21.11. 2023 vyrazili do Olomouce na vánoční trhy. Užili jsme si místní atmosféru, svařák, nákupy a zákusek

22.11.2023

Dnes si studenti s jejich p. učitelkami pro klienty připravili pečení vanilkových rohlíčků a lineckého cukroví.

22.11.2023

Naše klienty přišli navštívit žáci vyšší umělecké školy Zlín, s kterými jsme objevolali naše umělecké schopnosti. 

22.11.2023

Krásné životní jubileum "100" let oslavila naše klientka paní Věra Rudá. Blahopřát jí přišli mimo jiné i zástupci města Kroměříže. Naší klientce přejeme všechno nejlepší a hodně zdraví!!!💐💐💐🍰

21.11.2023

S blížícími se vánočními svátky, jsme se s klienty pustili do přípravy na vánoční posezení a upekli společně perníky. Každý přidal ruku k dílu při rozvalování těsta, vykrajování tvarů, skládání na plech nebo potírání vajíčkem. Po upečení nemohla chybět společná ochutnávka 😋 spojená s poslechem vánočních písniček 🎵🎄.

20.11.2023

Dnes se krájela dýně na kompot a procvičovali se kognitivní funkce s jemnou motorikou prstů formou hraní her a vkládání předmětů.

16.11.2023

Naše klienty byli navštívit studenti ze základní umělecké školy a zahráli jim divadlo o Pinocchiovi. Moc děkujeme, klientům se představení líbilo.

15.11.2023

V sobotu 11.11. 2023 se na Hanáckém náměstí v Kroměříži konal Svatomartinský trh, který jsme si nemohli nechat ujít. Hodovalo se, degustovalo, radovalo :-)

10.11.2023

Dne 10. 11. jsme měli milou návštěvu ve stacionáři. Po mnoha letech se přišel podívat za kamarády a pracovnicemi Milan K. 🙎‍♂️

10.11.2023

Srdečně❤️ děkujeme❤️ za krásné obrázky od dětí ze 3.C ZŠ Antonínská v Brně. Obrázky udělaly našim klientům velikou radost.

9.11.2023

Dnes jsme měli "Taneční dopoledne". Na přání se hrálo, tančilo a dokonce i zpívalo karaoke.

9.11.2023

V úterý 7. 11. 2023 jsme měli na Hanáčku milou návštěvu. Na činnost dílny a práci našich klientů se přišel podívat pan PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., místostarosta města Kroměříže. Díky za příjemně strávený společný čas a budeme se těšit zase příště naviděnou 👋🙂

8.11.2023

Nejznámějším podzimním ovocem u nás je jablko 🍎🍏. Sladkokyselé plody nás lákají k zakousnutí. Je hodně receptů, kde můžeme využít jablka: jablečný závin, jablkové lívance, ale také kompot. Ten jsme si ve středu 8. 11. udělali i my.

8.11.2023

V rámci pracovní terapie se u nás pořád něco děje. Klienti si za pomocí personálu připravili a nakrájeli dýni na kompot, procvičovali si jemnou motoriku v popisování žínek a upekli si bábovku.

8.11.2023

Dnes proběhla příprava na páteční svatomartinské menu se studenty a jejich p. učitelkami z Křenovic.

8.11.2023

🎂🎂 Krásné životní jubileum 🎂🎂

7.11.2023

V denním stacionáři jsme zkusili také něco jiného. Práce s keramickou hlínou nebyla jednoduchá, ale s dopomocí jsme vše zvládli.

6.11.2023

Minulý týden jsme splnili přání našemu klientovi, který je vášnivý myslivec. Se studenty a jejich učitelkami z Křenovic si připravil a naložil zvěřinové maso. A následně s pracovníky uvařil domácí srnčí guláš.

3.11.2023

Dušičky, jsou svátkem zemřelým. Na jejich památku zapalujeme svíčku, světlo ze svíčky nám má je připomentout.  Ve vestibulu domova jsme připravili pietní místo, kde měl každý možnost si svíčku za své blízké zapálit a ve vnitru své duše na ně zavzpomínat❤️ Společně jsme také zavzpomínali na naše klienty, kteří nás během minulého roku opustili.🖤

3.11.2023

Dušičkové období je neodmyslitelně spjato se vzpomínkou na naše blízké, kteří již nejsou mezi námi.  V Domově U Kašny jsme vytvořili pietní místa, kde si klienti mohou zapálit svíčku za své blízké. Zároveň mohou zavzpomínat prostřednictvím Knihy vzpomínání. Dne 31.10. jsme také se zájemci vyrazili na kroměřížský hřbitov. 

3.11.2023

Všechna naše zařízení splnila přísné požadavky, které jsou zaměřeny na problematiku nutriční péče. Pracovníci v sociálních službách a pracovníci stravovacího provozu museli projít školeními a vzdělávacími aktivitami, aby tak obhájili certifikaci z let minulých. 💪💪 Ve všech našich službách dbáme nejen na vyvážené nutriční hodnoty, chuť, ale také estetiku. 🥗🥘🍕V oblasti stravování a výživy klientů se neustále zdokonalujeme, nebojíme se inovativních řešení a snažíme se tak významně zvýšit kvalitu života našich klientů. 💚

3.11.2023

S klienty jsme se v tomto dušičkovém čase vypravily na hřbitov. V zařízení jsme zavzpomínali a zapálili svíčku za zesnulé.

3.11.2023

Po měsíci jsme se zase setkali s panem Tomášem Ferkem a zabubnovali jsme si tentokrát v rytmu lidových písní. 

3.11.2023

Návštava paní Markéty Bílkové nás vždy nesmírně potěší. Tentokrát přišla s psí maminkou Griotkou a jejími šestitýdenními štěnátky. Moc děkujeme.

2.11.2023

Minulý týden jsme s našimi klienty uctili památku zesnulých. Na zahradě jsme vytvořili pietní místo, kde si klienti zapálili svíčku a zavzpomínali na své blízké. Někteří navštívili i místní hřbitov.

31.10.2023

V našem denním stacionáři můžete na fotkách vidět aktivizace za říjen, ale teď můžete nahlédnou také do volnočasových aktivit.

30.10.2023

VYHODNOCENÍ PODZIMNÍ SOUTĚŽE V DENNÍM STACIONÁŘI.

27.10.2023

PODZIMNÍ SOUTĚŽ V DENNÍM STACIONÁŘI.

27.10.2023

Klienti z DpS U Kašny měli možnost zajet se podívat do města Olomouc a na Sv. Kopeček. Vyrazili jsme hned brzo ráno, aby klienti nezmeškali Mši svatou. Výlet se vydařil a zdá se, že bude zařazen na seznam našich pravidelně navštěvovaných míst :-) 

27.10.2023

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace vypisuje veřejnou zakázku s názvem "LIKVIDACE ODPADU - SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE".

26.10.2023

Pro velký úspěch proběhlo u nás již podruhé rytmické bubnování  pod vedením pana Tomáše Ferka. Po malé rozcvičce, se všichni s chutí pustili do bubnování v rytmu moderní hudby.

25.10.2023

Podzim = nádherná paleta barev v přírodě 🍂. Z darů země sklízíme i dýně 🎃. Tolik krásných druhů a tvarů. Paní Míša V. se nám postarala o jejich vyřezávání. Postavila před nás dvě obrovské dýně 🎃🎃. Naši dva malíři předkreslili obličej na dýni 🙂.  S nožem 🔪 pracovali pracovnice, dobře to dopadlo, ani jedna kapka krve. Jakmile bylo vše vyřezané, začali jsme vybírat dužinu a z ní semínka, která budou sloužit nadále k dekoraci. Dalo nám to zabrat, ale výsledek je perfektní 👌.

25.10.2023

Včera naše klienty přišli navštívit studenti ze SZŠ Kroměříž a zazpívali jim lidové písně. 👩‍🧑‍🎤

25.10.2023

V rámci projektu 72 hodin - Síla dobrovolnictví náš domov navštívili žáci Církevní základní školy Kroměříž, kteří klientům přinesli radost a zábavu skrze divadelní představení, hudební vystoupení, obrázky mladších dětí a vytvoření barevného díla na chodníku okolo domova. Takové setkání přineslo seniorům radost a posílilo spolupráci mezi generacemi.

24.10.2023

24. 10. jsme se dle týdenního plánu vypravili do Podzámecké zahrady. Den předem jsme si společně povídali o historii zahrady a také, jak se v tomto období mění v barevnou krásu pomocí zbarvení listů.

24.10.2023

Druhý nový automobil budou využívat pracovníci Hanáčku k zajištění ambulantní sociální služby. Hanáček podporuje osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením při zlepšování sebeobsluhy, získávání a rozvoji pracovních dovedností, poskytuje jim prostor ke smysluplnému využití času a pomáhají jim navazovat nové sociální kontakty.

23.10.2023

Dnes si naši pracovníci z terapie pro klienty připravili trénování paměti a smyslů. Zahráli si hru na postřeh - doubble, procvičili jemnou motoriku rukou hledáním balonků v písku hmatem, poznávali ukryté předměty v krabici pouze podle tvaru, nebo poznávali barvy balonků a poté je házeli do různě barevných kyblíků. A také se zapojili do poznávání podzimních rostlin a plodů lesa.

20.10.2023

V našem zařízení neustále pracujeme na novém způsobu přípravy stravy pro klienty s poruchou polykání. Dbáme na pestrost, zachování chutí a způsob servírování. Proškolený tým kuchyně zkouší přípravu stravy formou krabkostek, kdy v jednom soustě je obsaženo celé jídlo. Zpětnou vazbou je pro nás spokojený klient a prázdný talíř.  

20.10.2023

Navštívily nás děti z Mateřské školy ve Vážanech. Připravili jsme si pro ně malou výtvarnou dílničku a společně jsme si zazpívali. Děkujeme jim za krásně strávené dopoeldne a těšíme se na další příjemné setkání. 

20.10.2023

Naše šikovné zahradnice vysadily v DpS a DZR Vážany krásnou podzimní výzdobu. 

13.10.2023

Ještě než se podzim přihlásí naplno a přinese déšť a plískanice, je potřeba toho venku stihnout co nejvíc 💪 Tak jsme si vyhrnuli rukávy a společně s naším panem údržbářem trochu zvelebili okolí našich dílen. Protože "naše" vrba je sice krásná, ale už nám trochu přerostla přes hlavu (tedy přesněji řečeno přes střechu...) 

13.10.2023

Příjemné odpolední posezení ke "Dni seniorů" s malým občerstvením a kulturním vystoupením naší aktivizační pracovnice

12.10.2023

Včera si pro naše klienty připravili žáci z Křenovic s jejich p. učitelkami oslavu narozenin. Přejeme všechno nejlepší a hlavně zdraví.

11.10.2023

PODZIM, to je proměnlivé počasí ☀️💦, různé nemoci a nachlazení… víte, co je velmi důležité, abychom krásný a barevný podzim přečkali ve zdraví?

11.10.2023

Dnes naše zařízení přišel navštívit p. Radim Klimek. Ukázal našim klientům své výrobky a ti si poté mohli vyzkoušet, jak se plete z pedigu.

10.10.2023

Krásné odpolední chvilky díky kapele Morkovčanka. Klienti si zazpívali známé písničky a velmi dobře se bavili.

10.10.2023

Ve vestibulu domova proběhly pohybové aktivizace zábavnou a soutěžní formou. Senioři si mohli vyzkoušet svoji přednou mušku ve zhazování plechovek 🤾‍♀️ nebo věšení prádla pomocí kolíků. Na závěr bylo vyhodnocení 3 nejlepších.🥇🥈🥉

10.10.2023

První říjnový víkend byl v Kroměříži ve znamení velké akce. Každoročně se koná Den uniformovaných sborů a tady chráněné bydlení rozhodně nesmí chybět 😎.

10.10.2023

První várka běžných denních povinností  je tady!

6.10.2023

To, co jsme si na jaře zasadili, si musíme na podzim uklidit.

6.10.2023

Ve středu 4. 10. 2023 jsme zase jednou otevřeli dveře dokořán (a tentokrát nejen kvůli větrání 😀). Každý, kdo se chtěl dozvědět něco bližšího o tom, čemu se v Hanáčku věnujeme, nás mohl navštívit. A my jsme velmi rádi, že letos této příležitosti hned několik zájemců využilo 😊 Klienti a pracovníci našich dílen tak měli možnost představit svoje výrobky a další úspěchy, kterých už se jim podařilo dosáhnout. Díky všem návštěvníkům, že k nám letos našli cestu! Budeme se těšit naviděnou zase příští rok 👋

5.10.2023

Dne 5. 10. si pracovníci Sociálních služeb připravili pro seniory města Kroměříže posezení a program, kterého se mohli účastnit nejen senioři.Kulturní akce probíhala v domě kultury po celé dopoledne. Naši klienti se na akci dozvěděli informace o ostatních službách, které se ve městě nachází.

2.10.2023

Přestože to není v chráněném bydlení jenom zábava, přinášíme fotky z nedávných zábavných dní.

2.10.2023

Malé ohlédnutí za VELKOU zábavou!

1.10.2023

4.10. 2023 od 8.00 hod. do 15.00 hod. Vás zveme  na "Den otevřených dveří" v  našem DOZP Barborka. 

29.9.2023

Každý z nás zná zavařování. My jsme ve výtvarné aktivizaci vyráběly sklenice z papíru, na které jsme otiskovali rozkrojené jablko natřené barvou. 🍎

27.9.2023

TRUHLÍKY A KVĚTINÁČE - SOUTĚŽ O TEN NEJKRÁSNĚJŠÍ.

27.9.2023

Včera byli naši klienti navštívit kolonádu v Luhačovicích.

27.9.2023

Letní sezóna v DpS a DZR Vážany je vždy ukončena opékáním špekáčkům. 

26.9.2023

Pokud chceme být podzimně naladěni 🍂, nesmí u nás ve stacionáři chybět přírodní materiál.

22.9.2023

Trochu  jiný štrůdl  s jablky a švestkami, který prý vyniká skvělou chutí, jemnou vůní a hlavně jednoduchou přípravou si připravili ke kafíčku klientky z Barborky.

21.9.2023

CVIČENÍ NA ČERSTVÉM VZDUCHU

21.9.2023

Klienti z Barborky se rádi baví, malují, zpívají, vaří, chodí  na procházky, různé akce, výlety.  Ale umí taky pořádně zabrat a pracovat a snaží se, aby to tu měli hezké a dobře se jim bydlelo.  A že jim to jde. 

21.9.2023

Zveme všechny zájemce na den otevřených dveří do domova U Moravy. Akce se koná 5.10.2023 od 8:00 do 15:30 hod. Přijďte, rádi vás uvidíme👀

21.9.2023

Zveme všechny zájemce, kteří se chtějí dozvědět víc o naší činnosti, na Den otevřených dveří v STD Hanáček, který proběhne ve středu 4.10.2023 v době od 9 do 14 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu! 😉

20.9.2023

Včera nám počasí moc nepřálo, ale to nás neodradilo od toho, abychom si zasportovali uvnitř domova. A zároveň jsme si připravili špekáčky na dnešní opékání na zahradě.

20.9.2023

Naše parta strávila společnou rekreaci na Horní Bečvě. Počasí nám přálo, proto jsme čas využili především k vycházkám do přírody, poznáváním krajiny, krás lesa, ale i hub, kterých jsme nasbírali opravdu hodně! Užili jsme si spoustu zábavy při společných hrách a soutěžích, zpívali jsme o titul "superstar", tančili jsme a večer si opékali špekáčky. Ubytování bylo skvělé a obědy výborné, ani se nám nechtělo vracet zpátky!

18.9.2023

O víkendu si klienti upekli z jablek koláč. Pochutnali si na něm u odpolední kávy a byli moc spokojení, že si zase mohli něco upéct. 

18.9.2023

Období letních dovolených je pomalu za námi a v Hanáčku opět jedem na plné obrátky. Volno jsme si všichni užili a teď vám přinášíme malou "ochutnávku" - několik míst, která naši klienti v létě navštívili...🤩🌅

18.9.2023

Pavilony  společně se Střední školou Euroinstitut  uspořádali pro klienty Barborky "Country dopoledne".  Hrál, zpíval a bavil všechny Mgr. Ivan Huňa.  Kdo chtěl, mohl se přidat nebo i tancovat.  Děkujeme tímto panu učiteli za příjemné  dopoledne. 

18.9.2023

Příjemné hudební odpoledne jsme opět strávili se ženami z Kluba seniorů. Společně jsme si zazpívali lidové písně a zavzpomínali na své dětství. Moc jim děkujeme a těšíme se na další setkání. 🥰🥰

18.9.2023

Máme rádi zpěv a když si k němu můžeme i zabubnovat, tak neodolámě. Díky panu Tomáši Ferklovi za krásné hudební dopoledne. 

18.9.2023

Naše švadlenky. 🙂

17.9.2023

Léto je obdobím radosti, odpočinku a zábavy pro všechny. Klienti z Barborky se vůbec nenudili. Využívali koupání  v bazénu, grilovali, vařili, pekli, chodili na procházky, do cukrárny, odpočívali  a taky pracovali.

15.9.2023

Nuda, ticho a klíííd!? Tož u nás v Domově rozhodně ne! Dnešek byl toho zářným příkladem. O půl desáté se začaly u nás rozhléhat pořádně hlasité rytmy. Navštívil nás pan Tomáš Ferko a zasvětil nás do rytmického bubnování. Pánové a dámy, to bylo něco! Prostě super paráda!

15.9.2023

Ve čtvrtek za krásného slunečného počasí🌞 jsme se vydali s našimi klientky na prohlídku krásného lázeňského města Luhačovice. Do autobusu🚌 se všichni vešli i s kompenzačními pomůckami a mohlo se vyjet.😎V Luhačovicích jsme se napili z léčivých pramenů 🥛minerální vody, prohlédli si krásnou květinovou výzdobu 🌸 a opravené budovy. Přestože jsme měli oběd sebou nemohla chybět dobrá zmrzlina 🍧 kafíčko☕ a zákusek🍰.

14.9.2023

Kytara 🎸, krásné písničky 🎵, zpěv 🎤. Tohle všechno zaznělo 14. 9. 2023 v prostorách jídelny DOZP Barborka.

12.9.2023

12. září byla aktivizace zaměřena na trénink paměti.

12.9.2023

S klienty jsme si udělali krásný výlet na Velehrad. 

11.9.2023

Dlouho plánovaná dovolená s kamarády v Horní Bečvě je tady! 🐸🐛🌳

8.9.2023

 V rámci oslav 760. výročí Kroměříže se klienti Chráněného bydlení Květná zúčastnili rozlučkové akce s prázdninami v areálu kroměřížského přístaviště s názvem Ahoj léto! Vyhlídková plavba po řece Moravě se všem moc líbila, sluníčko krásně svítilo, na palubě vládla skvělá nálada. Těšíme se na další společné zážitky!

7.9.2023

Již podruhé se klienti projeli turistickým vláčkem po Kroměříži  a  Podzámecké zahradě. Vláček pro ně přijel  až na Barborku.  Po cestě se dozvěděli spoustu zajímavých  informací o historii Podzámecké zahrady, jejich stavbách a také výsadbě. 

7.9.2023

7. 9. 2023 jsme se setkali u příležitosti druhého výročí otevření nového Denního stacionáře.

7.9.2023

Dne 7.9. jsme se s klienty vydali na vyjížďku vláčkem po centru Kroměříže, nejvíce času jsme strávili v krásné Podzamécké zahradě. Vláček nás vyzvedl přímo před vchodem našeho zařízení, všichni účastníci byli moc spokojeni. 

6.9.2023

PŘÍPRAVA MASA NA GRILOVÁNÍ

5.9.2023

Dnes se naši klienti zúčastnili komentované projížďky vláčkem Podzámeckou zahradou. Slyšeli o historii Podzámecké zahrady a prohlédli si i zvířata, která zde žijí. Všem se to moc líbilo a už se těší na další návštěvu.

31.8.2023

Na konci srpna klienti z Barborky vyrazili na již tradiční výšlap do Rataj. Opékání buřtů,  které k tomu samozřejmě neodmyslitelně patří, nesmělo chybět. 

31.8.2023

„Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.“

29.8.2023

Včera jsme byli navštívit KOVOZOO. Je to jedinečná kovová zoo,  která vznikla 21.4.2012 a nachází se v zajímavém a netradičním prostředí zrekonstruovaného areálu bývalého cukrovaru ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Klientům se tu moc líbilo. 

28.8.2023

Nedílnou součástí Denního stacionáře je terasa a zahrada. A právě o tu my se s láskou staráme. 

25.8.2023

Někdy to není lehké rozhodnutí pro každou ženu, co si obléknout. 🤩 Při výběru oděvů na oddělení se zvláštním režimem, mají klientky módní poradkyně - naše pečovatelky🥰

25.8.2023

Skoro každá žena si chce občas udělat radost🙂a koupit si něco pěkného na sebe 👗👚👘.  S podporou personálu si klientky mohly tuto radost splnit ve vestibulu domova.

24.8.2023

Jako každý rok, tak i letos se v DpS a DZR Vážany konaly tradiční hody. 

23.8.2023

Na krásné reakce klientů na službě se zvláštním režimem při setkání s pejsky 🐶🐶🐶nejde dlouho zapomenout🥰.