Naše poslání

Sociální péče potřebuje etiku, aby byla skutečnou pomocí bližnímu v nouzi. Aby pomoc nebyla urážlivá, degradující, ale naopak partnerská, aby pomáhala budovat lidskou důstojnost v situaci, kde dochází vlastní síly.

 

Sociální služby města Kroměříže jsou příspěvkovou organizací zřizovanou městem Kroměříž. Jedná se o soubor registrovaných sociálních služeb, které poskytují podporu a péči osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Cílem sociálních služeb je vycházet z individuálně určených potřeb osob, podporovat rozvoj jejich samostatnosti a motivovat je k činnostem, které nepovedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Při zajišťování podpory a pomoci se vždy dbá na zachovávání lidské důstojnosti těchto osob.

Aktuality

Štrůdlování

10. října se konal už šestý ročník „Štrůdlování“. Personál připravil podle vlastních receptů ty nejlepší a nejsladší štrúdly. Stejně tak i paní učitelka a její žáci z Křenovic. Odborná porota...Více

Inspirativní konference pro seniory

Ve středu 3. října se v Domě kultury v Kroměříži uskutečnila pod záštitou krajské radní pro sociální záležitosti Michaely Blahové a místostarosty města Pavla Motyčky Inspirativní konference...Více

Podpora samostatného bydlení se rozvíjí

Vzhledem k rostoucímu zájmu o službu podpora samostatného bydlení došlo  k jejímu rozšíření. Díky přijetí další terénní pracovnice může služba podpořit v samostatném životě více uživatelů. V...Více

Akce

Kino Svět

Nápad zrenovovat starou televizní místnost přijali naši uživatelé s nadšením. Průběh renovace pozorně sledovali a těšili se na nové KINO, které jim chybělo, protože promítání filmů (hlavně...Více

Den seniorů 2018

V  našem zařízení jsme oslavili Den seniorů. K dobré náladě nám hrála rodinná cimbálová muzika Kordíkovi. Celé odpoledne se neslo v přátelském duchu, pro naše uživatele bylo přichystáno bohaté...Více

Konference pro seniory

Začátkem měsíce října jsme navštívili konferenci pro seniory v Domě kultury v Kroměříži. Ve vestibulu jsme si nechali změřit tlak a prohlédli si prezentace sociálních služeb působících v Kroměříži....Více