Naše poslání

Sociální péče potřebuje etiku, aby byla skutečnou pomocí bližnímu v nouzi. Aby pomoc nebyla urážlivá, degradující, ale naopak partnerská, aby pomáhala budovat lidskou důstojnost v situaci, kde dochází vlastní síly.

 

Sociální služby města Kroměříže jsou příspěvkovou organizací zřizovanou městem Kroměříž. Jedná se o soubor registrovaných sociálních služeb, které poskytují podporu a péči osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Cílem sociálních služeb je vycházet z individuálně určených potřeb osob, podporovat rozvoj jejich samostatnosti a motivovat je k činnostem, které nepovedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Při zajišťování podpory a pomoci se vždy dbá na zachovávání lidské důstojnosti těchto osob.

Aktuality

Návštěva Nemocnice Milosrdných sester v Linci

Dne 18. 5. 2018 jsme se zástupci Nemocnice Milosrdných sester v Kroměříže navštívili NMS v rakouském městě Linci. Děkujeme vedení NMS v Kroměříži za umožnění exkurze, a tím načerpání informací o...Více

POZVÁNKA NA 3. KONFERENCI GF 913 - KROMĚŘÍŽ

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace a GF 913 srdečně zvou  na 3. konferenci GF 913 - Kroměříž, zaměřenou na problematiku pobytových zařízení sociálních služeb....Více

Dotazník spokojenosti se službou "SENIOR TAXI"

Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou anketní lístek s krátkými otázkami, prostřednictvím kterých bychom chtěli zjistit Váš zájem, spokojenost se službou „SENIOR TAXI“, která díky podpoře...Více

Akce

Ten kdo hloupí neprohloupí

S klienty jsme navštívili muzeum v Kroměříži a podívali jsme se na výstavu s názvem Ten kdo hloupí neprohloupí. Tato výstava je zaměřená na historii obchodování v českých zemích,...Více

Vystoupení Klubu seniorů

Dne 17. 5. 2018 se konalo hudební vystoupení Klubu seniorů. Uživatelé spolu s klubem si zazpívali spoustu známých písniček a pobavili se se svými vrstevníky. Pro všechny bylo připraveno...Více

Poděkování

Tímto způsobem bychom velmi rádi poděkovali rodině naší klientky, paní Jarmily C. z oddělení 2.A, za každoroční květinovou výzdobu našeho zařízení. Ať jsou to Vánoční hvězdy nebo právě na jaře...Více