Naše poslání

Sociální péče potřebuje etiku, aby byla skutečnou pomocí bližnímu v nouzi. Aby pomoc nebyla urážlivá, degradující, ale naopak partnerská, aby pomáhala budovat lidskou důstojnost v situaci, kde dochází vlastní síly.

 

Sociální služby města Kroměříže jsou příspěvkovou organizací zřizovanou městem Kroměříž. Jedná se o soubor registrovaných sociálních služeb, které poskytují podporu a péči osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Cílem sociálních služeb je vycházet z individuálně určených potřeb osob, podporovat rozvoj jejich samostatnosti a motivovat je k činnostem, které nepovedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Při zajišťování podpory a pomoci se vždy dbá na zachovávání lidské důstojnosti těchto osob.

Aktuality

Odborná konference Sociálních služeb města Kroměříže

Odborná konference Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. a GF 913   Ve dnech 27. 6. – 28. 6. 2018 se v Kroměříži uskutečnila odborná konference pro poskytovatele sociálních služeb,...Více

Novinky ve službě SENIOR TAXI

Vážení uživatelé naší služby SENIOR TAXI Od 1.7.2018 nastávají v poskytování služby SENIOR TAXI tyto změny: Služba bude poskytována každý pracovní den od 7,30 do 16,00 hodin. Mimo tento čas pouze...Více

Poděkování Výstavišti Kroměříž

Mnohokrát děkujeme Výstavišti Kroměříž, panu Mgr. Kuropatovi, za poskytnutí volných vstupenek pro naše klienty a zaměstnance na akci Slavnosti lidové hudby, konané na Výstavišti Kroměříž...Více

Akce

Provoněný pátek 13. na Hanáčku

Přesto, že je pátek 13. a je mírně pod mrakem, v Hanáčku panuje relaxační provoněná nálada. Zpracováváme úrodu levandule, za kterou děkujeme městysu Brodek u Prostějova. Už teď se těšíme, jaké jí...Více

Výročí domova

Koncem června jsme oslavili krásné osmnácté výročí našeho domova. Muzikou nás celé odpoledne provázel pan Jiří Lesozinski, zazpívali jsme si společně známé lidové písně. Svým žonglérským číslem nás...Více

Výlet do Luhačovic

Tentokrát jsme se vypravili do lázeňského města Luhačovice vyzkoušet věhlasný pramen. Počasí nám přálo a udělali jsme si krásnou procházku po kolonádě. Více