Naše poslání

Sociální péče potřebuje etiku, aby byla skutečnou pomocí bližnímu v nouzi. Aby pomoc nebyla urážlivá, degradující, ale naopak partnerská, aby pomáhala budovat lidskou důstojnost v situaci, kde dochází vlastní síly.

 

Sociální služby města Kroměříže jsou příspěvkovou organizací zřizovanou městem Kroměříž. Jedná se o soubor registrovaných sociálních služeb, které poskytují podporu a péči osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Cílem sociálních služeb je vycházet z individuálně určených potřeb osob, podporovat rozvoj jejich samostatnosti a motivovat je k činnostem, které nepovedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Při zajišťování podpory a pomoci se vždy dbá na zachovávání lidské důstojnosti těchto osob.

Aktuality

Poděkování Výstavišti Kroměříž

Mnohokrát děkujeme Výstavišti Kroměříž, panu Mgr. Kuropatovi, za poskytnutí volných vstupenek pro naše klienty a zaměstnance na akci Slavnosti lidové hudby, konané na Výstavišti Kroměříž...Více

Návštěva Nemocnice Milosrdných sester v Linci

Dne 18. 5. 2018 jsme se zástupci Nemocnice Milosrdných sester v Kroměříže navštívili NMS v rakouském městě Linci. Děkujeme vedení NMS v Kroměříži za umožnění exkurze, a tím načerpání informací o...Více

POZVÁNKA NA 3. KONFERENCI GF 913 - KROMĚŘÍŽ

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace a GF 913 srdečně zvou  na 3. konferenci GF 913 - Kroměříž, zaměřenou na problematiku pobytových zařízení sociálních služeb....Více

Akce

Den dětí

Dne 14. 6. 2018 k nám do domova zavítaly děti z mateřské školy z Vážan. Připravili jsme si pro ně na počest dne dětí různé soutěže. Děti s uživateli mohli například skládat puzzle nebo...Více

Výlet do přerovského parku

Venku máme krásné slunné počasí, tak nás to všechny táhne ven. Naplánovali jsme si výlet do Přerova, do městského parku Michalov. Park nás překvapil svou krásou a bujnou  vegetací. Je to...Více

Pěvecké vystoupní klubu důchodců z Vracova

V úterý 19.6. pro naše klienty přijel zazpívat sbor Klubu důchodců z Vracova. Zazpívali známé písničky a naši klienti si tak mohli v příjemné atmosféře připomenout písničky svého mládí. Vystoupení...Více