Naše poslání

Sociální péče potřebuje etiku, aby byla skutečnou pomocí bližnímu v nouzi. Aby pomoc nebyla urážlivá, degradující, ale naopak partnerská, aby pomáhala budovat lidskou důstojnost v situaci, kde dochází vlastní síly.

 

Sociální služby města Kroměříže jsou příspěvkovou organizací zřizovanou městem Kroměříž. Jedná se o soubor registrovaných sociálních služeb, které poskytují podporu a péči osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Cílem sociálních služeb je vycházet z individuálně určených potřeb osob, podporovat rozvoj jejich samostatnosti a motivovat je k činnostem, které nepovedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Při zajišťování podpory a pomoci se vždy dbá na zachovávání lidské důstojnosti těchto osob.

Aktuality

Poděkování Výstavišti Kroměříž

Mnohokrát děkujeme Výstavišti Kroměříž, panu Mgr. Kuropatovi, za poskytnutí volných vstupenek pro naše klienty a zaměstnance na akci Slavnosti lidové hudby, konané na Výstavišti Kroměříž...Více

Návštěva Nemocnice Milosrdných sester v Linci

Dne 18. 5. 2018 jsme se zástupci Nemocnice Milosrdných sester v Kroměříže navštívili NMS v rakouském městě Linci. Děkujeme vedení NMS v Kroměříži za umožnění exkurze, a tím načerpání informací o...Více

POZVÁNKA NA 3. KONFERENCI GF 913 - KROMĚŘÍŽ

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace a GF 913 srdečně zvou  na 3. konferenci GF 913 - Kroměříž, zaměřenou na problematiku pobytových zařízení sociálních služeb....Více

Akce

Plán akcí - červen 2018

-individuální a skupinové cvičení -promítání filmů -relaxace -trénování paměti -reminiscence -ruční práce -hraní společenských her -předčítání z knih a časopisů -práce na mobilních...Více

Hanáček prezentuje výsledky své činnosti

Nejen na jarmarku Sociálních služeb města Kroměříže, p. o.  dne 22. 5. 2018, jste mohli vidět výrobky uživatelů STD Hanáček. Ve čtvrtek 31. 5. 2018 se pracovnice spolu s uživateli...Více

Jarmark

Tak jako každý rok, tak i letos se na náměstí v Kroměříži pořádal Jarmark Sociálních služeb města Kroměříže a Uherského Hradiště. Klienti DpS U Kašny se šli podívat nejen na prodejní stánky...Více