Žádosti o poskytnutí služby

Žádosti o poskytnutí sociální služby se podávají v konkrétním domově, o který má žadatel zájem.

Seznam kontaktních osob, které přijímají žádosti o umístění dle zařízení:

Domov pro seniory Vážany, Lesní 299

Kontaktní osoba: Bc. Jana Loučková, tel.: 573  503 762, 601 122 193, e-mail: louckova @sskm.cz

Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám. 159

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Valášková, tel.: 573  500 715, 601 122 192, e-mail: valaskova@sskm.cz

Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábř. 4262

Kontaktní osoba: Petra Matějková DiS., tel.: 573  503 959, 723 334 660, e-mail: matejkova@sskm.cz

Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova 2781

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Šudřichová, tel.: 573  514 971, 722 064 402, e-mail: sudrichova@sskm.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, K. Čapka 3333 – celoroční pobyt, denní stacionář

Kontaktní osoby: Mgr. Michaela Frimlová, tel.: 573 509 537, 727 901 193, e-mail: frimlova@sskm.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, K. Čapka 3333 – odlehčovací služba

Kontaktní osoby: Mgr. Pavla Greschnerová, tel.: 573 509 537, 720 998 430, e-mail: greschnerovasskm.cz

Sociálně terapeutické dílny Hanáček, Podpora samostatného bydlení

Kontaktní osoba: Pavlína Nováková DiS., tel.: 573 509 556, 725 988 952, e-mail: novakova@sskm.cz

Žádost si zájemce, nebo jeho rodinný příslušník může vyzvednout přímo v jednotlivých zařízeních, které si při této příležitosti může prohlédnout a získat další informace. Případně je možné žádost stáhnout viz. níže. Formuláře žádostí mají k dispozici také sociální pracovnice nemocnice, LDN, Psychiatrické nemocnice.

Vyplněnou žádost můžete přinést osobně, zaslat poštou nebo e-mailem. Pokud máte zájem o všechny zařízení, stačí jedna vyplněná žádost, kterou sociální pracovnice případně zkopíruje a zašle na ostatní Vámi uvedená zařízení.

Všechny žádosti podané do 1. 6. 2017 jsou platné a byly předány na jednotlivé domovy, dle požadavků žadatelů.  Další informace získáte u Mgr. Brhelové, tel: 573 500 760, 727 825 070, email: brhelova@sskm.cz  

Žádost a vyjádření lékaře ke stažení zde: word

Žádost a vyjádření lékaře ke stažení zde:  pdf

Žádost Sociálně terapeutické dílny ke stažení zde: word

Žádost Sociálně terapeutické dílny ke stažení zde: pdf