Úhrady

Úhrady

Podle zákona o sociálních službách nesmí úhrady za poskytování sociálních služeb překročit maximální výši stanovenou prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. V současné době jsou vyhláškou č. 505/2006 Sb. stanoveny tyto maximální sazby úhrad:

  • za ubytování v zařízeních typu domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, týdenní stacionáře, chráněné bydlení, sociální rehabilitace, odlehčovací služby a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče činí maximální úhrada 210 Kč/den,
  • za celodenní stravu ve výše uvedených sociálních službách a dále v případě sociálních služeb pečovatelské služby, center denních služeb, denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen činí maximální úhrada 170 Kč/den (z toho úhrada za oběd činí max. 75 Kč);

V pobytových zařízeních sociálních služeb bude i nadále zachován zaručený minimální zůstatek z příjmů klienta (15%, respektive 25%).

Stáhněte si informace o úhradách (MS Word

 

Úhrady za pobyt v zařízení sociálních služeb platné od 1. 2. 2018

 

DpS U Moravy

strava

bydlení

1 den

celkem

1 den

30 dnů

1 den

30 den

Celkem

30 dnů

1L

146,-

4.380,-

199,-

5.970,-

345,-

10.350,-

1L

146,-

4.380,-

189,-

5.670,-

335,-

10.050,-

1L

146,-

4.380,-

184,-

5.520,-

330,-

 9.900,-

2L

146,-

4.380,-

184,-

5.520,-

330,-

 9.900,-

2L

146,-

4.380,-

178,-

5.340,-

324,-

 9.720,-

2L

146,-

4.380,-

172,-

5.160,-

318,-

 9.540,-

3L

146,-

4.380,-

155,-

4.650,-

301,-

 9.030,-

DpS U Kašny

1L

146,-

4.380,-

199,-

5.970,-

345,-

10.350,-

1L

146,-

4.380,

194,-

5.820,-

340,-

10.200,-

1L

146,-

4.380,-

184,-

5.520,-

330,-

9.900,-

2L

146,-

4.380,-

180,-

5.400,-

326,-

9.780,-

2L

146,-

4.380,-

178,-

5.340,-

324,-

9.720,-

2L

146,-

4.380,-

175,-

5.250,-

321,-

9.630,-

2L

146,-

4.380,-

172,-

5.160,-

318,-

9.540,-

2L

146,-

4.380,-

166,-

4.980,-

312,-

9.360,-

3L

146,-

4.380,-

160,-

4.800,-

306,-

      9.180,-

DpS Vážany

1L

146,-

4.380,-

199,-

5.970,-

345,-

10.350,-

1L

146,-

4.380,-

189,-

5.670,-

335,-

10.050,-

1L

146,-

4.380,-

184,-

5.520,-

330,-

9.900,-

2L

146,-

4.380,-

180,-

5.400,-

326,-

9.780,-

2L

146,-

4.380,-

175,-

5.250,-

321,-

9.630,-

2L

146,-

4.380,-

166,-

4.980,-

312,-

9.360,-

3L

146,-

4.380,-

166,-

4.980,-

312,-

9.360,-

3L

146,-

4.380,-

160,-

4.800,-

306,-

9.180,-

DOZP Barborka

1L

146,-

4.380,-

194,-

5.820,-

340,-

10.200,-

1L

146,-

4.380,-

189,-

5.670,-

335,-

10.050,-

1L

146,-

4.380,-

184,-

5.520,-

330,-

9.900,-

2L

146,-

4.380,-

178,-

5.340,-

324,-

9.720,-

2L

146,-

4.380,-

172,-

5.160,-

318,-

9.540,-

2L

146,-

4.380,-

166,-

4.980,-

312,-

9.360,-

3L

146,-

4.380,-

155,-

4.650,-

301,-

9.030,-

DZR

Strom života

1L

146,-

4.380,-

203,-

6.090,-

349,-

10.470,-

1L

146,-

4.380,-

201,-

6.030,-

347,-

10.410,-

1L

146,-

4.380,-

200,-

6.000,-

346,-

10.380,-

1L

146,-

4.380,-

198,-

5.940,-

344,-

10.320,-

2L

146,-

4.380,-

198,-

5.940,-

344,-

10.320,-

2L

146,-

4.380,-

196,-

5.880,-

342,-

10.260,-

2L

146,-

4.380,-

194,-

5.820,-

340,-

10.200,-

2L

146,-

4.380,-

193,-

5.790,-

339,-

 10.170,-

3L

146,-

4.380,-

188,-

5.640,-

334,-

 10.020,-

DZR  U Moravy

1L

146,-

4.380,-

203,-

6.090,-

349,-

10.470,-

1L

146,-

4.380,-

200,-

6.000,-

346,-

10.380,-

2L

146,-

4.380,-

198,-

5.940,-

344,-

10.320,-

2L

146,-

4.380,-

196,-

5.880,-

342,-

10.260,-

3L

146,-

4.380,-

188,-

5.640,-

334,-

 10.020,-

DZR   Vážany

1L

146,-

4.380,-

203,-

6.090,-

349,-

10.470,-

2L

146,-

4.380,-

198,-

5.940,-

344,-

10.320,-

 

Upozornění: V případě nařízené diety lékařem (strava dietní, diabetická, kašovitá, speciální dietní režimy atd.) je úhrada za stravu navýšena.