O nás

Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení. Tato sociální služba se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osob, kde lze všechny potřeby člověka naplnit nejlépe.

Posláním poskytované terénní služby je podporovat osoby s mentálním či kombinovaným postižením v samostatném bydlení a pomoci při jejich začleňování do většinové společnosti. Snahou služby je poskytovat individuální podporu uživatelům tak, aby mohli vést v co nejvyšší možné míře samostatný život.