O nás

Podpora samostatného bydlení:

- podporuje dospělé osoby se zdravotním znevýhodněním (mentálním či kombinovaným) v běžném životě tak, aby mohly žít co nejvíce samostatně ve vlastní domácnosti a využívat všechny příležitosti v místě, kde žijí (pracovní, vztahové, volnočasové aj.).

Jak služba funguje?

Asistentka přijde dle dohody k Vám domů, na smluvené místo (k lékaři, na úřad, na koncert...) a podpoří Vás pouze při tom, co sami nezvládnete.

Například Vás doprovodí pouze na místo, vyřídí záležitost s úředníkem s Vámi, pomůže při placení a použití platební karty, poradí s nákupním seznamem a receptem, poradí s úklidem, praním a žehlením (připomene potřebu úklidu), doptá se, zda jste užil/a léky, poradí při řešení Vašich záležitostí či doporučí/zajistí návaznou službu, pomůže Vám s hospodařením s penězi a pravidelným účtováním, doprovodí Vás na návštěvu k rodině či přátelům do města, kde to sami neznáte nebo sami nezvládnete cestu atd.                                                     

3 asistentky se při Vaší podpoře pravidelně střídají.

Asistentka podpory samostatného bydlení bude usilovat o to, abyste:

- zvládali život ve své domácnosti,

- žili běžným způsobem podle svých přání a možností,

- chodili do práce nebo školy,

- trávili volný čas, podle svých představ,

- prožívali vztahy (partnerské, přátelské, sousedské aj.),

- využívali běžné služby v místě, kde žijete,

- samostatně nebo s dopomocí rozhodovali o svém životě.

                                                                                  Tedy žili, jako každý jiný...

Jak o službu požádat?

Kontaktujte sociální pracovnici v kanceláři osobně, telefonicky, e-mailem, písemně. Ozve se Vám, zjistí, zda nabídka PSB odpovídá Vašim potřebám, předá Vám žádost. Žádost si také můžete vytisknout zde: https://www.sskm.cz/sluzby-pro-zdravotne-postizene/podpora-samostatneho-bydleni/dokumenty/

Službu poskytujeme na základě podepsané Smlouvy o poskytování PSB.

 

Zřizovatelem Podpory samostatného bydlení, která je součástí Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvková organizace, je Město Kroměříž.

 

Kolik služba stojí a jaké úkony přesně nabízí?

Podpora samostatného bydlení (§ 43 zák. 108/2006 Sb.) zajišťuje:

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti

b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

d) sociálně terapeutické činnosti

e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních záležitostí

Úhrada za jednotlivé poskytnuté úkony činí 70,- Kč za hodinu podpory.

Více informací naleznete v Ceníku PSB:
https://www.sskm.cz/sluzby-pro-zdravotne-postizene/podpora-samostatneho-bydleni/dokumenty/