O nás

Pobytová odlehčovací služba je nabízena při Domově pro osoby se zdravotním postižením Barborka jako další služba, která vychází z potřeb regionu. Nabízíme osobám pečujícím o zdravotně postiženou osobu dočasné převzetí péče o jejich blízké. Odlehčovací službou se snažíme předcházet nutnosti předčasného umístění blízké osoby do ústavního zařízení.

Posláním odlehčovací služby je poskytnutí ubytování, podpory a pomoci osobám se zdravotním postižením, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Podpora a pomoc je poskytována dle individuálních možností a potřeb osob se snahou zachovat v co největší možné míře jejich dosavadní způsob života. Služba je poskytována na nezbytně nutnou dobu tak, aby pečující osoba měla možnost využít tento čas na zajištění si svých osobních záležitostí.