Vážany

Adresa zařízení

Domov pro seniory – Vážany, Lesní 299/54, 767 01 Kroměříž
Webové stránky: www.sskm.cz
telefon: 573 503 750 - vrátnice

Kontakt na zaměstnance

Vedoucí zařízení: Mgr. Michaela Pospíšilová
e-mail: pospisilovasskm.cz
telefon: 573 503 751

Vedoucí obslužné péče: Mgr. Zuzana Hrouzová
e-mail: hrouzovasskm.cz
telefon: 573 503 758

Vedoucí zdravotního úseku: Lenka Brázdilová
e-mail: brazdilovasskm.cz
telefon: 573 503 755

Sociální pracovnice: 

Šárka Kyšnerová, Dis. – e-mail: kysnerovasskm.cz 

Telefon: 573 503 754

Bc. Jana Loučková - e-mail: louckova@sskm.cz
Telefon: 573 503 762, 601 122 193 (příjem žádostí do zařízení)

Účetní: Ilona Tvrdá
e-mail: tvrdasskm.cz
telefon: 573 503 754