O nás

 

 

Motto: „Každý duch má právo plně se rozvinout, možná se rozvine jen málo, ale i na to má stejné právo jako máš ty, nebo kdokoliv jiný. Odepřeš-li mu právo vědět to, co může vědět, dopouštíš se bezpráví.“     Pearl Bucková

 

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka je zařízení rodinného typu, které poskytuje pobytové sociální služby sobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  

Kapacita domova je 140 lůžek. Jedná se o koedukované zařízení.
Zařízení je postaveno v okrajové městské části města Kroměříže v bytové zástavbě. Ostatní veřejná zařízení a instituce jsou dostupná pěšky (vzdálenost 20 až 30 minut) či bezbariérovou MHD, jejíž zastávka je v bezprostřední blízkosti domova.

Náplní zařízení a všech jeho pracovníků je poskytování kvalitní sociální péče občanům, kteří ji vzhledem ke své sociální a zdravotní situaci potřebují. V zařízení jsou uplatňovány demokratizační a normalizační principy života handicapovaných osob. Z uplatňovaných principů můžeme jmenovat – oddělení sféry práce od sféry bydlení, možnost zachování běžného denního řádu, respektování potřeb, přání a rozhodnutí uživatelů, možnost zabývat se zájmovou, kulturní a sportovní činností, vytváření optimálních podmínek pro jejich začlenění do společenského života, podpora seberealizace uživatelů a další. Všichni pracovníci domova Barborka jsou vedeni k respektování lidských práv a svobod klientů, v zařízení je respektována a chráněna hodnota a důstojnost každého jedince.


Domov Barborka je začleněn do Sociálních služeb města Kroměříže, které jsou příspěvkovou organizací a jejímž zřizovatelem je Město Kroměříž. V čele domova stojí vedoucí domova, která je jmenována ředitelem Sociálních služeb města Kroměříže.

Jsme koedukovaným zařízením s celoročním nepřetržitým pobytem.

Od 12.9. 2017 navštěvuje osm uživatelů DOZP Barborka Střední školu Euroinstitut, která je naším smluvním sociálním partnerem.