O nás

Motto: „Každý člověk by měl něco hledat“. Karel Čapek

 

Denní stacionář se nachází v prostorách Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka. Denní stacionář je službou, na kterou je přenesena část denní péče o zdravotně handicapované osoby, které již vyčerpaly všechny možnosti vzdělávacího systému a jsou ohroženi sociální exkluzí. Zmírňuje tedy tlak a zátěž, která je na rodiny těchto osob kladena, a zmenšuje míru jejich sociálního vyloučení.

Uživatelé denního stacionáře zde nacházejí sebeuplatnění formou pracovních terapií, navazováním nových sociálních kontaktů s možností dalšího rozvoje osobnosti a osvojení sociálních dovedností, které jsou nezbytné pro běžný život.

Denní stacionář je umístěn ve 2. podlaží hlavní budovy Domova Barborky. Uživatel má k dispozici vybavený prostor stacionáře, včetně sociálního zázemí, šatnu na odkládání osobních věcí, prostor určený k odpočinku, kuchyňku, počítačovou místnost, centrální jídelnu a zahradu. Služby Denního stacionáře jsou poskytovány v pracovní dny pondělí až pátek v době od 6:30 hod. do 15:30 hod. Okamžitá kapacita Denního stacionáře je 10 osob.