O nás

Domov se zvláštním režimem U Moravy

Pobytová sociální služba Domova se zvláštním režimem je poskytována 24 hodin denně nepřetržitě celý rok. V procesu poskytování služby je kladen důraz na individuální potřeby uživatele, jeho dovednosti a schopnosti.Služba je provozována v objektu Domova pro seniory U Moravy, který se nachází v panelové zástavbě města s dostupností hromadné dopravy, autobusového a vlakového nádraží, nákupního střediska a pošty.

Jedná se o třípodlažní budovu s bezbariérovým přístupem a dvěma výtahy. Prostory využívané k poskytování služby Domova se zvláštním režimem jsou umístěny ve vyčleněné části domova v prvním nadzemním podlaží. Kapacita činí 24 lůžek. Uživatelé jsou ubytováni v jednolůžkových (7), dvoulůžkových pokojích (7), čímž jim zajišťujeme potřebné soukromí. Jeden pokoje je třílůžkový. Součástí pokojů je sociální zařízení s koupelnou, která je uzpůsobena potřebám klientů (madla, sedáky ve sprchách apod.).

Přímá obslužná péče

Běžná denní pomoc a podpora je uživatelům poskytována po dobu 24 hodin denně pracovníky v sociálních službách, kteří vykonávající přímou obslužnou péči, mezi které náleží pomoc při osobní hygieně a oblékání, uspokojování psychosociálních potřeb, vytváření základních a společenských kontaktů. Rozsah poskytované péče je plánován spolu s uživatelem a výstupem společného plánování je individuální plán péče, který je podkladem pro další poskytování služby. Aktivizační činnosti jsou zaměřeny na potřeby uživatelů, na udržování schopností, dovedností, procvičování kognitivních funkcí. Uživatelé mají k dispozici bufet, tělocvičnu, kapli, kuřárnu, vzpomínkovou a relaxační místnost. Nedílnou součástí života v domově jsou pravidelné návštěvy katolického kněze, pro uživatele dále zprostředkováváme muzikoterapii a canisterapii.

Zdravotní péče

Zdravotní péči o uživatele domova zajišťují všeobecné sestry na základě indikace lékaře. Odborná péče zdravotního personálu je poskytována denně do 22:00. Do domova dochází 1x týdně praktická lékařka, 1x za 14 dní psychiatr. Péče dalších odborných lékařů je zajišťována na základě doporučení praktického lékaře. 

Sociální pracovnice

Sociální pracovnice zastupují v případě potřeby uživatele v jednání s institucemi (např. soud, notářství, správní orgány a pod) a při vyřizování jejich záležitostí. Poskytují sociální poradenství uživatelům a rodinným příslušníkům. Vedou spisovou dokumentaci uživatelů v souladu s platnými předpisy. Zajišťují nástup, ukončení pobytu uživatele v zařízení, provádí sociální šetření a jednání se zájemcem o službu. Podílí se na individuálním plánování s uživateli.

Stravování

Součástí poskytované služby je celodenní zajištění stravy v rozsahu tří hlavních jídel včetně pitného režimu. Zařízení má vlastní stravovací provoz a jídelny se nachází v každém podlaží.Uživatelé mají možnost výběr obědů  ze dvou druhů jídel(4x týdně) a dvou druhů večeří (5x týdně). Při sestavování jídelníčku je přihlíženo k požadavkům uživatelů. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnkách v jídelnách.

Praní prádla zajišťuje prádelna našeho zařízení.