U Moravy

MOTTO: To co způsobuje stáří není věk, ale opuštění ideálů (Karolína Světlá)

Domov pro seniory U Moravy je začleněn do Sociálních služeb města Kroměříže (příspěvková organizace), jejímž zřizovatelem je město Kroměříž.

Domov pro seniory U Moravy- celoroční pobytové zařízení pro seniory s kapacitou 112 lůžek.

Místo a denní doba poskytování služby odpovídá cílům a charakteru služby a potřebám cílové skupiny uživatelů, kteří jsou ubytováni v jednolůžkových (59), dvoulůžkových pokojích (25), čímž jim zajišťujeme potřebné soukromí. Jeden pokoje je třílůžkový. Součástí pokojů je sociální zařízení s koupelnou, která je uzpůsobena potřebám klientů (madla, sedáky ve sprchách apod.).

Služby jsou poskytovány na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem. Finanční úhrady jsou odvislé od kategorie pokoje a druhu diety.  Pokud má žadatel zájem seznámit se s prostředím našeho zařízení, má možnost si na základě domluvy prohlédnout nejen bytové jednotky, ale i další prostory domova. Je seznámen s vnitřním předpisem zařízení /domácí řád/ a dalšími potřebnými informacemi.

 Je na rozhodnutí klienta, zda si přinese do bytu doplňky, na které byl zvyklý doma. Toto považujeme za samozřejmé a pro klienta vhodné. Na pokoji je možno používat vlastní televizi, varnou konvici, mikrovlnnou troubu, osobní počítač, ale pouze za předpokladu, že je u daného elektrospotřebiče provedena revize a sepsána a oboustranně podepsána  Smlouva o úhradě elektrické energie

za užívané elektrospotřebiče. Po nástupu do zařízení se uživatel rozhodne, zda žádá změnu trvalého bydliště (v daném případě sociální pracovnice vyřizuje nový občanský průkaz). Pohyb v zařízení (mimo provozní prostory) i vně domova je volný a neomezený, stejně tak návštěvy za uživateli jsou časově neomezené.

Uživatel služby má právo svobodné volby lékaře. V našem zařízení ordinuje smluvní praktický lékař 1x týdně a dle potřeby, a psychiatr 1x za 14 dnů.

S připomínkami, podněty a stížnostmi se uživatelé mohou obracet na pracovníky domova nebo využívat schránky na písemné stížnosti. Evidence a řešení je zpracováno ve Standardu kvality sociálních služeb č. 7.

Uživatelé našich služeb nakládají se svým časem na základě svého rozhodnutí.

Každý den je pro uživatele zprostředkován program.  Účast na veškerých aktivitách je dobrovolná. Klientům je k dispozici tělocvična, pracovní terapie, kaple,  kuřárna, bufet v přízemí.

V rámci nabízených aktivit jsme se zaměřili na nové metody přímé práce se seniory (reminiscenční terapie, snoezelen, canisterapie, muzikoterapie).

Uživatelé mohou navštěvovat keramickou dílnu, kroužek ručních prací, hudební kroužek 

Každodenně je prováděna individuální činnost s uživateli s vyšším stupněm závislosti na poskytovaných službách.

Organizujeme výlety a zájezdy jak pro mobilní, tak i imobilní klienty. 

Uživatelům jsou zprostředkovány  pedikérské a kadeřnické služby.