U Moravy

Změna v systému podávání žádostí

31.05.2017 10:39

Sociální služby města Kroměříže, p. o. informují o změnách ve způsobu podávání žádostí o umístění do svých služeb

S platností od 1. 6. 2017 dochází ke změně v systému podávání žádostí o umístění do domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži.

Jednou z hlavních zásad poskytovaných sociálních služeb v těchto zařízeních je individuální přístup, kvalitní poskytování sociálních služeb a vzájemná komunikace mezi klienty a pracovníky služby. Na základě těchto zásad dojde od 1. 6. 2017 k přesunu podávání žádostí, které se již nebudou přijímat na ředitelství služeb, ale již na konkrétním domově, o který má žadatel zájem.

Seznam kontaktních osob, které přijímají žádosti o umístění dle zařízení:

Domov pro seniory Vážany, Lesní 299

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Musilová, tel.: 573  503 762, 601 122 193, e-mail: musilova@sskm.cz

Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám. 159

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Valášková, tel.: 573  500 715, 601 122 192, e-mail: valaskova@sskm.cz

Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábř. 4262

Kontaktní osoba: Petra Matějková DiS., tel.: 573  503 959, 723 334 660, e-mail: matejkova@sskm.cz

Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova 2781

Kontaktní osoba: Markéta Vaculíková DiS., tel.: 573  514 975, 720 992 878, e-mail: vaculikova@sskm.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, K. Čapka 3333

Kontaktní osoby: Mgr. Michaela Frimlová, tel.: 573 509 537, 727 901 193, e-mail: frimlova@sskm.cz

Žádost si zájemce, nebo jeho rodinný příslušník může vyzvednout přímo v jednotlivých zařízeních, které si při této příležitosti může prohlédnout a získat další informace. Všechny žádosti podané do 1. 6. 2017 jsou platné a budou předány na jednotlivé domovy, dle požadavků žadatelů. Další informace získáte u Mgr. Brhelové, tel: 573 500 760, 727 825 070, email: brhelova@sskm.cz