U Moravy

Pozvánka na Den pracovníků v sociálních službách

04.09.2018 11:51

Dne 7. 9. 2018 proběhne od 14 hodin na koupališti Bajda v Kroměříži již třetí setkání, věnované všem lidem, kteří pracují v sociálních službách v Kroměříži. Tato akce je pořádána pod záštitou místostarosty města Kroměříže pana Pavla Motyčky a je to určitá forma poděkování pracovníkům, kteří díky své obětavé a nelehké práci pomáhají potřebným lidem v rámci poskytování sociálních služeb. Vzhledem k nízkému finančnímu ohodnocení pracovníků působících v sociálních službách, kdy je pro mnohé tato práce posláním, si poděkování určitě zaslouží.

Bližší informace viz přiložený leták

leták