U Kašny

O nás

 • Domov pro seniory U Kašny je jedním ze zařízení Sociálních služeb města Kroměříže, př.org. s kapacitou 80 uživatelů, kterým se poskytuje celoroční pobyt.
 • Sociální služby jsou poskytovány na základě smlouvy s klienty.
 • Domov tvoří komplex tří budov, součástí jsou také tři společné terasy a dvorní trakt.
 • Klienti jsou ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a jednom třílůžkovém pokoji. Součástí všech pokojů je předsíň a sociální zařízení se sprchovým koutem. Na budově B1 a B2 je ve všech pokojích také kuchyňská linka. Převážná část dvoulůžkových pokojů má svůj balkon.
 • K podávání jídla slouží uživatelům 4 jídelny, dále mohou klienti využívat dvě kulturní místnosti, 2 společné koupelny vybaveny masážní vanou a knihovnu.

Poslání

 • Naší snahou je vytvořit domov a přirozený způsob života seniorům, kteří potřebují podporu a pomoc v oblasti péče o vlastní osobu – udržování soběstačnosti, podpora sebeobsluhy a zvyků. Máme zájem vytvářet takové prostředí a podmínky, aby nedocházelo k vyloučení seniorů ze společnosti.

Cíl

 • Naším cílem je podpora sociálních vztahů, osobních cílů a aktivizace klientů.
 • Pracovníci v sociálních službách usilují o udržení kvality života klientů, navazování kontaktů s okolím a vytvoření domácího prostředí.
 • Konkrétní krátkodobé cíle na daný rok jsou uvedeny v samostatném dokumentu  –viz příloha standardu č. 1.

Okruh osob

 • Jsme zde pro seniory, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby z důvodu věku a snížené soběstačnosti.
 • Pro seniory ve věku 60 a více let.

Poskytnutí pobytové sociální služby DpS U Kašny se vylučuje, dle vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jestliže:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Dále DpS U Kašny není schopné pečovat o tyto klienty:

 • osoby nevidomé
 • osoby vyžadující stálou osobní asistenci
 • osoby závislé na alkoholu
 • osoby závislé na omamných látkách
 • osoby s duševním onemocněním, zejména psychotiky a psychopaty
 • osoby, které odmítnou podepsat Smlouvu o poskytování sociální služby

Základní poskytované činnosti:

 • ubytování
 • stravování (částečně i dietní) včetně pomoci při podávání stravy
 • přímou obslužnou péči v rámci zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • základní činnosti jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 49, odst. 2

Dále DpS U Kašny svým klientům poskytuje:

 • sociální a ošetřovatelskou péči
 • základní cvičení v rámci udržení soběstačnosti klienta
 • podporu zájmových aktivit, aktivizační a kulturní programy
 • praní prádla a jeho drobné opravy
 • úklid
 • duchovní péči
 • dle potřeb klientů, služby pedikérské a kadeřnické
 • další úkony v rámci fakultativních služeb