U Kašny

O nás

Domov pro seniory U Kašny je jedním ze zařízení Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvková organizace s kapacitou 80 uživatelů, kterým se poskytuje celoroční pobyt.

Sociální služby jsou poskytovány na základě smlouvy s klienty.

Domov tvoří komplex tří budov, součástí jsou také tři společné terasy a dvorní trakt.

Klienti jsou ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a jednom třílůžkovém pokoji. Součástí všech pokojů je předsíň a sociální zařízení se sprchovým koutem. Na budově B1 a B2 je ve všech pokojích také kuchyňská linka. Převážná část dvoulůžkových pokojů má svůj balkon.

K podávání jídla slouží uživatelům 4 jídelny, dále mohou klienti využívat tři společenské místnosti, 2 společné koupelny vybaveny masážní vanou a knihovnu.

Poslání DpS U Kašny

Naší snahou je vytvořit domov a přirozený způsob života seniorům, kteří potřebují podporu a pomoc v oblasti péče o vlastní osobu – udržování soběstačnosti, podpora sebeobsluhy a zvyků. Máme zájem vytvářet takové prostředí a podmínky, aby nedocházelo k vyloučení seniorů ze společnosti.

Cíl DpS U Kašny

Naším cílem je podpora sociálních vztahů, osobních cílů a aktivizace klientů.

Pracovníci v sociálních službách usilují o udržení kvality života klientů, navazování kontaktů s okolím a vytvoření domácího prostředí.

Konkrétní krátkodobé cíle na daný rok jsou uvedeny v samostatném dokumentu  –viz příloha standardu č. 1.

Okruh osob DpS U Kašny

Jsme zde pro seniory, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby z důvodu věku a snížené soběstačnosti.

Pro seniory ve věku 60 a více let.

 

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, §91 odst. 3, může DpS U Kašny odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby z těchto důvodů:

 

- neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá

- nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá

- zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (tzv. zdravotní kontraindikace)

 

Poskytnutí pobytové sociální služby DpS U Kašny se vylučuje, dle vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jestliže:

 

- zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

- osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

- chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití 

 

dále DpS U Kašny není schopné pečovat o tyto klienty:

 

- osoby vyžadující stálou osobní asistenci

- osoby závislé na alkoholu

- osoby závislé na omamných látkách

- osoby, které odmítnou podepsat Smlouvu o poskytování sociální služby

 

DpS U Kašny svým klientům poskytuje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 49, odst. 2 tyto základní činnosti:

 

- ubytování

- stravování (částečně i dietní) včetně pomoci při podávání stravy

- přímou obslužnou péči v rámci zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- sociálně terapeutické činnosti

- aktivizační činnosti

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- základní činnosti jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 49, odst. 2

 

dále DpS U Kašny svým klientům poskytuje:

 

- sociální a ošetřovatelskou péči

- základní cvičení v rámci udržení soběstačnosti klienta

- podporu zájmových aktivit, aktivizační a kulturní programy

- praní prádla a jeho drobné opravy

- úklid

- duchovní péči

- dle potřeb klientů, služby pedikérské a kadeřnické

- další úkony v rámci fakultativních služeb