Aktuality

Dotazník spokojenosti se službou "SENIOR TAXI"

02.05.2018 12:11

Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou anketní lístek s krátkými otázkami, prostřednictvím kterých bychom chtěli zjistit Váš zájem, spokojenost se službou „SENIOR TAXI“, která díky podpoře města Kroměříže je v našem městě poskytována od 2. ledna 2017.

Cílem služby je zabezpečit seniorům nebo osobám se zdravotním postižením možnost bezpečné přepravy po městě a okolí. V současné době funguje provoz služby za níže uvedených podmínek.

Provozní doba služby: od 6:30 do 15:00 hod

Komu je služba určena: senioři od 65 let nebo osoby se zdravotním postižením (držitelé průkazky ZTP, ZTP/P)

K čemu můžete službu využít: přeprava k lékaři, do nemocnice, do lékárny, na městský úřad i na nákupy

Cena služby: 15 Kč / 1 km

Nástupní sazba: 15 Kč

Další poplatky: v případě čekání 2 Kč / 1 min

Anketa je zcela anonymní, vyplněné dotazníky můžete odevzdat na níže uvedených místech:

·       Turistickém informačním centru, Velké náměstí 115, Kroměříž

·       poštovní schránka Ředitelství Sociálních služeb města Kroměříže, Riegrovo náměstí 159, Kroměříž

·        přímo řidiči senior taxi.

Dotazník naleznete také na webových stránkách www.sskm.cz. Dotazník prosím odevzdejte nejpozději do 31. 5. 2018.

Prosíme o zaškrtnutí nabízené odpovědi, v případě odpovědi „NE“ prosíme o vypsání důvodu.

DOTAZNÍK

Pokyny k vyplnění: nehodící se variantu škrtněte

1.      Využíváte Vy osobně nebo někdo z Vaší rodiny službu SENIOR TAXI?

o   ANO

o   NE – Důvod…………………………………………………………………………………………………………….

 

2.      Jste se službou SENIOR TAXI podle současného nastavení spokojeni?

o   ANO

o   NE – Důvod…………………………………………………………………………………………………………….

 

3.      Přivítali byste zrušení nástupní sazby (v současné době 15 Kč/km)?

o   ANO

o   NE – Důvod……………………………………………………………………………………………………….

 

4.      Přivítali byste stanovení maximální částky za službu ve výši 75 Kč za jedno využití služby?

Tj. při platnosti sazby 15 Kč/km při přesažení částky 75 Kč, by bylo účtováno vždy max. 75 Kč. Příklad:

3 km x 15 Kč – účtováno 45 Kč

5 km x 15 Kč – účtováno 75 Kč

5.01 km a více x 15 Kč – účtováno max 75 Kč

 

o   ANO

o   NE – Důvod……………………………………………………………………………………………………….

 

5.      Máte případně další návrhy na zlepšení služby?

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Děkujeme za Váš čas a zájem vyjádřit svůj názor. Bude pro nás podkladem pro další nastavení  služby senior taxi v Kroměříži.