Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
A-   |   A   |   A+

Proces transformace v DOZP Barborka v Kroměříži

Přečíst nahlas

V DOZP Barborka byly zrealizovány dva projekty. První projekt: „ O krok blíže k transformaci“ byl v letech 2014 – 2015.

logo_opz.jpg (JPG 500x104px )

 

Druhý projekt „Příprava procesu transformace v DOZP Barborka v Kroměříži“ zrealizovaly pomoci Evropského sociálního fondu z Operačního programu  Zaměstnanost Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace. Tento projekt se uskutečňoval v Domově pro osoby se zdravotním postižením Barborka od 1. 2. 2018 a byl ukončen  ke dni 31. 1. 2020.

 

Stěžejní aktivitou projektu bylo zpracování podkladových  analýz, na jejichž základě byl zpracován dokument Transformační plán DOZP Barborka. Aktuální verze byla  radou města Kroměříže schválena v listopadu 2020.

 

Cílem transformace v DOZP Barborka je  zkvalitnit život klientům  se zdravotním postižením a umožnit jim žít běžný život srovnatelný s životem jejich vrstevníků a žít mimo DOZP v následných službách.

Během projektu:

 

Jedna  klientka ukončila službu v DOZP Barborka a odešla k rodině.

  • Čtyři  klienti se přestěhovali do vlastních pronajatých bytů v Kroměříži s využitím terénní sociální služby „Podpora samostatného bydlení“.
  • V červenci 2020 vznikla sociální pobytová služba „Chráněné bydlení Květná“ v Kroměříži pro devět klientů.
  • Po přestěhování klientů byl uvolněn pavilon L, který se bude  rekonstruovat na  Denní stacionář. 


Po ukončení projektu „Příprava procesu transformace v DOZP Barborka Kroměříž“ nadále probíhají  schůzky „Transformační slupiny“.  Ta se pravidelně schází 1 x za dva měsíce, v případě potřeby i častěji.  Na těchto schůzkách se  řeší zejména  zájem klientů o stěhování, návrhy klientů, vyjádření klíčových pracovníků, sociálních pracovnic, zdravotnických pracovníků, vedoucích pracovníků, zpracovávání  písemných záznamů, přehledů financí  klientů,  zvažování všech stránek vybraných klientů,  jejich připravenost, schopnosti, dovednosti, chystání léků,  organizace stěhování nábytku, stěhování klientů apod.  Z každé schůzky je  zpracovaný  písemný zápis.

 

V současné době se další klienti  Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka postupně připravují na přechod do následných služeb.

 

V dalších letech se předpokládá rozšíření kapacity služby chráněného bydlení pro deset klientů. Hledají se vhodné objekty k dlouhodobému pronájmu, případně se mohou využít možnosti dotačních programů z EU, pro výstavbu objektů služby chráněného bydlení.

 

 

V  červenci 2021 došlo k dalšímu rozšíření sociální služby chráněného bydlení o pět klientů. Těchto pět klentů se přestěhovalo do rodinného domku v Braunerové ulici v Kroměříži. 

 

Kontaktní osoba:


Bc. Neprašová Monika

Telefon:  573 509 531, 727 901 083

Email: neprasova@sskm.cz