Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
A-   |   A   |   A+

Demence nezná hranice

Přečíst nahlas

logolink_06_05_2020_most.jpg (JPG 3183x442px )

Demence nezná hranice – zlepšujeme péči o osoby s demencí prostřednictvím vzdělávání a využívání ICT 

 

 

Kód žádosti:  

CZ/FMP/11b/10/139 

 

Program: 

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, Fond malých projektů 

 

Prioritní osa: 

3 Rozvoj místních iniciativ 

 

Konkrétní cíl: 

3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních akté 

 

Oblast podpory: 

119 Investice do institucionálních kapacit a do efektivnosti veřejných správ a veřejných služeb na národní, regionální a místní úrovni v zájmu reforem, lepší právní úpravy a kvalitní správy 

 

 

Období realizace: 

09/2022 – 03/2023 

 

Celkový rozpočet: 

23 478,80 EUR 

 

Výše dotace: 

19964,63 EUR (dotace 85 %) 

 

Stručný obsah: 

Projekt si klade za cíl zvýšit znalosti o problematice péče o osoby postižené demencí. Sociální služby města Kroměříže získávají zkušenosti s péčí o osoby s demencí při každodenní práci v pobytových službách.  

Partner Katolícka univerzita v Ružomberoku se problematikou práce s osobami postiženými demencí zabývá a dlouhodobě zajišťuje vzdělávání.  

Partneři se budou věnovat zvýšení kvality individuální osobní péče o klienty sociálních služeb postižené/ohrožené demencí, dále zapojování ICT do práce sociálních služeb, podporovat komunikaci s rodinou a řízení kvality. 

Společné vzdělávání, sdílení znalostí a zkušeností a společná tvorba videomateriálů napomůže ke zvýšení potenciálu pro péči na obou stranách hranic. 

Cílová skupina: obyvatelé příhraničních regionů, zaměstnanci samosprávy. 

 

Cíle projektu: 

Cílem projektu je zvýšit kvalitu sociálních služeb a sociální práce ve smyslu zkvalitnění práce s osobami s demencí v pobytových službách v zařízeních SSKM. 

 

Naplnění cíle znamená, že v organizaci bude plně zaveden respektující přístup ke klientům a snaha o akceptování a naplňování jejich potřeb. Tento přístup klientům umožní spokojený a co nejpozitivnější život v zařízeních. Postupné dosahování cíle bude využívat jednak možnosti zapojení nejnovějších poznatků a techniky, chceme ale, aby metodika a technika sloužila jako nástroj k uspokojování potřeb klientů, nikoliv jako bariéra. Budeme maximálně využívat pochopení a lidskost, navazovat udržitelné vztahy s klienty a jejich rodinami a podporovat dobrou spolupráci a atmosféru v zařízení i komunitě. Chceme se poctivě vracet k využívání prvků "zdravého selského rozumu", respektu, úcty a spolupráce. (Tento přístup již zavádíme a výsledky jsou pozitivní, i když zatím dílčí.) O klienty bude pečovat vzdělaný personál, který má potřebné znalosti a kompetence, ale i motivaci a podporu. Lépe propojíme svět lidí s demencí se světem komunity. Vytvoříme bezpečné, pozitivní prostředí, v němž jsou respektována specifika klientů, vítáni jejich příbuzní a přátelé, nabízena jim metodická, osobní i technická podpora. Rodinám i široké veřejnosti umožníme pochopit, jak nejistě se v některých situacích může dementní člověk cítit. 

 

Vznikne společný tým se zástupci obou partnerů tak, aby byl zajištěn koordinovaný postup. Na společných aktivitách se budou setkávat odborníci z obou států. Tým zajistí realizaci aktivit dle dohodnutého harmonogramu. Vzhledem k charakteru projektu bude celkově řízen žadatelem.  

Oba partneři se budou podílet na výběru vzdělávacích aktivit a lektorů, organizačním zajištění vzdělávání a odborných setkání, zpracování výstupů a publicitě. 

 

Cílové skupiny: 

Obyvatelé přeshraničního regionudo cílové skupiny jsou započítáni účastníci školení a aktivit sdílení zkušeností. Jedná se o odborníky v oblasti sociálních služeb - manažery, vědce, zaměstnance, techniky, pedagogy, studenty a další, ale také zainteresovanou veřejnost, kterou souhrnně nazýváme "sympatizanty". K nim patří rodinní příslušníci klientů služeb, lidé z navazujících oborů nebo zájemci o sociální problematiku. V posledních letech se tato skupina rozšiřuje o ekonomy. 

Cílová skupina získá skutečně kvalitní informace o problematice samotné demence, o podpoře osob s demencí a jejich rodin a dále o nových možnostech a způsobech práce. Setkáním s dalšími odborníky vznikne neformální síť, která napomůže šíření znalostí, ale také umožní následnou individuální spolupráci ve prospěch řešených témat. Očekáváme, že účastníci aktivit přenesou nově nabyté znalosti na svá pracoviště a celkově tak projekt ovlivní několikanásobný počet osob.  

 

 

Aktivity projektu: 

Projekt je zaměřený na vzdělávání, sdílení informací a zkušeností a propojování odborníků a zainteresované veřejnosti a zvyšování kompetencí pro péči o osoby s demencí a podporu jejich rodin. V rámci rozpočtu nebude pořizováno žádné vybavení, veškeré aktivity směrují do zvýšení znalostí lidí, což samy o sobě následně tvoři trvalou, udržitelnou hodnotu s významným potenciálem rozvoje. 

 

Vzniknou:

2 videa s jazykovou přístupností pro českou i slovenskou lokalitu, která budou informovat obyvatele o problematice demence a možnostech podpory, které mohou v případě potřeby využít. Videa budou zveřejněna na webových stránkách partnerů a poskytovatelé sociálních služeb a další zájemci z cílových skupin je budou mít k dispozici zcela neomezeně.  

 

Vzdělávací aktivity:  

 • Virtuální realita – demence 
 • Validace podle Naomi Field a práce s biografií při demenci 

 • Arteterapie v práci s osobami sdemencí 

 • Smyslová aktivizace v práci s osobami sdemencí 

 • Možnosti a význam komunikace s rodinou klienta 

 • Kybernetická bezpečnost a práce s daty v sociálních službách  

 • SMART řešení v sociálních službách, jejich vývoj, zavádění a financování 

 • Práce s daty a informacemi v sociálních službách 

 • Řízení kvality a jeho význam pro péči o osoby sdemencí 

 • Inovace a chytrá řešení v sociálních službách 

 • Sociální práce - data v cloudu 

 

Témata a lokalizace dílčích přednášek budou zpřesňována podle potřeb cílové skupiny. Na všech kurzech budou tvořeny podmínky pro zapojení účastníků z ČR i SR, čímž dojde k podpoře sdílení znalostí. 

 

Pro sdílení zkušeností a odbornou diskusi využijeme formát, který se nám v současnosti velmi osvědčuje. Nazvali jsme ho INSPIROMAT a jedná se o odbornou diskusní konferenci, kde převážnou většinu příspěvků přinášejí sami účastníci. Specifikem Inspiromatů je jejich multidisciplinárnost na kterou chceme i nyní navázat a propojit na nich odborníky ze sociálních služeb, akademického prostředí, veřejné správy, inovačních organizací a odborníky z oblasti ICT. Maximální počet účastníků je 35-40, by měla skupina prostor pro přirozenou interakci. V rámci projektu budou realizovány 2 inspiromaty 

 

Na obou Inspiromatech se budou moci rovnoměrně zapojit účastníci ze SR a ČR, případně přizvat své odborné hosty. Účastníci inspiromatů se budou moci o zapojení ucházet na základě zveřejněné pozvánky na kontaktních místech na straně ČR a SR. Pozvánky budou přijímány do vyčerpání kapacity. Prezentace a závěry Inspiromatů budou zveřejněny na www stránkách SSKM, případně na webu partnera a užívaných sociálních sítích. Prezentace ke stažení jsou uvedeny níže - viz Přiložené soubory.

 

Videa ke zhlédnutí:

Video č. 1: DZR Strom života - nabídka služeb a aktivit domova se zvlášním režimem

 

Video č. 2: DZR Strom života rozhovory s rodinnými příslušníky

 

 

 

Kontaktní osoby:

Ing. Pavlína Cveková

cvekova(zavináč)sskm.cz

tel: 722 942 948

 

Eva Obručová

obrucova(zavináč)sskm.cz

tel: 720 036 237

 

 

 

 

 Přiložené soubory


 Navigace