Nabídka práce

Přihláška do výběrového řízení - ke stažení zde PDF

Souhlas se zpracováním osobních údajů - ke stažení zde PDF

 

Sociální služby města Kroměříže, p. o. vyhlašují přijímací řízení na obsazení pracovního místa:

 

Pracovní pozice

Kuchař/kuchařka   

Náplň práce

-         příprava, úprava a podávání teplých a studených jídel

-         příprava celodenní stravy dle jídelníčku  

Pracovní poměr

-        doba určitá, zástup za dočasnou pracovní neschopnost

-         nástup možný ihned    

Pracovní úvazek

-        40 hodin týdně

-         jednosměnný pracovní režim

Platová třída

 

-         plat 17 290,- Kč, plus zákonné příplatky (dle
NV č. 341/2017 Sb.), po uplynutí zkušební doby osobní příplatek

-         5 týdnů dovolené

Místo výkonu práce

DOZP Barborka, Karla Čapka 3333/2, Kroměříž

Požadavky pro vznik pracovního poměru

-        vyučen v oboru, praxe v oboru vítána

-        samostatnost v kuchyni, spolehlivost, pracovitost, bezúhonnost

 

Uchazeči zašlou:

Žádost o volné pracovní místo a souhlas se zpracováním osobních údajů zasílejte obratem elektronicky na adresu: mikulova@sskm.cz.   

Kontaktní osoba: Mgr. Věra Mikulová, tel. 573 509 530.

 

 

 

Sociální služby města Kroměříže, p. o. vyhlašují přijímací řízení na obsazení pracovního místa:

Pracovní pozice

Pracovník v sociálních službách    

Náplň práce

-        podpora a pomoc při vytváření, prohlubování
a upevňování základních hygienických a pracovních návyků při péči o klienty

-      spolupráce na posilování sociálních a společenských kontaktů klientů

Pracovní poměr

-      doba určitá, s možností prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou

-         nástup možný ihned    

Pracovní úvazek

-        37,5 hodin týdně

-        nepřetržitý pracovní režim

Platová třída

 

-       pracovník bez osvědčení PSS – kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách:  4. pl. třída, plat 18.390,- Kč, plus zákonné příplatky (dle
NV č. 341/2017 Sb.), po uplynutí zkušební doby osobní příplatek

-       pracovník s osvědčením PSS – kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách:  5. pl. třída, plat 20.170,- Kč, plus zákonné příplatky (dle
NV č. 341/2017 Sb.), po uplynutí zkušební doby osobní příplatek

-        6 týdnů dovolené

Místo výkonu práce

DpS Vážany, Lesní 299, Kroměříž

Požadavky pro vznik pracovního poměru

-      profesní vystupování, schopnost komunikace s lidmi se zdravotním postižením

-      spolehlivost, flexibilita, empatie, bezúhonnost, zdravotní způsobilost

-         kurz PSS výhodou, nikoli podmínkou

 

Uchazeči zašlou:

Žádost o volné pracovní místo zasílejte elektronicky na adresu: pospisilova@sskm.cz  

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Pospíšilová, tel. 573 503 751.

 

 

Sociální služby města Kroměříže, p. o. vyhlašují přijímací řízení na obsazení pracovního místa:

Pracovní pozice

Všeobecná sestra   

Náplň práce

provádění zdravotnických úkonů dle ordinace lékařů (podávání léků per os, aplikace injekcí, převazy, odběry biologického materiálu), poskytování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu, vedení ošetřovatelské
a zdravotní dokumentace

Pracovní poměr

doba určitá, s možností prodloužení

od 3. září 2018

Pracovní úvazek

40 hodin týdně, jednosměnný pracovní režim s postupným nástupem  

Platová třída

 

10. platová třída, plat od 21 300 Kč do 32 070 Kč plus zákonné příplatky, výše platu dle NV č. 341/2017 Sb., po uplynutí zkušební doby osobní příplatek, 5 týdnů dovolené

Místo výkonu práce

DOZP Barborka, K. Čapka, Kroměříž

Požadavky pro vznik pracovního poměru

vzdělání v oboru všeobecná sestra, kvalita práce, flexibilita, důslednost, spolupráce v týmu, komunikace s cílovou skupinou, empatie, práce na PC, bezúhonnost

 

Uchazeči zašlou:

žádost o volné pracovní místo, strukturovaný životopis s popisem dosavadní praxe, motivační dopis a souhlas se zpracováním osobních údajů.  Požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu: ulehlova@sskm.cz

 

Kontaktní osoby:

Bc. Jana Úlehlová – 573 509 533, 725 327 805

 

Sociální služby města Kroměříže, p. o. vyhlašují výběrové řízení na obsazení tohoto pracovního místa:

 

Pracovní pozice

projektový manažer (koordinační, projektový
a programový pracovník  

Náplň práce

Odpovídá za řízení projektů a jeho organizací financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů a jiných zahraničních zdrojů realizovaných organizací

Monitoruje dotační programy EU ve vztahu k jejich využití pro naplňování rozvojových koncepcí organizace

Připravuje a realizuje dotační projekty (vedení projektových týmů, finanční a věcné řízení projektů apod.) 

Zpracování studií jednotlivých neinvestičních projektů, úkolů
a akcí. Komplexní koordinace realizace projektů, programů nebo akcí, jejich organizačního, personálního, finančního, technické, provozního a jiného zajištění. Aktivní vyhledávání a sledování grantových možností v českém prostředí i zahraničí.  

Sestavování fundraisingového plánu, včetně jeho evidence
a vyhodnocování (získávání donátorů apod.)

Pracovní poměr

od 3. 9. 2018 nebo dle dohody, doba určitá s možností prodloužení   

Pracovní úvazek

40 hodin týdně, jednosměnný pracovní režim

Platová třída,

 

Dovolená

10. platová třída, Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha č. 1, zápočet roků podle započitatelné praxe, 5 týdnů dovolené

Místo výkonu práce

Ředitelství Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo náměstí 159, Kroměříž

Požadavky pro vznik pracovního poměru

-        SŠ/VŠ vzdělání

-        zkušenost v oblasti přípravy a realizace projektů min. 1 rok

-        znalost příslušné  legislativy související s oblastí sociálních služeb

-         analytické, systematické a koncepční myšlení

-         organizační a prezentační schopnosti, komunikační schopnosti

-        zodpovědnost a vysoké pracovní nasazení, samostatnost, rozhodnost, spolehlivost, pečlivost, flexibilita, loajalita

-        silná orientace na výsledek

-        schopnost vedení týmu

-        dobrá znalost práce na PC

-        ochota k dalšímu sebevzdělávání

-        uchazeč předloží esej o představě k vykonávané pozici projektového manažera – max. na 2 strany, formát A4

-        řidičský průkaz skupiny B

Písemné přihlášky, včetně případného souhlasu se zpracováním osobních údajů na dobu 1 roku od data odeslání těchto materiálů k účasti ve výběrovém řízení na pracovní pozici, budeme zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecná nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Požadované dokumenty zašlete doplněné:

-     životopisem s přehledem dosavadní praxe a odborných znalostí a dovedností,

-    originálem výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce (stačí doložit při vlastním výběrovém řízení)

-          ověřenou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

-          motivačním dopisem

-          esejí o představě vykonávané pozice projektového manažera

 

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

-          jméno, příjmení, popř. titul

-          datum a místo narození

-          státní příslušnost

-          místo trvalého pobytu, číslo telefonu

-          datum a podpis

 

Žádost bude v tištěné podobě doručena v označené obálce „Výběrové řízení – projektový manažer“ nejpozději do 27. července 2018 do 12:00 hod. Na později doručené žádosti nebude brán zřetel. Adresa pro doručování: Sociální služby města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, vedoucí personálního a mzdového oddělení Ing. Eva Kupčíková, 767 24 Kroměříž.  

 

—————————————————————————————————————–

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Já, níže podepsaný/á, uděluji organizaci Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace souhlas se shromažďováním a zpracováním mých osobních údajů uvedených v životopise (a v přílohách). Tento souhlas uděluji na dobu 1 roku od data odeslání těchto materiálů k účasti ve výběrovém řízení, případně uchování v personální databázi uchazečů o zaměstnání za účelem získání zaměstnání v této příspěvkové organizaci.

 
Zároveň prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a přesné.

 

 Jméno a příjmení ………………………………………………….

                                                                                                   ……………………………...                                                                                                                                      

                                                                                                                      Podpis

  V ………………………………… dne ……………………………….

 

  

Sociální služby města Kroměříže, p. o. vyhlašují přijímací řízení na obsazení pracovního místa:

  

Pracovní pozice

Všeobecná sestra   

Náplň práce

provádění zdravotnických úkonů dle ordinace lékařů (podávání léků per os, aplikace injekcí, převazy, odběry biologického materiálu), poskytování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu, vedení ošetřovatelské
a zdravotní dokumentace

Pracovní poměr

doba určitá, s možností prodloužení

od 3. září 2018  

Pracovní úvazek

40 hodin týdně, jednosměnný pracovní režim s postupným nástupem  

Platová třída

 

10. platová třída, plat od 21 300 Kč do 32 070 Kč plus zákonné příplatky, výše platu dle NV č. 341/2017 Sb., po uplynutí zkušební doby osobní příplatek, 5 týdnů dovolené

Místo výkonu práce

DpS Vážany, Lesní 299, Kroměříž

Požadavky pro vznik pracovního poměru

vzdělání v oboru všeobecná sestra, kvalita práce, flexibilita, důslednost, spolupráce v týmu, komunikace s cílovou skupinou, empatie, práce na PC, bezúhonnost

 

Uchazeči zašlou:

žádost o volné pracovní místo, strukturovaný životopis s popisem dosavadní praxe
a motivační dopis. Požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu: brazdilova@sskm.cz.

 

Kontaktní osoby:

paní Lenka Brázdilová, tel. 573 503 755, 602 694 917 

 

 

Sociální služby města Kroměříže, p. o. vyhlašují výběrové řízení na obsazení tohoto pracovního místa:

Pracovní pozice

Mzdová/mzdový účetní   

Náplň práce

Kompletní zpracování mzdové agendy a vedení evidence mezd

Výpočet platu, zajišťování výplaty a zaúčtování platu, náhrad platu, likvidace nemocenských dávek, jejich vyúčtování a správy agendy práce neschopných. Provádění srážek a obstávek platu, zajištění agendy daně z příjmu ze závislé činnosti. Zajištění agendy pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Vedení evidenčních listů, potvrzování příjmů zaměstnanců, zpracování měsíčních a ročních rekapitulací a výkazů. Správa exekucí a insolvencí zaměstnanců, komunikace s exekutory a insolvenčními správci. Archivace mzdové agendy a ostatní administrativa spojená se mzdovou a pracovněprávní problematikou.

Pracovní poměr

od 1. 11. 2018   

doba určitá 1 rok, s možností prodloužení   

Pracovní úvazek

40 hodin týdně, jednosměnný pracovní režim

Platová třída, dovolená

9. platová třída, Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha č. 1, zápočet roků podle započitatelné praxe

5 týdnů dovolené

Místo výkonu práce

Ředitelství Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo náměstí 159, Kroměříž

Požadavky pro vznik pracovního poměru

-        SŠ vzdělání ekonomického směru

-        prokazatelná praxe samostatné mzdové účetní velké organizace podmínkou     

-        dobrá znalost práce na PC

-        znalost mzdového systému FLUX výhodou

-        dobrá znalost mzdové problematiky a související legislativy

-        pečlivost, zodpovědnost a vysoké pracovní nasazení, schopnost pracovat ve stresu, spolehlivost, flexibilita, loajalita

-        ochota k dalšímu sebevzdělávání

-        uchazeč předloží esej o představě k vykonávané pozici mzdové účetní – max. na 2 strany, formát A4

 

Písemné přihlášky, včetně případného souhlasu se zpracováním osobních údajů na dobu 1 roku od data odeslání těchto materiálů k účasti ve výběrovém řízení na pracovní pozici, budeme zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecná nařízení o ochraně osobních údajů).

Požadované dokumenty zašlete doplněné:

-        životopisem s přehledem dosavadní praxe a odborných znalostí a dovedností,

-        originálem výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce (stačí doložit při vlastním výběrovém řízení)

-          ověřenou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

-          motivačním dopisem

-          esejí o představě vykonávané pozice mzdové účetní

 

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

-          jméno, příjmení

-          datum a místo narození

-          státní příslušnost

-          místo trvalého pobytu, číslo telefonu

-          datum a podpis

 

Žádost bude v tištěné podobě doručena v označené obálce „Výběrové řízení – mzdová účetní“ nejpozději do 23. srpna 2018 do 12:00 hod. Na později doručené žádosti nebude brán zřetel. Adresa pro doručování: Sociální služby města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, vedoucí personálního a mzdového oddělení Eva Kupčíková, 767 24 Kroměříž.  

—————————————————————————————————————–

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Já, níže podepsaný/á, uděluji organizaci Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace souhlas se shromažďováním a zpracováním mých osobních údajů uvedených v životopise
(a v přílohách). Tento souhlas uděluji na dobu 1 roku od data odeslání těchto materiálů k účasti ve výběrovém řízení, případně uchování v personální databázi uchazečů o zaměstnání za účelem získání zaměstnání v této příspěvkové organizaci.

 
Zároveň prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a přesné.

 

Jméno a příjmení ………………………………………………….

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                       ………………………………..

                                                                                                                         Podpis

  

V ………………………………… dne ……………………………….