Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
A-   |   A   |   A+

Informace pro veřejnost

Přečíst nahlas

V současném náročném období dělají všichni zaměstnanci v našich zařízeních a službách více než maximum pro to, abychom se co nejlépe starali o své klienty - příbuzné a přátele obyvatel Kroměříže a širokého okolí. 

 

Zavedli jsme opatření, která jsou pro klienty a jejich blízké náročná - nejen, že nejsou dovoleny návštěvy, ale není možné ani posílat klientům žádné věci a potěšit je aspoň poslanou pozorností. Ano, je to pro všechny těžké, ale děláme všechno pro to, aby klienti všech pěti pobytových zařízení byli v pořádku. 

 

Zaměstnanci pracují s vysokým nasazením, všichní vnímají vážnost situace a maximálně dodržují veškerá opatření. Zejména díky obětavé práci dobrovolníků už máme dostatek roušek a pečlivě se o ně staráme, dostali jsme obličejové štíty, rozbíhá se zásobování jednorázovými rouškami a dalším materiálem, přijela dodávka dezinfekce.

 

Uklízíme a dezifikujeme. Pečlivou očistou projde každá věc, která je do zařízení vnesena, kontrolou každý člověk, který tam vstoupí. Naši zaměstnanci se i ve svém volném čase maximálně vyhýbají kontaktu s dalšími lidmi. 

 

Od 14. 4. jsou všichni zaměstnanci, kteří pracují s klienty v pobytových službách průběžně testování na přítomnost protilátek proti Covid - 19. 

 

Nečekáme, připravujeme se na každou variantu. Máme krizové plány,  zaměstnanci jsou připraveni věnovat se klientům i v případě, že se ocitnou v karanténě, což znamená skutečné uzavření konkrétních zařízení s tím, že personál se v nich na nutnou dobu provizorně zabydlí. 

 

Vážíme si podpory institucí, firem i dobrovolníků (často bezejmnenných), kteří nás podpoří a pomohou nám. Ačkoliv klienti našich služeb jsou teď od každodenního života v Kroměříži odděleni, snažíme se, aby na ně situace dopadala co nejméně a hledáme cesty, jak jim přinášet co nejvíce informací a ujišťovat je, že na ně jejich blízcí nepřestávají myslet.

 

 

Možnost videohovoru s klienty domovů

 

Vzhledem k současné situaci a stále trvajícímu zákazu návštěv na všech domovech Sociálních služeb města Kroměříže nabízíme možnost videohovoru:

 

Domov pro seniory Vážany

 

Po domluvě s personálem je možné zprostředkovat videohovor s Vašim příbuzným. V případě využití videohovoru je nutné mít nainstalovanou vhodnou aplikaci Skype, WhatsApp nebo Messenger.

 

Videohovor bude zprostředkován po předchozí domluvě na daném oddělení v čase od 9.00 hod. do 18.00 hod. (mimo dobu oběda, večeře a dobu odpočinku). Personál kontaktujte prostřednictvím pracovníka vrátnice, kontakt na vrátnici: 573 503 750. 

 

Domov pro seniory U Kašny

 

V případě zájmu o videohovor kontaktujte telefonicky vedoucí obslužné péče Mgr. Věru Pospíšilovou na tel. čísle: 724 807 166 v době od 9:00 – 14:00 hod., kde si lze domluvit zprostředkování videohovoru. Podmínkou pro uskutečnění videohovoru je mít nainstalovanou aplikaci WhatsApp nebo Skype.

 

Domov se zvláštním režimem Strom života

 

Video hovory jsou možné každý den v čase od 13.30 do 16.00 hodin po předchozí domluvě na telefonním čísle: 573 514 911 (klienti zeleného a oranžového oddělení), a na telefonním čísle: 573 514 912 (klienti modrého a žlutého oddělení) – vše dle aktuální možnosti provozu zařízení. Videohovory jsou s ohledem na všechny případné zájemce možné po dobu 5 minut na 1 videohovor.

 

------------------------------Návod na uskutečnění videohovoru s klientem--------------------------------

 

Příprava pro spojení:

 

1) Přidat si na facebooku do přátel přidělenou adresu: - kdo má příbuzného na modrém nebo žlutém patře, přidá si Dzr Videohovor - kdo má příbuzného na zeleném nebo oranžovém patře, přidá si Dzr Videohovory

 

2) Počkat, na přijetí žádosti (do mobilu vám přijde oznámení o přijetí žádosti)

 

Uskutečnění videohovoru z mobilu:

 

 1) V aplikaci MESSENGER si ve vyhledávání napíšete Dzr Videohovor / Dzr Videohovory – dle přiděleného patra a „ťuknete“ na zobrazený kontakt.

 

2) Tím se vám otevře chatovací okno.

 

3) Vpravo nahoře je ikonka kamery, na kterou „ťuknete“ a videohovor se začne spojovat.

 

Upozornění: může se stát, že vám vyskočí na displej okna s požadavkem Povolení souhlasu týkající se mikrofonu a kamery – dejte souhlas u obou, jsou nutné pro videohovor

 

Domov pro seniory U Moravy

 

Možnost videohovoru prostřednictvím aplikace Messenger je možný v pracovní den v čase od 9:00 do 14:00 hodin po předchozí domluvě na telefonním čísle: 573 503 959.

 

 -----------------------Návod na uskutečnění videohovoru s uživatelem ---------------------

 

Příprava pro spojení:

 

1).Do aplikace Messenger si dát vyhledat “DpS Morava“, napsat jakoukoliv zprávu a vyčkat na naši odpověď, tímto bude spojení aktivováno.

 

2).V pravém horním rohu se vám zobrazí modré sluchátko, prostřednictvím kterého zahájíte hovor.

 

Upozornění: může se stát, že vám vyskočí na displej okna s požadavkem Povolení souhlasu týkající se mikrofonu a kamery – dejte souhlas u obou, jsou nutné pro videohovor.

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

 

Videohovory je možné uskutečnit prostřednictvím aplikace  Skype, WhatsApp nebo Messenger.

 

Pro domluvení termínu prosím s dostatečným předstihem kontaktujte sociální pracovnice v době od 7:00 do 15:00 na telefonních číslech 573 509 537, 702 259 723 nebo 727 901 193.

 

Videohovory budou možné v:

PO až ČT              9:00 – 11:00 a 14:00 – 15:30 

PÁ                         9:00 – 11:00

 

 -----------------------Návod na uskutečnění videohovoru s uživatelem ---------------------

 

Pro spojení přes program Skype:

Vyhledejte uživatele Barborka1 nebo Barborka2 (dle domluvy se sociální pracovnicí), kontakt si přidejte a vyčkejte na potvrzení spojení. V domluvenou dobu pak můžete očekávat videohovor.

 

Pro spojení přes program Messenger:

Vyhledejte uživatele Dozp Barborka, kontaktu napište a vyčkejte na spojení. V domluvenou dobu pak můžete očekávat videohovor.

 

Pro spojení před program WhatsApp:

Uložte si do telefonních kontaktů mobilní číslo 605 381 431, kontaktu v programu WhatssApp napište a vyčkejte na spojení. V domluvenou dobu pak můžete očekávat videohovor.

NFORMACE PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY, VEŘEJNOST

 o přijatých Opatřeních Sociálních služeb města Kroměříže, p. ok nákaze koronaviru COVID-19

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o zavedených opatřeních v rámci zařízení Sociálních služeb města Kroměříže (dále jen SSKM).

 1. Každý den probíhá monitoring situace vývoje šíření koronaviru a celková situace v České republice. Jsou sledovány a přebírány veškeré dokumenty ze strany orgánů státní správy, KHS ZK, Zlínského kraje vlády ČR a další, které jsou předávány pracovníkům organizace.
 2. Všichni klienti jsou pravidelně informováni o aktuálním situaci.
 3. Všichni zaměstnanci jsou informováni o situaci v organizaci formou IT systému Chytré organizace a formou interních porad.
 4. Rodinní příslušníci jsou informováni o aktuálním stavu formou webu organizace: www.sskm.cz , kde je modul Koronavirus. Mohou využít také telefonické a emailové kontakty pracovníků organizace a facebooku.
 5. Organizace má vytvořen dokument Opatření SSKM, z něhož vedoucí služeb čerpají při nastavování vlastních krizových plánů.
 6. Byl vytvořen Krizový štáb organizace, který se schází v případě řešení problémů a krizových situací.
 7. Každá sociální služba má vlastní krizový štáb a vytvořený krizový plán.
 8. Byla zřízena krizová informační linka tel.: 727 825 070 pro rodinné příslušníky, opatrovníky, veřejnost.
 9. Od 6. 3. 2020 je ve všech službách SSKM zákaz návštěv, a to včetně vstupu dobrovolníků, studentů na praxi, stážistů.
 10. S platností od 10. března 2020 vydávají SSKM zákaz pobytu uživatelů mimo pobytové sociální služby, tedy dovolenky u rodinných příslušníků, rekreace, vycházky apod. V případě, že rodinný příslušník nebo klient bude trvat na pobytu mimo službu a nebude rozhodnutí respektovat, musí počítat s tím, že minimálně po dobu 14 pracovních dnů od odchodu ze sociální služby, se nebude moci vrátit zpět do zařízení, z důvodu ochrany ostatních klientů a pracovníků před možnou nákazou. Před návratem zpět do služby, bude muset klient podstoupit vyšetření na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem a po nástupu do služby bude umístěn na minimálně 14 dnů do samostatného pokoje, než se bude moci vrátit do svého pokoje.
 11. Rodinní příslušníci nesmí donášet uživatelům pobytových služeb jakékoliv věci, osobní předměty, jídlo apod., s výjimkou léků a osobních věcí klientů v pobytové odlehčovací službě.
 12. Preferuje se bezkontaktní styk mezi veřejností a pracovníky nebo klienty služby, například pro úhradu poskytovaných sociálních služeb. V individuálních případech lze využít bezkontaktní zóny na každém zařízení.
 13. Na základě rozhodnutí vlády ČR č. 239 s účinností od 16. 3. 2020 platí zákaz vycházení mimo objekt či areál zařízení, ve kterém je pobytová služba poskytována, a to po dobu trvání nouzového stavu. Klienti se pohybují pouze v areálu domova.
 14. S platností od 17. 3. 2020 bude každý pracovník SSKM v rámci plnění si svých pracovních povinností používat ústní roušky.  Jsou dodržována pravidla zvýšené hygieny a pravidelné desinfekce.
 15. Všichni pracovníci a klienti organizace mají k dispozici dostatek ochranných a desinfekčních prostředků.
 16. Do odvolání jsou na všech sociálních službách zrušeny veškeré skupinové aktivity klientů služeb.
 17. V případě změny v ubytování klientů, z důvodu řešení překladových / izolačních pokojů, nebude docházet ke změně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby s klientem.
 18. Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví musí pobytové sociální služby, vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou v rozsahu 10 % z celkové kapacity služby. Z tohoto důvodu může dojít ke snížení komfortu u ubytování klientů služby po dobu nezbytně nutnou.
 19. V případě testování klienta služby na koronavirus budou rodinní příslušníci a opatrovníci informování, a to včetně výsledku testování.
 20. Na základě Mimořádného opatření vydaného ministerstvem zdravotnictví dne 29. března 2020, s platností od 30. března 2020 budou do služby domova pro seniory, domova se zvláštním režimem, domova pro osoby se zdravotním postižením a do pobytové odlehčovací služby přijímány osoby až poté, co podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, a to včetně osob přeložených od jiného poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb. Nově příchozí klient je povinen se před nástupem prokázat negativním výsledkem testu na koronavirus COVID-19 ne starším než 72 hodin. Pokud o tomto nemá doklad, je povinen podepsat Čestné prohlášení. Tyto osoby, které budou následně přijaty do výše uvedených sociálních služeb, budou po dobu minimálně 14 dnů od jejich přijetí umístěny na překladové/izolační pokoje.
 21. Každý den probíhá monitoring zdravotního stavu klientů služeb. Každému klientovi je minimálně 2 x denně měřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem. Jakékoliv změny zdravotního stavu jsou řešeny s ošetřujícím lékařem klienta.
 22. Každý den probíhá monitoring zdravotního stavu pracovníků ve službě. Minimálně 1 x denně je pracovníkovi ve službě měřena tělesná teplota.
 23. Všichni zaměstnanci, kteří čerpali dovolenou v zemích, které byly zasaženy koronavirem, ihned nastoupili čtrnáctidenní karanténu. Zaměstnanci mají také povinnost informovat o skutečnosti, zda nebyli v kontaktu s nakaženou osobou nebo osobou v karanténě a nesmí přijít do práce, pokud mají respirační onemocnění nebo zvýšenou teplotu.
 24. Nově nastupující pracovníci se musí prokázat negativním testem na přítomnost koronaviru, případně podepsat čestné prohlášení o své bezinfekčnosti.
 25. Příbuzní mohou využít telefonického, elektronického spojení buď přímo s klienty, nebo s pracovníky zařízení. Můžou zasílat dopisy, fotografie formou e-mailu. Po domluvě s pracovníky lze využít spojení přes Skype na tabletech.  

 

Každodenní informace najdete v sekci "Aktuality", dovolujeme si Vám také doporučit, abyste věnovali pozornost našemu facebookovému profilu.

 

 Navigace