Žádosti o umístění

šipka Zpět na úvodní stránku

 

Informace o revizi při poskytování žádostí o poskytování sociálních služeb

 

U podávání žádostí o poskytování sociálních služeb do domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem v Sociálních službách města Kroměříže dochází ke změnám.

Žádosti o poskytování sociálních služeb se doposud podávaly na jednotlivých zařízeních, o které měl žadatel zájem. Tato praxe zůstává zachována i nyní. Do seznamu žadatelů však budou zařazeni pouze ti, jejichž zdravotní a sociální stav vyžaduje vyšší míru podpory a ocitnou se tak v nepříznivé sociální situaci. Při přijetí tak nebude rozhodovat pouze datum podání žádosti, ale také aktuální zdravotní stav a zejména žadatelova nepříznivá sociální situace.

Doposud byli senioři zvyklý si podávat žádost takzvaně do „budoucna“ s předstihem. Někteří ji měli v pořadníku i 20 let. To už v současném systému nebude možné. V evidenci budou pouze žádosti lidí, kteří nezbytnou péči aktuálně potřebují.  V rámci nového posuzování byl vytvořen bodový systém, který vyhodnotí, zda žadatel opravdu péči domova pro seniory nebo domova se zvláštním režimem potřebuje.

Žadatelé, kteří jsou zařazeni v evidenci již několik let, dostávají nyní dopisy, ve kterých jsou informování o tom, zda je pro ně umístění aktuální a mají o ně zájem. Pokud jsou ale plně soběstační, nepotřebují žádnou péči ani pomoc, jejich žádost bude zrušena. Revidování všech žádostí, by měly sociální pracovnice jednotlivých domovů, vzhledem k počtu evidovaných žádostí, provést nejpozději do konce února 2020. V evidenci tak budou vedeni pouze žadatelé, kteří jsou službu připraveni okamžitě využít a hlavně ji vzhledem ke své nepříznivé sociální situaci potřebují.  V případě, že nabízené volné místo žadatel odmítne, bude jeho žádost z evidence vyřazena.

V případě, že bude mít člověk opět zájem o poskytování sociální služby u naší organizace a jeho zdravotní stav bude vyžadovat pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby a tuto pomoc nebude schopen si zajistit ve svém přirozeném sociálním prostředí, můžete si podat novou žádost.

V případě dotazů můžete kontaktovat sociální pracovnice jednotlivých domovů nebo vedoucí sociální pracovnici Mgr. Danu Brhelovou. Kontakty na ně naleznete na webu: www.sskm.cz


 

 

Žádosti o poskytnutí sociální služby se podávají v konkrétním domově, o který má žadatel zájem.

Seznam kontaktních osob, které přijímají žádosti o umístění dle zařízení:

Domov pro seniory Vážany a Domov se zvláštním režimem Vážany, Lesní 299
Kontaktní osoby: Mgr. Hana Špangerová, tel.: 573  503 762, 601 122 193, e-mail: louckova@sskm.cz
                               Mgr. Ludmila Luzarová, tel.: 573 503 762, 601 084 801, e-mail: luzarova@sskm.cz

Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám. 159
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Valášková, tel.: 573  500 715, 601 122 192, e-mail: valaskova@sskm.cz

Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábř. 4262
Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Dutkevičová, tel.: 573  503 959, 725 889 641, e-mail: dutkevicova@sskm.cz

Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova 2781
Kontaktní osoba: Bc. Veronika Šudřichová, tel.: 573  514 971, 722 064 402, e-mail: sudrichova@sskm.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, K. Čapka 3333 – celoroční pobyt
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Anna Zavadilová, tel.: 573 509 537, 727 901 193, e-mail: zavadilova@sskm.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, K. Čapka 3333 – denní stacionář
Kontaktní osoba: Bc. Radka Křupková, tel.:602 659 671, e-mail: krupkova@sskm.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, K. Čapka 3333 – odlehčovací služba pobytová
Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Greschnerová, tel.: 573 509 537, 720 998 430, e-mail: greschnerova@sskm.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, K. Čapka 3333 – odlehčovací služba terénní Chůvičky
Kontaktní osoba: Bc. Radka Křupková, tel.:602 659 671, e-mail: krupkova@sskm.cz

Sociálně terapeutické dílny Hanáček, Podpora samostatného bydlení
Kontaktní osoba: Pavlína Nováková DiS., tel.: 573 509 556, 725 988 952, e-mail: novakova@sskm.cz

Žádost si zájemce, nebo jeho rodinný příslušník může vyzvednout přímo v jednotlivých zařízeních, které si při této příležitosti může prohlédnout a získat další informace. Případně je možné žádost stáhnout viz. níže. Formuláře žádostí mají k dispozici také sociální pracovnice nemocnice, LDN, Psychiatrické nemocnice.

Vyplněnou žádost můžete přinést osobně, zaslat poštou nebo e-mailem.

Žádosti ke stažení

Informace o zpracování osobních údajů

Informace Sociálně terapeutické dílny Hanáček

Žádost Sociálně terapeutické dílny Hanáček

Příloha STD- Informace o zjištování a předávání osobních údajů

Žádost Podpora samostatného bydlení

Žádost do DOZP Barborka 

Žádost do denního stacionáře 

Žádost na odlehčovací službu pobytovou 

Žádost na odlehčovací službu terénní Chůvičky

Žádost do domova DPS U Kašny

Žádost DpS a DZR U Moravy

Žádost do domova DZR Strom Života

Žádost do domova DPS  a DZR Vážany

Doporučené posudky pro lékaře: 

Posudek praktického lékaře  

Posudek praktického lékaře

Posudek praktického lékaře příloha

Posudek na pobytovou odlehčovací službu