Veřejný závazek

Podpora samostatného bydlení

šipka Zpět na úvodní stránku

Poslání

Posláním podpory samostatného bydlení je podpora k vedení důstojného, plnohodnotného a co nejsamostatnějšího života dospělých se zdravotním znevýhodněním (mentálním či kombinovaným), ve spolupráci s jejich rodinou, na území města Kroměříže.  Terénní službu nabízíme uživatelům, kteří bydlí ve vlastních domácnostech, případně se na stěhování do vlastní domácnosti připravují.

Cíle

Uživatel služby, který:

- aktivně přistupuje k řešení své nepříznivé sociální situace
- zvládá samostatně či s dopomocí přichystat jednoduchý pokrm
- nakoupí vše, co potřebuje
- rozumí svým příjmům a výdajům
- se pravidelně stará o svou domácnost
- se pravidelně věnuje péči o sebe (hygiena, lékařské kontroly)
- umí požádat či přivolat si pomoc
- bydlí v rámci svých možností podle svých představ
- se orientuje v místě i čase (zná bezpečně své okolí, včas se dostaví do práce, na smluvenou schůzku,k lékaři, na úřad apod.)
- pravidelně chodí do práce
- nemá problém s využitím volného času
- zná svá práva a povinnosti, rozumí možným důsledkům svého rozhodnutí

Cílová skupina

Podpora samostatného bydlení je určena osobám od 19 do 64 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení – osobám s mentálním a kombinovaným postižením.

Dále je třeba, aby tyto osoby:

- byly motivované k samostatnému bydlení (nemůže jít např. pouze o zájem opatrovníka) a k samostatnému zajišťování svých potřeb
- měly dostatečný příjem pro samostatné bydlení
- nebyly odkázány na zvláštní ošetřovatelskou péči z důvodu svého zdravotního postižení
- netrpěly jako základní diagnózou psychiatrickým onemocněním

Naše služba je určena zájemci, který se nachází v nejméně jedné z níže uvedených nepříznivých sociálních situacích, které jsou spojeny se ztrátou nebo oslabením schopností v oblasti samostatného bydlení z důvodu nepříznivého zdravotního stavu – mentálního či kombinovaného postižení.

V nepříznivé sociální situaci se nachází zájemce, který:

- nezvládá běžné úkony v domácnosti (úklid, péči o prádlo, obsluha domácích spotřebičů apod.)
- má potíže s hospodařením s penězi
- má potíže s cestováním
- má potíže se zajišťováním svých záležitostí u lékaře, na úřadech, v zaměstnání, při zajištění volnočasových aktivit
- má potíže s péčí o svou osobu (pravidelná hygiena, výměna oděvů)
- má potíže při zajištění stravy (nakupování, příprava či zajištění stravy)
-  má potíže s dodržováním lékařských kontrol k udržování nebo zlepšování zdravotního stavu

Zásady poskytování PSB

- Podpora samostatnosti a soběstačnosti
- Podpora při začleňování do společnosti
- Aktivní působení na uživatele, jeho motivace
- Spolupráce s rodinou
- Spolupráce s ostatními subjekty např. úřady, lékaři, zaměstnavateli
- Individuální přístup
- Respektování svobody, individuality a volby uživatelů
- Otevřenost novým metodám práce
- Profesionalita – profesní růst zaměstnanců
- Týmová spolupráce

Kapacita PSB

Maximální okamžitá kapacita: 5 uživatelů v jeden okamžik.

Provozní doba PSB

PO - SO: 7:00 - 19:00 hod.
Službu nezajišťujeme v neděli a ve státní svátky.

Kancelář PSB

- v sídle Sociálně terapeutických dílen Hanáček (v areálu DOZP Barborka - vchod spodní branou)

ÚT + ČT:  8:00 - 14:00 hod. (12:00 – 12:30 hod. - polední přestávka)