O nás

Senior Taxi

šipka Zpět na úvodní stránku

Doba čekání není součástí jízdy senior taxi. Nepočítá se tedy do maximálně stanovené částky ve výši 60 Kč za jednu jízdu. 

 

NOVINKY VE SLUŽBĚ SENIOR TAXI

Vážení uživatelé naší služby SENIOR TAXI

Od 1. 1. 2019 nastávají v poskytování služby SENIOR TAXI tyto změny:

Služba bude poskytována každý pracovní den od 6,30 do 15,00 hodin.

Cena za 1 ujetý kilometr je 15,- Kč vč. DPH. Maximální cena za jednu uskutečněnou jízdu na území města Kroměříže a jeho předměstských částí (tzn. Hradisko, Postoupky, Miňůvky, Bílany, Vážany, Kotojedy, Těšnovice, Trávník, Drahlov a Zlámanka) může činit maximálně 60,- Kč vč. DPH. Cenu hradí přepravovaná osoba.

V případě čekání je stanovena cena na 2,- Kč/min. vč. DPH. Tuto cenu hradí taktéž přepravovaná osoba.

Přepravovatel nebude požadovat po přepravované osobě kromě výše uvedených cen žádnou jinou platbu, tzn. cena za jízdu k přepravované osobě a zpět na parkovací místo není zpoplatněna.

Výše uvedené změny schválila na 3. schůzi Rada města Kroměříže dne 13. 12. 2018, č. usnesení 94.

 

Vážení občané města Kroměříže,

dovolujeme si vám nabídnout novou službu SENIOR TAXI, která díky podpoře města Kroměříže začala fungovat od 2. ledna 2017. Cílem služby je zabezpečit seniorům nebo osobám se zdravotním postižením možnost bezpečné přepravy po městě a okolí. Jelikož jde o službu, jejíž provoz vzhledem k nákladům a charakteristice služby musí být podpořen ze strany města Kroměříže, je nutno nastavit určitá pravidla pro její provoz.

Provozní doba služby: od 6:30 do 15:00 hod

Objednání služby na telefonním čísle: 601 086 101 (ideálně objednávat službu předem)

Cílová skupina služby: senioři od 65 let nebo osoby se zdravotním postižením (držitelé průkazky ZTP, ZTP/P)

K čemu můžete službu využít: přeprava k lékaři, do nemocnice, do lékárny, na městský úřad i na nákupy

Cena služby: 15 Kč / 1 km

Nástupní sazba: 15 Kč

Další poplatky: v případě čekání 2 Kč / 1 min

Výhody služby:

- V případě doprovodu osoby se zdravotním postižením, a to i v případě asistenčního psa, doprovod žádnou úhradu za službu neplatí.
- V případě osoby se sluchovým postižením může být zaslána objednávka formou SMS zprávy na uvedené telefonní číslo a objednateli služby bude dána zpětná vazba o potvrzení objednávky.
- Platba za službu je v rámci využití vozidla, tedy v případě více přepravovaných osob spadajících do uvedené cílové skupiny, se platí jednotná výše uvedená cena služby.
- Snížení docházkové vzdálenost s komfortní přepravou.
- Zajištění pomoci, podpory ze strany řidiče, vždy dle individuálních požadavků.
- Zajištění bezpečnosti a mobility s jasně stanovenými pravidly.
- Snížení závislosti ve využití dopravy na svých rodinných příslušnících či známých.
- Nejlevnější taxi služba v Kroměříži.

V případě vašich dalších dotazů kontaktujte Mgr. Forýtka, tel: 774 771 060.

 

Od 1.7.2018 nastávají v poskytování služby SENIOR TAXI tyto změny:

Služba bude poskytována každý pracovní den od 7,30 do 16,00 hodin. Mimo tento čas pouze dle domluvy s řidičem.

Cena za 1 ujetý kilometr je 15,- Kč vč. DPH. Maximální cena za jednu uskutečněnou jízdu na území města Kroměříže a jeho místních částí může činit maximálně 75,- Kč vč. DPH. Cenu hradí přepravovaná osoba.

Výše uvedené změny schválila na 92. schůzi Rada města Kroměříže.