O nás

Odlehčovací služba pobytová

šipka Zpět na úvodní stránku

Naše poslání

Posláním odlehčovací služby je na přechodnou dobu zajistit pomoc, podporu a péči dětem a osobám se zdravotním, kombinovaným a mentálním postižením, dětem s poruchami autistického spektra, seniorům a osobám s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerovou a jinými typy demencí), o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí.

Odlehčovací služba je poskytována na nezbytně nutnou dobu a má umožnit pečujícím osobám odpočinek od náročné péče nebo jim má pomoci v situacích, kdy nemohou péči ze závažných důvodů zajistit.

 

Cíle služby

 • Umožnit pečujícím, aby měli čas na nezbytný odpočinek a regeneraci sil, či k řešení osobních záležitostí.
 • Uživatelům odlehčovací služby je poskytována potřebná podpora a péče po dobu odpočinku pečujících osob, která se co nejvíce podobá péči v jejich domácím prostředí, se snahou zachovat v co největší míře jejich dosavadní způsob života

 

Kapacita služby

Kapacita služby pro osoby se zdravotním, kombinovaným a mentálním postižením, seniory a osoby s chronickým duševním onemocněním, tj. Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí starší 19 let je 10 lůžek.

Ubytování je poskytováno ve:

 • 4 jednolůžkových pokojích
 • 3 dvoulůžkových pokojích

 

Kapacita služby pro děti se zdravotním, kombinovaným a mentálním postižením a poruchami autistického spektra od 8 do 18 let je 2 lůžka.

Ubytování je poskytováno ve:

 • 2 jednolůžkových pokojích

 

Okruh osob

Na odlehčovací službu mohou být přijati:

Mladší děti, starší děti a dorost od 8 do 18 let

 • se zdravotním postižením
 • s mentálním postižením
 • s kombinovaným postižením
 • s poruchami autistického spektra

 

Osoby starší 19 let

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • senioři
 • osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby s Alzheimerovou a jinými typy demencí)

 

Zásady poskytování služby

 • úzká spolupráce s rodinou uživatele či pečujícími osobami
 • respektování volby uživatelů - volba míry pomoci a podpory, rozsahu a průběhu poskytování služby (požadavky musí být v souladu s možnostmi poskytovatele - personálními, materiálně - technickými a finančními)
 • preference podpory před péčí - pomoc a podpora je směřována tak, aby byly zachovány, popřípadě rozvíjeny dosavadní možnosti, schopnosti a dovednosti osoby