O nás

Domov se zvláštním režimem Vážany

šipka Zpět na úvodní stránku

O našem domově

Domov se zvláštním režimem Vážany, Lesní 299/54, Kroměříž je zařízení, které společně s DpS Vážany U Kašny, DpS U Moravy, DZR Strom života a DOZP Barborka tvoří sociální služby města Kroměříže, příspěvkovou organizaci. Zřizovatelem je Město Kroměříž.

Jedná se o pobytovou službu poskytovanou ve vyčleněné části Domova pro seniory Vážany. Služby uživatelů se v DZR Vážany poskytují dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem. Domov se zvláštním režimem zajišťuje svým uživatelům celoroční komplexní péči dle jejich individuálních potřeb, v zařízení je zajištěn nepřetržitý provoz. 

Ubytování je v jednolůžkových a jednom dvojlůžkovém pokoji s koupelnou, WC, malou kuchyňkou a balkónem. Od 1. 1. 2017 se jedná celkem o 21 lůžek. Budova domova je bezbariérová s možností posezení na společných balkonech, nádvoří, zahradě a blízkém parku. Dále je zde k dispozici televizní místnost, kaple, místnost terapie keramická dílna, knihovna, relaxační a reminiscenční místnost, tělocvična, malý bufet a automat na teplé nápoje.

Naše poslání

Naší snahou je vytvořit domov a přirozený způsob života seniorům, kteří potřebují podporu a pomoc v oblasti péče o vlastní osobu – udržování soběstačnosti, podpora sebeobsluhy a zvyků.

Máme zájem vytvářet takové prostředí a podmínky, aby nedocházelo k vyloučení seniorů ze společnosti.

Okruh osob

Osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby trpící Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí).

Věková struktura cílové skupiny

- dospělí (50-64 let)
- mladší senioři (65-80 let)
- starší senioři (nad 80 let)

Zásady poskytování sociální služby

- respektujeme svobodu člověka a jeho lidská práva
- respektujeme individualitu a specifické potřeby uživatelů
- zachováváme partnerský rovnocenný přístup
- podporujeme samostatnost a soběstačnost uživatelů dle jejich osobních možností
- podporujeme uživatele ve využívání místních institucí a udržování přirozené vztahové sítě
- rozvíjíme kvalitu ubytování a stravování uživatelů, kvalitu a estetiku prostředí
- snažíme se snižovat případné následky nepříznivé situace, pro kterou nás uživatel vyhledal
- navazujeme a prohlubujeme spolupráci s rodinnými příslušníky
- vytváříme příjemné domácí prostředí
- vytváříme bezpečné prostředí s ohledem na specifické potřeby uživatelů
- klademe důraz na zvyšování kvality poskytovaných služeb dalším vzděláváním pracovníků v oblasti péče o uživatele s demencí

Popis služby

Domov se zvláštním režimem zajišťuje

- poskytování ubytování
- poskytování stravy
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- aktivizační činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Metody práce

Metodou sociální práce s uživateli se rozumí vhodný individuální přístup k uživatelům, vedení ke spolupráci, s ohledem na schopnosti, potřeby, zájmy a cíle uživatelů.

Cíle služby

- poskytování služby na základě individuálních potřeb
- přizpůsobení služeb potřebám klientů
- udržení kvality života a dosavadní sítě sociálních vztahů
- respektování lidské důstojnosti a naplňování práv klientů