Důležité kontakty

šipka Zpět na úvodní stránku

Důležité kontakty a odkazy 

 

Informační linka Sociálních služeb města Kroměříže.......

 • Kontaktní osoba: Mgr. Dana Brhelová, tel: 727 825 070, e-mail: brhelova@sskm.cz

 

Celorepubliková informační linka.......................................

 • Linka zdarma: 1212

 

Nonstop informační linky Státního zdravotního ústavu....

 • 724 810 106
  (textový hovor s přepisem, vhodné pro seniory a neslyšící osoby, služba je dostupná v pracovních dnech 9-18h)
 • 725 191 367
 • 725 191 370

 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje (denně 8-16h).

 • 577 006 759
 • 724 221 953

 

Další zdroje informací: ............................................................

 • Úřad vlády: www.vlada.cz
 • Státní zdravotní ústav: www.szu.cz – zdraví a hygiena
 • Ministerstvo zahraničních věcí: www.mzv.cz – zahraniční cesty
 • Ministerstvo dopravy: www.mdcr.cz – doprava
 • Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz – bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci
 • Ministerstvo financí: www.mfcr.cz – daně a další finance 
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz – pracovněprávní oblast, sociální pojištění, dávky a služby
 • Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz – sociální pojištění
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz – vzdělávání a sport
 • Ministerstvo zemědělství: www.mze.cz – potraviny, zvířata, rostliny, lesy
 • Ministerstvo spravedlnosti: www.justice.cz – právo, soudy, věznice
 • Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz – cestovní ruch, zájezdy
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka: www.cmrzb.cz – podpůrné programy
 • Česká obchodní inspekce: www.coi.cz – spotřebitelé
 • Informační server pro podnikatele: www.businessinfo.cz/koronavirus