Děkujeme

Domov pro seniory U Moravy

šipka Zpět na úvodní stránku

Poděkování lidem s dobrým srdcem

Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce, je to doba, kdy trávíme čas se svými blízkými, se svými rodinami a vzájemně se obdarováváme. Letošní Vánoce u mnoha lidí nemohly proběhnout v tradičním duchu z důvodu všudy přítomného koronaviru. I v našem domově Vánoční svátky nemohly proběhnout tak jako dříve, proto bychom chtěli touto cestou poděkovat lidem, kteří se z dobré vůle podíleli na vytvoření vánoční atmosféry a udělaly radost našim klientům.

Vánoční stromeček daroval Ing. Richard Podstatzký z Litenčic. Hezké dárky všem klientům domova darovaly paní Marcela Pejchová a firma RehabFit Kvasice paní Romany Panákové.

pracovníci Domova U Moravy