Zákaz vycházení pro klienty služeb DPS a DZR

Aktuality

šipka Zpět na úvodní stránku

Sociální služby města Kroměříže, p. o. na základě Usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1029 s účinností od 14. 10. 2020 pod dobu trvání nouzového stavu vyhlašují zákaz vycházení pro klienty služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Jedná se o služby domova pro seniory U Kašny, U Moravy, Vážany a domovy se zvláštním režimem Strom života, U Moravy a Vážany.

Zákaz vycházení se nevztahuje na výjimky:

  1. na areál zařízení,
  2. na návštěvu lékaře či zdravotnického zařízení,
  3. na jednání soudů nebo tam, kde je vyžadována účast osoby na základě jiného právního předpisu,
  4. na situace, kdy by mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví klienta služby (zhoršený psychický stav), např. účast na pohřbu osoby blízké apod.

Uvedenou výjimku v bodě d) u zákazu vycházení musí vždy posoudit tým pracovníků služby (sociální pracovník, zdravotnický pracovník, vedoucí služby), případně praktický nebo odborný lékař (psychiatr). Výjimku vždy potvrzuje ředitelka organizace vedoucímu služby.

 

Stále platí zákaz návštěv u všech pobytových sociálních služeb.

 

Více obecných informací na nonstop lince: +420 727 825 070.

Konkrétní dotazy zodpovídají na jednotlivých sociálních službách sociální pracovnice. Kontakty naleznete na webu organizace: www.sskm.cz