Zákaz návštěv ve všech zařízeních Sociálních služeb města Kroměříže

Aktuality

šipka Zpět na úvodní stránku

Z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s epidemií COVID-19 a na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje dochází s platností od 24. 9. 2020 k zákazu návštěv na všech pobytových sociálních službách Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. do odvolání (domov pro seniory U Kašny, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem U Moravy, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Vážany, domov se zvláštním režimem Strom života, domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, odlehčovací služba pobytová, chráněné bydlení). Výjimku tohoto zákazu, ale s přesně stanovenými pravidly sociální služby pro návštěvy, tvoří klienti v terminálním stadiu a klienti s omezením ve svéprávnosti. 

Obecné informace nonstop: tel: +420 727 825 070, email: brhelova@sskm.cz

 

Informace ke konkrétním pobytovým službám:

DpS U Kašny, Bc. Pospíšilová Marta, tel: 602 659 595

DZR Strom života, Bc. Šudřichová Veronika, tel: 722 064 402

DpS a DZR U Moravy, Mgr. Dutkevičová Zdeňka, tel: 725 889 641

DpS a DSZR Vážany, Kyšnerová Šárka, DiS., tel: 720 997 361

DOZP Barborka, Valášková Jaroslava, DiS., tel: 702 259 723

OS pobyt, Mgr. Greschnerová Pavla, tel: 720 998 430

CHB, Mgr. Čuříková Erika, DiS., tel: 607 134 153