Upozornění na omezení vstupu do Domova U Moravy

DPS U Moravy

šipka Zpět na úvodní stránku

Důrazně žádáme všechny osoby, které přicestovaly ze zemí s výskytem KORONAVIRU COVID-19 a osoby, u kterých se objevily příznaky respiračních onemocnění, aby nevstupovaly do Domova pro seniory U Moravy.

Vedoucí domova Mgr. Vladimíra Marková