STD Hanáček od 2. 11. 2020 opět v provozu

Aktuality

šipka Zpět na úvodní stránku

Aktuální informace - STD Hanáček

S platností od pondělí 2. 11. 2020 opět zahajují činnost dílny STD Hanáček.

Upozorňujeme, že z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s epidemií COVID-19 platí během provozu dílen určitá omezení:

- uživatelé docházející do dílen (opatrovník) před nástupem do dílen podepíše čestné prohlášení o tom, že se v uplynulých 14ti dnech u něj neprojevily příznaky onemocnění covid 19 ani se nesetkal s osobou v karanténě,

- uživatelé docházející do dílen používají roušky (mají sebou i roušky na výměnu),

- uživatelé se podrobí denně měření tělesné teploty, pravidelně provádí desinfekci rukou (v dílnách stále k dispozici),

- do dílen vstupuje pouze uživatel STD Hanáček (doprovod je možný pouze ke dveřím služby),

- uživatelé budou mít trvale určené pracovní místo,

- uživatelé docházejí v individuálně dohodnuté termíny (dny) a časy tak, aby bylo možno dodržet dostatečné odstupy mezi uživateli i pracovníky STD Hanáček,

- uživatelé (opatrovníci) neprodleně hlásí jakékoliv příznaky onemocnění telefonicky vedoucí STD Hanáček, do dílen v tomto případě nechodí,

- uživatelé (opatrovníci) neprodleně hlásí, pokud by byl uživateli nařízen RT PCR test na zjištění onemocnění COVID-19 a následně jeho výsledek,

- uživatelé (opatrovníci) dbají na dodržování aktuálně nařízených vládních opatření.

Veškerá opatření nastavujeme z důvodu co největší ochrany uživatelů a pracovnic STD Hanáček před onemocněním covid-19.

Děkujeme za pochopení a jejich dodržování!

Informace vztahující se přímo na provoz STD Hanáček předá sociální pracovnice: Pavlína Nováková, DiS., tel: 725 988 952, email: novakova@sskm.cz

Pousuďte, jak nám to v dílnách slušelo naposledy smiley! Na setkání se opět těší tým STD Hanáček!