Sociální služby města Kroměříže, p. o. oficiálně otevřely novou sociální službu

Sociálně-terapeutické dílny Hanáček

šipka Zpět na úvodní stránku
První jarní den letos sice nepřinesl teplejší počasí, zato potěšil obyvatele města příjemnou novinkou ze sociální oblasti.

Nová služba, sociálně terapeutické dílny Hanáček, vznikla v rámci Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., 1. ledna 2018. Po vybavení a nastavení služby, přivítaly pracovnice první klienty a ve středu 21. 3. 2018 pak proběhlo slavnostní otevření dílen.

Slavnostního aktu se kromě návštěvníků z řad poskytovatelů sociálních služeb a veřejnosti, zúčastnili také zástupci Zlínského kraje a města Kroměříže. Symbolického přestřižení pásky se zhostili radní Zlínského kraje paní Michaela Blahová, místostarosta města Kroměříže PhDr. Pavel Motyčka, PhD., vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Radovan Klabal a ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže Mgr. Dagmar Klučková, DiS. Všichni společně popřáli Hanáčku hodně úspěchů a spokojených uživatelů. Pro zájemce byl během celého dne připraven program v podobě tvořivých workshopů. Každý, kdo do dílen zavítal, si mohl s pomocí uživatelů, vyrobit drobný dárek na památku.

Dílny Hanáček jsou ambulantní službou sociální prevence, určenou pro osoby s lehkým až středně těžkým mentálním postižením od 18 do 64 let. V dílnách se uživatelé věnují pracovní terapii (výrobě koberečků, přáníček, odznaků, malbě na textil, výrobě dekorativní keramiky, nácviku vaření, pečení, praní, žehlení, úklidu atd.) a nácviku sociálních dovedností, které jim pomáhají získat a rozvíjet pracovní návyky a zvýšit míru soběstačnosti. Dílny jsou v provozu ve všední dny od 7:00 do 15:30 a jsou ze zákona poskytovány zdarma. Jejich financování zajišťuje Zlínský kraj prostřednictvím Evropského operačního programu Zaměstnanost a rozpočtu Zlínského kraje.

Více informací a žádost naleznete na: www.sskm.cz nebo tel. 573 509 556.