Příprava procesu transformace v DOZP Barborka

DOZP Barborka

šipka Zpět na úvodní stránku
V průběhu realizace projektu Příprava procesu transformace v DOZP Barborka v Kroměříži bychom Vás rádi informovali o této tématice a jednotlivých krocích, které s přípravou procesu transformace v DOZP Barborka souvisí.

Dne 14. 5. 2018 se můžete obrátit v době od 8 do 17 hodin na vedoucí zařízení Mgr. Věru Mikulovou, projektového manažera Mgr. Markéta Falcmanovou, sociální pracovnici Mgr. Michaelu Frimlovou a pracovnici sociálních služeb Ivanu Hlavovou z oddělení D, F. V době od 13 do 15 hodin bude v zaměstnanecké jídelně možnost zhlédnutí prezentace týkající se základních informací o projektu, transformace sociálních služeb v jiných zařízeních a její dobré praxe určené pro klienty.