PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Aktuality

šipka Zpět na úvodní stránku

Příjem žádostí do služeb není omezen, pouze se zamezuje osobní styk s žadatelem a využívají se jiné formy komunikace.

Žádosti můžete zasílat e-mailem, datovou schránkou nebo zanechat ve schránce konkrétního zařízení. Sociální pracovnice se s Vámi následně spojí telefonicky nebo e-mailem.
Sociální šetření u žadatelů je v současné době pozastaveno. V případě nutnosti je prováděno telefonickou formou komunikace.

Děkujeme.