Pravidla pro návštěvy v DOZP Barborka

DOZP Barborka

šipka Zpět na úvodní stránku
Informace pro návštěvníky uživatelů DOZP Barborka

 

Návštěvy uživatelů jsou možné denně v   době od 13 do 16,30 hod

V jeden čas smí  navštívit uživatele pouze 2 dospělé osoby (děti se nezapočítávají)

Návštěva má povinnost - zapsat se na vrátnici do sešitu evidence s uvedením  jména, příjmení, telefonního kontaktu, jména navštíveného uživatele – toto zapsání nahrazuje původní čestné prohlášení návštěvy o tom, že osobě vstupující do objektu domova, nebyla nařízena karanténa a nebyla ve styku s osobou nakaženou koronavirem

Návštěva nesmí mít příznaky onemocnění  a musí používat ochranné prostředky – roušku

Při vstupu do objektu provede dezinfekci rukou a projde dezinfekční zónou

Doporučujeme dodržovat bezpečnou vzdálenost 1,5-2m a využít k návštěvám venkovních prostorů zařízení, zejména u návštěv na vícelůžkových pokojích.