PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH MĚSTA KROMĚŘÍŽE, P. O. PLATNÉ OD 9. 7. 2021

Aktuality

šipka Zpět na úvodní stránku

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH MĚSTA KROMĚŘÍŽE, P. O. PLATNÉ OD 9. 7. 2021

 

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace (dále jen SSKM) mohly díky dlouhotrvající stabilní situaci v nulovém počtu nově nakažených osob s onemocněním COVID 19, revidovat podmínky pro návštěvy vstupující do objektů služeb.

Tato dobrá situace je spojena zejména s pravidelným testováním klientů, pracovníků i dalších subjektů, které do domovů vcházejí včetně návštěv, dále očkováním klientů i pracovníků služeb a samozřejmě také díky nastaveným preventivních hygienických a epidemiologických opatření v SSKM.

Změny v platnosti testů pro návštěvy pobytových sociálních služeb

S platností od 8.6.2021 na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví (MZDR), jsou stále omezeny návštěvy ve službě domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a odlehčovací služby pobytové, a to tak, že návštěvu u klientů lze připustit pouze za podmínky, že osoby navštěvující uživatele prokáží, že splňují následující podmínky:

 

Stále platí povinnost dodržovat další opatření služby, včetně používání respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po celou dobu návštěvy uvnitř objektu.

 

Na základě Doporučeného postupu MPSV č. 17/2020 a podle Mimořádného opatření č. MZDR 14597/2021-1 se omezují v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem a v pobytové odlehčovací službě návštěvy uživatelů s výjimkou uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelné nemoci. Děti nemají výjimku z testování.

Omezení návštěv u výše uvedených druhů služeb se nevztahuje na osobu, pokud se podrobí před zahájením návštěvy antigennímu testu na přítomnost viru COVID-19, a to s negativním výsledkem a budou dodržovat další opatření služby, včetně používání respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu během návštěvy. Požadavek antigenního testování před návštěvou se nevztahuje na osoby, které:

Podmínky pro návštěvy v pobytových sociálních službách SSKM domova pro seniory, domova se zvláštním režimem, odlehčovací služby pobytové od 24.5.2021:

  • během návštěvy po celou dobu používají všechny vstupující osoby vlastní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu; výjimku z povinnosti mít respirátor mají děti do 2 let věku, děti od 2 do 15 let mohou mít jiný prostředek ochrany úst a nosu;
  • u vchodu do zařízení je jasně označené místo, kde třetí osoby, které jdou na návštěvu, odevzdávají doklad, kde prokazují skutečnost, že mohou na návštěvu;
  • při vstupu do objektu projdou desinfekční zónou (desinfekce rukou, obuvi);
  • zapsání návštěvy (zapsat se musí každá osoba, v případě nezletilé osoby zapsání provede zákonný zástupce nezletilé osoby) do evidence, s uvedením jména, příjmení, telefonního kontaktu, jména navštíveného klienta, čas příchodu a odchodu návštěvy;
  • návštěvy jsou povoleny každý den od 13:30 do 16:30 hodin;
  • návštěvy v COVID zónách (izolace) nebo v bariérách (karanténa) jsou zakázány;
  • návštěvy probíhají dle přání klienta, např. na jeho pokoji, ve venkovních prostorách apod.;
  • doporučujeme návštěvám dodržování rozestupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy.

 

Podmínky pro návštěvy v pobytových sociálních službách SSKM domova pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení od 24.5.2021:

 

Obecné informace nonstop poskytuje: Mgr. Brhelová Dana, tel: +420 727 825 070, email: brhelova@sskm.cz

Informace k návštěvám na konkrétních pobytových službách poskytují v pracovní dny:

DpS U Kašny, Mgr. Valášková Michaela, tel: 601 122 192

DZR Strom života, Bc. Šudřichová Veronika, tel: 722 064 402

DpS a DZR U Moravy, Mgr. Dutkevičová Zdeňka, tel: 725 889 641

DpS a DZR Vážany, Kyšnerová Šárka, DiS., tel: 720 997 361

DOZP Barborka, Valášková Jaroslava, DiS., tel: 702 259 723

OS pobyt, Mgr. Greschnerová Pavla, tel: 720 998 430

CHB, Mgr. Čuříková Erika, DiS., tel: 607 134 153 

Děkujeme všem, kteří společně s námi díky dodržování opatření, napomáhají snížení rizika výskytu onemocnění COVID – 19 na službách naší organizace. Velmi si toho vážíme.

 

v Kroměříži dne 24. 5.2021                                                  Mgr. Dagmar Klučková, DiS. ředitelka