Povolení návštěv v DZR Strom života

Aktuality

šipka Zpět na úvodní stránku
Pravidla návštěv

OD 25. 5. 2020 JSOU UMOŽNĚNY NÁVŠTĚVY V ZAŘÍZENÍ DZR STROM ŽIVOTA, a to pouze v případě dodržení níže uvedených opatření:

 

Níže uvedená pravidla nařízená ředitelkou SSKM, jsou na základě usnesení vlády č. 555 ze dne 18. 5. 2020 pro návštěvy vstupující do objektů domovů povinná a musí je dodržovat, a to do odvolání.

 

Pravidla pro návštěvy:

 • každé návštěvě bude před vstupem do zařízení změřena pracovníkem služby teplota bezdotykovým teploměrem,
 • návštěva nebude umožněna u klienta (s výjimkou klientů v terminálním stadiu):
  • s akutním respiračním onemocněním nebo zvýšenou teplotou nad 37,0 C,
  • umístěného v bariérovém, izolačním pokoji nebo v COVID zóně,
  • na vícelůžkový pokoj v bariérovém přístupu,
 • návštěva v zařízení nebude umožněna osobám:
  • u nichž bude změřena teplota vyšší než 37,0 C
  • pokud nevyplní čestné prohlášení o bezinfekčnosti,
 • návštěva 2 osob v jeden okamžik u jednoho klienta na dobu maximálně 30 minut,
 • návštěva každý den od 13 do 16:30 hod,
 • pokud je to možné, klient používá roušku,
 • pokud je to možné, budou vyčleněny ve službě prostory (venkovní, vnitřní) pro návštěvy, které se nachází mimo pobytové části,
 • v případě návštěvy na vícelůžkovém pokoji, musí být zajištěno oddělení návštěv mezi klienty paravánem nebo jinou překážkou,
 • zapsání návštěvy (zapsat se musí každá osoba, v případě nezletilé osoby zapsání provede zákonný zástupce nezletilé osoby) do evidence, s uvedením jména, příjmení, telefonního kontaktu, jména navštíveného klienta, čas příchodu a odchodu návštěvy, přičemž zapsáním do evidence nahrazuje vstupující osoba čestné prohlášení o bezinfekčnosti návštěvy o tom, že osobě vstupující do objektu domova, nebyla nařízena karanténa a nebyla ve styku s osobou nakaženou koronavirem,
 • návštěva musí mít ochranné prostředky – rouška,
 • je možné donést občerstvení i hygienické pomůcky,
 • při vstupu do objektu musí osoba provést desinfekci rukou a projít desinfekční zónou,
 • návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby,
 • po každé návštěvě je nutno zajistit pracovníky v prostorách desinfekci ploch i prostor a zabezpečit větrání prostor.

 

*Aktualizace ke dni 21. 5. 2020