Povolení návštěv v DpS a DZR Vážany

Aktuality

šipka Zpět na úvodní stránku

Opatření pro návštěvy v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem Vážany

 

 • Každé návštěvě bude před vstupem do zařízení změřena pracovníkem služby teplota bezdotykovým teploměrem
 • Návštěva každý den od 13 do 16:30 hod.
 • Pokud je to možné, návštěva použije roušku
 • Pokud je to možné, budou vyčleněny ve službě prostory (venkovní, vnitřní) pro návštěvy, které se nachází mimo pobytové části
 • V případě návštěvy na vícelůžkovém pokoji, musí být zajištěno oddělení návštěv mezi klienty paravánem nebo jinou překážkou
 • Zapsání návštěvy (zapsat se musí každá osoba, v případě nezletilé osoby zapsání provede zákonný zástupce nezletilé osoby) do evidence, s uvedením jména, příjmení, telefonního kontaktu, jména navštíveného klienta, přičemž zapsáním do evidence nahrazuje vstupující osoba čestné prohlášení o bezinfekčnosti návštěvy o tom, že osobě vstupující do objektu domova, nebyla nařízena karanténa a nebyla ve styku s osobou nakaženou koronavirem.
 • Návštěva musí mít ochranné prostředky – rouška
 • Při vstupu do objektu musí osoba provést desinfekci rukou a projít desinfekční zónou
 • Návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami min 2 metry
 • Po každé návštěvě je nutno zajistit pracovníky v prostorách desinfekci ploch i prostor a zabezpečit větrání prostor.

 

Návštěva nebude umožněna u klienta:

 • S akutním respiračním omezením nebo zvýšenou teplotou nad 37,0 C
 • Umístěného v bariérovém nebo izolačním pokoji