Povolení návštěv na odlehčovací službě pobytové od 25. 5. 2020

Aktuality

šipka Zpět na úvodní stránku

Od 25.5.2020 budou povoleny návštěvy klientů pobytové odlehčovací služby při dodržení níže uvedených podmínek:

  • návštěva 2 dospělých osob v jeden okamžik u jednoho klienta na dobu maximálně 30 minut
  • doba návštěvy: každý den od 13 do 17 hod.
  • povinností návštěvy je zapsat se do sešitu evidence - s uvedením jména, příjmení, telefonního kontaktu, jména navštíveného klienta
  • návštěva musí mít vlastní ochranné prostředky - rouška
  • při vstupu do objektu musí osoba provést desinfekci rukou a projít desinfekční zónou
  • návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby
  • návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami min 1,5 m